Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Yên Bái

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 QT Nguyễn Thị Thùy Dương -Nước Mát-Âu Lâu —-TP Yên Bái 0979 709 399
2 QT Đoàn Thị Dương –Thôn Nước Mát -Xã Âu Lâu -Xã Âu Lâu -TP Yên Bái-Yên Bái 0989 927 982
3 QT Phạm Thị Thúy—Lương Thịnh -Lương Thịnh -Trấn Yên -Yên Bái 01628 546 069
4 QT Lương Hải Quế–KM21-Hưng Thịnh-Hưng Thịnh-Trấn Yên -Yên Bái 01686 534 722
5 QT Nguyễn Trung Thủy–Thôn 4-Hưng Khánh -Hưng Khánh -Trấn Yên -Yên Bái 0989 338 719
6 QT Nguyễn Hữu Tình –Thôn 4-Xã Hưng Khánh -Xã Hưng Khánh -Trấn Yên -Yên Bái 0979 945 842
7 QT Hoàng Thị Hồng Hà–Thôn 3-Xã Hưng Khánh -Xã Hưng Khánh -Trấn Yên -Yên Bái 0973 900 226
8 QT Hà Thị Hiền-Thôn 13-TT Mỵ -Tân Thịnh -Tân Thịnh -Văn Chấn -Yên Bái 0293 571 123
0916 530 793
9 QT Trần Thị Cúc-Thôn 13-TT Mỵ -Tân Thịnh -Tân Thịnh -Văn Chấn -Yên Bái 01693 880 459
10 Không có biển hiệu-Thôn 13-TT Mỵ -Tân Thịnh -Tân Thịnh -Văn Chấn -Yên Bái 0977 823 054
11 QT Trần Thị Thanh Thủy–Tổ Dân phố trung tâm -TT Nông trường Trần Phú -TT Nông trường Trần Phú -Văn Chấn -Yên Bái 0974 294 918
12 QT Nguyễn Tân Hậu–Tổ Dân phố 10B-TT Nông trường Trần Phú -TT Nông trường Trần Phú -Văn Chấn -Yên Bái 0912 565 043
13 QT Đinh Thị Miên–Khu 2-Xã Cát Thịnh-Xã Cát Thịnh-Văn Chấn -Yên Bái 0979 145 105
14 QT Nguyễn Thị Thanh–Khu 2 -Xã Cát Thịnh-Xã Cát Thịnh-Văn Chấn -Yên Bái 01699 155 092
15 QT Nguyễn Thị Huệ–Khu 2-Xã Cát Thịnh-Xã Cát Thịnh-Văn Chấn -Yên Bái 0293 873 564
16 Không có biển hiệu–Khu phố 1-Đồng Khê -Đồng Khê -Văn Chấn -Yên Bái 0972 550 090
17 Không có biển hiệu–Khu phố 1-Đồng Khê -Đồng Khê -Văn Chấn -Yên Bái 0944 902 928
18 NT Hương Lan –Khu phố 1-Đồng Khê -Đồng Khê -Văn Chấn -Yên Bái 0977 517 772
19 QT Lưu Thị Hồng–Thôn Hồng Sơn -Sơn Thịnh -Sơn Thịnh -Văn Chấn -Yên Bái 0914 481 656
20 HT Văn Chấn –Thôn Hồng Sơn-Sơn Thịnh -Sơn Thịnh -Văn Chấn-Yên Bái 0964 909 271
21 QT Đào Duy Hiếu—Sơn Thịnh -Sơn Thịnh -Văn Chấn-Yên Bái 0945 691 986
22 QT Nguyễn Thị Oanh–Khu 4B-TT Nông trường Nghĩa Lộ-TT Nông trường Nghĩa Lộ-Văn Chấn -Yên Bái 01692 318 527
23 QT Nguyễn Thị Phượng –Thôn 4B-TT Nông trường Nghĩa Lộ -TT Nông trường Nghĩa Lộ -Văn Chấn-Yên Bái 0293 572 899
01257 703 298
24 QT Đào Thanh Hà—Sơn Thịnh -Sơn Thịnh -Văn Chấn -Yên Bái 0917 848 595
25 QT Đinh Đức Thọ–Thôn Cầu Thia -Phù Nham -Phù Nham -Văn Chấn -Yên Bái 0293 879 347
26 QT Tống Thị Cúc–Tổ 4-P.Cầu Thia -P.Cầu Thia -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0293 872 496
01636 409 996
27 QT Trịnh Thị Tần–Tổ 19-P.Trung Tâm -P.Trung Tâm -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0982 439 028
28 QT Nguyễn Thị Hằng–Tổ 14-P.Trung Tâm -P.Trung Tâm -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0966 988 004
29 QT Nguyễn Thị Thanh Huyền–Tổ 14-P.Trung Tâm -P.Trung Tâm -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0979 955 581
30 QT Nguyễn Thị Bích Liên –Tổ 3-P.Pú Trạng -P.Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0917 847 193
31 QT Nguyễn Thị Mai Phương –Tổ 3-P.Pú Trạng -P.Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0915 897 198
32 NT Hà Chinh –Tổ 5-P.Trung Tâm -P.Trung Tâm -TX Nghĩa Lộ -Yên Bái 0915 150 785
