Bình Thuận

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Q Chị Lê Chợ Bào Ốc Bình Tân Bắc Bình 0938918758
2 Q Thu Trang Đường Đại Ninh Lương Sơn Bắc Bình 0623873547
3 Q Ân QL 1A Lương Sơn Bắc Bình 0986925004
4 Q87 QL 1A Lương Sơn Bắc Bình 0623873224
5 Thiên Phúc QL1A Lương Sơn Bắc Bình 01212794798
6 Như Ngọc Chợ Lương Sơn Lương Sơn Bắc Bình 0983881428
7 NT Thi Vạn Sanh Chợ Lầu Chợ Lầu Bắc Bình 0945404919
8 Lai An Đường Chợ Lầu Chợ Lầu Bắc Bình 918,562,780
9 Quầy Được 15 Lý Thường Kiệt Chợ Lầu Bắc Bình 0902795867
10 Q.75 Chợ Sông Mau Hải Ninh Bắc Bình 0983660351
11 Q. Xuân Hiền 120 Thôn Thái Hòa Hồng Thái Bắc Bình 1,238,651,393
12 NT ngọc Tuyền Chợ Bình Tân Bình Tân Bắc Bình 01267666953
13 Q. Diệu Thảo Bình Liêm Phan Rí Thành Bắc Bình 0937511689
14 Thu Hương Khu Phố 5 TT Võ Xu Đức Linh 0902426798
15 Mỹ Hiền Khu Phố 4 TT Võ Xu Đức Linh 0975820073
16 QT Thanh hằng Thôn 2 Đông Hà Đức Linh 0909011529
17 Quầy 135 Vũ Hòa Đức Linh 623,883,564
18 Q Mỹ Hiền Đức Tài Đức Linh 623846592
19 Q Thủy Lợi Chợ Võ Đắc Đức Tài Đức Linh 902,631,600
20 ĐL Huyền Vinh Đức Hạnh Đức Linh 1,672,933,998
21 Quầy Mỹ Linh Thôn 4 Đức Hạnh Đức Linh 0943103179
22 Thảo Quỳnh Chợ Võ Xu Võ Xu Đức Linh 982,136,428
23 Q. Tâm Đức Tổ 7 Thôn 3 Đức Hạnh Đức Linh 622,464,664
24 NT Hồng Phúc Số 1 Đường 76 Đức Hạnh Đức Linh 1,292,929,063
25 Kim Chi Thôn 5 Đức Tín Đức Linh 0978327364
26 Q. 130 Chợ Đức Tài Đức Linh 01255253777
27 Quầy Quang Huy Khu phố 5 Chợ Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân 0169793303
28 HT Đức Hạnh 372 Thống Nhất LaGi Hàm Tân 919,300,696
29 Q Sắc 245 Thống Nhất LaGi Hàm Tân 623,871,316
30 Q Ngọc Hân 56 Bến Chương Dương LaGi Hàm Tân 902,896,359
31 Nhà thuốc Mỹ Lưu 5 Thống Nhất Lagi Hàm Tân 0908651045
32 Q 105 47 Nguyễn Ngọc Kỳ Chợ LaGi Hàm Tân 623,843,237
33 Thiện Nghiệp Đường 57 Nguyễn Ngọc Kỳ Chợ LaGi Hàm Tân 623,843,011
34 Tế Thế 9 Hai Bà Trưng Chợ LaGi Hàm Tân 01998770186
35 Quầy Quỳnh Như Chợ Tân Hải Tân Hải Hàm Tân 0987314977
36 Quầy Mỹ Hằng Chợ Tân Hải Tân Hải Hàm Tân 0919693587
37 Quầy 116 Tân Hải Hàm Tân 0623874800
38 Q. Hữu Thiện 319 Nguyễn Huệ Tân Minh Hàm Tân 097945766
39 Q.42 Chợ Tân Minh Tân Minh Hàm Tân 969,518,470
40 Lê Nguyễn KP 2 Tân Nghĩa Hàm Tân 0985858716
41 NT 119 83A Võ Thị Sáu La Gi Hàm Tân 0932753745
42 An Hưng 8 Hoàng Văn Thụ La Gi Hàm Tân 01695289290
43 Ngọc Thảo 309 Cách Mạng Tháng 8 Tân Nghĩa Hàm Tân 0972876624
44 NT Ngân Thôn Láng Gòn Tân Xuân Hàm Tân 0908504528
45 Bảo Anh Tân Thắng Hàm Tân 01677063048
46 Nhon Sanh Duong 291 QL 28 Ma Lâm Hàm Thuận Bắc 623,865,494
47 Q 89 ( Cô Sen ) Chợ Ma Lâm Ma Lâm Hàm Thuận Bắc 623,865,705
48 Q 85 ( Cô Nữ ) Chợ Ma Lâm Ma Lâm Hàm Thuận Bắc 623,865,881
49 Q 88 ( Chú Trí ) Chợ Ma Lâm Ma Lâm Hàm Thuận Bắc 623,865,334
50 Quầy Thy Vân 254 Tổ 4 QL 28 Ma Lâm Hàm Thuận Bắc 97,501,692
51 Q Minh Tâm QL1A Hàm Đức Hàm Thuận Bắc 0949038864
52 Lệ Ái Hàm Đức Hàm Thuận Bắc 0977206156
53 Quầy Thuận Điền Thôn Thuận Điền Hàm Liêm Hàm Thuận Bắc 0932136034
54 ĐL Hàm Thắng tổ 5 Thắng Hòa Hàm Thắng Hàm Thuận Bắc 01238747232
55 NT Phú Long QL 1A Phú Long Hàm Thuận Bắc 0988856479
56 Q. Bảo Trâm Quốc Lộ 28 Hàm Chính Hàm Thuận Bắc
57 Q. Hồng Mến Hàm Hiệp Hàm Thuận Bắc 944,213,133
58 Q. Khánh Vân Hàm Hiệp Hàm Thuận Bắc 0944078163
59 Q.An Trân Hàm Hiệp Hàm Thuận Bắc 988,861,388
60 NT Hưng QL 1A Hồng Sơn Hàm Thuận Bắc 01699752313
61 NT Hiền Lâm Thôn Ung Chiếm Hàm Thắng Hàm Thuận Bắc
62 QT. Phúc Khang Km 5 Hàm Thắng Thôn Thuận Điền Hàm Thuận Bắc 0906397567
63 Q. Tuyết Hoa Xóm 9 Thôn 3 Hàm Liêm Hàm Thuận Bắc 0917667774
64 Q Kim Trí Chợ Mương Mán Mương Mán Hàm Thuận Nam 909,954,325
65 Q. Hồng Lợi Mương Mán Hàm Thuận Nam 936,084,539
66 Q. Kim Loan Thôn Đại Thành Mương Mán Hàm Thuận Nam
67 Q. Thiện Tâm 62 Đại Thành Mương Mán Hàm Thuận Nam
68 Q. Hồng Đức Thôn Đại Thành Mương Mán Hàm Thuận Nam
69 Q. Văn Lâm 144A Phú Sum Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam 908,145,419
70 Q. Liên Như 2 Văn Lâm Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam 975,915,491
71 Q Minh Thủy Km 11 Hàm Thuận Nam 0942190309
72 Quầy 08 Chợ Hàm Cường Km 15 Hàm Thuận Nam 982,950,514
73 Q Huy Bảo Km23 Hàm Thuận Nam 0974344266
74 Q Thanh Hồng 22 Nguyễn Trãi Km 30 Hàm Thuận Nam 917,320,324
75 Q Bích Liễu QL1A Km 30 Hàm Thuận Nam 1,653,588,903
76 Q 154 QL1A Km 31 Hàm Thuận Nam 1,695,643,054
77 Quầy 101 Km23 Hàm Thuận Nam 0974426144
78 Q. Minh Quân Km 7 Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam 0937170027
79 Quầy 103 km 12 Chợ Hàm Kiệm Hàm Thuận Nam 986,138,826
80 Q. Trường Sơn QL1A Km 24 Hàm Thuận Nam 1,689,667,037
81 Hạnh Ngân QL 1A Km 11 Hàm Thuận Nam 0976168498
82 Nam Hoàng Phát 2 QL 1A Km 16 Hàm Thuận Nam 0979901489
83 Hữu Trí Km 19 Hàm Cường Hàm Thuận Nam 0918561835
84 QT Hải Hòa 320 Huỳnh Thúc Kháng Hàm Tiến Mũi Né 0918224202
85 Q Phúc Bảo 436 Thủ Khoa Huân Thanh Hải Phan Thiết 913,841,634
86 NT Minh Tâm 460 Thủ Khoa Huân Thanh Hải Phan Thiết 1,212,244,079
87 NT Hải Thượng 145 Hải Thượng Lãn Ông Phú Trinh Phan Thiết 0623828478
88 NT Toàn Lộc 81 Hải Thượng Lãn Ông Phú Trinh Phan Thiết 0623823682
89 Trường Giang 34 Nguyễn Hội Phú Trinh Phan Thiết 623829110
90 NT Minh Thông 134 Nguyễn Hội Phú Trinh Phan Thiết 919,528,279
91 Bình Dân 67 Nguyễn Hội Phú Trinh Phan Thiết 623845569
92 Quốc Thịnh 262 Nguyễn Hội Phú Tài Phan Thiết 1255065653
93 Toàn Minh Nguyễn Hội Phú Trinh Phan Thiết 0908442523
94 Toàn Phát 14 Đặng Văn Lãnh Xuân An Phan Thiết 909,244,752
95 Quầy 27 25 Phạm Ngọc Thạch Phú Trinh Phan Thiết 0623822485
