Hải Dương

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Bình Định- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 03203.786.579
2 Đại lý Hoapharco số 1—Cổ Dũng-Cổ Dũng-Kim Thành-Hải Dương 01655940455
3 Đại lý thuốc Tân Dược—Chợ lại-Chợ lại-Thanh Hà-Hải Dương 0984.950.762
4 Hiệu thuốc Bình Giang—Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 985799804
5 Hiệu thuốc Bình Giang–Chợ Sặt-Thị trấn Kẻ Sặt-Bình Giang–TT.kẻ sặt-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 3776788
6 Hiệu thuốc Bình Giang–Hà chợ–Bình Giang–Hà Chợ-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 972856745
7 Hiệu thuốc Bình Giang–Long Xuyên–Bình Giang–Long Xuyên-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 3790310
8 Hiệu thuốc Bình Giang–Phố phủ–Bình Giang–Phố Phủ-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 3778509
9 Hiệu thuốc Bình Giang–TT Kẻ Sặt-Thị trấn Kẻ Sặt-Bình Giang–TT.kẻ sặt-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 0320 32
03776221
10 Hiệu thuốc Dũng Dung-19-Yết Kiêu—Thành phố HD-Hải Dương 0320. 3862398
11 Hiệu Thuốc Gia Lộc—TT.Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0934420022
12 Hiệu thuốc Gia Lộc–Cầu Gỗ–Gia Lộc–Cầu Gỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716729
13 Hiệu thuốc Gia Lộc–Chợ Hui–Gia Lộc–Chợ Hui-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203715698
14 Hiệu thuốc Gia Lộc–Cụm 9–Gia Lộc–Cụm 9-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0984634878
15 Hiệu thuốc Gia Lộc–Phố Giỗ–Gia Lộc–Phố Giỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0984471497
16 Hiệu thuốc Gia Lộc–Thạch khôi–Gia Lộc–Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203715875
17 Hiệu Thuốc Gia Lộc–Thanh Xá-Liên Hồng-Liên Hồng-Gia Lộc-Hải Dương 01663287459
18 Hiệu thuốc Gia Lộc–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716426
19 Hiệu thuốc Gia Lộc–Trạm Bóng–Gia Lộc–Trạm Bóng-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 3203710141
20 Hiệu thuốc Gia Lộc-Cho Buom–Gia Lộc–Chợ Buộm-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716729
21 Hiệu thuốc Gia Lộc-Liên Hồng-Gia Lộc–Liên Hồng-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 01635135054
22 Hiệu thuốc Gia Lộc-Thống Nhất–Gia Lộc–Thống Nhất-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 982123308
23 Hiệu thuốc Gia Lộc-TT.Gia Lộc – Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716799
24 Hiệu thuốc lý thăng–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203715721
25 Hiệu thuốc Ninh Giang–Chợ Đọ-Ngĩa An-Ninh Giang-Chợ Đọ-Nghĩa An-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 975490687
26 Hiệu thuốc Ninh Giang–Đồng Tâm–Ninh Giang–Đồng Tâm-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 3203767135
27 Hiệu thuốc Ninh Giang–Thị trấn Ninh Giang–Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 3764534
28 Hiệu thuốc Thanh Miện–Đoàn Tùng–Thanh Miện–Đoàn Tùng-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 0987532921
29 Hiệu thuốc Thanh Miện–Hồng Quang–Thanh Miện–Hồng Quang-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 01673549169
30 Hiệu thuốc Thanh Miện–Nam Sơn–Thanh Miện–Nam Sơn-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 1698087558
31 Hiệu thuốc Thanh Miện–Thị trấn Thanh Miện-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 0904 444226
32 Hiệu thuốc Thanh Nga–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716429
