Bình Định

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 NT Ánh Thu QL 19 Tân Hòa An Nhơn 01267732535
2 QT Liêm Bằng Chợ Mỹ Lộc An Nhơn 0563831204
3 NT Thiện Đức 140 Quang Trung TT Bình Định An Nhơn 0915675708
4 QT Minh Hiếu chợ Cảnh hàng Nhơn Phong An Nhơn `0973225935
5 Gia Kỳ Phước Quang Tuy Phước Bình Định 01649947870
6 Ánh Tuyết Gò Bồi Tuy Phước Bình Định 0563.831.318
7 Thanh Tuyền Phước Hưng Tuy Phước Bình Định 01677623667
8 ĐL Ngọc Mười chợ An Thái Anh Nhơn Bình Định 01647608276
9 HT Số 4 100 Trường Chinh TT Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân 0563870105
10 NT Minh Thơ Chợ Mộc Bài TT. Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân 0905165149
11 NT Thúy Phượng 195 Nguyễn Tất Thành TT. Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân 01649559733
12 Đại lý Ngọc Diễm Lại Khánh Hoài Đức H. Hoài Nhơn 0563562143
13 Đại lý Mỹ Yến Bình Chương Hoài Đức H. Hoài Nhơn 0563861453
14 NT Mai Thảo 121 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 056.3861878
15 NT Ngọc Ánh 123 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 056.3861543
16 NT Ngọc Liên 21 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 056.3861825
17 Đại lý Bích Sương 453 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563861459
18 NT Mỹ Nga 105 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563861408
19 NT Hoa Hồng 56 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563861581
20 Đy Đức An Đường 246 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563861657
21 ĐY Nam Sanh 120 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0909059968
22 Đại lý Như Ý 54 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 563861945
23 NT Ngọc Toàn 315 Chợ Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 056.3861435
24 NT Phương Định 72/19 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563864513
25 ĐY Châu Sanh Đường 80 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0905239795
26 NT Hoa Hồng 2 50 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563561629
27 Đại lý Kim Hoa QL 1A Hoài Tân H. Hoài Nhơn `0563864641
28 Đại lý Hoàng Thân Tài Lương Hoài Thanh Tây H. Hoài Nhơn 0563864513
29 NT Thiên Lý Quốc Lộ 1A Hoài Hảo H. Hoài Nhơn 056863682
30 Đại lý Thi Hoàng Tấn Thạnh Hoài Hảo H. Hoài Nhơn 0563863173
31 Đại lý Kim Tuyến Tấn Thạnh Hoài Hảo H. Hoài Nhơn 0563863064
32 Đại lý Như Tuyết Phụng Du Hoài Hảo H. Hoài Nhơn 0563865264
33 ĐY Đức Sanh Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 0563865335
34 NT Ngọc Huệ Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 0563865367
35 NT Mỹ Nhung Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 0934968468
36 Đông Y Đức Chánh 156 Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 563865305
37 HT An Phát Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 0978862369
38 NT Vy Nơ Chợ Tam Quan TT Tam Quan H. Hoài Nhơn 0987876569
39 Đại lý Thu Diệu Thiện Chánh Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0563560357
40 Đại lý Thanh Hoa Thiện Chánh Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0563560583
41 Đại lý Minh Trầm Thiện Chánh Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0563560380
42 Đại lý Thu Vân Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0563865452
43 Đại lý Thuỳ Hương Chợ Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0944603767
44 Đông Y Hiệp Thành Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn 0978039656
45 Đại lý Kim Hoa Hội An Tây Hoài Châu H. Hoài Nhơn 0976144788
46 Đại lý Đặng Thị Liên Gia An Đông Hoài Châu bắc H. Hoài Nhơn 0563866064
47 NT Thuỳ Trang Thiện Đức Hoài Hương H. Hoài Nhơn 0563.868.621