96 Quầy 05 Lê Hồng Phong Phú Trinh Phan Thiết 0623828072
97 NT Cộng đồng số 1 Trần Phú Phú Trinh Phan Thiết 0919663248
98 NT Song Én 14 Bà Triệu Phú Trinh Phan Thiết 623828930
99 Trần Hưng Đạo 195 Trần Hưng Đạo Bình Hưng Phan Thiết 623821871
100 NT Đông Hưng 156 Võ Thị Sáu Bình Hưng Phan Thiết 623821316
101 Hậu Thiên Sanh Chợ Mũi Né Mũi Né Phan Thiết 918656728
102 Minh Hồng 371 Huỳnh Thúc Kháng Mũi Né Phan Thiết 937,170,767
103 NT Hồng Huệ 222 Thủ Khoa Huân Thanh Hải Phan Thiết 949,190,128
104 Quầy 33 33 Ung Chiếm Phú Hài Phan Thiết 623,811,760
105 NT Tâm An 85 Võ Văn Tần Phú Tài Phan Thiết 975,559,669
106 Quầy 08 216 Huỳnh Thúc Kháng Mũi Né Phan Thiết 903,015,269
107 NT Huy Dung 48 Trần Hưng Đạo Phú Trinh Phan Thiết 0906955565
108 QT Huy Tuấn Đặng Văn Lãnh Phú Tài Phan Thiết 0919783331
109 Nhơn Ái 17 Nguyễn Tri Phương Phú Trinh Phan Thiết 919,693,587
110 NT Tường Hưng Đường 1 Nguyễn Du Lạc Đạo Phan Thiết 914,809,821
111 Thiên Sanh 4 Nguyễn Du Lạc Đạo Phan Thiết 909345227
112 Vạn An 109 Trần Phú Lạc Đạo Phan Thiết 623816798
113 Rạng Danh 88 Trần Phú Lạc Đạo Phan Thiết 623818658
114 Trần Phú 83 Trần Phú Lạc Đạo Phan Thiết 623818655
115 NT Thiện Hòa 31 Hoàng Văn Thụ Đức Long Phan Thiết 933,307,877
116 Q.12 1 Trương Văn Ly Đức Long Phan Thiết 0942171667
117 Quầy Phương Hồ 357 Trần Quý Cáp Đức Long Phan Thiết 913,665,106
118 NT Thái Bình 7 Trần Quý Cáp Đức Long Phan Thiết 623,819,276
119 Trường An 5 Ngô Quyền Lạc Đạo Phan Thiết 0918010024
120 CT Minh Phú 395 Thủ Khoa Huân Phú Thủy Phan Thiết 0963097597
121 ĐY Nguyên Hùng Chợ Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh 01653949664
122 Đông Nga Thôn 1 Bắc Ruộng Tánh Linh 0988639032
123 Nhật Nam Thôn 1 Bắc Ruộng Tánh Linh 0985970372
124 Bích Phương Thôn 7 Gia An Tánh Linh 0972263585
125 Q. Ngọc Điệp Thôn 2 Suối Kiết Tánh Linh 922,930,632
126 Q. Lam Thúy Oanh 76 Quang Trung Chợ Lạc Tánh Tánh Linh 937,140,425
127 An Bình KP1 Lạc Tánh Tánh Linh 0909104914
128 NT Sơn Lạc Tánh Tánh Linh 0975316747
129 My My Gia An Tánh Linh 0908994192
130 Hùng Thu Chợ Huy Khiêm Tánh Linh 0983564700
131 Q Hoàng Thủy 13 Thôn Bình Thủy Phan Rí Cửa Tuy Phong 1658964254
132 Quầy 28 Chợ Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong 1,292,038,803
133 Quầy 67 64 Quang trung Phan Rí Cửa Tuy Phong 942,104,549
134 Q Bắc Ái Quang Trung Phan Rí Cửa Tuy Phong 623,855,506
135 NT Thi Đức Tế 64 Nguyễn Văn Trỗi Liên Hương Tuy Phong 0623851934
136 Q. Lê Tín 12C Quang trung Phan Rí Cửa Tuy Phong 966,919,258
137 ĐY Phước Thọ Đường 135 Thống Nhất Phan Rí Cửa Tuy Phong 624
138 Q. 222 Phan Rí Thành Tuy Phong 0942382988
139 Q. Lê Như Chợ Liên Hương Liên Hương Tuy Phong
140 Đại lý Minh Phú
141 Q.36 Hàm Thắng (gần chợ) 0917739433