Bạc Liêu

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Thống Thắng 0 Chợ Cái Cùng Đông Hải 0 07813892469
2 ICH THO DUONG LE LOI GIÁ RAI BAC LIEU
3 Vạn Thọ 58A, Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 7813876361
4 Dũ Nhơn Đường 101, Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 7813876475
5 Lưu Tèo 124 Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 7813560818
6 Đức Tín Vios Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 942757707
7 Trung Thu Chợ Vĩnh Hậu Hòa Bình Bạc Liêu
8 Thiên Sanh Đường Chợ Hoà Bình Hòa Bình Bạc Liêu 1672663907
9 Hiệp Thạnh 121 , ấp A, Huyện Hòa Bình Hòa Bình Bạc Liêu 7813880349
10 Bích Trân 250, Huyện Hòa Bình Hòa Bình Bạc Liêu 7813883163
11 Bích Châu Tt Hòa Bình Hòa Bình Bạc Liêu 7813880431
12 Ý Niệm 204, Châu Hưng Vĩnh Lợi Bạc Liêu 7813823678
13 Cẩm Tấn Ql1A Vĩnh Lợi Bạc Liêu
14 Minh Quyền 656 , Láng Tròn Giá Rai Bạc Liêu 7813852555
15 Thịnh Nhi 298, Lá Ng Tròn Giá Rai Bạc Liêu 7813852653
16 Huỳnh Châu Thiệt 1 , Huyện Giá Rai Giá Rai Bạc Liêu 7813850353
17 Lynh Uyên 508, Phan Thanh Giản, Giá Rai Bạc Liêu 7813850572
18 Ánh Hồng 273 , Phan Thanh Giản Giá Rai Bạc Liêu 918157041
19 Trung Hòa 24, Tt Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu 7813844634
20 Trọng Nhi 338, Tt Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu 7813845117
21 Đức Vương Số 1 , Hộ Phòng, Giá Giá Rai Bạc Liêu 7813850455
22 Thanh Hoa Số 5, Hộ Phòng Giá Rai Bạc Liêu 7813850890
23 Vạn Hòa Đường 389 , Hộ Phồng Giá Rai Bạc Liêu 7813850452
24 Tân Tế Nhơn 69 , Ql 1A, Hộ Phòng Giá Rai Bạc Liêu 7813851509
25 Quang Thọ Đường 41, Phan Ngọc Hiển P3 Bạc Liêu 7813822380
26 Dưỡng Ngươn Đường 113, Hoàng Văn Thụ P3 Bạc Liêu 7813822079
27 Dưỡng Sanh Đường 128, Hoàng Văn Thụ P3 Bạc Liêu 7813822865
28 Vệ Sanh Đường 59, Hoàng Văn Thụ P3 Bạc Liêu 7813823231
29 Khai Minh 23, Hà Huy Tập P3 Bạc Liêu 7813822435
30 Hữu Tâm 04-05, Hà Huy Tạp P3 Bạc Liêu 7813822299
31 Thái Ngọc 19/33, Đặng Thuỳ Trâm P3 Bạc Liêu 913834165
32 Thuận An 400, Võ Thị Sáu P3\ Bạc Liêu 7813952952
33 Mai Yến 46, Hòa Bình P3\ Bạc Liêu 7813825355
34 Tấn Tài 23/5, Trần Phú P3\ Bạc Liêu 7813827077
35 Thiện Phước Chợ Kinh Tư Đông Hải Bạc Liêu 944956455
36 Phước Tài Tt. Phước Long Hồng Dân Bạc Liêu 07813.864.028
37 Trần Danh Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 7813876389
38 Hải Âu Tt Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu 916247107
39 Lê Văn Hợi Chợ Xóm Lung Giá Rai Bạc Liêu
40 TRUONG NGUONG DUONG HO PHONG GIA RAI Bạc Liêu
41 Phòng Khám Điền Hải Diêm Điền Điền Hải Đông Hải 919727459
42 Trường Ngươn Đường 398 Đường 30/4 TT Hộ Phòng Giá Rai 0913.694.661
43 Hai Thắng 38 Chợ Chủ Chí Phong Thạnh Tây Phước Long 7813867113
44 Dương Chiêu ấp Nội Ô Tt Phước Long Phước Long 7813876876
45 Qt Phước Vũ ấp Phước Thạnh Phước Long Phước Long 7813866713
46 XUÂN LỘC NỘI Ô TT PHƯỚC LONG PHƯỚC LONG 0974132473
47 HỒNG LIÊN 505 TRẦN PHÚ P7 TP BẠC LIÊU
48 Đại Lý Tuyết Thảo 16 Võ Thị Sáu Tp Bạc Liêu 07813.821.166
49 Hùng Như Tôn Đức Thắng Phướng 1 TpBạc Liêu 7813958323
50 Qt Hoài Bảo 105 Gia Hội Hưng Thành Vĩnh Lợi 939553699