Hải Phòng

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Hiệu Thuốc Hải Phòng-28-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0129 501 4568
2 Hiệu Thuốc Hải Phòng-138-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0974 403 999
3 Hiệu Thuốc Hải Phòng-128-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904 454 530
4 Hiệu Thuốc Hải Phòng-1A-Lô 7 Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 01282233 085
0128 2233 085
5 Hiệu Thuốc Hải Phòng-310 (cu 269)-Lán Bè-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 857 211
6 Nhà Thuốc 30-30-Tôn đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 717 119
7 Hiệu Thuốc Hải Phòng-53-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0912 591 675
8 Hiệu Thuốc Hải Phòng-69-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 857182
9 Hiệu Thuốc Hải Phòng-186-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng 0922693868
10 Hiệu Thuốc Hải Phòng-135-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0903260296
11 Hiệu Thuốc Hải Phòng-250-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 500 931
12 Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0988 064 943
13 Nha Thuoc 143-2-Vu Chi Thang-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0122 824 8258
14 Nhà thuốc An Sinh-81-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 00313 783 329
15 Hiệu Thuốc Hải Phòng-214-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 742 601
16 Nhà Thuốc-393-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng 0912 587 229
17 Hiệu Thuốc Hải Phòng-496-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0934 423 466
18 Hiệu Thuốc Hải Phòng-504-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng 0312 677 172
19 Nhà Thuốc Bình Minh-264-Thiên Lôi—Lê Chân-Hải PHòng 0313 700054
20 Hiệu Thuốc Hải Phòng-107A-Chợ Cột Đèn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0916 492 780
21 Hiệu Thuốc Hải Phòng-34-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 739 018
22 Hiệu Thuốc Hải Phòng-164-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 620 187
23 Nhà Thuốc-147-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0936 986 355
24 Hiệu Thuốc Hải Phòng-231-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0983 250 802
26 CT TNHH Tram Anh-34-Nguyen Duc Canh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 859 066
27 Nhà Thuốc 351-0-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 950 202
28 Cty TNHH Hai Bà Trưng-319-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 712 958
29 Nhà thuốc Thăng Long-317-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313.854.628
30 Nhà Thuốc Thành Thuỷ-301-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0913 344 123
31 Nhà thuốc 295 B-295 B-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 01697273114
32 Nhà Thuốc-293-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313.950.022
33 Nhà Thuốc 291-291-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 853 799
34 Nhà thuốc 289-289-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0976 485 956
35 Nhà thuốc 285-285-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313.851.207
36 Nha Thuoc so 5-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0904 416 098
37 Nha Thuuoc so 3-0-Viet Tiep-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0912 759 688
38 Nhà Thuốc 252-252-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 854 643
39 Nhà Thuốc 204-204-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 511 135
40 Hòa Hán-110-Cát Cụt-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 09123.014.44
41 Hiệu Thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0913 059 333
42 Nha Thuoc Thuy Linh-84-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0913.0214.75
43 Nha Thuoc Minh Tam-159-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904 087 086
44 Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0983 031 505
45 Hiệu Thuốc Hải Phòng-181-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0313740512
46 Hiệu Thuốc Hải Phòng-145-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0123.645.238.3
47 Hiệu thuốc Hải Phòng-111-Đình Đông-Đình Đông-Đình Đông-Lê Chân-Hải Phòng 016.980.49186
49 Hiệu Thuốc Hải Phòng-10A/44-TT Xi Măng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 714 709
50 Công Ty TNHH Việt Dũng-22-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 700 987
51 Công Ty TNHH DP Hậu Vũ-261-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 856 404
52 Hiệu Thuốc Hải Phòng-50-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0902 530 323
53 Nhà Thuốc Trường Phúc-8-Nguyễn Công trứ-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0313851 078
