Ninh Bình

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Đỗ Thị Hồng Anh–Chợ Bút-Yên Mạc-Yên Mạc-Yên Mô-Ninh Bình 0303836029
2 Phạm Thị Minh Thúy–Chợ Bút-Yên Mạc-Yên Mạc-Yên Mô-Ninh Bình 0976051886
3 Tạ Bích Hường –Hiệu Thuốc-Yên Mô-Yên Mô-Yên Mô-Ninh Bình 01682605226
4 Nguyễn Thị Hường–Ngã3-TT Yên Thịnh-TT Yên Thịnh-Yên Mô-Ninh Bình 0987055046
5 Phạm Thị Lựa–BắC Yên Mô-TT Yên Thịnh-TT Yên Thịnh-Yên Mô-Ninh Bình 0303869088
6 Phạm Thu Hà–Yên Phú—Yên Mô-Ninh Bình 01282495909
01649037014
7 Hoàng Kim Nương—Khánh An-Khánh An-Yên Khánh-Ninh Bình 0944.030.646
8 Chị Hà–Đường 10-Ninh Phúc-Ninh Phúc-TP Ninh Bình-Ninh Bình 303631081
01649037014
9 Cô Phượng–Chợ Bợi-Ninh Phúc-Ninh Phúc-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303884333
10 Phạm Thị Liên–Đ 10-P Bích Đào-P Bích Đào-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303883651
11 Nguyễn Thị Phương Liên–61-P Bích Đào-P Bích Đào-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303884671
12 Chị Thêu–864-Bắc thịnh- Phường Ninh Sơn-Bắc thịnh- Phường Ninh Sơn-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0982418195
13 Chị Bích –68-D10-D10-P. Bich Đào-Ninh Bình 0975887759
14 Đinh Thị Kim Nhung–24-Nguyễn Viết Xuân-Nguyễn Viết Xuân-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0914948287
01678045066
15 NT Quy Giang–204-Đường 10-Đường 10-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303873407
16 Trần Thị Hiền–144-Đường 10-Đường 10-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0912315846
17 Phạm Kiều Dung–151B-Đường 10-Đường 10-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0942332116
18 Chu Thị Thu Hà–D10-Khánh Phú-Khánh Phú-Yên Khánh-Ninh Bình 0977667611
19 Phạm Xuân Dự–2-Phố Thượng Kiệm-Phố Thượng Kiệm-Kim Sơn-Ninh Bình 0947183232
20 Trần Thị Thơm–Quầy số 1-Hiệu ThuốC Kim Sơn-Hiệu ThuốC Kim Sơn-Kim Sơn-Ninh Bình 0303720450
21 PhẠm Thị Hòa–25-Phố Thượng Kiệm-Phố Thượng Kiệm-Kim Sơn-Ninh Bình 01653841159
22 Vũ Thị Bảy–Phô 2-Phát Diệm-Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình 0904862607
23 Chị Lương–Xóm 12-Đồng Hướng-Đồng Hướng-Kim Sơn-Ninh Bình 0963988595
24 Bùi Thu Cúc–17-Phố Quang Thiệu-Phố Quang Thiệu-Kim Sơn-Ninh Bình 0303720243
25 Chị Hiền–Ngà 3-Quy Hậu-Quy Hậu-Kim Sơn-Ninh Bình 0303507122
26 Vũ Thị Mỹ Ninh–Phố quy Hậu-Quy Hậu-Quy Hậu-Kim Sơn-Ninh bình 090483007
0904830070
27 Chị Hà–Chợ Quy Hậu—Kim Sơn-Ninh Bình 0944507172
28 Chị Thắm –Chợ Cát-Khánh Trung-Khánh Trung-Yên Khánh-Ninh Bình 01686477578
29 Chị Hồng–Xóm3-Khánh Hội-Khánh Hội-Yên Khánh-Ninh Bình 0306518889
30 Phạm Thị Oanh–Xóm 2-Khánh Hồng-Khánh Hồng-Yên Khánh-Ninh Bình 01659723778
31 Bác Đại–Xóm 7 -Khánh Nhạc-Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình 0303750139
