Ninh Thuận

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 ĐL Tường Vân 0 Đá Bắn Hộ Hải Ninh Hải 918935334
2 Phương Hạnh 0 Khánh Hội Tri Hải Ninh Hải 905498377
3 Tùng Loan 0 Dư Khánh Khánh Hải Ninh Hải 068-3873303
4 Thủy Mỹ Khánh Sơn 1 Văn Hải Ninh Hải 945519954
5 Quầy Số 46 KP6 Khánh Sơn 1 Văn Hải Ninh Hải 0683531003
6 Anh Khôi Khánh Chữ 2 Khánh Hải Ninh Hải 975666552
7 Thái Nghi Lương Cách Hộ Hải Ninh Hải 933399524
8 Thuận Liên Khánh Sơn Khánh Hải Ninh Hải 01675270274
9 ĐL Tâm An 0 Long Bình An Hải Ninh Phước 068-6525432
10 ĐL Hồng Phúc 0 Long Bình An Hải Ninh Phước 068-2241405
11 Ngọc Đoan Phước Thiện Phước Thiện Ninh Phước 937249980
12 Khánh Huy Phước Thiện Phước Thiện Ninh Phước
13 Đức Lập 15 Khu phố 2 Phú Quý Ninh Phước 944343744
14 Quầy Thiên Ngân 18 KP2 Phú Quý Phước Dân Ninh Phước 683865620
15 ĐL Thảo 0 Ninh Quý 3 Phước Sơn Ninh Phước 086-2214744
16 Phương Hà 0 Ninh Quý 1 Phước Sơn Ninh Phước 01218504799
17 Khánh Châu 0 Bình Quý Phước Dân Ninh Phước 938343325
18 Thái Tuyến 0 Khu phố 4 Phước Dân Ninh Phước 1234049555
19 ĐL Ninh Quý Ninh Quý Ninh Quý Ninh Phước 1694380021
20 Linh Trang Phước Khánh Phước Thiện Ninh Phước 937921248
21 Kim Thuỷ Long Bình An Hải Ninh Phước 01643325244
22 Hà Phương Long Bình An Hải Ninh Phước 0918290493
23 Quầy Số 53 Mỹ Sơn Mỹ Sơn Ninh Sơn 988487535
24 Quầy Số 38 0 QL27 Sông Pha Ninh Sơn 068-2217101
25 Quầy Số 40 0 QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 918453023
26 Hoài Linh 0 QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 068-3854730
27 Diễm Hường 0 QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 985280258
28 ĐL Tuyết QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 987727673
29 Quầy Ly Ly QL27 Tân Sơn Ninh Sơn
30 Quầy Thuận Hải QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 977206715
31 Quầy Thiên An QL27 Quãng Sơn Ninh Sơn 091921823
32 Quầy Ngọc Hà QL27 Quãng Sơn Ninh Sơn 683957245
33 Quầy Số 39 0 La Vang Quãng Sơn Ninh Sơn 068-3850282
34 Quầy Số 41 Đội 4 Triệu Phong Quãng Sơn Ninh Sơn 068-3505350
35 Thảo Hoa 0 QL27 Đắc Nhơn Ninh Sơn 913510060
36 ĐL Khanh Vy Lương Sơn Ninh Sơn 1234050990
37 Quầy Số 36 0 Đồng Mé Nhơn Sơn Ninh Sơn 068-3853583
38 ĐL Lai 0 Đồng Mé Nhơn Sơn Ninh Sơn 0973896816
39 ĐL Nhã Lan 0 ĐắcNhơn Nhơn Sơn Ninh Sơn 686292297
40 Hạnh Trí QL 27 Quảng Sơn Ninh Sơn 686291292
41 Thanh Trúc 554 Lê Duẩn Tân Sơn Ninh Sơn 944535610
42 Mai Thuỷ Km43 Lập Lá Lâm Sơn Ninh Sơn 0985555486
43 Phương Thảo 0 QL 27 Đắc Nhơn Ninh Sơn 01639027822
44 Hồng Hạnh 0 Lập Lá Lâm Sơn Ninh Sơn 01632014711
45 Quầy Thư Xóm 4 Lâm Phú, Lâm Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận 683852217
46 Quầy Hoàng Mai 135 Đường Huỳnh Phước, thị trấn Phước Dân Ninh Phước Ninh Thuận 937210668
47 Quầy Mỹ Trinh An Thạnh An Hải Ninh Phước Ninh Thuận 968675354
48 Trường Giang Phước Dân Ninh Phước Ninh Thuận 1669063868
49 Tế An 80 Ngô Sỹ Liên Ninh Hải Ninh Thuận 0984930128
50 Tân Sơn QL27 Tân Sơn 1 Ninh Sơn Ninh Thuận 0933233226
51 Xuân Dung QL27 Đắc Nhơn Ninh Sơn Ninh Thuận 0985073747
52 Bích Trâm Thuỷ Lợi Thuận Bắc Ninh Thuận 01636222818
53 Q Bích Thủy 21/8 Bảo An Phan Rang 0963538052
54 Quầy Số 77 Thống Nhất Đài Sơn Phan Rang Tháp Chàm 1272997657
55 Quầy Hoàng Anh 40C Nguyễn Thị Minh Khai Mỹ Bình Phan Rang Tháp Chàm 908231456
56 Quầy 27 21/8 Bảo An Phan Rang Tháp Chàm 683821359
57 Quầy Thanh Trúc 14 Đường Bác Ái Đô Vinh Phan Rang Tháp Chàm 1294421888
58 Tâm Trang 686 Thống Nhất Kinh Dinh Phan Rang Tháp Chàm 979999028
59 Thảo Nguyên 343 Đường 21/8 Phước Mỹ Phan Rang Tháp Chàm 945886308
60 Tâm Hưng 52 Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang Tháp Chàm 683895583