54 Hiệu Thuốc Hải Phòng-83-Hàng Kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904822898
0904 822 898
55 Nga Chi-287 B-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-Hải An-Hải Phòng 0313.8827.85
56 Hiệu Thuốc Hải Phòng-243-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313835816
57 Nhà Thuốc-370-ton duc thang-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 934245666
0934245666
58 Hiệu Thuốc Hải Phòng-5-Trang Quan-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313.913.500
0123 696 2447
59 Nhà Thuốc 406-406-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313857018
60 Hồng-734-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng 0916.599.699
61 Hùng-17-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng 0936.886.080
62 Trang-cai tat-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng 09433.922.48
094.339.22.48
63 Quay ThuocHoang My-cai tat-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0934 457 886
64 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-50-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313 501 067
65 Nhà Thuốc 76-247-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0316.636.397
66 Đại Lý Thuốc-Dương-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0164 639 3629
67 Đại Lý Thuốc-Huyền-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0904.097.066
68 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-12-Phố Mới-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313 873 698
69 Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên-1-Bạch Đằng-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 0985 197 698
70 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-69A-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313 874 179
71 Nhà Thuốc Phúc Vinh-99-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313 873 389
72 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 6-chợ An Lư-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 01699 426 978
73 Quay thuoc Van Mai-0-chợ An Lư-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 0164 579 1981
74 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-xóm 6 -Thủy Sơn-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313 642 751
75 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 8 -Trịnh xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313.776.415
76 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 91-Thôn 5 -Kiền Bái-Kiền Bái-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0318 841 131
77 Nhà Thuốc Thu Hà-0-Ngã 4 trịnh Xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0947.099.065
78 QT Thái an-0-Ngã tư Trịnh xá-0-0-Thuỷ Nguyên-0 0974 698 248
79 Đại Lý Thuốc-Xóm chợ -Lam Động-0-0-Thủy Nguyên -Hải Phòng 0122 820 2446
80 Nhà Thuốc Minh Anh-Thôn 5-Hoa Động-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 0963 698 588
81 Nhà Thuốc Hương Liên-15-Bạch Đằng—Thủy Nguyên-Hải Phòng 0126 232 6998
82 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-thôn 12-Hoa Động-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0978 663 464
83 Thanh Lương-0-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng 01697.112.599
01679.112.599
84 Quay Thuoc Anh Ngoc-cho Vinh Khe-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01662 366 513
85 Quay Thuoc Minh Tam-Van Tra -An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01695 982 868
86 Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0127 417 7850
87 Hương Nam-22-Tổ 1, TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 01275.777.644
88 Hiệu Thuốc Hải Phòng-25-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 0914.483.622
89 Quay Thuoc Hoang Tung-so 162-duong 208-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0163 532 5166
90 Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0313 603 189
91 Hiệu Thuốc Hải Phòng-101-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 0122.256.860.6
92 -cai tat-an đồng—An Dương-Hải PHòng 01627853588
93 –Chợ đặng cương—An Dương-Hải PHòng 0934611 264
94 Quay Thuoc Yen Nhi -Minh Kha-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0163 339 9741
95 Nhà Thuốc Trang Thương-0-chợ Đặng Dương-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01698 990 339
96 Quay Thuoc Hung Huyen-xom moi-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01658 831 586
97 Hiệu Thuốc Hải Phòng-85-Nguyễn Công Trứ-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 620 766
98 Hiệu Thuốc Hải Phòng-96A-Nguyễn Văn Linh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0934 295 910
99 Nhà Thuốc Sơn Tùng-30-Quán Nam-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng-Hải Phòng 0936 921 028