32 Phạm Thị Hiền–Xóm 3-Khánh Nhạc-Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình 0303841412
33 Chị Loan–Xóm 4-Khánh Cư-Khánh Cư-Yên Khánh-Ninh Bình 0972380267
34 Nguyễn Văn Trọng–Chợ Vệ-Khánh Phú-Khánh Phú-Yên Khánh-Ninh Bình 0987297148
35 Vũ Thế Phương-D 10–Khánh Cư-Khánh Cư-Yên Khánh-Ninh Bình 0918593060
36 Vũ Tiến Dũng–Xóm 4 -Gia Sinh-Gia Sinh-Gia Viễn-Ninh Bình 977830566
37 Lê Thị Hạnh-Đồi Thờ-Quỳnh Luu-Nho Quan -Nho Quan –Ninh Bình 01674075163
38 Nguyễn Thị Tuyết–Ngã3 -Anh Trỗi-Anh Trỗi-Quỳnh Lưu Nho QuAn-Ninh Bình 0917179993
39 Cô Huyền–Thôn Phú Lộc-TT Rịa-TT Rịa-Nho Quan-Ninh Bình 0979.000.057
0123.940.4298
40 Chị Quyên –Chợ Rịa—Nho Quan-Ninh Bình 0984352129
41 Cô Cúc–12B-Phố Tân Lập-Phố Tân Lập-Nho Quan-Ninh Bình 0303866512
42 Trần Cường–Ngã 3-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 0303866517
43 Qt Lan Phương 2–Chợ Nho Quan-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 0303866881
44 Cô Nhẫn–Chợ Nho Quan-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 01693998629
45 Chi Oanh —Chợ Nho Quan-Chợ Nho Quan- tt nho quan -Ninh Bình 0987626496
46 Qt Lan Phương 1–12B-Phố Tân Lập-Phố Tân Lập-Nho Quan-Ninh Bình 0916345918
47 Cô Thảo –12 B-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 0947269729
48 Cô Thu –Đ 12-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 0916076671
49 Hà Thị Tâm–Ngã 3-Cúc Phương-Cúc Phương-Nho Quan-Ninh Bình 0303866948
50 Hiệu Thuốc Bảy Tâm–HTTT Nho Quan-TT Nho Quan-TT Nho Quan-Nho Quan-Ninh Bình 01237567896
51 Chị Ngọc–Đ 477-Gia Tường-Gia Tường-Nho Quan-Ninh Bình 0936253286
52 Phạm thị lan Anh-216-phố mới-TT Me-TT Me-Gia Viễn-Ninh Bình
53 Cô Hồng-181-Phố Mới-TT Mễ-TT Mễ-Gia Viễn-Ninh Bình
54 Chú Nghĩa–Tổ 7-TT Me-TT Me-Gia Viễn-Ninh Bình 0303868576
55 QT Hào Huệ–Tổ2-TT Me-TT Me-Gia Viễn-Ninh Bình 0303550555
56 Lê Thị Phượng–374-Phố Thống Nhất-Phố Thống Nhất-TT Me- GiA viễn-Ninh Bình 0303868806
57 Bùi Thị Kiều Anh–Gia Xuân—GiA Viễn-Ninh Bình 0932297979
58 Nguyễn Thị Thu Hường–P. Bắc Sơn-TT Nho Quan -TT Nho Quan -Nho Quan-Ninh Bình 0978434009
59 TUYẾN THỨ : 5 TX Tam Điệp (Khách hàng chăm sóc tối thiểu 16)——
60 Chị Minh–Ngã 3-Đi Nho Quan-Đi Nho Quan-TX TAm Điệp-Ninh Bình 01686268678
61 C Ty DP Phượng Hoàng Anh –Số 4/3-Bắc Sơn-Bắc Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 0303777868
62 Chị Tâm –Chợ BắC Sơn-Bắc Sơn-Bắc Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 01238648588
63 Chị Nhung–C Bắc Sơn—TX TAm Điệp-Ninh Bình 0945959229
64 Chị Hằng–51/11-Bắc Sơn-Bắc Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 0303864935
65 NT Chợ Đồng Giao–Kiot 17-Chợ Đồng Giao-Chợ Đồng Giao- TX Tam Điệp-Ninh Bình 0303864062
