Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Quận 12

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường
1 Nhà Thuốc Hiền Lương 375/1E Vườn Lài An Phú Đông 62743715
2 Nhà Thuốc Minh Hoàng 29 Vườn Lài An Phú Đông 01267246789
3 Nhà Thuốc Vườn Lài 0328/10 Vườn Lài An Phú Đông 0977054694
4 Nhà Thuốc Chi Mai 39 Vườn Lài An Phú Đông 905196578
5 Nhà Thuốc Chị Mai 1 24/1C Vườn Lài An Phú Đông
6 Nhà Thuốc Thanh Tuyền 2 705 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0903163444
7 Nhà Thuốc Mai Phương 510 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 903330339
8 Nhà Thuốc Hàng Sao 22A Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0988530193
9 Nhà Thuốc Phương An 98/4A Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0939041007
10 Nhà Thuốc Phương Thảo 87 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0919030973
11 Nhà Thuốc Kiều Nhi 167/4 Trường Chinh Đông Hưng Thuận 0909798465
12 Nhà Thuốc Tân Hưng Thuận 55 Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận 933696940
13 Hiệu Thuốc Số 39 138 Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận 986792407
14 Nhà Thuốc Bảo Trân 68 Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận 01222611415
15 Nhà Thuốc Thành Phương 1061 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 37153672
16 Nhà Thuốc Thanh Nhân 47/8A Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 903378454
17 Nhà Thuốc Khánh Băng 10/3C Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 907274525
18 Nhà Thuốc Thuận Hưng 163 Đông Hưng Thuận 2 Đông Hưng Thuận 0989277809
19 Nhà Thuốc Băng Châu 65A Đông Hưng Thuận 11 Đông Hưng Thuận 0909097284
20 Nhà Thuốc Thùy Dương 1/62/A1 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 979987230
21 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quý Đông Hưng Thuận 0938987894
22 Nhà Thuốc Mỹ Châu 9 186/12 Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận 0969500599
23 Nhà Thuốc Hưng Long 1/46A Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0974947315
24 Nhà Thuốc Minh Châu 9 195 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận 0945881780
25 Nhà thuốc Nhân Hòa 24 I Đường Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 0908039015
26 Nhà thuốc Quỳnh Hương 73H Nguyễn Ảnh Thủ Hiệp Thành 862555188
27 Nhà Thuốc Thanh Tâm 466 Nguyễn Ảnh Thủ Hiệp Thành 0862551144
28 Nhà Thuốc Hồng Ngọc 157A Hiệp Thành 17 Hiệp Thành 0976378447
29 Nhà Thuốc Phương Nam 90A Nguyễn Ảnh Thủ Hiệp Thành 0949198633
30 Nhà Thuốc Thiên Lộc 257 Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 0919969149
31 Nhà Thuốc Minh Phát 98 Tân Chánh Hiệp 21 Hiệp Thành 0909007275
32 Nhà Thuốc Công Vinh 105A Đường số 7 TTN Hiệp Thành 0938640179
33 Nhà Thuốc Thanh Duy 293 Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 0908246115
34 Nhà Thuốc Hồng Phúc 6 14B Hiệp Thành 17 Hiệp Thành 0916710210
35 Nhà Thuốc Ngọc Huyền 5E/3 Hiệp Thành 27 Hiệp Thành 0905626564
