Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Thái Bình

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Hà Thị Nguyệt–Phan Bội Châu-Trưng Trắc-Trưng Trắc-Lê Hồng Phong-Thái Bình 03841892
2 NT Khánh Hưng–Trần Hưng Đạo-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0988612106
3 Nguyễn Thị Minh Hồng-134-Trần Thái Tông-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0363835014
4 Lê Hữu Đào-Tổ 21-Lê Quý Đôn-Tiền Phong-Tiền Phong-Thành Phố-Thái Bình 0953314880
5 Nguyễn Thị Tuyết-80-Trần Thái Tông-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0363833046
6 Nguyễn Thị Mai Anh-32-Minh Khai-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0363833720
7 Nguyễn Thị Thu Hà-46-Minh Khai-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0363641902
8 Quầy thuốc 79-79-Quang Trung-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363644516
9 Nguyễn Thị Mai-Tổ 1 -Doãn Khê-Phú Khánh-Phú Khánh-Thành Phố-Thái Bình 0363847985
10 Phạm Thị Bích Thủy-19 Tổ 1-Doãn Khê-Phú Khánh-Phú Khánh-Thành Phố-Thái Bình 0363842520
11 Phạm Thị Lan Anh-28-Chu Văn An-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363640876
12 NT Sao May-Cổng TCĐ–Phúc Khách-Phúc Khách-Thành Phố-Thái Bình 0914315355
0989189784
13 NT Mai Lan-Cổng TCĐ–Phúc Khách-Phúc Khách-Thành Phố-Thái Bình 0986429499
0946293686
14 Tạ Thị Mai Loan-10 Tổ 31-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363841311
15 NT Phú Quý–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0978297069
16 Quầy 626-626-Lý Bôn-Lý Bôn-Lý Bôn-Thành Phố-Thái Bình 0363644764
17 Vân Anh-Xóm 11 -Thôn Quyên-Vũ Chính-Vũ Chính-Thành Phố-Thái Bình 0363834701
18 Cao Thị Thảo-534-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363836417
19 Nguyễn Việt Hà-379-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363830407
20 Phạm Thị Phong-538-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363836110
21 Bùi Thị Nhuận-510-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363843081
22 Nhâm Thị Huyền-520-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0363837647
23 Cty tralystar-Cổng BV Mắt-Trần Thái Tông-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0904330550
24 Chị Phương–Quỳnh Trang-Quỳnh Trang-Quỳnh Trang-Quỳnh Côi-Thái Bình 0987239506
25 Nguyễn Thị Gấm–Xóm 65-Quỳnh Hưng-Quỳnh Hưng-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0904079219
26 Chị Hương Quý–Cổng Chợ-Thị Trấn-Thị Trấn-Quỳnh Côi-Thái Bình
27 Trương Thị Nhị-250A-Khu 3B-TT Quỳnh Côi-TT Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0916055259
28 Nguyễn Thị Tuyến -172-Tổ 21-TT Quỳnh Côi-TT Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363863680
