Vĩnh Long

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Hoa Viên K1 TT Vũng Liêm Vũng Liêm 0703970979
2 Phước Thọ Sanh K1 TT Vũng Liêm Vũng Liêm 0908981027
3 Thái Nhung 43 Chợ Hiếu Phụng Hiếu Phụng Vũng Liêm 0703874672
4 Bá Phước Đường Chợ Trung Hiếu Hiếu Phụng Vũng Liêm 0703870345
5 Liên Ngọc 42B Gia Long TT Trà Ôn Trà Ôn 0703770334
6 Trường Thọ 25C Gia Long TT Trà Ôn Trà Ôn 0986748756
7 Trí Trung Hòa Xã Vĩnh Thuận Vĩnh Xuân Trà Ôn 0932975540
8 Vạn Nhơn Đường Chợ Hựu Thành Hựu Thành Trà Ôn 0703889844
9 Thịnh Hưng Đường Chợ Hòa Bình Xã Hòa Bình Trà Ôn 0703722131
10 Hồng Trang Chợ Hựu Thành Hựu Thành Trà Ôn 0945210677
11 Cẩm Hồng Chợ Trà Côn Trà Côn Trà Ôn 0703723457
12 PK BS Oanh Cống Đá Thuận Thới Trà Ôn 01268778808
13 Chưởng Phước Đường 73 30/4 P1 Tp Vĩnh Long 0703822279
14 Khải Hoàn 79 1/5 P1 Tp Vĩnh Long 702,211,588
15 Vạn Xuân Đường 70 3/2 P1 Tp Vĩnh Long 0703827075
16 Khải Hoàn 2 5 Lưu Văn Liệt P2 Tp Vĩnh Long 974,108,003
17 Ngọc Lan 64/4C Trần Phú P4 Tp Vĩnh Long 0703822725
18 Thanh Hiền 2 11 Đinh Tiên Hoàng P8 Tp Vĩnh Long 0913040720
19 Minh Tâm 16 Cao Thắng P8 Tp Vĩnh Long 0703832827
20 Đức Thọ Sanh 01 tháng 05 P1 Tp Vĩnh Long 703,822,812
21 Hạnh Phúc 3/8 Phạm Hùng Phường 9 TP Vĩnh Long 0702205555
22 Tế Nam Đường 84 Tổ 3 Khóm 1 Cái Vồn Thị xã Bình Minh 0934110656
23 Hữu Thắng 94A Võ Tấn Đúc TT Tam Bình Tam Bình 0703255519
24 Dân Sanh 7 Võ Tấn Đúc TT Tam Bình Tam Bình 0703860342
25 Liên Doanh Mỹ Lộc Tam Bình Tam Bình 0943455142
26 Thanh Loan Phú Ninh Song Phú Tam Bình 907,986,667
27 Lê Phú Thành Xã Long Phú Tam Bình 0706299199
28 Diểm Nhi Tổ 16 Chợ Cái Ngang Mỹ Lộc Tam Bình 0934036681
29 Ngọc Diệp Chợ Tam Bình TT Tam Bình Tam Bình 0703860974
30 Thanh Thủy Lô R16 Phú Ninh Song Phú Tam Bình 0909679669
31 Hướng Dương Chợ Cái Ngang Mỹ Lộc Tam Bình 0917522702
32 Huỳnh Bính 138 k1 Mang Thít Mang Thít 0702214403
33 Phạm Thị Hoa K1 TT Long Hồ Long Hồ 0703851049
34 Dương Tế Đường 33 K1 TT Long Hồ Long Hồ 0703850434
35 Bội Bội 93a/5 Hòa Phú Long Hồ Long Hồ 979,473,636
36 Thu Ba Chợ Lộc Hòa Long Hồ Long Hồ 0939834897
37 Quầy thuốc Bảo Khanh 231/19A Ấp Phú Long A Xã Phú Quới Long Hồ 0982070079
38 Thiên Trâm Thanh Mỹ Thanh Đức Long Hồ 0703601699
39 Trường Thọ Đường Chợ tân Lược TT Bình Tân Bình Tân 0703754205
40 Lê văn Út Chợ Tân Quới TT Bình Tân Bình Tân 0915861909
41 Thu Trâm 1 Chợ Tân Lược Tân Lược Bình Tân 0706521747
42 Tôn Sanh Đường Chợ cái Vồn TT Bình Minh Bình Minh 0703890794
43 Cây Còng Ngô Quyền TT Binh Minh Bình Minh 0703890764
44 Y lâm Đường 2 Chợ cái Vồn TT Binh Minh Bình Minh 0703892251
45 Tôn Sanh Đường 2 xã Đông Bình Bình Minh Bình Minh 0703752407
46 Cây Còng 2 Ngô Quyền TT Binh Minh Bình Minh 0703890764
47 Phi Huỳnh Khóm 1 Thành Phước Bình Minh 0703892577