100 Nhà Thuốc 431-431-Miếu 2 Xã-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0123 562 9729
101 Hiệu Thuốc Hải Phòng-222-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0312.642.693
102 Hiệu Thuốc Hải Phòng-240-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 763 422
103 Nhà Thuốc Nam Phương-khu 4-Thị Trấn-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Hải Phòng 0988 441 065
104 Hiệu Thuốc Hải Phòng-k2-TT Tiên Lãng-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0934 471 799
105 Hiệu Thuốc Hải Phòng-56-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01697 324 721
106 Hiệu Thuốc Hải Phòng-64-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0983 303 891
107 Quầy thuốc Linh chi-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01659 243 173
108 Hiệu Thuốc Hải Phòng-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0313 883 822
109 Đại Lý Thuốc-Chị Ngọc-Chợ Đoàn lập-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01695503979
110 Đại Lý Thuốc-0-0-Xã Quang Phục-Xã Quang Phục-Tiên Lãng-Hải Phòng 0168 268 7387
111 Nhà Thuốc Bảo Linh-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0904310316
112 Hiệu thuốc Hải Phòng (Thanh)-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 846 902
113 Hiệu Thuốc Hải Phòng-2-Tô Hiệu-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 611 075
114 Hiệu Thuốc Hải Phòng-152-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 852 002
115 Hiệu Thuốc 42-42-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0903 211 085
116 Lương Tài-105-Chợ Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0123.6962.789
117 Hiêu Thuốc Hải Phòng-45-Chùa Hàng—Lê Chân-Hải Phòng 0904 143 269
118 Nhà Thuốc Quang Minh-32-Quán Nam-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313 636 468
119 Nhà thuốc Cường Mai–chợ Tân Dương—Thủy Nguyên-Hải Phòng 01666867315
120 Nha thuốc Phú Vinh–phố Mới—Thủy Nguyên-Hải Phòng 0318840124
121 Nhà Thuốc Thanh Nghĩa–Trịnh xá—Thủy Nguyên-Hải Phòng 01216167329
122 Quầy thuốc Hoa Lệ–chợ An Lư—Thủy Nguyên-Hải Phòng 0988768462
123 Hiệu Thuốc Thủy Nguyên–Thiên Hương-Thien hương-Thien hương-Thủy Nguyên-Hải Phồng
124 Quâầy Thuốc Nam Phong–Mỹ Sơn-Ngũ Lão-Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải Phòng 947640579
125 Đại Lý Thuốc Minh Dung–Hoàng Tôn-TT Minh Đức-TT Minh Đức-Thủy Nguyên-Hải Phòng 313675344
126 Quây Thuốc Tân Dược-Q75-chợ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng 313975383
127 Quầy Thuốc Tân Dược-Q 82-chọ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng 1286694598
128 Quầy Thuốc Thơ Hường–chợ Hòa Bình—Thủy Nguyên-Hải Phòng
129 Công ty TNTM Hoàng Lê-63-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 823 853
130 Hiệu thuốc Hải Phòng-71-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng 0904.419.589
131 Hiệu thuốc Hải Phòng-60-Hoàng Văn Thụ—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 210 701
132 Nhà thuốc 32-32-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng 01668.148.468
133 Nhà thuốc 36-36-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 810 285
134 Nhà thuốc Thiện-40-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.810.065
135 Nhà thuốc Mai-48-Trần Quang Khải—Hồng Bàng -Hải Phòng 0313.810.815
136 Hiệu thuốc Hải Phòng-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 839 336
137 công ty TNHH dược phẩm Lan Xuyên-53-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.839.069
138 Hiệu thuốc Hải Phòng-97-Lý Thường Kiệt—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.975.252
139 Nhà thuốc 141-141-Phan Bội Châu—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 530 705
140 Hiệu thuốc Hải Phòng(ca 2)-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng 0913.347.588
141 Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Tôn Thất Thuyết—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 520 468
142 Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến-2-Ký Con—Hồng Bàng -Hải Phòng 0313.831.422
143 Nhà thuốc 20-20-Phạm Hồng Thái —Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.831.230
144 Nhà thuốc Hải Thành-189-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 839 853
145 Nhà thuốc 303A-295-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng 0313.951.557
146 Nhà Thuốc 303-303-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng 0933.051.704
147 Nhà Thuốc 307-307-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng 0913.57.59.57
148 Hiệu thuốc Hải Phòng-36-Hạ Lý—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.820.269
149 Hiệu thuôc Hải Phòng-14-Phạm Thú Thứ-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.650.453