29 Hà Thị Muộn-29-Tổ 9 Khu 3-TT Quỳnh Côi-TT Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363912669
30 Nguyễn Thị Hải—Thị Trấn-Thị Trấn-Quỳnh Côi -Thái Bình 03863871
31 Mai Thị Nhung–Bến Hiệp-Quỳnh Giao-Quỳnh Giao-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363863184
32 Cô Nhung–Khu 1 A-TT Quỳnh Côi-TT Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363863238
0985670089
0363863238
0985670089
33 Nguyễn Thị Thăm–Chợ Và-Quỳnh Hội-Quỳnh Hội-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363912051
0984366816
0363912051
00984366816
34 Nguyễn Thị Hương –An Ấp -Quỳnh Phụ -Quỳnh Phụ -Quỳnh Côi-Thái Bình 01692193373
35 Chị Oanh–Chợ Và-Quỳnh Côi-Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363863694
01686982723
0363863694
01686982723
36 Nguyễn Thị Thuần–Chợ Và-Quỳnh Côi-Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0366569296
37 Nguyễn Thị Thúy—An Đồng-An Đồng-Quỳnh Phụ-Thái Bình
38 Bùi Thị Mát—An Đồng-An Đồng-Quỳnh Phụ-Thái Bình
39 Nguyễn Thị Nụ–Khu 3B -Thị Trấn-Thị Trấn-Quỳnh Côi-Thái Bình 01675997067
40 NT Sơn Tùng -ki ốt 7 -Chợ La Vân-Quỳnh Hồng -Quỳnh Hồng -Quỳnh Côi-Thái Bình 0963899465
41 Nguyễn Thị Hương—Quynh Hồng-Quynh Hồng-Quynh côi -Thái Bình 0936910353
42 Anh Đức–Tư Môi-Tư Môi-Tư Môi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0972181954
43 Mai Xuân Dương–TT Tư Môi-An Bài-An Bài-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363867341
44 Nguyễn Thị Vị–TT Tư Môi-Phụ Dực-Phụ Dực-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363867143
45 Vũ Thị Hương–TT Tư Môi-An Bài-An Bài-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363867166
46 Đặng Thị Trang Linh-An Lễ–An Lễ -An Lễ -Quỳnh Phụ-Thái Bình 01688762367
01688762367
47 Phạm Thị Thìn-Xóm 5-Thôn Cầu Vật-An Lễ -An Lễ -Quỳnh Phụ-Thái Bình 0363865061
48 Bùi Thị Hằng—An Lễ-An Lễ-Quỳnh Phụ -Thái Bình 0989598848
49 Nguyễn Thị Dung–Chợ Quỳnh Côi-Thị Trấn-Thị Trấn-Quỳnh Côi-Thái Bình 01685549399
50 TUYẾN THỨ 4: ĐÔNG HƯNG——
51 Vũ Thị Yến—Châu Giang-Châu Giang-Đông Hưng-Thái Bình 0979213743
52 Ngô Thị Mai—Châu Giang-Châu Giang-Đông Hưng-Thái Bình 0979010306
53 Qt Phạm Thị Hiền—Châu Giang-Châu Giang-Đông Hưng-Thái Bình 0363571054
54 Vân Đông Vinh—Đông Vinh-Đông Vinh-Đông Hưng-Thái Bình 0975345116
55 QT Lệ Tảo—Đông Vinh -Đông Vinh -Đông Hưng-Thái Bình 3852181
56 Chị Hằng–Đông Sơn-Đông Sơn-Đông Sơn-Đông Hưng-Thái Bình 0366573154
57 Chị Vân — Đông La- Đông La-Đông Hưng-Thái Bình 3791213
58 Chị Hằng —Đông xá-Đông xá-Đông Hưng-Thái Bình 01636211526
59 QT Huyền Thơm—Đông La -Đông La -Đông Hưng-Thái Bình 0974022645
