Mê Linh

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Quầy Thuốc Quang Minh Tổ 7 Thị Trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
2 Quầy Thuốc Liên Quý Tổ 7 Thị Trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
3 Quầy Thuốc Hà Hằng Khu 3 – Do Thượng – Tiền Phong – Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
4 Quầy Thuốc Hằng Quang Chợ Yên – Tiền Phong – Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
5 Quầy Thuốc Bảo Linh Hạ Lôi – Mê Linh – Hà Nội
6 Quầy Thuốc Tư nhân Khu 2 Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
7 Quầy Thuốc Ngọc Hà Đội 8, thôn 2 Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội
8 Quầy Thuốc Lê Thị Mai Đội 8 Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội
9 Quầy Thuốc Hải Hường Chợ Giai Lạc, Tổ 1 Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
10 Quầy thuốc Thanh Thảo Thôn Do Nhân Thượng, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
11 Quầy Thuốc Yên Nhân Yên Nhân -Tiền Phong – Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
12 Quây Thuốc Tư Nhân Ngã Ba Cầu Tam Báo – Mê Linh – Hà Nội
13 Quầy thuốc Đoàn Hương Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
14 Quầy Thuốc Ân Đức Khu 4 Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
15 Quầy thuốc Hùng Thanh Khu 2, Xã Tâm Đồng, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
16 Quầy thuốc Trâm Anh Liễu Trì, Hạ Lôi, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
17 Quầy thuốc Thanh Hà Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội
18 Quầy thuốc An Tâm Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
19 Quầy thuốc Út Thương Thôn 2 chợ Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
20 Quầy Thuốc Trần Thị Thương Trung Hậu – Tiền Phong – Mê Linh