33 Hiệu Thuốc Thanh Ngoan—TT.Tứ Kỳ-Tứ kỳ–TT.Tứ Kỳ-0-0-Hải Dương- 0979185866
0979184866
34 Hiệu thuốc Thành Phố–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương 03203844068
35 Hiệu thuốc Thành Phố–Chợ Máy Sứ- – -Thành phố HD-Hải Dương 03203.845.551
0988650758
36 Hiệu thuốc Thành Phố-132B-Nguyễn Thượng Mẫn- – -Thành phố HD-Hải Dương 03203.601.226
37 Hiệu thuốc trung tâm Thanh Miện–Thị trấn Thanh Miện-Hải Dương 0904.339.239
38 Hiệu Thuốc Trung Tâm—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương 01669.562.154
39 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Chợ Bùi–Ninh Giang–Chợ Bùi-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 0985 984542
40 Hiệu Thuốc Tứ Kỳ–chợ yên–Tứ Kỳ–Chợ Yên-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 01668494375
41 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Đại Đồng–Tứ Kỳ–Đại Đồng-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 987426258
42 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Đại Đồng–Tứ Kỳ–Đại Đồng-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 976595839
43 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Hưng Đạo–Tứ Kỳ–Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 3203748012
44 Hiệu Thuốc tứ Kỳ–quán ngãi ,tứ kỳ–Tứ Kỳ–Quán Ngái-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 03203741312
45 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Thị trấn Tứ kỳ–Tứ Kỳ–TT.Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 0985. 520827
46 Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Văn Tố–Tứ Kỳ–Văn Tố-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 982832778
47 Hiệu Thuốc Uyên Hương–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 987130364
48 Hoàng Hà-116-Phan Đình Phùng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0978.116.116
49 HT Cẩm Giàng- – -Tân Trường-Tân Trường-Cẩm Giàng-Hải Dương 01688.506.023
50 HT Cẩm Giàng- –Chợ Phí-Chợ Phí-Cẩm giàng-Hải Dương 0988.123.757
51 HT Cẩm Giàng- –Phố ghẽ-Phố ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 03203.786.312
52 HT Cẩm Giàng- –Phú Lộc-Phú Lộc-Cẩm Giàng-Hải Dương 0916.449.798
53 HT Cẩm Giàng- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương 03203.789.096
54 HT Cẩm Giàng- –Văn thai-Văn thai-Cẩm Giàng-Hải Dương 03203780855
03203.780.855
55 HT Chí Linh– -Hoàng Tiến-Hoàng Tiến-Chí Linh-Hải Dương 01658.545.779
56 HT Chí Linh—Cổng BVĐK-Cổng BVĐK-Chí Linh-Hải Dương 0979.577.141
57 HT Chí Linh—Hoàng Tân-Hoàng Tân-Chí Linh-Hải Dương 0988.122.873
58 HT Chí Linh—Hùng Vương-Hùng Vương-Chí Linh-Hải Dương 0903.277.073
59 HT Chí Linh—Hữu Nghị-Hữu Nghị-Chí Linh-Hải Dương 01696.565.341
60 HT Chí Linh—Phả Lại-Phả Lại-Chí Linh-Hải Dương 03203.881.086
61 HT Chí Linh—Quán Sui-Quán Sui-Chí Linh-Hải Dương 03203.885.373
62 HT Chí Linh—Tân Dân-Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương 01678.616.496
63 HT Chí Linh—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương 0320 3882068
64 HT Chí Linh—Văn An-Văn An-Chí Linh-Hải Dương 0989.306.371
65 Ht Khải Yên—Chợ Rồng-Chợ Rồng-Nam Sách-Hải Dương 01664.212.621
66 HT Kim Thành—Kim Xuyên-Kim Xuyên-Kim Thành-Hải Dương 0987.258.920
67 HT Kim Thành—Lai Khê-Lai Khê-Kim Thành-Hải Dương 03203.729.820
68 HT Kim Thành—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 0977.555.048
69 HT Kinh Môn—Hiệp An-Hiệp An-Kinh Môn-Hải Dương 0963.591.168
