Khánh Hòa

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Quầy Như Tâm Chợ Cam Đức Cam Lâm 582980245
2 Quỳnh Giao Chợ Cam Đức Cam Lâm 583983367
3 Quốc Khải Chợ Cam Đức Cam Lâm 985142777
4 Chị Hoa Chợ Cam Đức Cam Lâm 583980894
5 Trường Sinh Chợ Cam Đức Cam Lâm 1693537831
6 Thiện Phúc Văn Tứ Cam Lâm 905977205
7 Minh Phúc 25 QL1A Cam Lâm 01632574650
8 ĐL Chị Trân Chợ Xuân Lập Cam Lâm -1694960456
9 Q Quỳnh Như Cam Tân Cam Lâm Cam Lâm 935214740
10 Phương Uyên phu binh1 Cam Tân Cam Lâm 905456036
11 Xuân Linh 28 Trường Chinh Cam Đức Cam Lâm 1663454839
12 Minh Phúc 16 phu binh1 Cam Tân Cam Lâm 3991036
13 Kim My cho tan xuong Suối Cát Cam Lâm 01998725363
14 Kim Hoa phu binh1 Cam Tân Cam Lâm 0985642177
15 Lan Anh 217 Đại Lộ Hùng Vương Cam Ranh 1668738355
16 Lan Tập Đại Lộ Hùng Vương Cam Ranh 583950117
17 Quầy Số 36 235 Đại Lộ Hùng Vương Cam Ranh 583951162
18 Tế Sanh Đường 129A Đường 3/4 Cam Ranh 58856356
19 Phùng Hưng 22/8 Đường 3/4 Cam Ranh 583951909
20 Hưng Thạnh Đường Cam Nghĩa Cam Ranh 583857634
21 Thanh Thủy Nguyễn Công Trứ Cam Ranh 583857189
22 Chị Hằng ( Lâm Ngọc Trọng) Tỉnh Lộ 9 Cam Ranh 583997079
23 Quầy Chị Lánh 97 Nguyễn Thái Học Cam Ranh 58854562
24 Duyên Phước 40 Nguyễn Công Trứ Cam Ranh 583857371
25 Chị Duyên Cầu Bắc Cam Ranh 586262351
26 Quay so 9 cho so 3 cam ranh Cam Ranh 3861460
27 An Khánh Cam Ranh 906598117
28 Hoàng Anh Nguyễn Công Trứ Cam Nghĩa Cam Ranh 0986977869
29 Dân An Đường 3/4 Cam Ranh 3856302
30 Quay 21 Cam Nghĩa cam ranh 3857494
31 Q SỐ1-MỸ CA Cam Nghĩa cam ranh 1698525457
32 Thiên Hoa 31B/21 Hoàng Văn Thụ cam ranh 3953232
33 van thanh 7 Cam Phước Đông cam ranh 916935377
34 Phương Oanh Tỉnh Lộ 9 Cam Ranh 0978300787
35 thảo an bãi giếng cam đức cam ranh 0979086620
36 Hoài Linh QL1- thôn 3 Diên phú Dien khánh 1629660254
37 Phương Huyền Thiện phò Diên phước Dien khánh 583780159
38 Hoài Linh QL1- thôn 3 Diên phú Dien khánh 1629660254
39 Phương Huyền Thiện phò Diên phước Dien khánh 583780159
40 Thăng Long tổ 8 TT Diên Khánh Diên Khánh 978602367
41 Lạc An đường 5 Phan Bội Châu TT.Diên Khánh Diên Khánh 905757010
42 Lộc Thọ 17 Phan Bội Châu TT.Diên Khánh Diên Khánh 583850748
43 Hội ĐY DK 9 Phan Bội Châu TT.Diên Khánh Diên Khánh 583850752
44 Quầy số 10 Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 583767878
45 Minh Nhựt (MP6) 28 Lý Tự Trọng TT.Diên Khánh Diên Khánh 583853025
46 Tân Thành đường 193 Lý Tự Trọng TT.Diên Khánh Diên Khánh 1282624918
47 Việt Khánh 4 Lạc Long Quân TT.Diên Khánh Diên Khánh 583850913
48 Anh Dân Tổ 8 TT.Diên Khánh Diên Khánh 0986422825
49 Minh Hạnh Km9 Đường 23/10 Diên An Diên Khánh 935606304
50 Y Đức Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 1653369835
51 Thanh Hồng (MP15) QL1 Diên Phú Diên Khánh 586522296