60 Phạm Thị Thơm–Xóm 65-Đông La-Đông La-Đông Hưng-Thái Bình 0904098191
61 Cô Bích Đông La–Đông La-Thị Trấn-Thị Trấn-Đông Hưng-Thái Bình 0984702425
62 Nguyễn Thị Cúc–Thị Trấn-Thị Trấn-Thị Trấn-Đông Hưng-Thái Bình 363793999
63 Bác giang Tâm—Thị Trấn-Thị Trấn-Đông Hưng-Thái Bình 3851406
64 Nguyễn Hữu Đức–Tổ 8-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363791817
65 Đỗ Thị Hiền–Khu 2-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363791086
66 Phạm Thị Luận–TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363851117
67 Lê Văn Lương–Khu 2-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363851240
68 Lê Thị Ninh–Tổ 33-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363851099
69 Nguyễn Bích Phượng –kh5-Thị Trấn-Thị Trấn-Đông Hưng-Thái Bình 0963195705
70 Phạm Thị Tâm–Tây Bình Cách-Đông Xá-Đông Xá-Đông Hưng-Thái Bình 01219286024
71 Bùi Thị Luận—Đông la-Đông la-Đông Hưng-Thái Bình 01692397022
72 QT Nguyễn Thị Yên—Đống Năm-Đống Năm-Đông Hưng-Thái Bình 3550682
73 Chị Duyên —Đông xuân-Đông xuân-Đông Hưng-Thái Bình 0978654297
74 Phạm Thị Trang—Đông Hoàng -Đông Hoàng -Đông Hưng-Thái Bình 0984810138
75 Nt Minh Đức—Lý Thường Kiệt-Lý Thường Kiệt-trần lãm-Thái Bình 3732659
76 Chị Mai—Phạn Bội Châu-Phạn Bội Châu-lê hồng phong-Thái Bình
77 NT Liễu-227-Bồ Xuyên -bồ xuyên-bồ xuyên-Thành Phố-Thái Bình 01639501624
78 Công Ty Sông Hồng–Trần Thái Tông -bồ xuyên-bồ xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0976276306
79 NT Linh hòa—Lê Quý Đôn-Lê Quý Đôn-Bồ Xuyên-Thái Bình 916109259
80 Lê Thị Liên–86-Trần khánh Dư-Trần khánh Dư-Bồ Xuyên-Thái Bình 0984384919
81 NT Ngân Tú–Nguyễn Đức Cảnh-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 0982811807
82 NT Lan—Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0935171103
83 NT An Khang–Cống Trắng-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
84 NT Nguyễn Văn Đấu–Ngô Thì Nhậm-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 0983917202
85 NT Giang Ngọc–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 3843360
86 Bác Quỳnh–Lê Đại Hành-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 3836800
87 NT Phương Linh–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
88 NT Ngọc Bích–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
89 NT Thăng Thanh–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
90 Cô Yến–Cổng TT Mắt-Trần Thái Tông-Trần Thái Tông-Quang Trung-Thái Bình 3833149
91 NT Gia Khánh–Lê Quý Đoôn-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình
92 Công Ty Thái Sơn-494-Lý Bôn-Quang Trung -Quang Trung -Thành Phố-Thái Bình 0906240717