48 Đại lý Thu Liễu Ca Công Hoài Hương H. Hoài Nhơn 0563868387
49 Đại lý Duy Linh Ca Công Hoài Hương H. Hoài Nhơn 0563868382
50 Đại lý Hoàng Phương Thiện Đức Hoài Hương H. Hoài Nhơn 0979728424
51 Đại lý Phương Vân Lâm Trúc Hoài Thanh H. Hoài Nhơn 0563606315
52 QT An Thịnh Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn 0976525586
53 Đại lý Lê Thị Sử Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn 01287790005
54 Đại lý Xuân Thái Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn 0563865480
55 Bá Sanh Đường 23 Ngô Quyền TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn 0563861372
56 NT Kim Hương Ngã 3 Chợ Gồm Cát Tài H. Phù Cát
57 NT Thu Hương Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát 01646858516
58 NT Hữu Nghị Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát 056.3850537
59 ĐY Tân Thành Hưng Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát 0914239644
60 NT Hoa Kỳ 3 Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát 01296910449
61 ĐY Phát Lợi 530 Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ 01236901208
62 NT Thanh Tâm Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ 0563855383
63 Đông Y Tân Hưng 498 Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ 0563855207
64 QT Mỹ Thu 672 Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ 909441064
65 ĐY Thế Sanh QL 1A TT Bình Dương H. Phù Mỹ 0563858291
66 ĐY Dũ Hòa Đường 43 Đường Mới TT Bình Dương H. Phù Mỹ 0935065197
67 An Lợi Đường 104 Trường Chinh TT.Tăng Bac Hổ H.Hoài Ân `0935544661
68 Toàn tín khồi 3 TT.Tam Quan h.hoai nhơn `0973631556
69 Đức Lộc Đường 148 Trần Phú TT.Tam Quan h.hoai nhơn `0987970768
70 Mỹ Lộc Phụng Du 1 Hoài Hảo H.Hoài Nhơn `0919917628
71 An Bình An Chợ hoài sơn H.Hoài Nhơn `01683049000
72 Phước Truyền 0 Biên cương TT.Bồng Sơn H.hoài Nhơn `0988836013
73 Diệu Linh 0 Lương Thọ 2 Hoài Phú H.Hoài Nhơn `0976750523
74 Ngọc Bình Ân Đúc Hoài Ân `0988822577
75 QT Tân Dược Kim Sơn Ân Nghĩa Hoài Ân `01664458528
76 QT Số 26 Đường Đi An Lão Hoài Ân `0984394176
77 Út Ấn chợ Kim sơn kim sơn hoài ân `0919474129
78 Thanh tuyền Ngã 3 Ân tượng Ân Tượng Tây Hoài Ân `01249814936
79 NT Diễn Khánh Quốc Lộ 1A Hoài Đức Hoài Nhơn 0933540456
80 QT Kim Liên Lương Thọ 2 Hoài Phú Hoài Nhơn `0978447369
81 NT Thanh Thúy Trần Phú Chợ Tam Quan Hoài Nhơn 0966814899
82 NT Thuận Trần Phú TT. Tam Quan Hoài Nhơn 0975631659
83 Đại lý Liên QL 1A Bình Chương Hoài Nhơn 0563866204
84 NT Hồng Tứ Chợ Hoài Châu Hoài Châu Hoài Nhơn 0914830425
85 Diễm Thương 396 Trần Hưng Đạo TT.Tam Quan Hoài Nhơn `0905633388
86 Mai Trà Lâm Trúc Hoài Thanh Hoài Nhơn `0972074102
87 Thiện Nhân Tân Thành 1 Tam Quan Bắc Hoài Nhơn `01699772529
88 Thanh Tiến Gia An Hoài Châu Hoài Nhơn `0982369233
89 Mỹ Hòa Bình Chương Hoài Đức Hoài Nhơn `0978531489`
90 Đức Sanh Đường chợ Hoài Hương Hoài Hương Hoài Nhơn
91 Quảng Lợi 330 Quang Trung TT.Ngô Mây PHÙ Cát `0914549044
92 Đức Toàn QL 1A-Hòa Hội Cát Hanh Phù cát `0977655001
93 Gia Phúc Hòa Dõng cát tân phù cát `01683462299
94 QT Nam Trung Phú Gia Cát Tường Phù Cát `01645931658
95 Bích Vân Chợ Gành cát Minh phù cát `0989762735
96 Mạnh Huy Mỹ Chánh Phù Mỹ phù Mũ `0563505829
97 Dũ Hòa đường 2 207 Quang Trung TT.Phù Mỹ Phù Mỹ `0986562569
98 Thiên Hoa chợ Bình Dương TT.Bình Dương Phù Mỹ `0935309609
99 Hồng Xuân An Lương Mỹ Chánh Phù Mỹ `01689645716
100 Nhơn An Đường An Lương Mỹ Chánh Phù Mỹ `0985331027
101 Quang Phúc chợ An Lương Mỹ chánh phù mỹ `01687972729
102 Thanh Nhân chợ Mỹ Quang Mỹ Quang Phù Mỹ `01692785747
103 Trung Lợi chợi mới Mỹ Thọ Phù Mỹ `0985797681
104 NT Thanh Sơn 473 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 056.3821097