70 HT Kinh Môn—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương 0916.155.651
71 HT Kinh Môn—TT Phú Thứ-TT Phú Thứ-Kinh Môn-Hải Dương 01665.753.346
72 HT Nam Sách—An Châu-An Châu-Nam Sách-Hải Dương 01694.289.209
73 HT Nam Sách—Nam Hồng-Nam Hồng-Nam Sách-Hải Dương 03203.754.898
74 HT Nam Sách—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương 03203.540.150
75 HT Nam Sách—Tiền Trung-Tiền Trung-Nam Sách-Hải Dương 03203.753.320
76 HT Nam Sách—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 0975.112.904
77 HT Ninh Giang—Ninh Thành-Ninh Thành-Ninh Giang-Hải Dương 1232843133
78 HT Ninh Giang–TT.Ninh Giang—Ninh Giang-Hải Dương 01652229582
79 HT Số 1–Nguyễn Hữu Cầu-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 01684.854.918
80 HT Số 17—Chợ Rồng-Chợ Rồng-Nam Sách-Hải Dương 0988.342.731
81 HT số 18—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương 01689.397.268
82 HT Số 28–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 03203.851.628
83 HT Số 41- –Quý Dương-Quý Dương-Cẩm Giàng-Hải Dương 01687.046.236
84 HT Số 41-8-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320.3847418
0320. 3847418
85 HT Số 80- – -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương 01649.848.809
86 HT Số 9– -TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 03203.754.232
0979.969.001
87 HT Thanh Hà—Cẩm Chế-Cẩm Chế-Thanh Hà-Hải Dương 03206.585.627
88 HT Thanh Hà—Cẩm Chế-Cẩm Chế-Thanh Hà-Hải Dương 01219202068
89 HT Thanh Hà—Chợ Hệ-Chợ Hệ-Thanh Hà-Hải Dương 0979.967.521
90 HT Thanh Hà—Chợ Nứa -Chợ Nứa -Thanh Hà-Hải Dương 01683.677.850
91 HT Thanh Hà—Hông Lạc-Hông Lạc-Thanh Hà-Hải Dương 0982584972
0974.523.179
92 HT Thanh Hà—Liên Mạc-Liên Mạc-Thanh Hà-Hải Dương 03203.817.861
93 HT Thanh Hà—Tân An-Tân An-Thanh Hà-Hải Dương 01684.886.012
94 HT Thanh Hà—Thanh An-Thanh An-Thanh Hà-Hải Dương 0934.330.432
95 HT Thanh Hà—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh hà-Hải Dương 01697.486.073
96 HT Thanh Miện–Thanh Tùng—Thanh Miện-Hai Duong 0986146856
97 HT Thành phố-8-Quang Trung-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320. 3852044
98 HT Thuận Mơ—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương 03202.474.389
99 HT Trung Tâm—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 0917.618.286
100 HT Trung Tâm—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương 0987.391.848
101 HT Tuấn Khánh—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 03203.754.939
102 Nhà thuốc Đồng Tâm–Chợ vé-Đồng Tâm-Ninh Giang-Chợ Vé-Đồng Tâm-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 0962230933
103 Nhà Thuốc Đồng tâm–Đồng Tâm-TT.Ninh Giang-Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 01215367193
104 NHÀ THUỐC KHÁC—— 0
105 Nhà thuốc Kim Dung–13-Chi Lăng-Thành Phố
HD-13-Chi lăng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-
03203845447
01675204195
106 Nhà thuốc Minh Giang–Khu 2-TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Khu 2-TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 03203767886
107 NHÀ THUỐC MINH HUYỀN-17-PHỐ NHÀ THỜ-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong 989070568
0989070568
108 NHÀ THUỐC MINH TUỆ-39-đồng niên-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong
109 NHÀ THUỐC SỐ 64B -64B-Quang Trung-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong 03203840820
110 NHÀ THUỐC TÂM ANH-5B-Lý Thường Kiệt-TRẦN PHÚ-TRẦN PHÚ-Thành phố HD-Hai Duong 0983736555
111 Nhà thuốc Thanh Hoà–Thị trấn Ninh Giang–Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 03203. 3767224
112 NHÀ THUỐC THUẦN LAN-346-Điện Biên Phủ-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong 01675788910
113 Nhà Thuốc Tiến Hà–Câm thượng- – -Thành phố HD-Hải Dương 0975.366.979
114 Nhà thuốc Trung Anh–khu 5-Việt Hòa-Thành phố HD-Khu 5-Việt Hoà-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0976998255
115 Nhà thuốc Trung Thành–Chi Lăng–Thành Phố
HD–Chi lăng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-
0987612788
116 Nhà Thuốc Tùng Vân–Hoàng Diệu- – -Thành phố HD-Hải Dương 936894816
117 NHAÀ THUỐC HÀ NỘI—353 TRẦN HƯNG ĐẠO-353 TRẦN HƯNG ĐẠO-Thành phố HD-Hai Duong 01676400558
118 NT 76-76-Phạm Hồng Thái-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0972.331.703
119 NT Á Âu-36-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320.2460420
120 NT Bình Bình–Chợ Thanh Bình- – -Thành phố HD-Hải Dương
121 NT Chiến Thủy-810-Lê Thanh Nghị—TPHD-Hải Dương 0974.915.755
0974.912.755
122 NT Dũng Hoan–Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0986522069
123 NT Đông Á-5a-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 03203.846.954
124 NT Đúc Minh Châu-51–nguyễn chí thanh-nguyễn chí thanh-Thành Phố HD-Thành Phố HD 989258264
125 NT Đức Minh Châu–Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0989.258.264
126 NT hà Trang–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0995.235.679
127 NT Hằng Toàn-267-Điện Biên Phủ—Thành phố HD-Hải Dương 0320. 3835143
128 NT Hoài thanh-26-Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0983.195.997
129 NT Hồng Hà-300-Trần Hưng Đạo-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0986.018.321
130 NT Hưng Thu–Mạc Thị Bưởi-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0972096435
131 NT Hương Tâm-58A-Nguyễn Thượng Mẫn—Thành phố HD-Hải Dương 0320 3809538
132 NT Khánh Phương–Cầu Đồng Niên- – -Thành phố HD-Hải Dương 936836259
133 NT Kim Dung-13-Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương 03203845447
134 NT Kỳ Thúy–Chợ Thanh Bình-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương 3892106
135 NT Minh Châu–Chợ Phú Lương-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0913.007.568
136 NT Minh Quang–Việt Hòa—Thành phố HD-Hải Dương 913430806
137 NT Minh Tâm-38-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320.3853544
0320. 3853544
138 NT Minh Thành-8-Bùi Thị xuân-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0977.493.327
139 NT Minh Thủy-10A-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0978.746.696
140 NT Nga Oánh-17c-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0987.220026
0987. 220026
141 NT Ngọc Châu–Chợ Phú Lương-TP Hải Dương-TP Hải Dương-Hải Dương- 0974.747.312
142 NT Ngọc Điệp–Chợ Phú Lương—Tp.Hải Dương-Hải Dương 0902311866
143 NT Phú Cường–Nguyễn Thượng Mẫn—Thành phố HD-Hải Dương
144 NT Phúc Anh-32-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320 3840196
145 NT Phúc Nga-98-Tuy Hoà-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0320. 3853867
146 NT Phúc Thành–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương 3858809
147 NT Sơn ca–số 3-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hải Tân-TPHD 0972868285
148 NT Sơn Hải–Chợ Thanh Bình-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương 3891984