93 Nhà thuốc BV Đại Học Y-373-Lý Bôn-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành phố-Thái Bình 0983814885
94 NT Hà Phương—Phan Bá Vành-Phan Bá Vành-Quang Trung-Thái Bình 0363842610
95 QT Bính Hồng Minh—Hồng Minh -Hồng Minh -Hưng Hà-Thái Bình 01676457154
96 Chị Minh Yến–Hồng Minh—Hưng Hà-Thái Bình 3964730
97 Chị Uyên —Chợ Mẹo-Chợ Mẹo-Hưng Hà-Thái Bình 3951547
98 QT Minh Anh—Chợ Mẹo-Chợ Mẹo-Hưng Hà-Thái Bình 0986816680
99 Trần Thị Phương Thảo—Hồng An-Hồng An-Hưng Hà-Thái Bình 01699849696
100 Trần Thị Lánh —Hưng nhân -Hưng nhân -Hưng hà -Thái Bình 0363579676
0989637754
101 Anh Luận —Hưng Nhân-Hưng Nhân-Hưng Hà-Thái Bình
102 Trần Ngọc Minh–TT Hưng Nhân-TT Hưng Nhân-TT Hưng Nhân-Hưng Hà-Thái Bình 0363862005
103 Nguyễn Thị Bình–Thị An-TT Hưng Nhân-TT Hưng Nhân-Hưng Hà-Thái Bình 0363862127
104 Hoàng Thị Hà–Khánh Mỹ-Phúc Khánh-Phúc Khánh-Hưng Hà-Thái Bình 0363955245,
01654058859
0363955245
01654058859
105 Nguyễn Thị Quế-Kios 4-Chợ Hưng Hà-TT Hưng Hà-TT Hưng Hà-Hưng Hà-Thái Bình 0984987668
106 Nguyễn Hữu Đại–Khu Nhân Cầu 3-TT Hưng Hà-TT Hưng Hà-Hưng Hà-Thái Bình 0363861433
107 TTDP Hưng Hà–TT Hưng Hà-TT Hưng Hà-TT Hưng Hà-Hưng Hà-Thái Bình 0363861230
0989302048
0363861230
0989302048
108 QT Hương Anh–Kim Chung—Hưng Hà-Thái Bình 01673238859
109 Chị Tuyền–Kim Chung-Kim Chung-Kim Chung-Hưng Hà-Thái Bình 0973652202
110 Trần Thị Kết—Tân Tiến -Tân Tiến -Hưng Hà-Thái Bình 0907751769
111 Nguyễn Ngọc Bảng—Hồng Minh -Hồng Minh -Hưng Hà-Thái Bình 01664271574
112 Trần Thị Đào–Thanh Lãng -Minh Hòa-Minh Hòa-Hưng Hà-Thái Bình 01683461617
113 Hoàng Thị Vân–Thượng Lãng -Minh Hòa-Minh Hòa-Hưng Hà-Thái Bình 0973343859
114 Hà Thị Huệ—Tân Tiến-Tân Tiến-Hưng Hà-Thái Bình 01678767128
115 Hà Thị Hạ–Dãn Tràng-Thị Trấn -Thị Trấn -Hưng Hà-Thái Bình 01648248655
116 Trần Thị Non–Thôn Trung -Kim Trung-Kim Trung-Hưng Hà-Thái Bình 01683737298
117 Phạm Thị Diễm—Hưng Nhân -Hưng Nhân -Hưng Hà-Thái Bình 01647009997
118 Chị Hạnh–Tân Tiến—Hưng Hà-Thái Bình 0363861738
119 Phạm Thị Oanh —Phú Châu-Phú Châu-Đông Hưng-Thái Bình 01674707816
120 Quầy Thuốc Thu–Phố Tăng-TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0983236830
121 QT Long Hương –Phố Tăng -Đông Hưng -Đông Hưng -Đông Hưng-Thái Bình 0973973368
122 Trần Thị Tươi–Ngã Tư-Chương Dương-Chương Dương-Đông Hưng-Thái Bình 0363791124
123 Phạm Thị Thu–Cầu-Chương Dương-Chương Dương-Đông Hưng-Thái Bình 0982555900
124 Nguyễn Thị Vân Nga–TT Tiên Hưng-TT Tiên Hưng-TT Tiên Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363898952
0936539517
0363898952
0936539517
125 Phạm Thị Huế–Thăng Long-Tiên Hưng-Tiên Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0363898256
