Gia Lai

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Nhà thuốc Trang 76 Hoàng Văn Thụ Diên Hồng Gia Lai 593824162
2 Tế Phước Đường 42b Hoàng Văn Thụ Diên Hồng Gia Lai 0948440303
3 Quầy Thuốc 16B 24 Hoàng Văn Thụ Iakring Gia Lai 593822220
4 Đông Y Nhơn Thọ Đường 29 Trần Phú Diên Hồng Gia Lai 593824251
5 Hiệu Thuốc Toàn 62 Trần Phú Diên Hồng Gia Lai 972757478
6 Nhà thuốc Châu 11 Trần Phú Diên Hồng Gia Lai 593824736
7 Nhà thuốc Hồng Ngân 147 Phan Đình Phùng Yên Đỗ Gia Lai 593888033
8 Quầy thuốc tây Nhung (QT số 40) 14 Nguyễn Trãi Yên Đỗ Gia Lai 0593822718
0985116361
9 Hiệu thuốc số 13 9 Wừu Iakring Gia Lai 0596250016
0593897939
10 Hiệu thuốc số 12B 9 Wừu Iakring Gia Lai 593781269
11 Nhà Thuốc Hưng Đạo 122 Hai Bà Trưng Diên Hồng Gia Lai 593826831
12 Quầy thuốc 78 21 Phạm Văn Đồng Thống Nhất Gia Lai 935171725
13 Quầy thuốc Ngọc Đức 79 Phạm Văn Đồng Yên Thế Gia Lai 0596900156
0986690329
14 Hiệu thuốc 6B 82 Phạm Văn Đồng Yên Thế Gia Lai 01277357779
0982373779
15 Quầy thuốc 05 817 Phạm Văn Đồng Yên Thế Gia Lai 593825094
16 Hiệu thuốc 07 Phạm Văn Đồng Yên Thế Gia Lai 1686786641
17 Đại lý Thủy Tiên 3 Nguyễn Viết Xuân Hội Thương Gia Lai 1886346697
18 Quầy thuốc số 02 97 Lê Lợi Hội Thương Gia Lai 593871910
19 Nhà thuốc Anh Huy Lô43 Lô 43 Trung tâm thương mại Diên Hồng Gia Lai 0592203183
20 Đại lý Thu Ba Lô 2 Lô 2 Chợ Chư Sê Chư sê Gia Lai 0593851123
21 Đại lý Dung Các 191 Hùng Vương Chư sê Gia Lai 593851191
22 Nhà thuốc Thụ Hòa 872 Hùng Vương Chư sê Gia Lai 593851041
23 Đại lý thuốc tây Thanh Thủy 229 Hùng Vương Chư sê Gia Lai 987537037
24 Đại lý thuốc tây Việt Hưng Hùng Vương Chư sê Gia Lai 0
25 Đại lý thuốc tây Quyên 784 Hùng Vương Chư sê Gia Lai 0939739629
26 Đại lý thuốc tây Ấn Chợ Phú Nhơn Chư sê Gia Lai 59385055
27 Nhà Thuốc Hồng Linh TT Nhơn Hòa Chư Pứh Gia Lai 0974108730
230661664
28 Đại lý Nguyên Quang Trung Chư Ty Đức Cơ Gia Lai 593846663
29 Nhà Thuốc Vân Sơn 356b Quang Trung Chư Ty Đức Cơ Gia Lai 593846171
30 Đại lý thuốc tây Lộc 198 Quang Trung Chư Ty Đức Cơ Gia Lai 0593846283
0919200462
31 Quầy Thuốc Sơn Lê Chợ IaDom Thôn Mooc Đen Đức Cơ Gia Lai 0977901650
32 Đại lý thuốc tây Hoàng Long Thôn Đồng Tâm 1 xã IaDin Đức Cơ Gia Lai 0593646011
0986727658
33 QT Hòa Đồng Tâm Iazin Đức Cơ Gia Lai 1645944959
34 QT số 18B 204 Phạm Văn Đồng Thống Nhất Gia Lai 0938947668
35 Quầy thuốc số 69 52 Trường Sơn Yên Thé Gia Lai 0935789191
36 QT số 01 Trường Sơn Yên Thế Gia Lai 0982425998
37 Qt số 65 199D Phạm Văn Đồng Thống Nhất Gia Lai 0593874844
38 Đại Lý Phương Nhung Khu phố 1 Phú Thiện Gia lai 0596555499
01699693893
39 Đại Lý Kim Dung Khu phố 1 Phú Thiện Gia lai 593855167
