Đan Phượng

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Quầy thuốc Tân Dược Cụm 4, Xóm mới Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội
2 Quầy thuốc Minh Phương Khu chợ đội 11, thôn Tân Hội, Tân Lập, Đan Phượng