36 Nhà Thuốc Hà Châu 3 140 Bùi Văn Ngữ Hiệp Thành 0979789123
37 Nhà Thuốc Phương Anh 295B Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 0982937645
38 Nhà Thuốc Hoàng Diễm 211A Lê Văn Khương Hiệp Thành 906767657
39 Nhà Thuốc Thu Hiền 8 Hiệp Thành 27 Hiệp Thành 0916278292
40 Nhà Thuốc Thành Công 194 Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 0937507898
41 Nhà Thuốc Phước Bình 240 Hiệp Thành 17 Hiệp Thành 01644936409
01653719867
42 Nhà Thuốc Khánh Băng 2 493 Lê Văn Khương Hiệp Thành 0937274525
43 Nhà Thuôc Huy Châu 23H/2 Hiệp Thành 13 Hiệp Thành 01868404163
44 Nhà Thuốc Ngọc Như 12 Hiệp Thành 45 Hiệp Thành 974966812
45 Nhà Thuốc Đại Lộc 47A/4 Hiệp Thành 17 Hiệp Thành 0837175270
0933442789
46 Nhà thuốc Bách Hợp 531/134 Hiệp Thành 42 Hiệp Thành 908246115
47 Nhà Thuốc Quốc Hùng 133/2 Thới An 32 Khu phố 2, Thới An 0989299390
48 Nhà Thuốc Hồng Đức 464 Tân Thới Hiệp Khu phố 3 0862552176
49 Nhà Thuốc Hân Châu 32 Tân Thới Nhất 13C Khu phố 3, Tân Thới Nhất 934502047
50 Nhà Thuốc Minh Trọng 24 Tân Thới Nhất 13C Khu phố 3, Tân Thới Nhất 62505077
51 Nhà Thuốc Ngọc Ánh 238 Phan Văn Hớn Khu phố 6 0972826311
52 Nhà Thuốc Nhơn Hòa 1 152/3 Thới An 16 Khu phố 6, Thới An 902353918
53 Nhà Thuốc Kim Anh 10 Bùi Công Trừng P Thạnh Lộc 0938057468
54 Nhà Thuốc Phước Thanh 338 Tô Ký Tân Chánh Hiệp 0906778404
0949513390
55 Nhà Thuốc Minh Châu 58/6C Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp 0902745527
0975895784
56 Nhà Thuốc Minh Trí 134/1 Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp 0908871368
57 Nhà Thuốc Hồng Thủy 125 Tân Chánh Hiệp 21 Tân Chánh Hiệp 975568688
58 Nhà Thuốc Đại Phương 71 Bùi Văn Ngữ Tân Chánh Hiệp 982157972
59 Nhà Thuốc Thái Phú 69 208 Tân Chánh Hiệp 13 Tân Chánh Hiệp 909536048
60 Nhà Thuốc Nhân Thọ 205 Tân Chánh Hiệp 13, Khu phố 4 Tân Chánh Hiệp 974966812
61 Nhà Thuốc Tú Anh 228/1 Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp 0916755132
62 Nhà Thuốc Thái Phú 79 14/10 Tân Chánh Hiệp 33 Tân Chánh Hiệp 0837152725
63 Nhà Thuốc Phước Châu 127/6 Tân Chánh Hiệp 35 Tân Chánh Hiệp 0902808977
64 Nhà Thuốc Ân Huê 129/5B Tân Chánh Hiệp 21 Tân Chánh Hiệp 908149810
65 Nhà Thuốc Minh Châu 7 991 Nguyễn Ảnh Thủ Tân Chánh Hiệp 1648117924
66 Nhà Thuốc Minh Đức 2 239 Tân Chánh Hiệp 21 Tân Chánh Hiệp 0909041051
67 Nhà thuốc Vân Khánh 2 29/217 Song Hành Tân Hưng Thuận 918122145
68 Nhà Thuốc Nhật Vy 378 Trường Chinh Tân Hưng Thuận 979471795
69 Nhà Thuốc An Phúc 738/2 Trường Chinh Tân Hưng Thuận 0909278018
70 Nhà Thuốc Đăng Phúc 38 DN5 Tân Hưng Thuận 0985057007
71 Nhà Thuốc Diệu Anh 37/6 Tân Thới Hiệp 21 Tân Thới Hiệp 0922836290
0986611883
72 Nhà Thuốc Thiên Kim 414 Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 3 Tân Thới Hiệp 0966472529
73 Nhà Thuốc Thiên ý Kios 9 Tân Thới Hiệp 22 Tân Thới Hiệp 909526605
74 Nhà Thuốc Nhân Văn 257 Tân Thới Hiệp 22 Tân Thới Hiệp 974966812