150 Nhà thuốc Thuỷ Tùng-2B-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.533.596
151 Hiệu thuốc Hải Phòng-quầy số 239-81-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.820.009
152 Nhà thuốc Đức Thịnh–Bạch Đằng—Hồng Bàng -Hải Phòng 0912.587.229
153 Hiệu thuốc Hải Phòng số 21-47-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 525 259
154 Nhà thuốc-100-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng -Hải Phòng 0943.391.688
155 Nhà thuốc 102-102-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 525 774
156 Hiệu thuốc Hải Bình-26-Đào Đô-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 539 972
157 Hiệu thuốc Hải Phòng-40-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.824.855
158 Nhà thuốc Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0904 806 372
159 Nhà thuốc Hải Phòng-quầy số 250-2-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 525 777
160 Nhà thuốc 29-29-Nguyễn Hồng Quân-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng -Hải Phòng 0976.640.396
161 Hiệu thuốc hồng Hải Phòng số 251-110-Bạch Đằng-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313 824 717
162 Hiệu thuốc Hải Phòng-37-Hàm Nghi-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0973.851.128
163 Hiệu thuốc Hải Phòng-1C52-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0906.151.598
164 Hiệu thuốc Hải Phòng số 19-2C108-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0983 138 872
165 Hiệu thuốc Hải Phòng-976-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng 0934.509.232
166 Hiệu thuốc Hải Phòng–Sở Dầu-Sở Dầu-Sở Dầu-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.540.956
167 Hiệu thuốc Hải Phòng-45-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng 912233342
168 Hiệu thuốc Hải Phòng-25-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.527.190
169 Nhà thuốc 41-41-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng 0906.259.991
170 Nhà thuốc Hân Hiếu-211-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng 0976.640.396
171 Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Đường 5 cũ-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0983.229.782
172 -39D-Khu 5-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313.534.505
173 Nhà thuốc 28-28-Hải Triều-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0977.135.881
174 -84-Nguyễn Trung Thành-Hùng vương-Hùng vương-Hồng Bàng -Hải Phòng 0316.615.106
175 Nhà thuốc Thu Trang-53-Trương văn lực-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng 01687.175275
176 công ty TNTM dược phẩm Vạn Xuân-150-Hùng Vương-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng 0915.692.363
177 Hiệu thuốc An Lão-633-An Tràng-Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng 0987.861.480
178 Quầy thuốc 13-Ngã 3-An Tràng-An Tràng-An Tràng-An Lão-Hải Phòng 0313 872 132
179 Quầy thuốc Quang Thắng-421-Chợ Trường Sơn—An Lão-Hải Phòng 0936.001.344
180 Quầy thuốc Phương Linh-371-Thị trấn Trường sơn—An Lão-Hải Phòng 0313.8916.31
181 Hiệu thuốc an Lão—Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng 01652.963.969
182 Quầy thuốc số 12–Chợ Tân Dân-Tân Dân-Tân Dân-An Lão-Hải Phòng 0313.672.478
183 Quầy trung tâm-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng 0936.983.154
184 Hiệu thuốc An Lão-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng 0313.872.267
185 Hiệu thuốc An Lão-162-Nguyễn Văn Trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0313 872 773
186 Hiệu thuốc số 14–Quyết Thắng-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0313.772.235
187 Hiệu thuôc An Lão-196-Nguyễn Văn trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0977.309.975
188 Hiệu thuốc An Lão-200-Hoàng Xá—An Lão-Hải Phòng 0169.2588.189
189 Hiệu thuốc An Lão–Ngô Quyền-Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-An Lão-Hải Phòng 01682066819
031.3762.623
190 Hiệu thuốc An Lão–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng 0313.572.663
191 Hiệu thuốc an Lão,quầy 128–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng 031.3872.619
192 Hiệu thuốc an Lão–Chợ Tân Viên-Tân viên-Tân viên-An Lão-Hải Phòng 0985.270.319
193 Hiệu thuôc An Lão—Tân Viên-Tân Viên-An Lão-Hải Phòng 0973.309.964
194 Hiệu thuốc An Lão–Chợ Thái-Mỹ Đức-Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng 0977.302.366
195 Hiệu thuốc số 31–Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-An Lão-Hải Phòng 0934.235.560
196 Quầy thuốc An Trang-chợ Cóc–Xã Mỹ Đức-Xã Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng 0915.522.638
197 Hiệu thuốc Kiến An-28-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0978.5757.61
