Phú Yên

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 DL Tạo Lập Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Đông Hòa 573545160
2 Ngọc Thạch thon 2 Hoà Vinh Đông Hòa
3 Bắc Tiền Sanh Hoa Hiep Hòa Hiệp Trung Đông Hòa 0932551668
4 Bắc Phuoc Sanh Cau Ban Thach Hòa Xuân Đông Hòa 0573519216
5 Kim Sen Bàn Thạch Hòa Xuân Nam Đông Hòa 573519384
6 Toàn Mai Phú Lạc Đông Hòa 913855423
7 QT Tâm An Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung Đông Hòa 979063469
8 ĐL Lê Văn Phú Thọ 4 Hòa Hiệp Trung Đông Hòa 932037698
9 QT Thanh Nhàn Hòa Hiệp Trung Đông Hòa 573546868
10 ĐL Thùy Linh QL 1A TT Hòa Vinh Đông Hòa 987472262
11 Toàn Linh Đông hòa 0935995516
12 QT Hằng Quốc hòa xuân tây Đông Hòa 0573519194
13 ĐL Thanh Nhàn chợ Hòa Hiệp Đông Hòa 01202774900
14 Hoàng Long La Hai La Hai Đồng Xuân 0573872157
15 Bắc Đồng Tân La Hai La Hai Đồng Xuân 0983287045
16 Mỹ Nga La Hai La Hai Đồng Xuân 573608319
17 Lê Thanh Phước Lộc Xuân Quang3 Đồng Xuân 0573685008
18 Hiền Tâm La Hai Đồng Xuân 01255.602.388
19 Trường Phúc 277 Trường Chinh p 7 Hòa Bình 2 0573253152
20 ĐL Chiến Hiếu Hòa Quang Hòa Quang Bắc Phú Hòa 573868392
21 ĐL Thu Hằng Đông phước Hòa An Phú Hòa 0573809090
22 DL Anh Thư Cho Song Cau Song Cau Sông Cầu 573875324
23 DL Hong Hai Số nhà Cho Song Cau Song Cau Sông Cầu 907464057
24 DL Cúc Lan Cho Song Cau Song Cau Sông Cầu 976038004
25 Anh Cận TX.Song Cau Song Cau Sông Cầu 573876300
26 Hữu Nghị TX.Song Cau Song Cau Sông Cầu 573865489
27 Hưng Nguyên QL 1A Xuân Lộc Sông Cầu 573711378
28 Hữu Trúc Xuân Lộc Sông Cầu Sông Cầu 573711174
29 QT Tiến Dũng 3 Lê Lợi TT Hai Riêng Sông Hinh 573858204
30 DL Hoa Định 2 TT Hai Riêng Sông Hinh 573858250
31 Phúc Tín TT Hai Riêng Sông Hinh 984069596
32 QT Như Ý Đồng Phú Đức Bình Tây Sông Hinh 09499430953
33 QT Hồng Ngọc 175 Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa 918155752
34 QT Bình Hoàng 187 Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa 573861236
35 QT Phúc Đức Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa
36 DL Bich Hà Ngã Tư Suối Bạc Củng Sơn Sơn Hòa 572215788
37 ĐL Đào Ngân Điền Sơn Hòa 0573644304
38 Bắc Đồng Sanh Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa 0576521983
39 Đại Lý Xem Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa 0573578129
40 Thuận Nhanh Chợ Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa 0573578133
41 Hải Hà Chợ Phú Nhiêu Tây Hòa 573519384
42 Aí Linh Phước Lộc 2 Hòa Thành Tây Hòa 573503171
43 Thanh Hóa Hội Cư Hòa Tân Tây Tây Hòa 01645192467
44 Hà Phương Chợ Hòa Phú Tây Hòa Tây Hòa 572249804
45 Ngọc Trinh Hòa Thịnh Tây Hòa 573585044
46 QT Phú Lợi hòa bình Tây hòa
47 ĐL Thanh Tân Chợ Phú Nhiêu Hòa Mỹ Tây Hòa
48 NT Trần Phú 158 Trần Phú F9 TP Tuy Hòa 57824561
49 NT Yến Nghĩa Lê Trung Kiên F2 TP Tuy Hòa
50 NT 1 Tháng 4 42095 F9 TP Tuy Hòa
51 QT FBS Khu đô thị FBS F9 TP Tuy Hòa
