Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Nhuận

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường
1 Nhà Thuốc Linh Châu 1 299 Phan Xích Long 1 0988005908
2 Nhà Thuốc Phú Quý 84C Trần Hữu Trang 10 0839905487
3 Nhà Thuốc Phan Khang 277 Huỳnh Văn Bánh 11 0903533535
4 Nhà Thuốc Thiên Phúc 529 Huỳnh Văn Bánh 14 0989703270
5 Nhà Thuốc Toàn Thắng 19 Nguyễn Trọng Tuyển 15 62920916
6 Nhà Thuốc Linh Châu 80 Cao Thắng 17 098313233
7 Hiệu Thuốc Số 11 334 Phan Đình Phùng 2 0838462099
8 Nhà Thuốc Số 7 147 Phan Đình Phùng 2 0866700935
9 Nhà Thuốc Trung Nguyên 93B Phan Xích Long 2 0973562303
10 Nhà Thuốc Thắng Lợi A2004 Phan Xích Long 2 0839902403
11 Nhà Thuốc Kim Tố 62B Phan Xích Long 3 0838449281
12 Nhà Thuốc Thu Hồng 554 Nguyễn Kiệm 4 0838448574
13 Nhà Thuốc Mỹ Lan 213 Thích Quảng Đức 4 0838449915
14 Nhà Thuốc Bảo Trân 22 Thích Quảng Đức 5 0918047317
15 Nhà Thuốc Phước Tinh Đường 72 Phan Đăng Lưu 5 0839900387
16 Nhà Thuốc Kim Hoa 143 Nguyễn Văn Đậu 5 3505985
17 Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang 50 Hoa Sứ 7 0866743562
18 Nhà Thuốc Bảo An 19 Đỗ Tấn Phong 9 0839977322
19 Nhà Thuốc Trần Quang 31 Đỗ Tấn Phong 9 0838420768
20 Nhà Thuốc Hoàng Trí 1 55 Đỗ Tấn Phong 9 0908142129
21 Nhà Thuốc Phúc Tâm 49 Thích Quảng Đức 0839950637