Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Nhà Bè

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường
1 Nhà Thuốc Mộc Châu 192 Nguyễn Bình Ấp 2, Phường Phú Xuân 01699511119
2 Nhà Thuốc Kim Châu 63A Nguyễn Văn Tạo Ấp 2, Xã Long Thới 37800307
3 Nhà Thuốc Phong Phú 4/10B Lê Văn Lương Ấp 3, Nhơn Đức 0973185524
4 Nhà Thuốc Quang Nghị 47B Lê Văn Lương Ấp 3, Xã Phước Kiểng 0919637937
0837816169
5 Nhà Thuốc Ánh Mai 781 Huỳnh Tấn Phát Ấp 4 0979971902
6 Đại lý Số 35 81 Lê Văn Lương Ấp 5, Xã Phước Kiểng 37815478
7 Nhà Thuốc Thi Anh 218 Lê Văn Lương Nhơn Đức 1265069375
8 Nhà Thuốc Đăng Khoa 15B Lê Văn Lương Phước Kiểng 0902426993
9 Nhà Thuốc Minh Phương 34 Lê Văn Lương Phước Kiểng 0906705786
0966819226
10 Nhà Thuốc Đăng Ninh 137 Lê Văn Lương Phước Kiểng 0906785041
11 Nhà Thuốc Sinh Đôi 9 834 Lê Văn Lương Phước Kiểng 01662708787
12 Nhà Thuốc Phương Thảo 28/7 Huỳnh Tấn Phát Thị trấn Nhà Bè 22297246
0945188909
13 Nhà Thuốc Gia Hòa 515 Huỳnh Tấn Phát Thị trấn Nhà Bè 909704007
14 Nhà Thuốc Thế Sơn 17/5A Huỳnh Tấn Phát Thị trấn Nhà Bè 1649224787
15 Nhà Thuốc Thùy Châu 77/4 Nguyễn Văn Tạo Xã Hiệp Phú 939722669
16 Nhà Thuốc Phú Thịnh 114/5 Nguyễn Văn Tạo Xã Hiệp Phước 01219930578
17 Đại Lý Số 21 88 Nguyễn Văn Tạo Xã Hiệp Phước 0983338697
18 Đại Lý Số 34 521 Nguyễn Văn Tạo Xã Long Thới 1699511119
19 Nhà Thuốc Hoàng Thịnh 6 Nguyễn Văn Tạo Xã Long Thới 0908395424
20 Nhà Thuốc Hoài Sơn 18/2 18/2 Nguyễn Bính Xã Phú Xuân 38788297
21 Đại Lý Số 20 768A Huỳnh Tấn Phát Xã Phú Xuân 0978887377
22 Nhà Thuốc Ngọc Châu 16/2 Nguyễn Bình Xã Phú Xuân 62625101
23 Nhà Thuốc Lê Thương 18/3 Lê Văn Lương Xã Phước Kiểng 0906834891
24 Nhà Thuốc Nhân Đức 23/1A Huỳnh Tấn Phát 0977996512
25 Đại Lý Số 19 2403 Huỳnh Tấn Phát 0909297293