198 Hiệu thuốc 106-106-trường chinh—Kiến An-Hải Phòng 01696.912.190
199 -140-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0168 532 6863
200 Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 341-4-Chợ Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0973.286.704
201 Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 70-47-Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0904.722.891
202 Nhà thuốc Hà linh-156-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0904..806.372
203 Hiệu thuốc 34-34-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313.790.388
204 Nhà thuốc 31-31-Nhi Đức-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0936.696.695
205 Hiệu thuốc số 15-15-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313.545.339
206 Nhà thuốc 22-22-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313 877 429
207 Hiệu thuốc 241-241-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0983.586.672
208 Hiệu thuốc 73-73-Quán Trữ-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0168.9036.786
209 Nhà thuốc 340-340-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0313.878.686
210 Nhà thuốc 342-342-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0313.877.988
211 Hiệu thuốc Kiến An–Trường Chinh-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0914974898
212 Hiệu thuốc 312-109-Đồng Hoà—Kiến An-Hải Phòng 0966.772.886
213 Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 308-53-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng 0313.790.092
214 Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 305-214-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng 0313 790 154
215 Nhà thuốc 258-258-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng 0313 876 750
216 Nhà thuốc 340-340-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Kiến An-Hải Phòng 0313.548.061
217 Hiệu thuốc Kiến An-82-Lê Quốc Uy—Kiến An-Hải Phòng 0904.977.826
218 Hiệu thuốc-Cổng Chợ-Chợ Bến Phà—Kiến An-Hải Phòng 0313.878.740
219 Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 3-5-Hoàng Thiết Tâm—Kiến An-Hải Phòng 0948.560.982
220 Nhà thuốc Vũ Tôn-951-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0312 610 305
221 -826-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng 0165.972.7670
222 Hiệu thuốc Kiến An-310-Lê Duẩn—Kiến An-Hải Phòng 01685.109.568
223 Hiệu thuốc Kiến An-113-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng 01693.985.536
224 Hiệu thuốc Kiến An-137-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng 0904.224.709
225 Hiệu thuốc Kiến An-84-khúc trì-Ngọc sơn-Ngọc sơn-Kiến An-Hải Phòng 0313.549.868
226 Hiệu thuốc -258-Phan Đăng Lưu—Kiến An-Hải Phòng 0313.791.384
227 Nhà thuốc 68-68-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng 01236.949.659
228 Nhà thuốc 307-307-Chợ Kiến An—Kiến An-Hải Phòng 0973.906.297
229 Hiệu thuốc số 35-564-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng 0313.790.820
230 Nhà thuốc kim dung-445-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng 0313.790.676
231 Hiệu thuốc kiến an- Quầy số 319-568-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng 0313.691.514
232 Hiệu thuốc 334-441-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng 0313.878.142
233 Hiệu thuốc Kiến An-334-Cụm 7-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng 0934.292.329
234 Quầy thuốc số 36-336-Cụm 3-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng 0934.270.329
235 Quầy thuốc số 337-12-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng 0914. 618.533
236 -37-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng 0904.827.762
237 Quầy thuốc số 31-31-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng 031.3878.171
238 Hiệu thuốc Kiến An-359-Nguyễn Lương Bằng-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng 0972.978.136
239 Hiệu thuốc Kiến An-Tổ 3-Đẩu sơn-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng 01658.506.147
240 Hiệu thuốc Kiến An-1180-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng 0934.351.318
241 Hiệu thuốc Kiến An-1008-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng 0986.701.937
242 Hiệu thuốc Kiến An-853-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng 0982 967 359
243 Hiệu thuốc -527-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng 0972.123.357
244 Hiệu thuốc Kiến An-19-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng 0902.060.339
245 Hiệu thuốc Hồi–Thị Tứ-Nam Am-Nam Am-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01669.668.086
246 Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 031.3928.354
247 Đại lý thuốc tân dược-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01684.541.795
