Phú Xuyên

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 NT Số 27 Ngọc Bích 27 Ngọc Bích –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội
2 NT Tú Anh Thị Trấn phú Xuyên-Cầu Phú Xuyên -Cầu Phú Xuyên -Phú Xuyên -Hà Nội
3 NT Trung Tâm Số 29 29 TT Mỹ lâm-TT Mỹ lâm-Phú Xuyên-Hà Nội
4 NT Trọng Hải Phố Guột-Phố Guột-Phú Xuyên-Hà Nội
5 NT Số 36 Mai Vân 36 Mai Vân –Cầu Giẽ-Đại Xuyên-Đại Xuyên-Phú Xuyên-Hà Nội