149 NT Tâm Phúc–Bình Lộc- – -Thành phố HD-Hải Dương 0912 333004
150 NT Tân Á–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 01252.150.707
151 NT Thái Bình—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 03203.561.343
152 NT Thái Bình-221-Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương 0320.3890845
153 NT Thành Đông–Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương 0988413617
154 NT Thành Tín-26B-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0912.943.942
155 NT Thanh Xuân–số 8-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hải Tân-TPHD 0977234585
156 NT Thảo Tùng-57- Khúc Thừa Dụ—Thành phố HD-Hải Dương 0973358880
0973358880
157 NT Thuận an–Đức Minh-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương 01668.724.086
158 NT Thuỷ Tiên-118-Lê Hồng Phong—Thành phố HD-Hải Dương 0966.045.979
159 NT Trung Thịnh–Đồng Xuân-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0946275539
160 NT Trường Xuân–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương 0985 785190
161 NT Tuấn Hưng–Điện Biên Phủ—Thành phố HD-Hải Dương 3832310
162 NT Tuệ Oanh–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương 0320 2210363
163 NT Việt Hùng–Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương 0936182082
164 Q. Số 24—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 0936.345.570
165 QT Bảo Ngọc—Nam Tân-Nam Tân-Nam Sách-Hải Dương 0915.118.445
166 QT Dung Đợi-103B-Yết Kiêu—Thành phố HD-Hải Dương 0320.3862341
167 QT Hải Dương—Chợ Lại-Chợ Lại-Thanh Hà-Hải Dương 988515806
168 QT Hoapharco —Chợ La-Chợ La-Nam Sách-Hải Dương 01282.244.933
169 QT Hoapharco 11—Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Chí Linh-Hải Dương 01698.386.170
170 QT Hoapharco 51—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương 1684163788
171 QT Hoapharco số 5-13-Thái Học 1-Sao Đỏ-Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương 0982.019.367
172 QT Huyền Hiệp—Nhật Tân-Nhật Tân-TPHD-Hải Dương 984115971
173 QT Lan Anh- –Cao An-Cao An-Cẩm Giàng-Hải Dương 0962.181.874
174 QT Mạnh Châu—Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 0979670423
175 QT Minh Tâm– -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương 0914.766.831
176 QT Nhâm Bằng—Hồng Lạc-Hồng Lạc-Thanh Hà-Hải Dương 0982.584.972
177 QT Phương Điệp—Thái Tân-Thái Tân-Nam Sách-Hải Dương 988560394
178 QT số 1—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 0903.482.246
179 QT số 10- –Cẩm Hoàng-Cẩm Hoàng-Cẩm Giàng-Hải Dương 0989.110.307
180 QT số 19—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương 0975845635
181 QT số 2—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 0936.899.234
182 QT số 2—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 0320 3721425
183 QT Số 2—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương 0902.025.123
184 QT Số 23—Phú Điền-Phú Điền-Nam Sách-Hải Dương 0904.427.634
185 QT số 23-32-Bình Minh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 01249269576
186 QT số 24–Mạc Thị Bưởi-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 01655304694
187 QT số 36- –Chợ Phí-Chợ Phí-Cẩm Giàng-Hải Dương 03203.797.070
188 QT số 38—Cao An-Cao An-Cẩm Giàng-Hải Dương 1228164529
189 QT Số 4 thuốc Thành Phố-23-trần quốc toản- – -Thành phố HD-Hải Dương 01697526425
190 QT Số 4—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương 0973.032.388