40 Đại Lý Ngọc Dung Khu phố 1 Phú Thiện Gia lai 0593855989
41 Nhà Thuốc Kim Tuyên IaKa Phú Thiện Gia lai 0934854169
42 Đại Lý Luyện Đông Cheo Reo Phú Thiện Gia lai 0975882117 – 0593657180
43 Đại Lý Phương Loan Khu phố 3 Phú Thiện Gia lai 934717487
44 Thu Thương 100 Lê Hồng Phong AyunPa Gia lai 593852223
45 TT Quang Điểm Lô A1 Lê Hồng Phong AyunPa Gia lai 593852524
46 Đại lý thuốc tây Thu Lô A3 Lê Hồng Phong AyunPa Gia lai 592213363
47 Thuốc tây Thanh Dung 6 6 Lê Hồng Phong AyunPa Gia lai 914200458
48 Đại lý thuốc tây Thanh Hiền 35 Võ Thị Sáu AyunPa Gia lai 01699152222
49 Thuốc Tây Thu Hiền TT.Phú Thiện Phú Thiện Gia lai 1262626146
50 Quầy thuốc 59 (Thúy Hằng) kp1 .TT Phú Thiện Phú Thiện Gia lai 0593622331
51 Quầy thuốc 64 IASON Phú Thiện Gia lai 0976611410
52 Hoàng Nguyên 369 Nguyễn Viết Xuân Hoi Thuong Gia Lai 905632234
53 Quầy thuốc Mỹ Hà 27 Wuu Gia Lai 0593824387
0985405859
54 Quầy thuốc Tình 388 Quang Trung Đức Cơ Gia Lai 0905204289
55 Uyên Chơ Đưc Cơ Đức Cơ Gia Lai 0925647258
01227070787
56 QT Lý 14 Lê Hồng Phong AyunPa Gia Lai 01698039460
0975000754
57 Đại lý Phượng 368 Tôn Đức Thắng Gia Lai 593863108
58 Thuốc Tây Vân 313 Tôn Đức Thắng Biển Hồ Gia Lai 593863280
59 NT Hồng Nhung 1 Tôn Đức Thắng Yên Thế Gia Lai 935537668
60 Kiều Diễm 652 Hung vuong Chu Se Chưse Gia Lai 909001120
61 Hoàng Khuyên 195 Tôn Đức Thắng Gia Lai 985215225
62 Mai Trâm Ayunha Phú thiện Gia Lai 01267667399
63 Quầy thuốc 33 199 hùng vương Chưprong Gia Lai 0913843032
64 Kim Cúc 27 Lê Hồng Phong Chưprong Gia Lai 01697698980
65 QT Tây Tám Ialau Ia mơ Gia Lai 978931996
66 Phương KHU PHỐ 1 PHÚ THIÊN Gia Lai 1222737816
67 Quầy thuốc 32 24 NGUYỄN DU Chưprong Gia Lai 0984169412
68 Nhà thuốc Kim Chi 64 Hoàng Văn Thụ Diên Hồng Gia Lai 593826709
69 Thu Hương THÔN BẢN TÂN XÃ IAPIN Chưprong Gia Lai 0965509135
70 Hồng Thủy thôn 1 xã Iatiem Chưse Gia Lai 1694954234
71 Thiện Phúc Chợ Moocden Đức Cơ Gia Lai 1683847326
72 Hà Văn Vinh Phú Quang chưpuh chưpuh Gia Lai 914127387
73 Nam Việt thôn 7 xã Iablang Chưse Gia Lai 1223646499
74 Ngoc Vân Thôn Hòa Thuận Chưphu Gia lai 0935255280
75 Nhà thuốc Thảo My Ngã 3 Làng Khớp Đức Cơ Gia Lai 01669670112
76 Hưng Thịnh IAPIN Chưprong Gia lai 0968306462
77 Thanh Nga Đội 1 Thôn bình tân Xã Iapia Ialau Gia lai 0912511656
78 QT Liên xã Ialau Gia lai 01645727299
79 Ngọc Sơn 266 Trường Sơn Gia lai 01698112458
80 Minh Tuệ Thôn 3 Thăng Hưng Chưpong Gia lai 0964463486
81 Minh Trang 3 Tôn Đức Thắng Biển Hồ Gia lai 0968411438
82 Nhà thuốc Thanh Tú 17 Lý Thường Kiệt AyunPa Gia Lai 0907709046
83 Nhà thuốc Hiền Tổ dân phố 17 Phú Thiện Gia Lai 987241805
84 Anh Tuấn 218 C Quang Trung Đức Cơ Gia Lai 0987337919
85 Cao Phát Hoàng Yên- Iapin Chưprong Gia Lai 01657715615
86 Quầy thuốc số 22 123 Trần Hưng Đạo AyunPa Gia Lai 0972467365
87 Quỳnh Như IaHru Chưpuh Gia Lai 01684935739
88 Quầy thuốc số 68 IaHru Chưpuh Gia Lai 01692416567
89 Anh Đức Bầu Cạn Chưprong Gia Lai 0978256582
90 Quầy thuốc Mai Xã Iadon Huyện Đức Cơ Gia Lai 0977344798
91 Nhà thuốc Trường Thọ 79A Tôn Đức Thắng Gia Lai 0932426428
92 BS Thuận Chợ Moocden Đức Cơ Gia Lai 01693548788
93 Yến Nhàn 735 Quang Trung Đức Cơ Gia Lai 0985519679
94 Quầy Thuốc số 02 295 Trần Phú Gia Lai 0905231377
95 Tâm Đức 428 Quang Trung – Chư Ty Đức Cơ Gia Lai 0973065345
96 Thuốc Tây Cô Mận Ia Tô IaGrai Gia Lai 984521594
97 Nhà thuốc Quốc Bảo Ngã 3 Biên Phòng IaGrai Gia Lai 0968125474
98 Thường Chợ Iasao IaGrai Gia Lai 01683266319
99 Đại lý thuốc tây Hằng ia Tô IaGrai Gia Lai 935644485
100 Nhà thuốc Thanh Bình 705 IaGrai Gia Lai 0984965564
101 Thuốc Tây Đức Mạnh Nông trường 75 IaGrai Gia Lai 129268999
102 Đại Lý Hồng Khánh Chợ Iakha IaGrai Gia Lai 0935358284
0593844333
103 Uy Long TT IAGRAI IaGrai Gia Lai 01695692934
0935356530
104 QT Nghiêm Phan Chu Trinh IaGrai Gia Lai 1647759948
105 QT Hường thôn 3 Iagrai’ IaGrai Gia Lai 979880043
106 QT Ái Nhi thôn 1 Iagrai’ IaGrai Gia Lai 972970710
107 Quầy thuốc Uyến IA TÔ IaGrai Gia Lai 0984887767
108 Thanh Hiếu KDANG Đăk Đoa Gia Lai 913190688
109 Quầy thuốc tây Việt Trang 39 Nguyễn Huệ Đăk Đoa Gia Lai 0905841090
110 Đại Lý thuốc Tây Lào Cổng Bệnh Viện Đăk Đoa Gia Lai 593831263
111 Nhà thuốc Thúy Huệ Ngã 3 Nam Đạt Đăk Đoa Gia Lai 0977674664
112 NT Kiều Trang TỔ 2 Chợ Mangyang Mangyang Gia Lai 0977161646
113 Thanh Hiền TỔ 5 Kon Dơng Mangyang Gia Lai 1656190121
114 Quầy thuốc Phương Liễu Tuệ Tỉnh Mangyang Gia Lai 01655366300
115 Thuốc Tây 67 274 Trần Hưng Đạo Mangyang Gia Lai 0973711189
0967207112
116 Thuốc Tây Trang 42320 Trần Hưng Đạo Mangyang Gia Lai 0986429386
117 Đại lý thuốc tây Tuyết 263 263 Trần Hưng Đạo Mangyang Gia Lai 0593839448
118 Diễm Phúc Thôn 2 Đăk Pơ Đăk Pơ Gia Lai 973820882
119 QT Thu Trang Quang Trung An Khê Gia Lai 593832565
120 Phổ Lợi 28 Trần Quang Diệu An Khê Gia Lai 0914543737
121 Mỹ Chánh 42020 Quang Trung An Khê Gia Lai 593832376
122 Đông y Thành Lợi 385 Quang Trung An Khê Gia Lai 935989950
123 Phước Thiện 713 Quang Trung An Khê Gia Lai 0905832327
124 Nhà thuốc Bình Dương 149 Bùi Thị Xuân An Khê Gia Lai 01215509222
125 Song Thảo Chợ An Khê An Khê Gia Lai 01687691270
126 Nhà Thuốc Tiện 227 Quang Trung Kbang Gia Lai 593834309
127 Quầy thuốc tây Thủy Quang 22 Tôn Thất Tùng Kbang Gia Lai 935614968
