Tây Hồ

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Nhà Thuốc Tư nhân Số 7 Yên Phụ , Tây Hồ, Hà Nội
2 Nhà Thuốc Hồng Nguyên 256C Thuỵ Khuê , Tây Hồ, Hà Nội
3 Nhà Thuốc Minh Huệ 120 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
4 Nhà Thuốc Tư Nhân 347 An Dương Vương, Tây Hồ, HN
5 Nhà Thuốc Số 1 Tây Hồ 358 THuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
6 Nhà Thuốc Tư nhân 405 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
7 Nhà Thuốc Minh Tuyên 86 Thuỵ Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
8 Nhà Thuốc Thanh Thúy 180 Xuân Diệu – Tây Hồ – Hà Nội
9 Nhà Thuốc Đức Duy 376 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
10 Nhà Thuốc Tư nhân 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội
11 Nhà Thuốc Hồng My 47 Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội
12 Nhà Thuốc Tư nhân 81B Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
13 Nhà Thuốc Tư nhân Số 6 Xuân Diệu , Tây Hồ, Hà Nội
14 Nhà Thuốc Tư nhân Số 6 Ngõ 218 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
15 123V Thụy Khuê, Tây Hồ , HN 123V Thụy Khuê, Tây Hồ , HN
16 Nhà thuốc Trường Phát 376 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
17 Nhà Thuôốc Tư Nhân 5 / 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN
18 Nhà Thuốc Mạnh Hải 50/ 173 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
19 Nhà Thuốc Tư nhân 216 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
20 Nhà Thuốc Tư nhân 312 Nghi Tàm – Tây Hồ – Hà Nội
21 Nhà Thuốc Mạnh Duy 41 Ngõ 41 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
22 Nhà Thuốc Tư nhân 466 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
23 Nhà Thuốc Gia Đình 692 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
24 Nhà Thuốc Tư nhân 19/ 209 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
25 Nhà Thuốc Phúc Minh Số nhà 60 ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
26 Nhà Thuốc Bảo Lam Số 34 Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội
27 Nhà thuốc Tư Nhân 75 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội
28 Nhà Thuốc Tư Nhân- 26 Võng Thị 26 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
29 Nhà Thuốc Đức Duy 530 Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ
30 Nhà Thuốc Tư Nhân 26 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội
31 Nhà Thuốc Tâm Phúc 29 ngõ 81 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN
32 Nhà Thuốc Tư nhân 102 Lạc Long quân, Tây Hồ, Hà Nội
33 Nhà Thuốc Tư nhân 37 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
34 Nhà Thuốc Tư nhân 531 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
35 Nhà ThuốcTâm An Số 27 Ngõ 81 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
36 Nhà Thuốc Nam Khánh Số 62 Ngõ 28 Cụm 3 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
37 Nhà Thuốc Tư nhân 31 Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội
38 Nhà Thuốc tư nhân Số 10, ngách 32/ 36 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
39 Nhà Thuốc Ngọc Linh 74/ 41 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
40 Nhà Thuốc Minh Hà 79 Xuân La, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội