Ba Đình

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Nhà Thuốc số 3 104 H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
2 Nhà Thuốc Minh Tiến 390 – Đội Cấn- Ba Đình – Hà Nội
3 Nhà Thuốc Long 12 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
4 Nhà Thuốc Đức Long 107 D1 Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5 Nhà Thuốc Thành Công 111K7 – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
6 Nhà Thuốc Hiệp Oanh 102 Bộ Tư Lệnh Lăng – Ba Đình – Hà Nội
7 Nhà Thuốc Nghĩa Hưng 145 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
8 Nhà Thuốc Vạn Phúc 124/ 166 – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
9 Nhà Thuốc Tuyết Nam Số 1 Ngõ 9 – Đào Tấn – Ba Đình – Hà Nội
10 Nhà Thuốc Mai Hiên 102A – Kim Mã Thượng – Ba Đình – Hà Nội
11 Nhà Thuốc Trọng Tấn 57 – Dốc Viện Nhi – Ba Đình – Hà Nội
12 Nhà Thuốc Hồng Mai 116A3 – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
13 Nhà thuốc Ngọc Trang III 18A/ 20 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14 Nhà Thuốc Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
15 Nhà Thuốc Nghĩa Hằng 37 / 97 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
16 DS Thanh Thủy 327 – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
17 Nhà Thuốc Ánh Dương 101B7C – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
18 Nhà Thuốc Hoa Hiên 23 – Vạn Bảo – Ba Đình – Hà Nội
19 Nhà Thuốc Hải Linh 61 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
20 Nhà Thuốc Tư Nhân 154 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
21 Nhà Thuốc Tư Nhân 216 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
22 Nhà Thuốc Tư Nhân 396 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
23 Nhà Thuốc Tân An 102 BG2 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
24 Nhà Thuốc Tư Nhân 59 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
25 Nhà Thuốc Châu Long 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
26 Nhà Thuốc Liên Mai 625 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
27 Nhà Thuốc Xuân Hưng 19 Tân ấp, Ba Đình, Hà Nội
28 Nhà Thuốc Tân Thủy 28 52 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
29 Nhà Thuốc Linh Dương 30 Lô A, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
30 Nhà Thuốc Hải Anh 106 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
31 Nhà Thuốc Tư Nhân 11B Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
32 Nhà Thuốc Đức 78 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
33 Nhà Thuốc Tư Nhân 22 Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội
34 Nhà Thuốc Tư Nhân 87 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
35 Nhà Thuốc Quỳnh Anh 29 Đường 15 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
36 Nhà Thuốc Hoàng Minh 108 K80D Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
37 Nhà Thuốc Vĩnh Phúc 595 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
38 Nhà Thuốc Tư Nhân 15A Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội
39 Nhà Thuốc An Trường Sinh 6A6 A Phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
40 Nhà thuốc Tâm Khang Số 14 Ngũ Xã, Ba Đình, Hà Nội