248 Hiệu thuốc Vĩnh Bảo—Liên Am-Liên Am-Vĩnh bảo-Hải Phòng 0972.474.268
249 —Cộng Hiền-Cộng Hiền-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0934.518.538
250 Hiệu thuốc Vĩnh Bảo–Thôn Đông-Xã Tam Đa-Xã Tam Đa-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01647.007.140
251 Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-246-Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0933.279.505
252 Đại lý thuốc tân dược-182-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 313885027
253 Nhà thuốc Nam Hoàng-192-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0168.399.8807
254 Hiệu thuốc-140-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0972.785.268
255 Quầy thuốc tân dược-150-Tân Hoà-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0313.985.192
256 Hiệu thuốc tân dược-30-khu Phố 1/5-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01262.316.888
257 -205-Đông Thái-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0984.975.668
258 Quầy thuốc Thanh Hằng–Thị Tứ Chợ Cầu-Vĩnh An-Vĩnh An-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0936.691.864
259 Hiệu thuốc-chợ Hoà Bình–xã Hoà Bình-xã Hoà Bình-Tiên Lãng-Hải Phòng 01627.131.759
260 –cụm 2 -Đồng Hoà-Đồng Hoà-Kiến an-Hải Phòng 0978.576.542
261 Quầy thuốc Phương Hoàn-103-Đông Thái—Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0975.532.455
262 Hiệu thuốc 234-234-Trần Tất Văn-Phù Liễn -Phù Liễn -Kiến an-Hải Phòng 01236.956.168
263 Quầy thuốc Ngọc Hậu—Xã Hùng Tiến-Xã Hùng Tiến-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01668956818
264 NT Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0904 806 372
265 Quầy thuốc số 4-81-khu Phố 1/5-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01692621588
266 -243B-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 829 176
267 Hiệu thuốc Hải Phòng-số 4-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.686.234
268 Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng 0989 313025
269 Công ty dược phẩm Hải Phòng-17-Lương Khánh Thiện—Ngô Quyền-Hải Phòng 0989.092.009
270 Hiệu thuốc Hải Phòng-14-Nguyễn Khuyến—Ngô Quyền-Hải Phòng 0902023099
271 Hậu Vũ-11-Lê Chân-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 630 046
272 -123-Nguyễn Đức Cảnh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313 700 460
273 Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 846 902
274 Hiệu thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 847 998
275 -14-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.827.327
276 -243A-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 731 292
277 -322-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng 0167.260.0316
278 -11-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 729 903
279 -30-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng 0912.831.673
0313 736 833
280 -199- lạch tray—ngô quyền-Hải Phòng 0904.953.843
281 -23-Nam pháp-lạch tray-lạch tray- ngô quyền-Hải Phòng 0976.186.035
282 -193-Văn cao—ngo quyền-Hải Phòng 0973.184.062
283 Hà phương-6-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 0904.589.168
284 Hiệu thuốc Hải Phòng 115-110-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 0983.646.893
285 Trung Minh-47-Trần văn lan—hải an-Hải Phòng 0168.7736.439
286 -169-Cát Bi—Hải An-Hải Phòng 3.829.322
287 -15-Hào Khê—Hải An-Hải Phòng 093420217
093726086
288 -16-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng
289 -131-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng 3.977.003
290 -133-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng 2.611.489
291 Hiệu thuốc Hải Phòng 29-214-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 090223657
083628519
292 Hiệu thuốc Hải Phòng 14-248-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 3.829.702
293 Nhà thuốc 23/10-379-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 3.744.735
294 Hiệu thuốc Hải Phòng 48-378-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 3.728.381
295 Hiệu thuốc Hải Phòng 370-448-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng 0985.812.108
296 Ngô Vũ-646-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng 3.729.428
297 Hiệu thuốc Hải Phòng 149-876-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng 098792285
053615155
298 Hà Dương-92-Chợ Lũng—Hải An-Hải Phòng 0945.367.369
299 Hiệu thuốc Hải Phòng 46-10-Hạ Lũng-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 3.744.248
300 Gia Huy-83-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 0912.971.110
301 -28-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 0972.356.426
302 Hiệu thuốc Hải Phòng 284-16-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 3769071
