Gia Lâm

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Quầy Thuốc Tư Nhân 104 Ngô Xuân Quảng – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
2 Nhà thuốc Chợ Sủi Chơ Sủi – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
3 QT ánh Loan Thôn An – Đặng Xá – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
4 QT Đức Dốc Đê – Đa Tốn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
5 Nhà thuốc Ngọc Châm Kiêu Kị – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
6 Nhà Thuốc Thảo Giang 166 Ngọc Trì – Thạch Bàn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
7 Nhà Thuốc Châu Long 94 Vũ Xuân Thiều – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
8 Thuỳ Linh 144 Chợ Bún – Đa Tốn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
9 QT Hồng Thủy Xóm 5 – Kim lan – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
10 QT Thanh Lương Kiêu Kỵ – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
11 QT Thu Thuỷ Chợ Dương Đà – Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
12 Nhà Thuốc Ngọc Anh Chợ Dương Đà – Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
13 Nhà Thuốc Tú Trang Số 2 chợ Dương Đà – Dương Xá – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
14 Nhà Thuốc BÌnh Thủy 111 chợ Bún – Đa Tốn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
15 QT Tuấn Lương 130 Chợ Bún – Đa Tốn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
16 QT Phương Lâm Xóm 5 Bát Tràng – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
17 QT Như ý 261 Voi Phục – Châu Quỳ – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
18 Nhà Thuốc Tâm Đức 39 tổ 6 – Sài Đồng – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
19 QT Kim Sơn Phố Keo – Kim Sơn – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
20 QT Khánh Thơm Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
21 QT Đỗ Huy Ký túc xá A2 – Đại Học Nông Nghiệp – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
22 QT Thắng Hiên Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội
23 Nguyễn hoài Hương Xóm 3 ninh hiệp – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
24 Nguyễn Thu Thanh Xóm 3 Ninh Hiệp – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
25 Quầy Thuốc Đình Cường Chợ Yên Thường – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
26 Nhà Thuốc Tư Nhân 656 Hà Huy Tập – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
27 Nhà Thuốc Đức Thắng 12 Dốc Lã – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
28 Nhà Thuốc Tư Nhân 42 Phan Đăng Lưu – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội
29 Quầy thuốc Tâm Phúc Đường Yên Thường – Yên Viên – Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà Nội