Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Củ Chi

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường
1 Đại Lý Số 24 854 Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới An Nhơn Tây 01675988367
2 Nhà thuốc Thanh Nga 105 Tỉnh Lộ 15 An Nhơn Tây 0982908122
3 Nhà Thuốc Quang Huy 300A Hương Lộ 2 Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An 904797684
4 Nhà Thuốc Thanh Hương 664A Tỉnh Lộ 15 Ấp 5, Tân Thạnh Đông 66565422
37954385
5 Nhà Thuốc Khánh Nguyên 377A Tỉnh Lộ 15 Ấp 86 0985886229
6 Nhà Thuốc Linh Đoan 189A Hồ Văn Tắng Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung
7 Nhà Thuốc Công Vinh 278C Hương Lộ 2 Ấp Cây Gia, Tân Phú Trung 01668566880
8 Nhà Thuốc Bảo Uyên 2 Số 4 Đăng Chiêm Ấp Cây Xộp 0987139482
9 Đại lý Số 31 1404 Tỉnh Lộ 7 Ấp Chợ cũ, Xã Nhơn Tây 0837946353
10 Nhà Thuốc My Châu 9 789 Tỉnh Lộ 7 Ấp Chợ, Phước Thạnh 966018889
11 Nhà Thuốc Sông Hương 2 Giồng Cát Ấp Chợ, Tân Phú Trung 0937325783
12 Nhà Thuốc Phú Cường 89/A Tỉnh Lộ 2 Ấp Đình, xã Tân Phú 0837965630
13 Nhà Thuốc Số 3 7 Đường 78 Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung 0838922264
0989872060
14 Đại lý số 53 354 Quốc Lộ 22 Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung
15 Nhà Thuốc Thới An 229 Tổ 7 Ấp Giữa Tân Phú Trung 01647583771
16 Nhà Thuốc My Châu 9 842 Tỉnh Lộ 7 Ấp Gò Nối, Xã An Nhơn Tây 0962106686
17 Nhà Thuốc Phú Hòa 365 Tỉnh Lộ 15 Ấp Phú An, Xã Phú Hòa Đông 0167299088
01697584375
18 Nhà Thuốc Thiên Phú 26 Cá Lăng Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông 01678575416
19 Nhà Thuốc Tân Lập 17 Liêu Bình Hương Ấp Tân Lập, Tân Thông Hội 0906756068
20 Nhà Thuốc Sông Trà 42 Liêu Bình Hương Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội 01679779426
21 Nhà Thuốc Minh Châu 62A Liêu Bình Hương Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội 0912695671
22 Nhà Thuốc Hữu Đức 2 550A Tỉnh Lộ 8 Ấp Tây, Xã Tân An Hội 01693091902
23 Nhà Thuốc Hoài Ân 942B Tỉnh Lộ 7 Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây 0976394354
24 Đại Lý Số 32 1456 Tỉnh Lộ 7 Chợ Cũ, An Nhơn Tây 0837946247
0975135147
25 Nhà thuốc Tấn Lộc 72 Tỉnh Lộ 8 khu phố 2, TT Củ Chi 0909666226
26 Nhà Thuốc Thành Công 116A Nguyễn Văn Khạ Khu phố 7 0906481750
27 Nhà Thuốc An Tính 35 Tĩnh Lộ 15 Phú Hòa Đông 01629234936
28 Nhà Thuốc Phước Thịnh 504 Quốc Lộ 22 Phước Hiệp 0988601039
29 Nhà Thuốc Hoa Lê Ấp 5 Tỉnh Lộ 8 Phước Vĩnh An 0862769348
30 Nhà Thuốc Quang Minh 203A Tỉnh Lộ 2, Ấp 3 Phước Vĩnh An
31 Nhà Thuốc Cát Tường 54 Nguyễn Văn Khạ Tân An Hội 01699199268
01646493437
32 Nhà Thuốc Thiện Phước 144 Nguyễn Văn Khạ Tân An Hội 0904425299
33 Nhà Thuốc Xuân Lan 370 Quốc Lộ 22 Tân Phú Trung 0837962974
34 Nhà Thuốc Yến Châu 5 14 Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6 Tân Phú Trung 01299009959
35 Nhà Thuốc Bảo Long 56B Hương Lộ 2 Tân Phú Trung 01683317881
36 Nhà Thuốc Nguyên Phương Tổ 8 Ấp Cây Da Tân Phú Trung
37 Đại Lý Số 87 Ấp 1 Bến Than Tân Thành Đông
38 Lương Y Đa Khoa Hồng Nhi 108 Đường 17, Lô 4D Khu Chợ Tân Thông Hội 1689091537
39 Nhà Thuốc Bảo Khang 349 Quốc Lộ 22 Tân Thông Hội 0986963417
40 Nhà Thuốc Tân Phát 2 75 Liêu Bình Hương Tổ 1, Ấp Tân Lập, Tân Thông Hội 0862528293
41 Nhà Thuốc Phương Yến 77 Nguyễn Văn Ni Tổ 1, Khu phố 6, TT Củ Chi 1264901465
1693476977
42 Nhà Thuốc Hữu Truyền 224 Nguyễn Văn Khạ Tổ 10, Ấp Cây Xộp, Tân An Hội 0973311003
43 Nhà Thuốc Tân Phú 121A Hương Lộ 2 Tổ 12, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung 01629234936
44 Đại Lý Thuốc Tây 68 292A Hương Lộ 2 Tổ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An 37965960
45 Nhà Thuốc Hữu Phước Tỉnh Lộ 15 Tổ 4, Ấp 7, Tân Thuận Đông 0977465284
46 Nhà Thuốc Cao Huy 140 Nguyễn Văn Khạ Tổ 4, Khu Phố 7, TT Củ Chi 62790439
47 Nhà Thuốc Yến Lan 1386 Tỉnh Lộ 8 Tổ 6, Ấp 12, Tân Thông Hội 0838153739
48 Nhà Thuốc Tấn Phúc 5C Lê Vĩnh Huy Tổ 6, Khu phố 7 0918719899
49 Nhà Thuốc Tấn Phúc 5C Lê Vĩnh Huy Tổ 6, KP7, Thị Trấn Củ Chi 0918719899
50 Nhà Thuốc Hiền Lương 3 244 Bầu Tre Tô 6, Tân An Hội 01674594198
51 Phòng Chẩn Đoán YHCT Trung Tín 87 Tỉnh Lộ 7 Trung Bình Trung Lập Thượng
52 Đại lý số 10 384 Tỉnh Lộ 8 TT Củ Chi 01653737007
53 Nhà Thuốc Kiều Dân 256 Tỉnh Lộ 8 TT Củ Chi 1699199268
54 Nhà Thuốc Lộc Phát 458 Ấp Thạnh An Xã Trung An 01697584375
55 Nhà Thuốc My Châu 5 Tổ 5 Ấp Trảng Lắm Xã Trung Lập 966018889