303 -41C -Hạ Đoạn—Hải An-Hải Phòng 0936.924.929
304 Hiệu thuốc Hải Phòng 269-32-Hạ Đoan 4-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3.741.765
305 Hiệu thuốc Hải Phòng 610–Lũng Bắc-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 0912.946.939
306 -289b -Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 0914.572.572
307 hieu thuoc Hien-209-Cát Bi—Hải An -Hải Phòng 1288453916
308 Nha thuoc Huy Linh-273-Phủ Thượng Đoạn—Hải An -Hải Phòng 01672551432
309 Hieu thuoc Hai Phong-519-Ngô Gia Tự—Hải An -Hải Phòng 0906055844
310 491 Bình Kiều- Hải An—–Hải An -hải phòng 01233789055
311 NHAÀ THUỐC HÒA AN-513-CÁT BI—HẢI AN-Hải Phòng 0915323769
312 NHÀ THUỐC SỐ 1-55-ĐÔNG PHONG—HẢI AN-Hải Phòng 0983484862
313 -Chợ Hải Thành 1–Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 3.981.614
314 Chị Sao-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng 0972.353.786
315 Hiệu thuốc Hải Phòng 276-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng 0916.146.139
316 Hiệu thuốc Hải Phòng Số 277-230 ( Ngã 3)-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng 3.865.004
317 Hiệu thuốc Hải Phòng số 2-Số 2–Sơn Hải-Sơn Hải-Đồ Sơn-Hải Phòng 3.861.362
318 Nhà Thuốc 88-88-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng 3.862.088
319 Quầy 280-69-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng 0979.287.356
320 229 Ly Thanh Tong – do Son-229-Ly Thanh Tong—Đồ Sơn-Hải Phòng 936615189
321 Chợ Đình Đoài-73—-Đồ Sơn-Hải Phòng 1228204206
322 Quầy Chị Hương—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0904.065.068
323 Hiệu thuốc Hải Phòng—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0984.363.368
324 Hiệu thuốc Kiến Dương ( Ủy ban)—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng 0924.375.813
325 Hiệu thuốc Kiến Dương 121—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng 0904.394.328
326 Anh Bắc-Km1-Phạm Văn Đồng-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 3.880.116
327 Hiệu thuốc Kiến Dương-Số 501-TDP 1-Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0906.126.996
328 Hiệu thuốc Kiến Dương -Số 9-Phú Hải-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0977.441.882
329 Hiệu thuốc Kiến Dương 363–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0972.882.728
330 Hiệu thuốc Kiến Dương 292–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0904.110.871
331 Nhà thuốc Thịnh-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 0936.947.202
332 Hiệu thuốc Kiến Dương 290-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 0906.292.358
333 Hiệu thuốc Kiến Dương-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 3.981.393
334 Hiệu thuốc Kiến Dương 358-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 3.981.877
335 Hiệu thuốc Kiến Dương 356-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 8.502.114
336 –Ngã 3-Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 0943317045
3.580.250
337 Hiệu thuốc hải phòng 274-1-Đồ Sơn—-Hải Phòng 0163 6287669
338 -14C-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.836.693
339 Hiệu thuốc Hải Phòng-135-Đà Nẵng—Ngô Quyền-Hải Phòng 0914.274.661
340 -165-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.761.620
341 -202-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0936.830.708
342 -5C22-Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.564.910
343 7c13 —Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.751238
344 -1 /258-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng 0972.210.18
53.567.826
345 -268- Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.826.492
346 -103A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.752.647
347 -107 a7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.752.617
348 -113A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.825.194
349 -118 A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.751.535
350 -35D-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.752.045
351 -Số2 -Chợ vạn mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 6.543.068
352 Hải Phòng 39-44 /282-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.766.789
353 -130-Phương Lưu-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.765.980
354 Linh Linh-167-Phương Lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3.750.999
355 Hiệu thuốc Hải Phòng 43-10-Phương lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3765336
356 Hải Phòng 47-482-Phủ Thượng Đoạn-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3.828.844
357 Ht – 67 Phu Thuong Doan-67-Phu Thuong Doan-Đông Hải-Đông Hải-Hai An-Hải Phòng 0975375125
358 Hải Phòng 51-305-Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3.741.283