33 QT Trần Duy Vũ –Tổ 12-P.Trung Tâm -P.Trung Tâm -TX Nghĩa Lộ- 0979 094 662
34 QT Phạm Thị Thu (gọi điện thoại)–Thôn 4-Đại Lịch -Đại Lịch -Văn Chấn-Yên Bái 01272 992 669
35 QT Trịnh Thị My (gọi điện)–Thôn Chùa -Xã Trấn Thịnh-Xã Trấn Thịnh-Văn Chấn -Yên Bái 0988 798 534
36 QT Phạm Thị Thu Hòa (gọi điện thoại)–Thôn Cao Hai -Xã Trấn Thịnh-Xã Trấn Thịnh-Văn Chấn-Yên Bái 0973 374 725
37 QT Vũ Thị Văn (gọi điện)–Thôn Chùa -Xã Trấn Thịnh-Xã Trấn Thịnh-Văn Chấn -Yên Bái 01279 565 699
38 QT Nguyễn Quang Khiêm (Gọi điện thoại)–Thôn Trung tâm -Xã Bình Thuận -Xã Bình Thuận -Văn Chấn-Yên Bái 01659 080 633
39 NT Hoa Sỹ (Gọi điện thoại)—TT Mù Cang Chải -TT Mù Cang Chải -Mù Cang Chải -Yên Bái 01249 727 789
40 NT Hảo Sinh (Gọi điện thoại )—TT Trạm Tấu -TT Trạm Tấu -Trạm Tấu -Yên Bái 0293 876 152
41 QT Nguyễn Hải Xuân-SN 652-Đ.Điện Biên -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 0919 560 356
42 QT Đỗ Thu Hường-SN 397-Đ.Kim Đồng -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 0942 047 065
43 QT Nguyễn Thị Bích Hòa-SN 468-Đ.Điện Biên -P.Yên Ninh-P.Yên Ninh-TP Yên Bái-Yên Bái 0917 804 303
44 QT Ngô Thế Dương-SN 202-Đ.Điện Biên -P.Yên Ninh-P.Yên Ninh-TP Yên Bái-Yên Bái 0293 854 568
01677 131 379
45 QT Nguyễn Hải Vân-SN 161B-Đ.Điện Biên -P.Yên Ninh-P.Yên Ninh-TP Yên Bái-Yên Bái 0975 535 261
46 QT Đỗ Thị Ngọc Minh-Chợ Bến đò -Đ.Hoàng Hoa Thám -P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0973 588 201
47 NT Bình Minh -SN 113 – Tổ 5-Đ.Hoàng Hoa Thám-P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 0293 862 038
48 QT Đặng Thị Như Bình—P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 0293 863 700
49 QT Đinh Thị Bút-SN 58-Đ.Thành Công -P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 0296 555 392
01693 979 386
50 QT Lê Thị Tuyết Chinh-SN 41 -Đ.Thành Công-P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 0947 953 007
51 QT Trần Thị Thanh Hiền-Kiốt ga Yên Bái-Đ.Trần Hưng Đạo-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 01655 403 868
52 QT Bùi Hùng Ngọc-SN 66-Đ.Trần Hưng Đạo-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 01639 095 666
53 NT Tiến Thanh -SN 92-Đ.Trần Hưng Đạo-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 01682 968 427
54 QT Đinh Thị Thu Hà-SN 243-Đ.Trần Hưng Đạo-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0978 464 174
55 QT Nguyễn Thị Thu Quỳnh-SN 427-Đ. Thanh Niên -P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0977 790 537
56 QT Lê Thị Mỹ Anh -SN 71 -Đ.Nguyễn Du -P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0985 185 095
57 QT Trần Thị Mai -SN 533-ĐL Nguyễn Thái Học-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 01685 684 080
58 QT Nguyễn Thị Thoa -Thôn 2 -Xã Hợp Minh -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái-Yên Bái 0947 954 820
59 QT Nguyễn Thị Vân Hồng -Thôn 2 -Xã Hợp Minh -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái-Yên Bái 0293 711 371
60 QT Nguyễn Thị Minh Nguyệt–Thôn 2-Hợp Minh-Hợp Minh-TP Yên Bái- 0985 882 217
61 QT Nguyễn Thị Loan -Thôn 8-Xã Hợp Minh -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái-Yên Bái 01696 248 089