52 Vạn Phúc 1 118 Lý Tự Trọng TT Diên Khánh Diên Khánh 01689961921
53 Quầy Hoàng Anh Phước tuy 2 Diên Phước Diên Khánh 583780025
54 NT Phú Lộc 32 Lý Tự Trọng TT Diên Khánh Diên Khánh 583851543
55 Khánh Phước đường 32 Trần Quí Cáp TT.Diên khánh Diên Khánh 583850021
56 Thảo Nguyên 58 Hùng Vương tt diên Khánh Diên khánh 903544494
57 Ánh Phương Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 979771525
58 Thanh Duy Tường thành Diên thạnh Diên Khánh 583503542
59 Văn Bình 73 Hùng Vương TT Diên Khánh Diên khánh 979792899
60 Hoàng Quân Thôn 2 QL1 Dên phú Diên khánh 905037431
61 Hoàng Phúc Đông môn 3 tt Diên Khánh Diên Khánh 907817355
62 An Bình thônTrung nam Diên toàn Diên khánh 906502679
63 Minh Phúc Thanh Minh Diên lạc Diên Khánh 905020537
64 Phúc Khang 31 Hùng Vương TT Diên Khánh Diên khánh 0908700879
65 Tiến Lộc Thôn Trung Diên Lâm Diên Khánh
66 Minh Phúc 28 Thôn Xuân Đông Diên Xuân Diên khánh
67 Việt Khánh 4 Lạc Long Quân TT.Diên Khánh Diên Khánh 583850913
68 Thảo Nguyên 58 Hùng Vương tt diên Khánh Diên khánh 903544494
69 Thăng Long tổ 8 TT Diên Khánh Diên Khánh 978602367
70 Anh Dân 0 Tổ 8 TT.Diên Khánh Diên Khánh 0986422825
71 Thanh Hồng 0 QL1 Diên Phú Diên Khánh 586522296
72 Minh Nhựt 28 Lý Tự Trọng TT.Diên Khánh Diên Khánh 583853025
73 Ánh Phương Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 979771525
74 Y Đức 0 Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 586530457
75 Minh Phúc Thanh Minh Diên lạc Diên Khánh 905020537
76 Việt Phúc chợ Thôn Đông Diên Điền Diên Khánh 01689779569
77 Quầy Tuấn Thành 258 Lương Định Của Nha Trang Khánh Hào 0963135545
78 NT Nhiên 8 41731 Vĩnh Hải Nha Trang 976472479
79 Thanh Chi Chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải Nha Trang 583835175
80 Mai Hân 112 Đường 2/4 Vạn Thạnh Nha Trang 586536258
81 Hoàng Hiệp 48 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 583506448
82 Quầy 82 15 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 586251556
83 Như Ngọc 164 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 583831452
84 Thiện Chí 21 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 583834402
85 Vỉnh Phước 252 Đường 2/4 Vĩnh Phước Nha Trang 583821499
86 Khang An 2 11 Quang Trung Lộc thọ Nha Trang 586253535
87 Quầy 46 (Cty dược) 10 Hàn Thuyên Xương huân Nha Trang 0935540459
88 Hữu Nghĩa 28 Nguyễn Khuyến Vĩnh Hải Nha Trang 583832631
89 Thanh Hảo 20 Nguyễn Khuyến Vĩnh Hải Nha Trang 583704684
90 Trọng Tín 8 Mai xuân Thưởng Vĩnh Hải Nha Trang 583836956
91 Quầy Quang Nhựt 148 2 Tháng 4 Vĩnh phước Nha Trang 903528876
92 Thúy Hằng Chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải Nha Trang 982962379
93 Thanh Hải Kiot 8 Chợ Đầm Vạn Thạnh Nha Trang 583823855