359 -50-Thượng Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 3.978.252
360 -39-doan xa-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Hải Phòng 0943.406.986
361 -16-vạn mỹ—Ngô Quyền-Hải Phòng 0167.360.4666
362 -24b -Tầng 1 A6-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 3.751.366
363 -392-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông–Hải Phòng 3.765.054
364 quầy Số 41-101-Ngô Quyền—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.767.004
365 NT BANG TAM–PHU THUONG DOAN—HAI AN-Hải Phòng 3600806
366 Duy Anh-231-Cầu Đen-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0916.507.656
367 Hiệu thuốc Kiến Dương 100-19-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0166.962.0085
368 Hiệu thuốc Kiến Thụy—Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0906.181.265
369 Quầy 63-63-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936.541.900
370 Quầy Cô Bọc-69-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 3.812.419
371 Hiệu thuốc Kiến Dương 112-64-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 3.881.641
372 Đạt Mơ-81-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0974.842.359
373 Hiệu thuốc Kiến Dương 105–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 3.881.874
374 Hà Trinh–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 0983.655.546
375 Hiệu thuốc Kiến Dương 102–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 8.881.156
376 Hiệu thuốc Kiến Thụy—trà phương-trà phương-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936.983.426
377 Tuân Thảo-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng 0906.026.792
378 Hiệu thuốc Kiến Dương 98-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng 0167.619.5843
379 Hiệu thuốc Kiến Dương 117-Chợ mõ –Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 3.881.528
380 Xuân Điển-Thôn 4–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 0939340769
381 Phương Nhung-Quán Bơ–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 3.981.146
382 Song ngọc-Chợ Hòa Liễu–Thuận Thiên-Thuận Thiên-Kiến Thụy-Hải Phòng 0904.983.276
383 Kiến Dương–Vân Hòa-Hữu bằng-Hữu bằng-Kiến Thụy-Hải Phòng 0126.615.7799
384 Quầy số 9–Sân Linh-Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng 6.259.056
385 Hiệu thuốc Kiến Dương 101—Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng 01229.320.320
386 Hiệu thuốc Kiến Dương 294–Đường 402-Hòa Nghĩa-Hòa Nghĩa-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936.302.757
387 kiến dương 105—–kiến thụy-hải phòng 01695 385700
388 Hiệu thuốc Tuân huyền–TRà Phương—Kiến Thụy-Hải Phòng 01676195843
389 HiỆU thuốc Tân dược–Tú sơn—Kiến Thụy-Hải Phòng 0916803666
390 HiỆU THUỐC NGUYỄN BẢO HÂN–CHỢ MÕ—KiẾN THỤY-Hải Phòng 01636661590
391 -68A-Kiều Sơn—Hải An-Hải Phòng 0120.418.7569
392 -8-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.735.966
393 -21-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.736.756
394 -118-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.730.215
395 -131-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 731 688
396 -155-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 372 268
397 -53-Chợ Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng 0127.681.6668
398 -65-Chợ Đông Khê-Gia Viên-Gia Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 01282.141.178
399 -273 A-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng 1228359882
400 -82-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng 031 3 853 336
401 -33-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng 0122 8355521
402 -129-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 655 316
403 -100-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng 6.536.232
404 -38-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng 3.665.664
405 -25-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 826 389
406 -23-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 836 264
407 -82-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 650 453
408 -85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng 0945 720 933
409 -336-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng 0946935466
410 -28-Nguyễn Trãi—Ngô Quyền-Hải Phòng 0313 826 813
411 NHÀ THUỐC ĐỊNH NỀN-16A4-ĐÀ NẴNG—NGÔ QUYỀN-Hải Phòng 0976515755
412 HIỆU THUỐC KIẾN DƯƠNG-KHU 1-Chợ Hải Thành—Dương Kinh-Hải Phòng 0963266769
413 Quầy thuốc Đức Đồng–Thanh Sơn—Kiến thụy-Hải Phòng 0989254066
414 -133-Lũng Đông—Hải An-Hải Phòng 01253158611
415 -85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng 0316576773
0136576773
416 Hiệu thuốc Hải Phòng-1299-Ngô Gia Tự—Hải An-Hải Phòng 01266307057