Đông Anh

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 QT Dung Thịnh 99 Tổ 6 thị trấn Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
2 QT Việt Tiến tổ 33 thị trấn Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
3 QT Hồng Liên 129A Đường Ga Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
4 QT Quỳnh Thơ Chợ Kim – Xuân Nộn – Thị Trấn Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
5 Quầy Thuốc Bác Lanh 72 tổ 6 thị trấn Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
6 Quầy thuốc Lê Hoa tổ 29 đường Uy Nỗ – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
7 QT Minh Trang 20 tổ 55 thị trấn Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
8 Quầy Thuốc Tư Nhân tổ 29 đường Uy Nỗ – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
9 QT Thúy Bích Tổ 13 đường Ga Đông Anh, Hà Nội
10 QT Nguyễn Thị Thúy Xóm Bắc, Kim Nỗ, Thị Trấn Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
11 Quầy Thuốc Yến Bảy Chợ Kim – Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội
12 QT Đức Diện Thôn Dục Nội – Xã Việt Hùng – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
13 QT Thảo Anh Xóm Đoài – Vân Nội – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
14 QT Hợp Tuyên 141 Vân Trì – Vân Nội – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
15 QT Thanh Vân 87 Cầu Lớn -Nam Hồng, Đông Anh, HN
16 Quây Thuốc Tư Nhân Thôn Đại Vỹ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
17 Quây Thuốc Tư Nhân Châu Phong – Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội
18 Nhà Thuốc Tư Nhân Thôn Đoài- Nam Hồng – Đông Anh -HN
19 Quây Thuốc Thi Vẻ Xóm Chùa – Thôn Đìa – Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội
20 QT Huyên Dung Đội 8, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
21 QT Thu Hà Thôn Vệ – Nam Hồng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
22 QT Hoa Như Thôn Nhồi Dưới, Xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
23 Quầy thuốc tư nhân Xóm 3, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
24 Quầy thuốc Hà Thị Nam Sáp Mai, Võng La, Cổng C khu công nghiệp, Đông Anh, Hà Nội
25 Quầy thuốc Thanh Long 126 Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Thành phố Hà Nội
26 QT Hảo Thôn Thiết Bình, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
27 Quầy thuốc Trung Hiếu Xóm 3,Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
28 Quầy thuốc Huyền Trang Xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
29 Quầy Thuốc Phương Oanh Tổ 55, Đông Anh, Hà Nội
30 QT Tâm Phúc 36 đội 2, thôn Nhuế, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
31 QT Quý Phương Đường Cao Lỗ – Đông Anh – Thành Phố Hà Nội
32 QT Nhật Linh tổ 37 thị trấn, Đông Anh, Hà Nội
33 QT Bình Nguyên số 2 Đội 7 – Thôn Bầu – Kim chung – Thị trấn Đông Anh – Thành phố Hà Nội
34 Quầy thuốc Việt Thắng Đội 3, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội
35 Quầy thuốc Nhung Nhung Tổ 11, Z153, Đông Anh, Hà Nội
36 Quầy thuốc Việt Thắng 2 Mạch Lũng, Đông Anh, Hà Nội
37 Quầy thuốc Hường Quân Xóm Đông, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội