Trà Vinh

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Tuyết Vân Ấp Kosla Thanh Sơn Trà Cú 0977.801.022
2 Vĩnh An Đường 22 Khóm 5 TT Trà Cú Trà Cú 01236 287 323
3 Thu Giang ẤP Chợ Dưới Phước Hưng Trà Cú 074 3877099
4 Sáu Vần ẤP Chợ Dưới Phước Hưng Trà Cú 01665382953
5 Nhật Minh Đầu Giồng A Phước Hưng Trà Cú 0743650041
6 Tuấn Kiệt ẤP Chợ Dưới Phước Hưng Trà Cú 0743877120
7 Lâm Tiểu Trúc ẤP Chợ Dưới Phước Hưng TRà Cú 0932922077
8 Thanh Nga K2 TT Trà Cú Trà Cú 0743 874238
9 Bảo Thọ Đường 04 Hùng Vương Phươờng 3 TP Trà Vinh 074 3854196
10 Phúc Thọ Xuân 34 Hùng Vương Phươờng 3 TP Trà Vinh 074 3853143
11 Huệ Quần 1 119 Lê Lợi P3 TP Trà Vinh 074 3858838
12 Nam Cường 17 Võ Thị Sáu P3 TP Trà Vinh 074 3856240
13 Đức Thành 107 Lý Thường Kiệt Phươờng 3 TP Trà Vinh 074 3852486
14 Văn Minh 18 Điện Biên Phủ P6 TP Trà Vinh 074 3864297
15 Ngọc Mai 248 Nguyễn Thị Minh Khai P7 TP Trà Vinh 0907405443
16 Hải Âu Võ Thị Sáu P6 TP Trà Vinh 0743 753942
17 Bích Ngọc 3 Phạm Ngũ Lão Phươờng 1 TP Trà Vinh 0746277256
18 Lê Vy 38 Điện Biên Phủ P2 TP Trà Vinh 0743867007
19 Châu An 283 Ấp Sa Bình Long Đức TP Trà Vinh 0168384242
20 Thái Nhân 100 Nguyễn Thị Minh Khai Phươờng 7 TP Trà Vinh 0743865167
21 Hồng Phước 322 Phươờng 8 TP Trà Vinh 01266864977
22 Bích Trâm 97 Trân Quốc Tuấn Phường 3 TP Trà Vinh 0743852567
23 Đức Tế Đường 1 2 Nguyễn Huệ TT Tiểu Cần Tiểu Cần 0743822379
24 Hạnh Lâm Xuân 21 Khóm 1 TT Cầu Quan Tiểu Cần 0743824102
25 Đức Anh Lò Ngò Hiếu Tử Tiểu Cần 0743619007
26 Vĩnh Minh 64 Phạm Văn Nuôi Khóm 1 Duyên Hải 0743832520
27 Trung Đoàn Khóm 1 2/9 TT Duyên Hải Duyên Hải 0996836189
28 Hồng Thắm Khóm 1 TT Duyên Hải Duyên Hải 0743 832 441
29 Hông Thủy Ấp 10 Long Hữu Duyên Hải 0743507999
30 Đức Toàn Phước Trị Long Hữu Duyên Hải 0918102534
31 Phương Thảo Ấp ’30/4 Long Toàn Duyên Hải 0907831099
32 Thành Cao 128 Khóm 2 TT. Châu Thành Châu Thành 074 892419
33 Minh Thơ Phú Lân Song Lộc Châu Thành 0919253636
34 Minh Hưng Ấp Bến Có Nguyễn Hóa Châu Thành 0743 842290
35 Nghĩa Phát 31 Chà Và Vĩnh Kim Cầu Ngang 0918135688
36 Đại Đồng (Sáu Độ) 25 Đề Triệu Minh Thuận A Cầu Ngang 074 3825101
37 Thái Sơn Ký 4 Dương Công Nữ Minh Thuận A Cầu Ngang 0743825072
38 Minh Đức 4 Đề Triệu Minh Thuận A Cầu Ngang 074 3825930
39 Thanh Hà Chợ Cầu Kè K4 Cầu Kè 074 834180
40 Tân Hưng Chợ Cầu Kè K4 Cầu Kè 0121 691 7071
41 Thạch An 2 Chợ Cầu Kè K4 Cầu Kè 074 834493
42 Hoa Việt K5 Chợ Cầu Kè TT Cầu Kè Cầu Kè 074 834072
43 Thành Tựu Mỹ Văn Ninh Thới Cầu Kè 0743817027
44 Thanh Thuận 181 Ấp 3 Thạnh Phú Cầu Kè 0949098299
45 Phước Tế Đường K1 TT Càng Long Càng Long 074 3883572
46 Bình An K6 TT Càng Long Càng Long 0974429420
47 Hồng Nhung Ấp Chợ Tân An Càng Long 074 886759
48 Trọng Thanh Ấp Chợ Tân An Càng Long 0919363885
49 Anh Hiệp Ấp Chợ Phương Thạnh Càng Long 074 880082
50 Mỹ Diệu Ấp Chợ Bình Phú Càng Long 0984265177
51 Khánh Trình Chợ Lo Co Càng Long Càng Long 0918702825
52 Khai Trí Ấp Đon Nhị Long Càng Long 0743881508
53 Huỳnh Lê Khóm 6 TT. Càng Long Càng Long 0949312455
54 Thanh Trọn Ấp Chợ Tân An Tân An Càng Long 0914255228
55 Phúc Lâm Ấp 7 A An Trường Càng Long 0907884123
56 Phương Yên Ấp Mỹ Hiệp A Đức Mỹ Càng Long 0908153993
57 Thanh Vân Ấp Mỹ Hiệp A Đức Mỹ Càng Long 0907663012