105 HT 52 950 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0563.792.481
106 HT 28 145 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0563.892.749
107 NT Hoa Hồng 679 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 905609610
108 NT Phương Tâm 632 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 56.379144
109 NT Hồng Hà 1117 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0935877167
110 NT Phương Linh 12 Tháp Đôi Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 01683646173
111 NT An Bình 33 Phạm Hồng Thái Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0936165517
112 NT Hiếu Nghĩa 34 Phạm Hồng Thái Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0563.825.668
113 NT Chợ Đầm 93 Hoàng Hoa Thám Trần Hưng Đạo Quy Nhơn 0914584469
114 NT Hồng Nhung 305 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 0935925952
115 NT Đệ Nhất 297A Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 056.3822956
116 NT Thanh Thủy 259 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 056.3821731
117 NT Vũ Hùng 57 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 0945500874
118 NT Hồng Kông 261 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 056.3821283
119 NT Hiền Dức 35 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn 056.3825182
120 TYT Lê Hồng Phong 78 Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn 0914.188.829
121 NT Hưng Thịnh 2 110 Tăng Bạt Hổ Trần Phú Quy Nhơn 056.3816767
122 NT An Sinh 94 Tăng Bạt Hổ Trần Phú Quy Nhơn 0563.824.118
123 NT Miền Trung 611 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 056.3846936
124 NT Thy Nga 510 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 0973679992
125 TTYT Phường Quang Trung 450 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 0905098124
126 NT Bảo Dung 321 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 0934735377
127 NT Thanh Hằng 79 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 0563.524.539
128 NT Ý Nhi 2 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 056.3828837
129 NT Phương Kiều 272 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn 0905825678
130 NT Thanh Vân 17 Tây Sơn Quang Trung Quy Nhơn 56.501195
131 NT Phúc An Khang 410 Tây Sơn Quang Trung Quy Nhơn 0934701144
132 NT Thanh Loan 8 Võ Lai Quang Trung Quy Nhơn 0902.455.156
133 NT Tín Nghĩa 46 Ngô May Ngô Mây Quy Nhơn 0903584600
134 NT Kim Ngọc 155 Ngô Mây Ngô Mây Quy Nhơn 0919.276.072
135 HT Số 10 57 Nguyễn Lữ Ngô Mây Quy Nhơn 01696.062.509
136 HT Số 16 2 Nguyễn Lữ Ngô Mây Quy Nhơn 056.2212056
137 NT Phương Tuyền 266 Diên Hồng Ngô Mây Quy Nhơn 907999314
138 NT Thiên Phúc 337 Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0905329442
139 NT An Khang 231 Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0563.811.599
140 NT Gia Đạt 145 Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Quy Nhơn 0563820545
141 NT Gia Bảo Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn 056.2471004
142 NT Kim Thoa Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn 0563.648.899
143 NT Thành Tâm Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn 983394372
144 NT Duy Đạt 32 Hàn Mạc Tử Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0902545599
145 NT An Khang 20 Hàn Mạc Tử Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0983611146
146 QT 06 10 Chương Dương Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0563.501.745
147 HT 08 276 Nguyễn Thị Định Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0563.847.330
148 QT 32 21 Hoàng Văn Thụ Ghềnh Ráng Quy Nhơn 0563.647.546
149 NT Anh Quân 695 Hùng Vương Nhơn Phú Quy Nhơn 0987313826