62 QT Nguyễn T.Hồng Giang-Thôn 2-Xã Hợp Minh -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái-Yên Bái 0982 417 996
63 QT Lê Thị Thanh Nga-Thôn 2-Xã Hợp Minh -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái-Yên Bái 0968 748 266
64 NT Hạnh Huế -SN 396-ĐL Nguyễn Thái Học-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 01663 036 579
65 QT Đỗ Kim Lĩnh-SN 507-ĐL Nguyễn Thái Học-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0917 376 772
66 QT Phạm Bích Phượng-SN 312-ĐL Nguyễn Thái Học-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0977 550 226
67 QT Đào Hải Huế-SN 140-ĐL Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái- 01688 371 336
68 QT Lý Thị Thắm -SN 124-ĐL Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 0987 695 733
69 QT Ngô Thị Hoan-Tổ 9 –P. Hợp Minh-P. Hợp Minh-TP Yên Bái- 0979 609 114
70 Công ty TNHH TM DP Cường Mùi-KM9 -Tổ 1 -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 01666 147 347
71 HT Yên Bình số 2 – Nguyễn Thị Oanh-Tổ 11-TT Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0945 088 255
72 QT Nguyễn Thị Kiều-KM12 -TT Yên Bình —Yên Bình-Yên Bái 0972 574 421
73 NT Hương Nam (bán ngoài giờ) – gọi điện-KM13 -TT Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 01675 163 072
74 QT Vũ Thị Minh -KM 13-Tổ 14-TT Yên Bình -TT Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 01663 035 268
75 HT Yên Bình số 1 – Ngô Kim Cúc-KM14-TT Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0977 958 060
76 QT Nguyễn Thị Thu Hà (bán ngoài giờ) – gọi điện-KM14-TT Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0982 695 179
77 QT Lương Thủy Ánh-Km14-TT Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0982 436 453
78 QT Nguyễn Thị Như Quỳnh-Thôn 5–Thịnh Hưng-Thịnh Hưng-Yên Bình-Yên Bái 0975 766 386
79 QT Trần Thị Hồng Nhung-322-KM 6 – Đ.Đinh Tiên Hoàng -P.Yên Thịnh -P.Yên Thịnh –Yên Bái 0982 607 599
80 NT Phương Thảo (bán ngoài giờ) – gọi điện-KM6 -Đ.Đinh Tiên Hoàng-P.Yên Thịnh -P.Yên Thịnh -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0977 886 397
81 QT Trương Thị Minh Nguyệt -SN 183-Đ.Đinh Tiên Hoàng-P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0976 825 835
82 QT Nguyễn Nga Nguyệt -SN 133-Đ.Đinh Tiên Hoàng-P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái -TP Yên Bái 01692 019 868
83 Công ty TNHH DP Thanh Phương-Số 45 – KM 5-Đ.Đinh Tiên Hoàng-P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0293 851 889
0912 744 800
84 QT Trần Thị Kim Thoa-Thôn 2–Văn Phú -Văn Phú -TP Yên Bái-Yên Bái 01649 757 001
85 QT Lê Thị Thu Huyền -Thôn Văn Quỳ-Xã Văn Tiến -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0982 822 376
86 QT Nguyễn Thị Bích Liên -Thôn 2 -Xã Phúc Lộc -TP Yên Bái-TP Yên Bái-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0977 714 726
87 QT Nguyễn Thị Hạnh (gọi điện)–TT Thác Bà -Yên Bình -Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0977 670 659
88 QT Mai Hồng Chanh (gọi điện)—Xã Mông Sơn -Xã Mông Sơn -Yên Bình-Yên Bái 01646 004 321
89 QT Hoàng Thị Lụa – gọi điện—xã Cảm Nhân-xã Cảm Nhân-Yên Bình-Yên Bái 1662624279
90 QT Đỗ Thị Hồng Điệp (gọi điện )–Khu 1-TT Thác Bà-TT Thác Bà-Yên Bình-Yên Bái 0977 836 479
91 Nguyễn Thị Nga -Tổ 9 –TT Yên Bình -TT Yên Bình -Yên Bình- 01694 390 883