66 Chị Huệ–Chợ SÁng-Bắc Sơn-Bắc Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 0985957905
67 NT Đông Hoa–550/11-Phường Bắc sơn-Phường Bắc sơn-TX Tam Điệp -Ninh Bình 0984361900
68 HT Phương–Đền Dâu-TX Tam Điệp-TX Tam Điệp-TAm Điệp-Ninh Bình 0982020977
69 CTY DP Sơn Tùng-Tổ 7-Phường Tây Sơn—TX Tam Điệp-Ninh Bình 0303777046
70 Bui Thi Nhung –Tổ 7-Tây Sơn-Tây Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 306,281,449
71 Đinh Thị Sáng–Tổ 9-Phường Trung Sơn-Phường Trung Sơn-TX TAm Điệp-Ninh Bình 01685597668
72 Hoàng Thị Thu –Ngã 3 Quân Đoàn-Đ Hàng Bàng-Đ Hàng Bàng-TX TAm Điệp-Ninh Bình 0973782555
73 Chị Thủy—Đ Hàng Bàng-Đ Hàng Bàng-TX TAm Điệp-Ninh Bình 0303865362
74 ĐL Đoàn Tuyên–GA Ghềnh-TX Tam Điệp-TX Tam Điệp-TAm Điệp-Ninh Bình 01685991826
75 Nguyễn Văn Thúy-Ql 1A-Ninh An -Hoa Lư -Hoa Lư –Ninh Bình
76 Quầy Số 1 DP Ninh Bình–Bệnh Viện
SẢn Nhi-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình
0303880516
77 NT Năm Tấn–289-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303880519
78 NT Quốc Ân–239-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303897334
79 NT Việt Đoàn–216-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303872720
80 Vũ Thị Việt–201-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303871480
81 NT Hải Liễu–164-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303871666
82 Chị Hà-147-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-TP Ninh Bình-Ninh Bình-
83 CT DP Hoàng Long–126-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303874245
84 CT DP&DL MDT–69-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303875329
85 Nhà Thuốc Hòa Tửu–20-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303896294
86 Cty TNHH DP Hùng Hải-82-463-Lê Thái Tổ-P Nam thành-P Nam thành-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0989444280
0303897334
87 CT DP Hoàng Yến–Cổng Viện -ĐA Khoa 700 Giường -ĐA Khoa 700 Giường -TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303872718
88 CT DP Mai Dung–194-Vân Giang-Vân Giang-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303897545
89 NT Hải Chung–42-Vân Giang-Vân Giang-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303883187
90 Cty DP TBYT Nam Bình–Số 34-Đinh Tiên Hoàng-Đinh Tiên Hoàng-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0904302968
91 NT Đông Hải–243-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303871925
92 Chị Thủy–18-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Ninh Bình-Ninh Bình 01687231571
0947015449
93 Vũ Thị Phương–174-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303864062
94 Nguyễn Thị Hường–52-Xuân Thành-Xuân Thành-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303899135
95 Chị Ngoan–Xuân Thành-P Tân Thành-P Tân Thành-TP ninh bình-Ninh Bình 0947778456