52 Cẩm Hồng Chợ Chí Thạnh Chí Thanh Tuy An 934729084
53 QT Trung Thao Chợ Chí Thạnh Chí Thanh Tuy An 573865476
54 Hoàng Nguyên Ngân Sơn Chí Thanh Tuy An 01664848118
55 Mỹ Lộc QL 1A Chí Thanh Tuy An 573865252
56 Thanh Thúy Phú Tân An Cư Tuy An 0573865429
57 DL Huỳnh Thị Bích Phượng Ngân Sơn Chí Thanh Tuy An
58 QT Thanh Tuyền An Thạch Tuy An 573865196
59 Toàn Long An Cư Tuy An 0915029317
60 QT Tâm Hưng TT.Chí Thạnh Tuy An 01225506096
61 QT Bích Hạnh 365 QL1A TT.Chí Thạnh Tuy An 0975200008
62 QT Tâm Đoan 83 Lê Thành Phương Tuy An 01686699784
63 Bắc Đông Hưng 63 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa 0573823532
64 Nhật Tân 115 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa 0573823696
65 Trần Hưng Đạo 158 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa 0573823951
66 Nhật Minh 8 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa 0573811707
67 Thành Đạt 26 Lê Thành Phương F8 Tuy Hòa 0573828009
68 Hiệp Hưng Phát Nguyễn Trãi F4 Tuy Hòa 916014749
69 Ngọc Ái 293 Lê Lợi F5 Tuy Hòa 0573823941
70 Thạnh Phát 387 Lê Lợi F5 Tuy Hòa 0573825138
71 Nguyên Tín 279 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa 0573828667
72 Thu Phượng 175 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa 0573825271
73 Hồng Phúc 104 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa 0573824448
74 Bắc Hiệp Hương 73 Nguyễn Trãi F4 Tuy Hòa 0573823173
75 Âu Việt 31 Nguyễn Trãi F4 Tuy Hòa 0573823175
76 NT 223 223 Nguyễn Tất Thành F8 Tuy Hòa 0573826878
77 Phú Thường 539 Nguyễn Tất Thành F9 Tuy Hòa 573847929
78 Bắc Hiệp Hưng 144 Lê Thánh Tôn F4 Tuy Hòa 0573823694
79 Thu Hà 136 Lê Thánh Tôn F4 Tuy Hòa 0573824192
80 Nhật Tân 2 Nguyễn Huệ F7 Tuy Hòa 916263804
81 Bắc Phước Hưng 437 Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa 0935642399
82 NguyênThảo 150 Ngô Gia Tự Phú Thạnh Tuy Hòa 573559108
83 Mỹ Thể 14 Lạc Long Quân Phú Thạnh Tuy Hòa 576256209
84 QT Nhật Thành 322 Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa 0573507773
85 QT Anh Mận KP 5 Phú Lâm Tuy Hòa 0573851238
86 DL Như Trải Hòa Thành Phú Lâm Tuy Hòa
87 Thiện Phú Km 4 Nguyễn Tất Thành Xã Bình Kiến Tuy Hòa 1258760679
88 ĐL Quyên Phú Giang Xã Bình Kiến Tuy Hòa 01262540080
89 NT Vạn Hạnh 220 Nguyển Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa 57625559
90 NT 423 Nguyễn Hữu Thọ Tuy Hòa
91 NT Việt Đức Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa
92 QT Tường Vi Phú Lâm Tuy Hòa 0573851712
93 QT Thu Thảo Xuân Thọ 1 Phường Xuân Đài TX Sông Cầu 985385850
94 QT ThanhVân Xuân Lộc Xuân Lộc TX Sông Cầu 0573711218
95 DL Anh Thục Chợ Xuân Thịnh TX Sông Cầu 573725233
96 QT Giang Vân Chợ Sông Cầu TX Sông Cầu 1688235420
97 Phương Linh Xuân Phương TX Sông Cầu 01282661355
98 Xuân Nhi Phước Lý TX Sông Cầu 985960240
99 QT Mai Nam Xuân Thọ TX Sông Cầu 916958718
100 Trúc Mai Xuân thọ 2 TX Sông Cầu
101 QT Bích Hoan choợ xuân thịnh TX Sông Cầu 01698442296