92 QT Phạm Thị Lưu-Tổ 10-Đ.Lê Hồng Phong -P.Nguyễn Phúc-P.Nguyễn Phúc-TP Yên Bái-Yên Bái 0983 142 067
93 QT Vũ Thị Kim Ngân–Tuy Lộc -Xã Tuy Lộc -Xã Tuy Lộc -TP Yên Bái-Yên Bái 0979 488 343
94 Không có biển hiệu–Tuy Lộc -Xã Tuy Lộc -Xã Tuy Lộc -TP Yên Bái-Yên Bái 0293 816 548
95 QT Nguyễn Thị Thu Hà-Ninh Phúc -Nga Quán -Xã Nga Quán-Xã Nga Quán-Trấn Yên -Yên Bái 0977 398 993
96 QT Nguyễn Thị Hải Hà –Khu phố 1-TT Cổ Phúc -TT Cổ Phúc -Trấn Yên -Yên Bái 0975 212 122
97 QT Bùi Thị Loan –Khu phố 1-TT Cổ Phúc -TT Cổ Phúc -Trấn Yên -Yên Bái 0296 276 937
98 QT Hoàng Thị Vượng—TT Cổ Phúc -TT Cổ Phúc -Trấn Yên -Yên Bái 01682 873 936
99 QT Đoàn Thị Liên -SN 665–TT Cổ Phúc -TT Cổ Phúc -Trấn Yên -Yên Bái 0984 790 080
100 QT Bùi Thị Thủy –Khu phố Hóp -Xã Báo Đáp -Xã Báo Đáp -Trấn Yên -Yên Bái 01669 121 432
101 QT Bùi Hải Yến —TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 0989 587 157
102 QT Trịnh Kim Nguyệt-Khu phố 3 -TT Mậu A—Văn Yên -Yên Bái 0986 675 793
103 QT Nguyễn Thị Thu Huyền–Khu phố 1-TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 0976 147 194
104 QT Nguyễn Thị Liên –Khu phố 1-TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 0293 834 182
105 NT Trịnh Trung Tình–Khu phố 1-TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 0943 295 415
106 QT Phạm Thị Huệ —TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 0979 631 962
107 QT Trần Văn Quang—Đông Cuông-Đông Cuông-Văn Yên -Yên Bái 01686 559 021
108 QT Cầm Thị Huyền —Đông Cuông-Đông Cuông-Văn Yên -Yên Bái 01685 999 899
109 QT Nguyễn Minh Trang (gọi điện)–Trái Hút -Trái Hút -Trái Hút -Văn Yên -Yên Bái 0972 570 003
110 QT Nông Văn Luyến (gọi điện)-Thôn 1–Phong Dụ Hạ-Phong Dụ Hạ-Văn Yên -Yên Bái 0984 363 001
111 QT Mai Thị Thoa–Tổ 10 -TT Yên Thế -TT Yên Thế -Lục Yên -Yên Bái 0976 089 235
112 QT Nguyễn Thị Phú –Tổ 10 -TT Yên Thế -TT Yên Thế -Lục Yên -Yên Bái 0974 039 686
113 QT Nguyễn Thị Vân –Tổ 10 -TT Yên Thế -TT Yên Thế -Lục Yên -Yên Bái 01238 688 756
114 QT Nguyễn Thị Nga –Chợ Cẩm Ân -Cẩm Ân -Cẩm Ân -Yên Bình-Yên Bái 0983 068 067
115 QT Trần Phi Yến –Tổ 10 -TT Yên Thế -TT Yên Thế -Lục Yên -Yên Bái 1678469009
116 QT Hoàng Thị Thùy Linh (gọi điện thoại)–Tổ 10 -TT Yên Thế -TT Yên Thế -Lục Yên -Yên Bái 0989 262 348
117 QT Hoàng Thị Thế –Chợ Tân Lĩnh-Tân Lĩnh-Tân Lĩnh-Lục Yên -Yên Bái 0912 344 472
118 QT Nguyễn Thị Phương Thúy-Tổ 1 –TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên – 0902 222 203
120 QT Nguyễn Thị Bình Định -SN 1125-Đ.Yên Ninh -P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái-Yên Bái 0973 819 221
121 QT Hà Thị Kim Dung -SN 1162-Đ.Quang Trung -P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái-Yên Bái 01693 821 795
122 NT Thủy Lan -SN 724-Đ.Yên Ninh -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 0293 866 697
0975 423 002
123 Hiệu thuốc thành phố-Kiot Bệnh Viện tỉnh-Yên Ninh -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0912 911 829
124 NT Huyền Sơn (bán ngoài giờ- gọi điện)-SN 649-Đ.Yên Ninh -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 0912 798 764
125 QT Trần Thị Thu Nga-SN 46 -Yên Ninh —TP Yên Bái- 0915 647 393