94 Thanh Hoài 6 Phan Chu Trinh Vạn Thạnh Nha Trang 583825079
95 Dân Lợi 1 Sinh Trung Vạn Thạnh Nha Trang 583561878
96 Vĩnh Hòa Chợ Ba làng Vĩnh Hòa Nha Trang 583550700
97 Ngọc Lan 61 Tháp Bà Vĩnh Thọ Nha Trang 583542099
98 Út Hiền (MP4) Hòn Nghê Vĩnh Ngọc Nha Trang 916542253
99 Tuấn Việt (Minh Phúc 3) Thôn Đông Vĩnh Phương Nha Trang 977554064
100 Bảo Phát 58 Đường 23/10 Vĩnh Hiệp Nha Trang 583891486
101 Vân Khánh 3/B 2 Tháng 4 Vĩnh thọ Nha Trang 979827108
102 Quâỳ số 5 Chợ Vĩnh hải Vĩnh Hải Nha Trang 944138427
103 An Nhiên 2 Lý Quốc Sư Vạn Thắng Nha Trang 583823623
104 Hữu Thạnh 217 Sơn Thủy Vĩnh Phước Nha Trang 583833498
105 Quầy thuốc 29 38A Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa Nha Trang 935388797
106 Quầy Gia Long 34 Nguyễn Xiễn Vĩnh phương Nha Trang 943612079
107 Quầy 63 15 Ngô Đến Vĩnh Phước Nha Trang 934993907
108 Thiên Phúc 7 Cầu Bè Vĩnh Thạnh Nha Trang 919928101
109 Quâỳ 55 4 Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa Nha Trang 583543380
110 Ngọc Nga 1 Củ Chi Vĩnh Hải Nha Trang 1264977326
111 Khánh Hiền 30 Bắc Sơn Vĩnh Hải Nha Trang 583831710
112 Quầy Tín Khôi Km6 23/10 Vĩnh Thành Nha Trang 942402598
113 Nguyên Giáp CC Vĩnh phước đường 2-4 Vĩnh Phước Nha Trang 583830288
114 Việt Hưng 68 Đường 2-4 Vĩnh Phước Nha Trang 583831082
115 Quầy 64 64 Đường 2/4 Vĩnh hải Nha Trang 905507588
116 Quang Khánh 14 Phương sài Phương sài Nha trang 583821413
117 Minh Huy 134 Phương sài Phương sài Nha trang 583826654
118 Quầy 81 Ba làng Vĩnh hòa Nha Trang 583550134
119 Quầy Vu Lan 23-10 Vĩnh trung Nha Trang 1287569197
120 Thanh Phương Đường 23/10 Vĩnh thành Nha Trang 905496949
121 Quầy 22 16 Võ Tánh Vĩnh lương Nha Trang 912926045
122 Hồng Phúc 195 Đường 2/4 Vạn thạnh Nha Trang 979827108
123 Phương Ngân 106 A1 Vĩnh điềm trung Nha Trang 984150489
124 Mai Hương 187 42096 Vĩnh phước Nha Trang 909774750
125 Uyên Phúc 101 Đường A1 Vĩnh điềm trung Nha Trang 946830405
126 Gia Tuệ 97 Đường A1 Vĩnh điềm trung Nha Trang 905197747
127 Vĩnh điềm trung 115 đường 23/11 Vĩnh hiệp Nha Trang 583890076
128 Quầy 13 0 Hương lộ 45 Ngọc hiệp Nha Trang 905509599
129 NT Hà Vy 28 2 tháng 4 Vĩnh hải Nha Trang 0932575725
130 NT Hóa Trúc 74 Điện Biên Phủ Vĩnh hòa Nha Trang 0993559680
131 Quầy Quốc Bình 237 Cầu dứa Vĩnh ngọc Nha Trang 0914505028
132 Quầy thuốc 45 kiot 07 Chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải Nha Trang
133 Quầy thuốc 84 3/1 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 0583836414
134 Tùng Thảo 460 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 0935736188
135 kim Lợi 600 Lương Định Của Vinh Thạnh Nha Trang 0942928317
136 Mỹ Diễm Lương Sơn Viĩnh Lương Nha Trang
137 Hy Vọng 1 Võ Tánh Viĩnh Lương Nha Trang 0583728146