128 Quầy thuốc Thời Chợ Kbang Kbang Gia Lai 01689014938
129 Phước Lộc Cửu An An Khê Gia Lai 0976469237
130 Gia Hân 29 Lê Lai Pleiku Gia Lai 0934941511
131 Cô Hồng 72 Lê Thánh Tôn Pleiku Gia Lai 1689304148
132 Nhà Thuốc Quang Trung 7 Quang Trung Pleiku Gia Lai 0593824782
133 Nhà thuốc Mỹ Thiện 4B Nguyễn Thiện Thuật Pleiku Gia Lai 593824611
134 Nhà thuốc Hoàng 76 Hoàng Văn Thụ Pleiku Gia Lai 0906418515
135 Quầy Thuốc Phước An 31a Hùng Vương Pleiku Gia Lai 0976469237
136 Chị Thy 161 Tôn Thất Tùng Pleiku Gia Lai 0905231321
137 Nhà thuốc Hoàng Minh 302 Cách Mạng T8 Pleiku Gia Lai 0593718467
0983404723
138 Hiệu thuốc số 4 76 Cách Mạng T8 Pleiku Gia Lai 593821023
139 Như Liễu 6 Hùng Vương Chư Pả Gia Lai 987213346
140 Nhà thuốc Hoàng Thạch Thôn 7 Nghĩa Hòa Chư Pả Gia Lai 01288505012
141 Nhà thuốc Thu Hà 73 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 935826779
142 NT Phù Đổng 8 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 593821646
143 QT Số 4 38 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 0905411061
144 Thuốc tây Nhung 393 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 906426357
145 Nhà thuốc Minh Sang 184 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 593820515
146 NT Quang Hiếu 26 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 1228567568
147 Đình Quyên 71 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 593820596
148 Thảo Vy Trường Chinh Pleiku Gia Lai 0985579255
149 Quầy thuốc Phượng 0 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 0962485979
150 Quầy thuốc 56 2 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 0962288037
151 An Tâm 402 Trường Chinh Pleiku Gia Lai 0984742915
152 Nhà thuốc Xuân Thủy 5 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 593826763
153 Đại lý Ngọc Cảnh 558 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 909828675
154 Nhà thuốc Trường An 11 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 0593821414
01627662675
155 Quầy thuốc Tây Hòa 362 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 01687644909
156 Tú Trinh 264 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 0593759816
157 Huyền Trân 24 Lê Duẩn Pleiku Gia Lai 0935096779
158 Thuốc Tây Hồng 227 Nguyễn Tất Thành Pleiku Gia Lai 0986782779
159 Gia Nguyên Hà Lòng Đăk Đoa Gia Lai 01655862269
160 Đức Lâm Cách Mạng T8 Pleiku Gia Lai 0978183479
0912864626
161 Thuốc tây Mang Yang 520 Trần Hưng Đạo Mangyang Gia Lai 0979751747
162 Nhà thuốc Mỹ Nhung 135 Lê Thánh Tôn Pleiku Gia Lai 01665485577
163 Nhà thuốc Mỹ Phượng 137 Lê Thánh Tôn Pleiku Gia Lai 0934920808
164 Quầy thuốc 06 (Chị Nga) 495 Phạm Văn Đồng yên Thế TP.Pleiku 0987066144