191 QT số 44—TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương
192 QT số 6—Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-Nam Sách-Hải Dương 03203.573.814
193 QT số 6-32-Phố Ga—Thành phố HD-Hải Dương 0320. 3854368
194 QT Số 7—Chợ Hệ-Chợ Hệ-Thanh Hà-Hải Dương 0984.655.633
195 QT Số 7—Kim Đính-Kim Đính-Kim Thành-Hải Dương 0983.721.841
196 QT số 9—Ngũ Phúc-Ngũ Phúc-Kim Thành-Hải Dương 0977.635.631
197 QT Thái Ngân–khu 2 Hạ chiểu-TT minh Tân-TT minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương 0988645823
198 Qt Thanh Hà—phố mới -phố mới -Thanh hà-hải dương 03203814854
199 QT Thanh hạnh—Chợ la-Chợ la-Nam Sách-Hải Dương 0963.812.884
200 QT Thành Hằng—Tân Việt-Tân Việt-Thanh Hà-Hải Dương 0914.766.831
201 QT Thanh Huệ—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương 0989.365.218
202 QT Thanh Hương—An Lâm-An Lâm-Nam Sách-Hải Dương 0936.393.392
203 QT Thảo Linh- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương 0944.930.696
204 QT Trọng Lý—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương 0963.591.168
205 Quaầy thuốc Vân Anh–Hồng Quang-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 0985728581
206 Quay Hoaphaco 32–Cau Xe-Quang Trung-Quang Trung-Tu Ky-Hai Duong 0982460196
207 Quay Huong Anh-Cho Phe-Hong Hung-Hong hung-Hong hung-Gia Lộc-Hải Dương 01687046236
208 Quay So 10-Cho Thanh Giang-Thanh Giang-Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Mien-Hải Dương 3203739376
209 Quay so 32-Cau Ram-Tan Huong-Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hai Duong 0964856570
210 Quay số 10–Chợ Phe–Gia Lộc–Chợ Phe-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203715721
211 Quay Tan Duoc—Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hai Duong 01232327327
212 Quay Thai Hang–Cau Xe-Cong Lac-Cong Lac-Tu Ky-Hai Duong 0964496677
213 Quâầy Thuốc Số 7–nguyễn chí thanh- – -Thành phố HD-Hải Dương 01688099922
214 Quầy 12–Vân Tố—Tứ Kì-Hải Dương 03203747593
215 Quầy 14—TT Thanh Miện-TT Thanh Miện-Thanh Miện-Hai Duong 03203735223
216 Quầy 31–Thị Tứ Hưng Dao—Tứ Kì-Hải Dương 0975805293
217 Quầy 35–Thị Tứ Hưng Dao—Tứ Kì-Hải Dương 0973582265
218 Quầy Bạch Mai—Thanh Bính-Thanh Bính-Thanh hà-hải dương 0976180027
219 Quầy Đại Lý Tân Dược—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương 0979.255.804
220 Quầy Đào Yến—Tân An-Tân An-Thanh Hà-Hải Dương 03203.812.044
221 Quầy Hoàng Phương-485-TT Tứ Kì-Tứ Kì-Tứ Kì–Hải Dương 0903299115
222 Quầy Hoaphaco 32—Cộng Hòa-Cộng Hòa-Chi Linh-hải dương 0942061745
223 Quầy Hưng Thịnh–Vũ Hựu-Thanh Bình-Thanh Bình-TP Hải Dương-Hai Duong 09662551
090966255209
224 Quầy Hương Lâm–Cầu Xe—Tứ kỳ-Hải Dương 0988473907
225 Quầy Khánh Phương-532-Đường Thanh Niên-TT Thanh Miện-TT Thanh Miện–Hải Dương 0947315263
226 Quầy Mạnh Quỳnh–Cộng lạc-Cầu Xe-Cầu Xe-Tứ Kỳ-Hải Dương 01678237651
01678237681
227 Quầy Nhất phương–Cầu Ràm—Ninh Giang-Hải Dương 0986165850
228 Quầy phong hà—Cầu Xe-Cầu Xe-Tứ Kỳ-Hải Dương 986554597
229 Quầy Phương Dung–Long Xuyên—Bình Giang-Hai Duong 01263378844
230 Quầy số 1—–TT Thanh Hà-hải dương 0974324435
231 Quầy số 15—Văn tố-Văn tố-Tứ kỳ-Hải Dương 0985. 520827
232 Quầy số 18—–TT.Ninh Giang-Hải Dương 0972860361
233 Quầy số 3–Phố giỗ—Gia Lộc-Hải Dương 0979761018
234 Quầy số 3–Vĩnh Hòa—Ninh Giang-Hai Duong 01699421522
235 quầy số 6–chợ tranh–Bình Giang–Chợ Tranh-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương- 3203776795
236 Quầy số 6–Phố giỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0975206757
237 Quầy số 8-155-Chi Lăng-TP Hải Dương-TP Hải Dương–Hải Dương 0974126788
238 Quầy tân Dược —Chợ Kinh Môn-Chợ Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương 03203.535.202
239 Quầy Tân Dược —Thanh Thủy-Thanh Thủy-Thanh Hà-Hải Dương 01685.265.145
240 Quầy Tân dược—Cộng Hòa-Cộng Hòa-Chí Linh-hải dương 1645356873
241 Quầy Tân Dược–Câm thượng- – -Thành phố HD-Hải Dương 988751561
242 Quầy Tân Dược.–Chợ Gọc-Kiến Quốc-Kiến Quốc-Ninh Giang-Hai Duong 03203769340
243 Quầy Tân Phú—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 0985 996629
244 Quầy Thanh Nga—Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Tứ Kỳ-Hải Dương 0975221694
245 Quầy Thu Hương—Quang Phục-Quang Phục-Tứ Kỳ-Hải Dương 965430902
246 Quầy thuốc 2b–Phan Đình Phùng-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương- 0983389305
247 Quầy thuốc 74–Trần Hưng Đạo-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0948926868
248 Quầy thuốc Anh Thơ–Hưng Đạo–Tứ Kỳ–Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 0978670348
0936909585
249 Quầy thuốc Bảo Khang–Nguyễn Hữu cầu-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương- 0972388339
250 Quầy thuốc bình giang–Nhân Quyền-Bình giang-Bình giang-Hải dương- 03203791712
251 QUẦY THUỐC CẦU RÀM-CẦU RÀM-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong 989397255
252 Quầy Thuốc Duẫn Quyên- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương 0320 3789546
253 Quầy Thuốc Dũng Thái- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 0982.626.424
254 Quầy thuốc Đại Nam—Cộng Lạc-Cộng Lạc-Tứ Kỳ-Hải Dương 01677898069
255 QUẦY THUỐC GIA HÒA-THÔN KHĂN-GIA HÒA-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0968252655
256 QUẦY THUỐC HÀ THANH-ĐẦU CẦU KẺ SẶT-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong 0983539326
257 QUẦY THUỐC HIỆP HƯƠNG-KHU HẠ-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong 0973902024
258 Quầy Thuốc Hiếu Hiền- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 0978.803.106
259 Quầy Thuốc Hoa Hồng—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương 0946.252.946
260 QUẦY THUỐC HOA THỦY-CHỢ HUI-Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0977337203
261 Quầy thuốc Hoàng Lan-Đội 8–Đồng Tâm-Đồng Tâm-Ninh Giang-Hải Dương 934293429
262 Quầy Thuốc Hoapharco 1—Lai Khê-Lai Khê-Kim Thành-Hải Dương 03203.729.957
263 Quầy Thuốc Hoapharco 2—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 01679.968.555
264 Quầy Thuốc Hoapharco số 16—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương 01686.113.066
265 Quầy Thuốc Hoapharco—Đồng Lạc-Đồng Lạc-Nam Sách-Hải Dương 0986.886.620
266 Quầy Thuốc Hoapharco—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương 01213.318.248
267 Quầy Thuốc Hoapharco—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương 03203.705.405
268 Quầy thuốc Hương Giang-Q 8-Thị trấn Tứ kỳ–Tứ Kỳ–TT.Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 982512820
269 Quâỳ thuốc Linh Ngân–Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0915232982
270 Quầy thuốc Linh Thùy-52-Hùng Vương-Tráng Liệt-Tráng Liệt-Bình Giang-Hải Dương 01636122368
271 Quầy thuốc Lộc Hường—–TT.Ninh Giang-Hải Dương 03203767135
272 Quầy thuốc Minh Thư–Tam Giang-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương- 947215914
