Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Quận 7

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường
1 Nhà Thuốc Vân Trí 94 Lâm Văn Bền Bình Thuận 0917468790
2 Nhà Thuốc Khánh Phương 16G Lâm Văn Bền Bình Thuận 01692399790
0903304800
3 Nhà Thuốc Tân Mỹ 84 Nguyễn Thị Thập Bình Thuận 0906946633
4 Nhà Thuốc Thiên Long 12 Lý Phúc Mạn Bình Thuận 0913961310
5 Nhà Thuốc Ngọc Thịnh 360 Huỳnh Tấn Phát Bình Thuận 0906688872
0907262772
6 Nhà thuốc Ngọc Minh 286 Huỳnh Tấn Phát Khu phố 1, Tân Thuận Tây 0838938199
7 Nhà thuốc Minh Phương 99 Lê Văn Lương Khu phố 2, Tân Kiểng 0966819226
8 Nhà Thuốc Khai Tâm 22A Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ 0936168772
9 Nhà Thuốc Thái An K10-K11 Chợ Phước Long, Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ 0942687868
10 Nhà Thuốc Huy Bình 151 Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ 0964221689
11 Nhà Thuốc Hoàn Châu 149E Phạm Hữu Lầu Phú Mỹ 0933946949
12 Nhà Thuốc Từ Phương 15 Phú Thuận Phú Thuận 0909008856
13 Nhà Thuốc Thảo Dung 409 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận 0838724176
0919505856
14 Nhà Thuốc Phương Hồng 334 Lê Văn Lương Tân Hưng 0903620747
15 Nhà Thuốc Hòa Thuận 176 Lê Văn Lương Tân Hưng 0903958189
16 Hiệu Thuốc Số 57 380 Lê Văn Lương Tân Hưng 37711942
17 Nhà Thuốc Huỳnh Trí 675 Trần Xuân Soạn Tân Hưng 909982080
18 Nhà Thuốc Thiện Nhân 867 Trần Xuân Soạn Tân Hưng 0909645644
19 Hiệu thuốc Minh Châu 35E Đường17 Tân Kiểng 0983174486
0938167159
20 NHà Thuốc Nhật Thủy 75 Lê Văn Lương Tân Kiểng 0936435839
0993273387
21 Nhà Thuốc Phong Châu 51/54 Mai Văn Vĩnh Tân Kiểng 837719279
22 NHà Thuốc Nhân Hòa 169 Lê Văn Lương Tân Kiểng 37716932
23 Nhà Thuốc Thảo 46/1 Lâm Văn Bền Tân Kiểng 0933771357
24 Nhà thuốc Bình Dân 90 Đường Số 15 Tân Kiểng 0976678528
0944255568
25 Nhà Thuốc Bảo Tín 44C Tân Mỹ Tân Phú 862720507
26 Nhà Thuốc Từ Phương 2 14C Tân Mỹ Tân Phú 0837751736
27 Nhà thuốc Ngọc Hân 73 Nguyễn Thị Thập Tân Phú 1283813833
28 Nhà Thuốc Tân Phú 51 Tân Mỹ Tân Phú 0903806928
0939583364
0837752606
29 Nhà Thuốc Hậu Lộc 726 Huỳnh Tấn Phát Tân Phú 0862623259
0983995370
30 Nhà Thuốc Tân Mỹ 62 Tân Mỹ Tân Phú 0906946633
31 Nhà Thuốc Mỹ An 86 Đường số 9 Tân Phú 0909556655
32 Nhà thuốc Hoàng Gia 57B Mai Văn Vĩnh Tân Quý 0983562122
0862774278
33 Nhà Thuốc Ngân Châu 201 Đường số 17 Tân Quý 837714435
34 Nhà Thuốc Phương Anh 87 Mai Văn Vĩnh Tân Quý 0908185624
35 Nhà Thuốc Hoàng Nguyên 294 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận 916794878
36 Nhà Thuốc Nhân Tâm 487/5 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Đông 866604024
37 Nhà Thuốc Đông Á 487//7 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Đông 0837738198
0908135024
38 Nhà Thuốc Nam Hưng 6A Lâm Văn Bền Tân Thuận Tây 908353929
39 Nhà Thuốc Ngọc Minh 41/9B Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Tây 0838938198
01284896492
40 Nhà Thuốc Nguyên Khang III 101 Lâm Văn Bền Tân Thuận Tây 0985958339
41 Nhà Thuốc Minh Thi 125 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Tây 0838722902
42 Nhà Thuốc Thiện Nhân 165 Trần Xuân Soạn Tân Thuận Tây 0909645644
43 Nhà Thuốc Tân Thuận 40 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Tây 838726348
44 Nhà Thuốc Thái Thanh 966 Huỳnh Tấn Phát 083731290
45 Nhà Thuốc Tường Châu C1/1 Lâm Văn Bền 0932163506
0902838506
46 Nhà Thuốc Phương Hiếu 674 Huỳnh Tấn Phát 091922457
01698466767
47 Nhà Thuốc Thanh Vân 298 Lê Văn Lương 1655532684
48 Nhà Thuốc Phú Châu 30/28 Lâm Văn Bền 919104968
49 Nhà Thuốc Bảo Đức Đường 9-11L Nguyễn Thị Thập 0913623930