96 Chị Sen —HTTT Hoa Lư-HTTT Hoa Lư-Hoa Lư,-Ninh Bình 0303.500.036
97 Hoàng Thị Thảo—Ninh Vân -Ninh Vân -Hoa Lư-Ninh Bình 0946733046
98 Nguyễn Thị Lương–658-Phố Mía-Phố Mía-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0303890039
99 Trinh Thi Nga–Số 695 – Phường Ninh Khánh- Phường Ninh Khánh- Quốc Lộ 1A-Ninh Bình 0303.890.055
100 Chị Oanh –263-Bình Yên Tây-Bình Yên Tây-Ninh Khánh-Ninh Bình 0902659779
101 NT Lăng Hoa–Tân Mỹ-Ninh Mỹ-Ninh Mỹ-Hoa Lư-Ninh Bình 0946024642
102 HÀ Thị Lộc–Cầu Huyện-TT Thiên Tôn-TT Thiên Tôn-Hoa Lư-Ninh Bình 0303624249
103 Anh Vương-Cầu Huyện-TT thiên tôn—Hoa lư-Ninh Bình 0912515578
104 Đỗ Thị Lành–1A-Phố Mỹ Lộ_TT Thiên Tôn-Phố Mỹ Lộ_TT Thiên Tôn-Hoa Lư-Ninh Bình 0912941894
105 Trương Thị Huyền–Ninh Nhất-Cổng Trường Đại Học Hoa Lư-Cổng Trường Đại Học Hoa Lư- Tp Ninh Bình-Ninh Bình 01272713026
106 Trần Thị Thúy–Số 1-Đông Phương Hồng-Đông Phương Hồng-TP Ninh Bình-Ninh Bình 01686462664
107 Nguyễn Thị Dậu–Cầu Non Nước—TP Ninh Bình-Ninh Bình 0989653308
108 Chu Thị H Oanh–Chợ Rồng-Vân Giang-Vân Giang-TP Ninh Bình-Ninh Bình 01697739279
109 Dinh Thi Hue-126-Duong Hoang Dieu-TP Ninh Binh-TP Ninh Binh–Ninh Binh 01688189827
01688189827
110 Mai thị Hòa-161-Lê Đại Hành-TP Ninh Binh-TP Ninh Binh–Ninh Bình 01269055678
01269055678
111 QT Hoa Lư–1090-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Ninh Bình-Ninh Bình 01649378837
112 Quầy Lẻ Vũ Duyên–15-Hải Thượng Lãn Ông-Hải Thượng Lãn Ông-TP Ninh Bình-Ninh Bình 0983151905
113 Vũ Thị Thuận–P Vân Giang—Đ 1A- Đi TAm Điệp-Ninh Bình 0932294199
114 An Mỹ Như-17-Phố trung nhì-Phường Tân Thành-Phường Tân Thành-TP Ninh Bình-Ninh Bình 01688309999
01688309999
115 Bùi Thị Thơm-335-Phố Cầu Huyện-TT Thiên Tôn-TT Thiên Tôn-Hoa Lư -Ninh Bình 0945452511
116 Ngô Thị Thanh-103-Hoàng Diệu—TP Ninh Bình-Ninh Bình 947351211
117 Chu Hanh–Gia Lam-Nho Quan-Nho Quan–Ninh Binh 0973119784
118 Oanh Phuong–Cong vien TD-Trung Son-Trung Son-TP TAM DIEP-ninh binh 0303771818
119 QT Chị Điệp–Chợ Ninh-TT Ninh-TT Ninh-Yên Khánh-Ninh Bình 0983174902
120 QT Hoàng Yến 2-143-145-Hải Thượng Lãn ông-TP Ninh Bình-TP Ninh Bình–Ninh Bình 0912893252
121 QT số 19 Chị Loan–Kim Đông-Kim Sơn-Kim Sơn–Ninh Bình 01683943225
122 Đệ tuyết–xóm 3-kim mỹ-kim mỹ-kim sơn-Ninh Bình 0971347356
123 phạm thiị yến–Chợ Thanh Bình-Thanh Bình-Thanh Bình-TPNB-Ninh bình 0988.552.987
124 QT Thành Chanh–xóm 3-Kim mỹ-Kim mỹ-Kim sơn-Ninh bình 0.01239991689
125 NT Tiến Hoan–Đường Trương hán siêu-Nam thành-Nam thành-TPNB-ninh binh 0302.483.567
126 Quầy cô Ngát–Đường kim đồng-Phúc thành-Phúc thành-TPNB-ninh binh 0975.797.463
127 NT Thùy Dương–chợ La Mai-Ninh Giang-Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình 0974500335