126 Nguyễn Thị Thanh-An Liên–Thăng Long-Thăng Long-Đông Hưng-Thái Bình 0986882246
127 Nguyễn Thị Dung–Chợ Khô-Tiên Hưng-Tiên Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 3898118
128 Nguyễn Thanh Phòng–Thị Tứ Tư La-Minh Khai-Minh Khai-Hưng Hà-Thái Bình 0363861674
0984605019
0363861674
0984605019
129 Phạm Văn Cường–Ngã Tư La-Minh Khai-Minh Khai-Hưng Hà-Thái Bình 01655055466
130 Chú Hưng–Cổng Bệnh Viện-Cổng Bệnh Viện-Cổng Bệnh Viện-Hưng Hà-Thái Bình 0989356905
131 QT.Chuyên—Ngã Tư La-Ngã Tư La-Hưng Hà-Thái Bình 0975778955
0984923098
132 Anh Tá –Ngã Tư La-Cổng Bệnh Viện -Cổng Bệnh Viện -Hưng Hà-Thái Bình 0969029725
133 Nguyễn Thị Nga–Cống Rút -Hùng Dũng -Hùng Dũng -Hưng hà -Thái Bình 01677892668
134 Vũ Thị Hòe–Cổng Rút-Hùng Dũng-Hùng Dũng-Hưng Hà-Thái Bình 0363975461
135 Đỗ Thị Thắm–Ngã Tư Việt Yên-Điệp Nông-Điệp Nông-Hưng Hà-Thái Bình 0972486721
136 QT Khang Nhài–Xóm 5 -Liên Minh -Liên Minh -Đông Hưng-Thái Bình 0983203288
137 Trần Thị Hằng–Ngũ Đông -Điệp Nông -Điệp Nông -Hưng Hà-Thái Bình 0989213724
138 Lê Thu Thảo–Chợ Cầu-Quỳnh Ngọc-Quỳnh Ngọc-Quỳnh Côi-Thái Bình 01674501974
139 QT Thanh Mai–Cổng Bệnh Viện-Ngã Tư La-Ngã Tư La-Hưng Hà-Thái Bình 0985261085
140 Chị Quý—Điệp Nông-Điệp Nông-Hưng Hà-Thái Bình 0978967109
141 QT Hồng Nhiên—Quỳnh Ngọc-Quỳnh Ngọc-Quỳnh Côi -Thái Bình 01644567197
142 Nguyễn Thị Tú–Cổng Chợ-Quỳnh Ngọc-Quỳnh Ngọc-Quỳnh Côi -Thái Bình 0983195431
143 Nguyễn Thị Phượng–Tây Bình Cách-Đông Xá-Đông Xá-Đông Hưng-Thái Bình 01693276227
01693276227
144 Nguyễn Văn Cảnh–An Bài-Phụ Dực-Phụ Dực-Quỳnh Côi-Thái Bình 0989014220
145 QT Hội Huyền-18-Lê Qúy Đôn-Tiền Phong-Tiền Phong-Tp Thái Bình-Thái Bình 0974357480
0974357480
146 QT Mến–Chợ Diêm-Minh Tân-Minh Tân-Hưng Hà-Thái Bình 01692958412
01692958412
147 QT Hoàng Linh-204-Long Hưng-Hoàng Diệu-Hoàng Diệu-Tp Thái Bình-Thái Bình 0945141688
148 QT 24-24-Chu Văn An-Phúc Khánh-Phúc Khánh-Tp Thái Bình-Thái Bình 0964127273
149 QT Hà Trang-Thôn Cao Mỗ Nam–Chương Dương-Chương Dương-Đông Hưng-Thái Bình 0975834479
150 QT Loan-Chợ Cầu, Quỳnh Lang–Quyỳnh Ngọc-Quyỳnh Ngọc-Quỳnh Phụ-Thái Bình 01649803012
151 Bùi Thị Thương-344-Hoàng Văn Thái-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Tp Thái Bình-Thái Bình 0975953247
152 QT Thanh Mai-Duy Tân–Minh Tân-Minh Tân-Đông Hưng-Thái Bình 0983160398
153 NT Tuấn Hiên-72-Trần Thủ Độ-Tiền Phong-Tiền Phong-Tp Thái Bình-Thái Bình 0943676153
154 QT Mỵ-Kiều Trang-Minh Tân—Hưng Hà-Thái Bình 0363951117
155 Phạm Thị Yến-Tổ 6–Thị Trấn Đông Hưng-Thị Trấn Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0977961590