61 Thành Tâm 24A Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang Tháp Chàm 927660990
62 Quầy 25 KP5 Mỹ Đông Đông Hải Phan Rang Tháp Chàm 0949675797
63 Tế Sanh 237 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822567
64 Như Trang 425 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3823275
65 Thiên Quang 331C Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3824572
66 Đức Hưng 499 Thống Nhất Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822436
67 Phước Nguyên 634 Thống Nhất Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3830345
68 Quầy Số 17 454 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 974939495
69 Bình An 430 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 068-3823250
70 Ngọc Thừa 456 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 068-3510986
71 Minh Hòa Đường 66 Thống Nhất Đài Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3820979
72 Lan Hương 570 Thống Nhất Đạo Long Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822474
73 Xuân Thiết 256 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 683822965
74 Quầy Thủy Trân Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 919807279
75 Quầy Số 24 265 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 068-2241596
76 Liên Thùy Lô 290 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 967734214
77 Quầy Số 23 426 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1235443090
78 Quầy Số 03 45A Đường 21/08 Phước mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 977111704
79 Ánh Châu 759C Đường 21/08 Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-3888589
80 Quầy Số 43 192 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 946246265
81 Quầy Số 4A Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1204887607
82 Quầy Nhật Minh Đường 21/08 Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 1647224979
83 Quầy Số 55 182B Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1223627366
84 Quầy Trang 698 Đường 21/08 Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 937038880
85 Quầy Số 45 Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang- Tháp Chàm 944364944
86 Lê Trinh 100 Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang- Tháp Chàm 068-2222733
87 ĐL Loan 103 Trường Chinh Văn Hải Phan Rang- Tháp Chàm 068-3876400
88 Tường Vy 96 Lê Lợi Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 919649510
89 Minh Hương 44B Lê Lợi Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822580
90 Trường Tràng 79 Nguyễn Văn Trỗi Phủ Hà Phan Rang- Tháp Chàm 068-3827554
91 Quầy Quan Tâm Trần Phú Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 974184794
92 Quầy Số 44 Chợ Mương Cát Đài Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 919591670
93 Quầy Số 22 Kíôt 08 Chợ Tháp Chàm Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-2212858
94 Bình Đào Kíôt 09 Chợ Tháp Chàm Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-3888621
95 Quầy Số 06 46 Minh Mạng Đô Vinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-6273708
96 Vạn Thành 0 Lê Duẫn Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 068-3823218
97 Quầy Số 10 703 Cầu Móng Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-6272406
98 Quầy Diệu Thi 54 Trần Nhân Tông Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 908767120
99 Quầy Minh Hiền 64 Bạch Đằng Đông Hải Phan Rang- Tháp Chàm 01697070738
100 Q Trịnh Kiều 41 Trần Đại Nghĩa Mỹ Đông Phan Rang- Tháp Chàm 978327797
101 Minh Khuê Ba Tháp Bắc Phong Thuận Bắc 0963830874
102 ĐL Thùy Trâm 0 Quán Thẻ 3 Phước Minh Thuận Nam 909681907
103 ĐL Thùy Loan 0 Quán Thẻ 2 Phước Minh Thuận Nam 068-3767327
104 Hoàng My Lạc Sơn 1 Cà Ná Thuận Nam 963102117