150 NT Thúy Hằng 279 Âu Cơ Phú Tài Quy Nhơn 056.3841471
151 NT Bidiphar 4 121 Lê Lợi Lê Lợi Quy Nhơn 0563814821
152 Mát tay 3 3 Nguyễn Hoàng Đống Đa Quy Nhơn 0975033796
153 Trung Nghĩa 30 Phạm Cự lượng Đống Đa Quy Nhơn 0983839129
154 Ngọc Diệp 33G Hàm Nghi Ngô Mây Quy Nhơn 0967777753
155 Thuận An Sinh 816 Hùng Vương Nhơn Phú Quy Nhơn 0972900419
156 QT 24 850 Trần Hung Đạo Đống Đa Quy Nhơn 0983611146
157 NT Tâm Gia Khang Trần Hung Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn
158 NT Gia Phú 01 Ngô gia tự Quy Nhơn 01676762078
159 NT Trung Tâm 37 Quang Trung TT Phú Phong Tây Sơn 056.3880295
160 NT Trung Tín 99 Đống Đa TT Phú Phong Tây Sơn 056.3880287
161 NT Minh Phụ 88 Đống Đa TT Phú Phong Tây Sơn 056.3880342
162 NT Bích Thủy Chợ Tây Sơn TT Phú Phong Tây Sơn 056.3880045
163 NT Thanh Tuyền 44 Nguyễn Huệ Phú Phong Tây Sơn 0563780094
164 QT Hằng QL 19 Đồng Phó Tây Sơn 0973550355
165 Thanh Kiều QL19 Thượng Sơn Tây Sơn 0562227333
166 Bích Phận QL 19 TT Đồng Phó Tây Sơn 0168972444
167 Trường Thảo QL 19 Bình Tường Tây Sơn 0973597357
168 Minh Phụ 2 0 Nguyễn Huệ TT Phú Phong Tây Sơn 056.3880342
169 QT Hằng QL 19.Kios chợ Đồng Phó Đồng Phó Tây Sơn 0973.55.03.55
170 Minh Tâm An Hòa An Lão TT.An Lão `0563609189
171 NT Thanh Quang 272 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước 0563633125
172 NT Hồng Sương 246 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước 0563633310
173 NT Minh Hoàng 37 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước 0563633311
174 NT Ngọc Chi Ngã Tư Tuy Phước TT Tuy Phước Tuy Phước 0563633431
175 NT Kim Loan Phước Lập Tuy Phước 0566520788
176 NT Huệ Châu Cầu Bà Di Phước Lập Tuy Phước 0563832103
177 NT Hưng Chính 50 Trần Phú Diêu Trì Tuy Phước 056.3833443
178 QT Thanh Thẩm Quốc Lộ 1A Diêu Trì Tuy Phước 0982141465
179 Thanh Tín tỉnh lộ 634 phước An Tuy Phước 0935166391
180 Thanh Hào tỉnh lộ 634 phước An Tuy Phước 0563833573
181 Ngọc Thuận Phước Sơn Tuy Phước 0563830113
182 QT Nhật Sinh Phước Quang Tuy Phước 0922.956.757
183 QT Gia Hưng 08 Bùi Thị Xuân TT Tuy Phước Tuy Phước
184 NT Trường Sơn 74 Trần Phú 0 Tuy Phước 0
185 NT Thanh Xuân 2 28 Quang Trung TT Bình Định TX. An Nhơn 056.3835578
186 NT Lý Thanh 132 Ngô Gia Tự TT Bình Định TX. An Nhơn 056.3835080
187 QT An Nhơn 10 Quang Trung TT Bình Định TX. An Nhơn 01698346637
188 An Khang 204 Ngô Gia Tự TT Bình Định TX. An Nhơn 0925436726
189 NT Thanh Hương 96 Trần Phú TT Bình Định TX. An Nhơn 0563.835.298
190 Thanh Hoa QL1A TT Bình Định TX. An Nhơn 0908420620
191 NT Sanh Phượng Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn 056.3839758
192 ĐY Bốn Tạo Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn 056.3839769
193 ĐY Phổ Hiệp Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn 0906.733.735
194 NT Ngọc Diệp Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn 056.3839386
195 Đại Lý Thân Phương Danh TT Đập Đá TX. An Nhơn 0919162300
196 QT Gò Găng QL1A Ngã Tư Gò Găng TT Bình Định TX. An Nhơn 0563.537.301
197 QT Thanh Tuấn QL1A Ngã Tư Gò Găng TT Bình Định TX. An Nhơn 0563.503.654
198 Mỹ Dung chợ Nhơn hậu Nhơn Hậu TX. An Nhơn `0563993589
199 Minh Lộng Thuận Thái Nhơn An TX. An Nhơn `0166156233
200 Bích Thủy QL 19c Canh Hiển Vân Canh 934767822
201 Bích Liễu QL 19c TT Vân Canh Vân Canh 563888412
202 Hải Âu QL 19c TT Vân Canh Vân Canh 1698678560
203 Đại Lý Tiến Phát canh vinh Vân Canh
204 NT Chi Lê Định Bình Vĩnh Thạnh 0563886489
205 NT Hải Đăng Định Thiền Vĩnh Thạnh 0982201527
206 Đông Y Đông Phương Định Thiền Vĩnh Thạnh 0986.718.646
207 Đại Lý Sự Định Trung Vĩnh Thạnh 01692.697.415
208 NT Duy Đạt 2 211 phạm thành thái 0902545599