138 Quầy 42 24B Nguyễn Thị Định Vĩnh Nguyên Nha Trang 583882553
139 Minh Khang 25 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 0583515370
140 Tế Sanh 76 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 583510754
141 Quang Trung 149 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 583510402
142 Khánh An 145 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 583511946
143 Thiên Bình 1 11/6A Nguyễn thiện Thuật Tân Lập Nha Trang 583521060
144 Khánh Vân 48 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang 583512578
145 NT 48 30 Lạc Long Quân Phước Hải Nha Trang 583878534
146 Quầy 26 22 Lạc Long Quân Phước Hải Nha Trang 583878292
147 Minh Thúy 140B Nguyễn Trãi Phước Hải Nha Trang 583.872108
148 Quầy 08 108 Dã Tượng Vĩnh Nguyên Nha Trang 918230517
149 Quầy 24 256 Dã Tượng Vĩnh Nguyên Nha Trang 586283385
150 Lan Chi Lô 50 Đường Số 2 Kho Cảng Bình Tân Vĩnh Nguyên Nha Trang 583882563
151 Lâm Đỏ 12/1 Võ Thị Sáu Vĩnh Nguyên Nha Trang 583881984
152 Phước Huệ Lô 16 Võ Thị Sáu Vĩnh Nguyên Nha Trang 583884007
153 Hoa Thiên 68 Trần Phú Vĩnh Nguyên Nha Trang 583590194
154 Thuận Thảo 85 Đồng Nai Phước Hải Nha Trang 58387896
155 khánh ly Phước Điền phuoc Đồng Nha Trang 01689605628
156 Quầy số 52 Chợ Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang 583884948
157 Quầy Thanh Trúc Phước Điền phuoc Đồng Nha Trang 935917990
158 Kim Huệ Phước Điền phuoc Đồng Nha Trang 583710437
159 Như Ý 4 Võ Thị Sáu vinh truong Nha Trang 583884041
160 Khanh Hồng Ô 14,lô 677 Hòn Rớ phuoc dong Nha Trang 905175356
161 Văn Thành 22 Lê Hồng Phong Phước Hải Nha Trang 583811939
162 Cty Dược 82 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang 583812897
163 Vạn Thắng 228 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang 583825681
164 Thanh Cường Ngã 3 Phước Đồng Nha Trang 903582158
165 Nhà Thuốc Thuận Hưng 39 phong châu Phước Hải nha trang 0583534189
166 Thiện Phương 119B Lý Nam Đế Phước Hải nha trang 0583883545
167 Quay 23 23 hung vuong Tân Lập Nha Trang 3521857
168 Thái Bình 131 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 905945657
169 TT03 4 Võ Thị Sáu Nha Trang 583886683
170 Nguyen Phuc lo 1584 nguyen xi phuoc dong Nha Trang 905353907
171 Ha Binh phuoc tan phuoc dong Nha Trang 01225531025
172 Q53 264 Le Hong Phong Phước Hải Nha Trang 01668278641
173 Quầy 85 5B Phước Long Phước Long Nha Trang 01665638494
174 My Dung lo726 Hòn Rớ phuoc Đồng Nha Trang 01653789926
175 Phú Thuận 10 Ngô Thừa Nhiệm Tân Lập Nha Trang 0974251659
176 Hiếu Kiên Số 01 Lê Hồng Phong Phước Hải Nha Trang 905085655
177 Băng Nhi 97 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang 918266372
178 Thanh Thanh Ô 32 Tôn Đức Thắng Hòn Rớ Nha Trang
179 Chị Quế Chợ suối Hiệp Nha Trang 01268545562