273 Quâỳ thuốc Ninh giang, Hưng Thái–Hưng Thái-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 0978901938
274 Quầy Thuốc Phong Hòa– -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương 0962.044.963
275 QUẦY THUỐC PHƯƠNG CHI-KHU HẠ-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong 0915511457
276 Quầy Thuốc Quảng Ninh—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương 03203.754.623
277 Quầy Thuốc Quý Dương- –Qúy Dương-Qúy Dương-Cẩm Giàng-Hải Dương 0973.235.902
278 QUẦY THUỐC QUỲNH OANH-CẦU RÀM-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong 3203647569
279 Quầy Thuốc Quỳnh Tâm–Bỉnh Di-Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Tứ Kỳ-Hải Dương 0979577737
0985. 520827
280 Quầy Thuốc Sáu Thủy–Chợ Đọ-Ngĩa An-Ninh Giang-Chợ Đọ-Nghĩa An-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương- 0320. 3760434
281 Quầy thuốc Sen Định–cầu Bình–Gia Lộc–Cầu Bình-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 0984117901
282 QUẦY THUỐC SỐ 16 -HỒNG DỤ-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong 03203766891
283 Quầy Thuốc Số 17–Chợ Thanh Bình—TPHD-Hải Dương 03203.891.984
284 QUẦY THUỐC SỐ 18-CHỢ YÊN-TỨ KỲ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Thành phố HD-Hai Duong 0969821204
285 Quầy Thuốc Số 2–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương- 03203716458
286 QUẦY THUỐC SỐ 20-CHỢ BUỘM-GIA LỘC-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0987841011
287 Quầy Thuốc Số 27—Phả Lại-Phả Lại-Chí Linh-Hải Dương 0936.396.610
288 QUẦY THUỐC SỐ 31-CHỢ BUỘM-GIA LỘC-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0984086619
289 QUẦY THUỐC SỐ 7—HỒNG PHÚC-HỒNG PHÚC-Ninh Giang-Hai Duong 0982307132
290 Quầy Thuốc Số 8–TT Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Hà–Hải Dương 0974.227.041
291 QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC-86-PHỐ CUỐI-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0987473838
292 QUẦY THUỐC THANH HẰNG—136B TT TỨ KỲ-136B TT TỨ KỲ-Tu Ky-Hai Duong 0975464351
293 Quầy thuốc Thanh Miện–La Ngoại-Ngũ Hùng—Thanh Miện-Hai Duong 01646899681
294 Quầy thuốc Thu Hà–Văn Tố–Tứ Kỳ–Văn Tố-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương- 1697741732
295 QUẦY THUỐC THU PHƯƠNG-84-PHỐ CUỐI-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong 0988304915
296 QUẦY THUỐC TỈNH HẢO—THI TỨ QUANG PHỤC-THI TỨ QUANG PHỤC-Tu Ky-Hai Duong 0987307191
297 QUẦY THUỐC TRỊNH THỊ ĐỎ-TT NINH GIANG-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong
298 Quầy Thuốc Tùng Nguyệt—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương 0320 3882646
299 Quầy thuốc Tứ Kỳ—Hưng Đạo-Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Hải Dương 0975805293
300 QUẦY THUỐC TƯỜNG NAM—KIM XUYÊN-KIM XUYÊN-Tu Ky-Hai Duong 0987016397
301 Quầy thuốc Yến Trường–Thị trấn Thanh Miện-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương- 3736871
302 Quầy Tiến Thành–Đinh Văn Tả—TP Hải Dương-Hai Duong 01644012943
303 Quầy Trung Tâm Bình Giang-50-Phạm Ngũ Lão—TT Kẻ Sặt-Hai Duong 0986522069
304 Quầy Trung Tâm- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương 01646.905.533
305 Quầy TT Tứ Kì–TT Tứ Kì—Tứ Kì- 0987160483
306 Việt Pháp–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 01674.637.518
307 Vĩnh Thịnh-17h-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương- 0973.631.679