75 Nhà Thuốc Nhật Anh 44/3B TTH 21 Tân Thới Hiệp 985524786
76 Nhà thuốc Đức Hải 15/4A Phan Văn Hớn Tân Thới Nhất 0918980564
77 Nhà Thuốc Ngọc Lan 569 Trường Chinh Tân Thới Nhất 0838911216
78 Nhà Thuốc Phú Châu 473 Trường Chinh Tân Thới Nhất 38833528
79 Nhà Thuốc Ngọc Diệp 7/1 KP3 Tân Thới Nhất 984861474
80 Nhà Thuốc Yến Châu 46/6A Tân Thới Nhất Tân Thới Nhất 0934502047
81 Nhà Thuốc Đăng Khoa 24/6B Tân Thới Nhất Tân Thới Nhất 909867917
82 Nhà Thuốc ái Nghĩa 5A Tân Thới Nhất Tân Thới Nhất 0949580928
83 Nhà Thuốc Đại Trường Sinh 106 Phan Văn Hớn Tân Thới Nhất 866847346
84 Nhà Thuốc Hoàng Anh 24/8 Phan Văn Hớn Tân Thới Nhất 0987147183
85 Nhà Thuốc Anh Tú 243 Trường Chinh Tân Thới Nhất 62560550
86 Nhà Thuốc Minh Anh 100 Phan Văn Hớn Tân Thới Nhất 0933120886
87 Nhà Thuốc Toàn Tâm 5 167 Tân Thới Nhất 01 Tân Thới Nhất 0975997910
88 Nhà Thuốc Mạnh Thắng 5/5 Hà Huy Giáp Thạnh Lộc 1683668339
89 Nhà Thuốc Hồng Nga 5C11 Hà Huy Giáp, Khu phố 3 Thạnh Lộc 0987779029
90 Nhà Thuốc Quỳnh Khôi 128 Tỉnh Lộ 17 Thạnh Lộc 37166790
91 Nhà thuốc Thiện Phúc 1 Tô Ngọc Vân Thạnh Xuân 0905110379
92 Nhà Thuốc Ngọc Hằng 787 Quốc Lộ 1A Thạnh Xuân 908959032
93 Nhà Thuốc Hương Toàn 1 534 Tô Ngọc Vân, Khu phố 3 Thạnh Xuân 0909324817
94 Nhà Thuốc Phương Vy 314 Hà Huy Giáp Thạnh Xuân 949069072
95 Nhà thuốc Phương Yến 105/1A Lê Văn Khương Thới An 62552536
96 Nhà Thuốc Trường An 450 Lê Văn Khương Thới An 0862567847
97 Nhà Thuốc Nhân Ái 42/1 Thới An 21 Thới An 0909453045
98 Nhà Thuốc Phước An 92A Lê Văn Khương Thới An 0974966812
99 Nhà Thuốc Đặng Nguyên 285 Thới An 32 Thới An 902705579
100 Nhà Thuốc Gia Nghi 4 230 Thới An 32 Thới An 01653462162
101 Nhà Thuốc Việt Quang 20/4B Lê Văn Khương Thới An 0837170404
102 Nhà Thuốc Quỳnh Phương 310 Thới An 32 Thới An 0984846411
103 Nhà Thuốc Huỳnh Kim 132 Thới An 32 Thới An 1218740766
104 Nhà Thuốc Huyền Trinh 65D/97 Tân Thới Hiệp 20 Tổ 10, Khu phố 1A, Tân Thới Hiệp 0909883425
105 Nhà Thuốc Ngọc Hà 108 Tô Ngọc Vân Tổ 5, Khu phố 5, Thanh Lộc 37169073
106 Nhà thuốc 499 499 Tô Ký Trung Mỹ Tây 963140849
107 Nhà Thuốc Nhiêu Lộc 585 Tô Ký Trung Mỹ Tây 0862745647
108 Nhà Thuốc Hồng Nhân 2M/L Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây 01684026367
109 Nhà Thuốc Vũ Diệp 1E/1 Trung Mỹ Tây 13A Trung Mỹ Tây 0974968284
110 Nhà Thuốc Minh Diệu 5 Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây 907440822
111 Nhà Thuốc Phước Hiệp 2A Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây 1672661379
112 Nhà Thuốc Việt Thy 572A Nguyển An Ninh Trung Mỹ Tây 0933641025
113 Nhà Thuốc Hoàng Đạt 53B/1 Trung Mỹ Tây 18A Trung Mỹ Tây 936277838
114 Nhà Thuốc Toàn Tâm 2 13D/A Nguyễn Ảnh Thủ Trung Mỹ Tây 0975997910
115 Nhà Thuốc Huy Hoàng 38 Hoàng Tăng Bí Trung Mỹ Tây
116 Nhà Thuốc Nguyệt Ánh 111/9 Trung Mỹ Tây 2A Trung Mỹ Tây
117 Nhà Thuốc Ngọc Thủy 18/1 Trường Chinh 35923210
118 Nhà thuốc Mỹ Thuận 168 Nguyễn Văn Quá 0862569298