180 Quầy 38 59 Phước Long Phước Long Nha Trang 582210282
181 CH 1001 Long Phượng 4 Pasteur Xương Huân Nha Trang 0973180521
182 NT Số 14 14 Phương Sài 0 Nha Trang 0935007266
183 NT Số 2 58 Ngô Gia Tự Xương Huân Nha Trang 0935007266
184 NT Số 68 68 Quang Trung Lộc Thọ Nha Trang 0935007266
185 Ngọc Hà 404b Lê Hồng Phong Phước Long Nha Trang 0914455188
186 Minh Khôi Phước Điền Phước Đồng Nha Trang 0905977447
187 Văn Sinh 10 Ngô Thừa Nhiệm Tân Lập Nha Trang 0974251659
188 An Tấn Phát QL26 Ninh phụng Ninh Hòa 906548702
189 Quầy số 9 (Thanh Lan) Xuân hòa 2 Ninh phung Ninh Hòa 583620247
190 Quầy số 2 (Hiệp) 324 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 0583844826
191 Đồng Hưng 344 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583502797
192 Hữu Nghị 5a1 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 906480012
193 Bảo Việt 171 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583844851
194 Thiên Minh Đường 370 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583846459
195 Tiến Hưng 199 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583845901
196 Kim Thoa 125 Trần Quí Cáp TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583508251
197 Thanh Thủy 25c Nguyễn Trường Tộ TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 977061974
198 Nam Sinh Đường Chợ Ninh hòa TT. Ninh Hòa Ninh Hòa 583845463
199 Khánh Trang OL1-Phước đa 3 Ninh đa Ninh Hòa 583845773
200 Anh Trân QL26 Dục Mỹ Ninh Hòa 583848131
201 Bảo Anh QL26 Dục Mỹ Ninh Hòa 583848292
202 Nhân Việt Tổ DP17 Ninh Hiệp Ninh Hòa 583632775
203 Thanh Linh Đá Bàn Ninh Sơn Ninh Hòa 583623039
204 Thu lan 195a Trần quí Cáp TT Ninh hòa Ninh Hòa 583845399
205 Quầy 13 (Trinh) Bưu Điện Hòn Khói Ninh Diêm Ninh Hòa 583849411
206 Khánh Toàn 185 Trần Quí Cáp TT Ninh hòa Ninh Hòa 583846137
207 Thanh Bình Đá Bàn Ninh sơn Ninh Hòa 986360073
208 Quầy 23 Phú thọ 1 Ninh diêm Ninh Hòa 949471716
209 Quầy Minh Tâm Xuân hòa 2 Ninh phung Ninh hòa 0974213632
210 Quầy Thuốc 55 Xuân hòa 2 Ninh Phụng Ninh hòa 0934711706
211 Quầy Thuốc 53 Tân Khánh 2 Ninh Sim Ninh Hòa 0973009864
212 Minh Anh Suối Cát Suối Cát 2244777
213 Thủy Tiên Suối Dầu Suối cát 0583743200
214 Quầy Ngoc lan Suối Dầu Suối cát 987979571
215 Quầy Chị Tâm QL26 Ninh Xuân TX Ninh Hòa 583620159
216 Phong Khang Trung Dõng 1 Vạn Bình Vạn ninh 0944729577
217 Quầy số 1 (Diểm) Tân Đức TT.Vạn Giã Vạn ninh 0583612248
218 Thanh Bình 150 Nguyễn Huệ TT.Vạn Giã Vạn ninh 583840521
219 Thiên Phúc 108 Nguyễn Huệ TT.Vạn Giã Vạn ninh 583841039
220 Phương Chi 98 Nguyễn Huệ TT.Vạn Giã Vạn ninh 982458772
221 Thanh Châu 111 Nguyễn Huệ TT Vạn giã Vạn ninh 583840413
222 Quầy Mỹ Linh chợ Đại lãnh Đại lãnh Vạn ninh 983763621
223 Quầy thuốc số 10 Xuân Tự Vạn Hưng Vạn Ninh 0583612961