Hoàn Kiếm

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Nhà thuốc Mai Huyền 283 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
2 Nhà Thuốc Tư Nhân 74 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3 Nhà Thuốc Viện kiểm Nghiệm 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4 Nhà Thuốc Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5 Nhà Thuốc Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6 Nhà Thuốc Phi 25 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7 Nhà Thuốc Đức 91E Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
8 Nhà Thuốc Thiện Tâm 60 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
9 Nhà Thuốc Dung Hòa 103 Phúc Tân , Hoàn Kiếm, Hà Nội
10 Nhà thuốc Phi 3 59 Hàng Bồ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
11 Nhà Thuốc Lan Hanh 99 Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
12 Nhà Thuốc Thu Uyên 307 Phúc Tân , Hoàn Kiếm, Hà Nội
13 Nhà Thuốc Minh Hiền 218 Phúc Tân – Hoàn Kiếm – Hà Nội
14 Nhà Thuốc Tư Nhân 65 Mã Mây, Hoàn Kiếm, HN
15 Nhà Thuốc Diệp Minh Châu 95 Vọng Hà, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội