Bà Rịa

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Vĩnh Thọ CMT8 PhươỚC Trung Bà Rịa 913623855
2 QT 204 Bầu Chinh Châu Đức Bà Rịa 1269902345
3 QT Phương Hạnh Bầu Chinh Châu Đức Bà Rịa 907182547
4 NT Thiên Đăng 220 CMT8 Phước Trung Bà Rịa 643824785
5 QT Minh Nhât số 1 Trung Sơn Châu Đức bà rịa 0927277952
6 QT 12 260 CMT8 Phước Hiệp Bà Rịa 643825378
7 Ngọc Thu Chợ Ngãi Giao TT Ngãi Giao Châu Đức 0919.499.445
8 QT Thanh Tuấn Ap vĩnh an bình giả châu đức châu đức 646262055
9 Lưu Thủy 148 Hùng Vương TT Ngãi Giao Châu Đức 1672829279
10 Đan Tâm 47 Xuân Hòa Sơn Bình Châu Đức 0988864699
11 Huyền Trâm 0 Tân Lộc Xuân Sơn Châu Đức 643882495
12 Ngọc Đức 318 TTTT Kim Long Kim Long Châu Đức 919499455
13 Hoa Hồng Chợ Kim Long Kim Long Châu Đức 643885552
14 Thanh Vân Nga 3 Đức Mỹ Suối nghệ Châu Đức 643880032
15 Quỳnh Hương Ngã 3 Đức Mỹ Suối nghệ Châu Đức 976871461
16 Châu Ngọc Thôn 1 Bình Gỉa Châu Đức 643968911
17 Huỳnh Âp Tân Xuân Bàu Trinh Châu Đức 1667262564
18 196 Ngã 3 Đức Hiệp Châu Đức Châu Đức 643885443
19 QT 197 126 lê hồng phong TT Ngãi giao Châu Đức 0643881769
20 QT 206 Đức Hiệp Xà Bang Châu Đức 982885112
21 Phước sanh Đường 78 hoàng hoa thám TTTM C Đ Châu Đức 1677155020
22 Mỹ Thư 0 Ấp 3 Phước Hải Đất Đỏ 0643681345
23 Thiên Thanh 0 Ấp Truường Thành TT Đất Đỏ Đất đỏ 1676861701
24 160 Chợ Phước Hải Phước Hải Đất Đỏ 0977172672
25 QT177 Long phước hòa Long hòa long 918432503
26 Đức An Đường Số 98 Mạc Thanh Đạm TT Long Điền Long điền 0643.862.118
27 Châu Thành Ấp lò vôi Phước Hưng Long điền 0909.876999
28 155 Phước Thọ Phước Hưng Long điền 0643842707
29 Hồng Đức Tổ 1 Ấp phước Thọ Phước Hưng Long điền 0974815544
30 Thảo Nguyên Ấp Hải Tân TT Long hải Long điền 0978.584.560
31 Trưng Nhị 31/41ô4 hải hà Long Hải Long điền 0909975621
32 Phước Thuận Hải Bình Long Hải Long điền 01674789474
33 166 Chợ Phước Tỉnh Phước Tỉnh Long điền 01695.111.660
34 Xuân Mai Phước Tỉnh Phước Tỉnh Long điền 0643.702.534
35 Ngọc Huỳnh Hải Long Long Haai3 Long Điền 0646268853
36 Thiên Phước d37 ấp phước thiện phước tỉnh Long điền 643842529
37 như ngoc tô3 ô 1 haải an long haỉ Long điền 643663424
38 QT Bảo Khánh 03Tổ17 Phước Lâm Phước Hưng Long Điền 909047766
39 QT Lộc An An Điền Lộc An Lộc An 643685474
40 Dược Phương 0 Suối Nhung Hắc Dịch Tân Thành 0908042218
41 236 QL 51 Mỹ Xuân Tân Thành 0643895612
42 Thu Hà Nga ba Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành 908039298
43 186 QL51 Mỹ Xuân Tân Thành 643893090
44 Trọng Nghĩa QL51 Chu Hải Tân Thành 01652615895
45 187 Vạn Hạnh Phú Mỹ Tân Thành 937723007
46 259 QL 51 Phú Mỹ Tân Thành 909989800
47 Yến Nhung 0 Lam Sơn Phước Hòa Tân Thành 909434479
48 QT Trí An ql51 chợ nhỏ Mỹ Xuân Tân Thành 907167608
49 Bích Ngọc A61p phước lộc mỹ xuân tân thành 0967205464
50 Chí Công TỔ 7 thôn láng cát tân hải tân thành 0907818114
51 Hương Sơn thôn láng cát tân hải tân thành 0982798186
52 QT189 ấp ông trịnh tân phước tân thành 0643891340
53 T Thảo nguyên 1 ấp mỹ tân mỹ xuân Tân Thành 0643702180 0908656248
54 Nt Tuyết Thiên Số 90 Huỳnh Tịnh Của Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643.825.767
55 Nt Thanh Chi Số 79 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643.716.875
56 Nt Con cá Vàng Số 69 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643.825786
57 Nt Ngọc Châu Số 12 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643825199
58 Nt Đăng Khoa Số 2310 Lê Duẩn Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643.827.129
59 Nt Nguyễn Lê Số 216 Nguyễn Thanh Đằng Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643732296
60 Nt Gia Phước 152 Nguyễn Hửu Thọ Thị xã Bà rịa thị xã Bà Rịa 0906644417
61 Bá Hòa Đường Số 201 Đường CMT8 Phước Hiệp thị xã Bà Rịa 0919.388.075
62 NT Huỳnh Số 280 Đường CMT8 Phước Hiệp thị xã Bà Rịa 0643.825.770
63 QT 10 261 Cách mạng tháng Phước Trung TP Bà Rịa 984589720
64 Phúc Khang tổ 1 ấp phước tân tân hưng TP Bà Rịa 0986948585
65 221 Chợ Bà Tô TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643874033
66 An phúc 30 huỳnh văn thạch TT Phước Bửu Xuyên Mộc 643874107
67 226 Chợ Bà Tô TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643874067
68 Thanh Tuấn 27/4 TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643509655
69 Kiều trinh Chợ hòa hội Hòa Hội Xuyên Mộc 643877547
70 233 Phú Bình Hòa hiệp Xuyên Mộc 0949288034
71 Anh Duy Chợ Hòa Hiệp Hòa Hiệp Xuyên Mộc 643877136
72 Đình Linh 55 Hòa Bình Hòa Bình Xuyên Mộc 909.10282
73 228 0 Ấp 3 Bàu Lâm Xuyên mộc 0643879023
74 230 Chợ Xuyên Mộc Xuyên Mộc Xuyên Mộc 0643.874.551
75 232 Tổ/10 Phú Bình Hòa Bình Xuyên Mộc 643877330
76 Hùng Nhung Ấp 4 Tân Lâm Xuyên Mộc 643879085
77 218 91/3 Thanh Bình 3 Bình Châu Xuyên Mộc 643871178
78 243 0 Trần Hưng Đạo TT Phước Bửu Xuyên mộc 0916515611
79 224 0 QL 55 TT Phước Bửu Xuyên mộc 01695512990
80 Minh Thư 0 Chợ Xuyên Mộc Xuyên Mộc Xuyên mộc 0982527528
81 223 Chợ Bình Châu Xuyên Mộc Xuyên Mộc 0643.871.108
82 222 Chợ Bình Châu Xuyên Mộc Xuyên Mộc 914795797
83 Hoàng Mai Phước Tân Phước Bửu Xuyên mộc
84 Bảo Minh Huỳnh Văn Thạch TT Phước Bửu Xuyên mộc 0938439079
85 Thu Hiền Ấp 2 Tân Lâm Tân Lâm xuyên mộc
86 QT 216 311/12 ấp Phước Thiện Hòa Hiệp xuyên mộc 646272084
87 QT Hùng Phong ấp 3 bầu lâm xuyên mộc 988223372
88 Minh Nhựt tổ 6 ấp phú quý xã hòa hội xuyên mộc 0948015520
89 QT Hải Lâm a ấp 5 hòa bình xuyên mợc 986494044
90 QT Trúc Linh 133b4 Chợ xuyên mộc xuyên mộc 643274530