126 QT Vũ Thị Huệ-SN 153-Đ.Yên Ninh -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0948 937 571
127 QT Nguyễn Thị Hường-SN 99-Đ.Yên Ninh -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0979 913 103
128 NT Trần Anh-SN 736-Đ.Yên Ninh -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0979 798 143
129 QT Nguyễn Thị Lan-SN 11-Đ.Lê Hồng Phong -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0293 865 840
130 QT Nguyễn Thị Bích Liên (ngoài giờ)- gọi điện-SN 23-Đ.Lê Hồng Phong -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0915 963 358
131 QT Mai Thị Vân -SN 103-Đ.Lê Hồng Phong -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0978 529 064
132 QT Hà Thị Thu Hằng-SN 12 -Đ.Thành Công -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0946 218 118
133 QT Lê Thanh Huệ -SN 161-Đ.Thành Công -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0943 833 545
134 QT Phạm Thị Quỳnh-SN 169-Đ.Thành Công -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0914 954 222
135 QT Bùi Thị Thơm -SN 270-Đ.Thành Công -P.Nguyễn Thái Học -P.Nguyễn Thái Học -TP Yên Bái-Yên Bái 0293 865 818
136 QT Nguyễn Thị Yến -SN 175 -Đ.Kim Đồng -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 01236 433 784
137 Phòng khám Việt Nga –Yên Ninh -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái-Yên Bái 0915 403 330
138 Quầy BV Thành Phố Yên Bái–Tuệ Tĩnh-P.Nguyễn Thái Học-P.Nguyễn Thái Học-TP Yên Bái-Yên Bái 01279 970 998
139 QT Đinh Thị Vân Anh -Tổ 54 -Đ.Trần Phú-P.Đồng Tâm -P.Đồng Tâm -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0912 362 095
140 NT Bùi Thị Lịch -SN 194 -Đ.Trần Phú-P.Yên Thịnh -P.Yên Thịnh -TP Yên Bái -TP Yên Bái 0293 892 137
141 NT Bình Dung -KM4 -Đ.Điện Biên -P.Minh Tân-P.Minh Tân-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0913 523 944
142 QT Trần Thị Thơm-SN 886 – KM 4-Đ.Điện Biên -P.Minh Tân-P.Minh Tân-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0985 944 899
143 QT Vũ Thị Oanh-SN 729 -Đ.Điện Biên -P.Minh Tân-P.Minh Tân-TP Yên Bái -TP Yên Bái 0947 000 234
144 QT Nguyễn Thị Giang-SN 946-Đ.Điện Biên -P.Đồng Tâm-P.Đồng Tâm-TP Yên Bái – 0943 264 656
145 NT Minh Phúc-SN 728-Điện Biên -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái- 0983 162 124
146 QT Hà Thị Minh Thu–Phố Đồng Tiến -P.Nam Cường -P.Nam Cường -TP Yên Bái-Yên Bái 0919 520 333
147 QT Hà Thị Vân Trang –Thôn Cầu Thia -Phù Nham -Phù Nham -Văn Chấn -Yên Bái 01272 549 352
148 QT Trịnh Thị Diện-SN 195-Đ.Điện Biên -P.Yên Ninh-P.Yên Ninh-TP Yên Bái-Yên Bái 0948 072 617
149 QT Trần Thị Tuyết Mai-SN 83-Đ.Trần Hưng Đạo-P.Hồng Hà -P.Hồng Hà -TP Yên Bái-Yên Bái 0977 951 458
150 QT Đặng Thị Đông–Khu phố 1-TT Mậu A -TT Mậu A -Văn Yên -Yên Bái 01252 426 422
151 NT Thắng Hường-SN 396 -Tổ 15 – Đ.Đinh Tiên Hoàng-P.Yên Thịnh-P.Yên Thịnh-TP Yên Bái-Yên Bái 0986 886 893
152 Công ty TNHH DP Trọng Khánh–Km12-TT Yên Bình -TT Yên Bình -Yên Bình-Yên Bái 0949 873 872
153 QT Nguyễn Chương Long-SN 249 -Đ.Đinh Tiên Hoàng -Yên Thịnh-Yên Thịnh-TP Yên Bái- 0945 088 078
154 QT Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Tổ 1 -TT Yên Bình-Yên Bình -Yên Bình -Yên Bái- 0963 675 236
155 QT Trần Thị Hoa-SN 102-Đ.Kim Đồng -P.Minh Tân -P.Minh Tân -TP Yên Bái- 0912 713 893