Sóc Sơn

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Chi nhánh số 8- Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội Số 18 đường Đa Phúc, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
2 Đại lý thuốc tân dược Ngã 3 Tân Phúc, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội
3 Quầy thuốc An Ngọc Minh Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội
4 Quầy Thuốc Gia Đình 79A Đường Quốc lộ 3, Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
5 Quầy Thuốc Hoa Thị Minh Hải Khu Tập Thể 21/ 7, Sóc Sơn, Hà Nội
6 Quầy thuốc Huy Vân 58 đường 16 Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
7 Quầy Thuốc Minh Giang 6 Đường 2 – Phù Lỗ – Sóc Sơn – Hà Nội
8 Quầy Thuốc Minh Vũ Ngã 3 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
9 Quầy thuốc Nguyễn Thị Kim Cúc Chợ Yêm, Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
10 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Kim Loan 72 Tổ 11 Thị Trấn Sóc Sơn
11 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh Đội 3, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
12 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thúy Thắng Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội
13 Quầy Thuốc Phương 27 đường 16 – Phù Lỗ – Sóc Sơn – Hà Nội
14 Quầy Thuốc Phương Hồng 23 đường QL3 Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
15 Quầy thuốc Thu Hà Chợ Nam Cường, Hền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội
16 Quầy Thuốc Tuân Hiền Ninh Kiều, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội
17 Quầy Thuốc Tư Nhân 93 Khu 1 Đường QL2 – Sóc Sơn – Hà Nội
18 Quầy thuốc Vũ Lan Thúy Đầu cầu Đa Phúc – An Bình – Trung Giã – Sóc Sơn – Hà Nội