156 Lương Thị Tuyết-Phố Lầy–An Ninh-An Ninh-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0984578183
157 Bích Liên-Tổ 3–TT Đông Hưng-TT Đông Hưng-Đông Hưng-Thái Bình 0973845569
158 Minh Đạt-Chợ Hới–Quỳnh Nguyên-Quỳnh Nguyên-Quỳnh Phụ-Thái Bình 01685882821
159 Ngô Hồng Thới-751-Lý Bôn-Trần Lãm-Trần Lãm-Tp Thái Bình-Thái Bình 0912503051
160 Gia Bảo-57-Khu 3-TT Quỳnh Côi-TT Quỳnh Côi-Quỳnh Phụ-Thái Bình 0987999272
161 An Toàn-Vô Hối–Đông Tân-Đông Tân-Đông Hưng-Thái Bình 01687157705
162 Đào Hạnh-Châu Giang–Đông Phong-Đông Phong-Đông Hưng-Thái Bình 0985101488
163 Phạm Thị Hương–Chợ Chùa-Đông Á-Đông Á-Đông Hưng-Thái Bình 01679442069
164 QT Công Ty Dược Vật Tư Y Tế Thái Bình-23B-Phan Bội Châu-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Tp Thái Bình-Thái Bình 01653001282
01652001282
165 QT Số 1 ( TT Dược )-23A-Phan Bội Châu-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Tp Thái Bình-Thái Bình 0977653856
166 Thu Hoài-734A-Lý Bôn-Trần Lẵm-Trần Lẵm-Tp Thái Bình-Thái Bình 0363643866
167 Nguyễn Thị Hoàng Lan–Lê Đại Hành-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 934625615
168 Vi Thị Len–KDV TĐH Y TB-Lê Đại Hành-Lê Đại Hành-Thành Phố-Thái Bình 0363834647
0976623467
0976623467
169 Nt Mai Trường-Quầy 4 -Lê Đại Hành-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 0363834639
170 Hà Quang Tưởng-365-Lý Bôn-Lý Bôn-Lý Bôn-Kỳ Bá-Thái Bình 3835406
171 Chị Hoa TT Dược Tp–Cổng TTD Lý Bôn-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 0363641541
172 CT Đức Hưng-504-Lý Bôn-Lý Bôn-Lý Bôn-Quang Trung-Thái Bình 0363837059
173 Ngô Hồng Thới-5-Lý Bôn-Đề Thám-Đề Thám-Thành Phố-Thái Bình 0363833212
174 Nguyễn Thị Thảo-5-Lý Bôn-Đề Thám-Đề Thám-Thành Phố-Thái Bình 03638352120′
01234737515
175 Cô Hương–Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
176 Bùi Thị Hương-64-Hai Bà Trưng-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Thành Phố-Thái Bình 0363849541
177 Trịnh Thị Hà-42-Phan Bội Châu-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Thành Phố-Thái Bình 0363834638
0363834688
178 CT Ánh Dương-Số 7-Nan Cai-Nam Cai-Nam Cai-Hoàng Diệu-Thái Bình 0977233488
179 NT Hoa Trụ-92-Lý Thường Kiệt-Lý Thường Kiệt-Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Thái Bình 01257373818
180 Trần Thu Thủy–Lý Thường Kiệt-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 0363733579
181 Công ty DP HTP–Đối Diện C.An 9 Tầng-Kỳ Bá-Kỳ Bá-Thành Phố-Thái Bình 0363744559
182 Chị Hương Lan–Lý Thường Kiệt-Lý Thường Kiệt-Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Thái Bình 0975900701
183 Nguyễn Thị Việt Hương–Lý Thường Kiệt-Trần Lãm-Trần Lãm-Thành Phố-Thái Bình 0974889521
184 Nguyễn Thị Linh Linh–Lý Thường Kiệt-Trần Lãm-Trần Lãm-Thành Phố-Thái Bình 09044351469
03440619
185 Cô Thái–Trần Thánh Tông-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình 3836937
186 Chị Liên–Cổng Chợ-Tiền Phong-Tiền Phong-Thành Phố-Thái Bình 914646167
187 Bác Khiết–Cổng Chợ-Tiền Phong-Tiền Phong-Thành Phố-Thái Bình 975244200
188 Cô Dẫn–Nguyễn Đức Cảnh-Bồ Xuyên-Bồ Xuyên-Thành Phố-Thái Bình 3839371
189 Nguyễn Thị Gia Khánh–Phú Xuân-Phú Xuân-Phú Xuân-Thành Phố-Thái Bình 01685840747
0982225763
190 Hoàng Thị Vương-753-Lý Bôn-Trần Lãm-Trần Lãm-Thành Phố-Thái Bình 0363840806
191 Phi Đình Dương——Thái Bình 0363643866
192 Cty Đức Anh——Thái Bình 01234737515
193 Phạm Thị Dung–Trần Hưng Đạo-Quang Trung-Quang Trung-TP Thái Bình-Thái Bình 0914927044
194 Phạm Quang Quân–Xóm 6-Vũ Lạc-Vũ Lạc-Kiến Xương-Thái Bình 0972568956
195 Lương Thị Trang–Xóm 1-Vũ Lễ-Vũ Lễ-Kiến Xương-Thái Bình 0363544888
196 Quầy thuốc Thanh Phương —Vũ Tây-Vũ Tây-Kiến xương -Thái Bình 0985295282
197 Trương Thị Lụa-Xóm 4-Chợ Vũ Tây-Vũ Tây-Vũ Tây-Kiến Xương-Thái Bình 0363535630
198 Trần Thị Hằng–Chợ Bình Nguyên-Bình Nguyên-Bình Nguyên-Kiến Xương-Thái Bình 0983105363
199 Phạm Thị Mến–Cổng Chợ-Bình Nguyên-Bình Nguyên-Kiến Xương-Thái Bình 0985678060
200 Đỗ Thị Quế—Hồng Thái-Hồng Thái-Kiến Xương-Thái Bình 0363547174
201 Nguyễn Văn Liệu–Chợ Nụ-Lê Lợi-Lê Lợi-Kiến Xương-Thái Bình 01658660499
202 Trần Hân Duyên—Nam Cao-Nam Cao-Kiến Xương-Thái Bình 01682654871
203 Phạm Thanh Tùng–Xóm 7-Nam Cao-Nam Cao-Kiến Xương-Thái Bình 0363543285
204 Bác Ngô Chiêm–Thị Trấn-Thanh Nê-Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình 0363821294
205 Vũ Thị Huệ–Khu Thống Nhất-TT Thanh Nê-TT Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình 0363286808
206 Phạm Thị Thanh—Nam Bình -Nam Bình -Kiến Xương-Thái Bình 0974755799
207 Trần Thị Ngát–Cổng Chợ-Bình Định-Bình Định-Kiến Xương-Thái Bình 01648728335
208 Bùi Thị Quế–Khu Cộng Hòa-TT Thanh Nê-TT Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình 0363821248
209 Đặng Văn Toàn-172-Khu Cộng Hòa-TT Thanh Nê-TT Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình 0363821882
210 Cô May–Cổng Chợ-Quang Bình-Quang Bình-Kiến Xương-Thái Bình 984102599
211 Đặng Đức Chiêm–Xóm 5-Vũ Quý-Vũ Quý-Kiến Xương-Thái Bình 0363822082
212 Trần Thị Lan—Vũ Quý-Vũ Quý-Kiến Xương-Thái Bình 3522514
213 Đỗ Vân Anh–Xóm 4-Vũ Quý-Vũ Quý-Kiến Xương-Thái Bình 0363522514
214 Chị Hà—Vũ Ninh-Vũ Ninh-Kiến Xương-Thái Bình 0976855025
215 QT Trúc Nguyên—Lê Lợi-Lê Lợi-Kiến Xương-Thái Bình 0937069333
216 Nguyễn Thị Xuyên—–Kiến Xương-Thái Bình 0946035336
217 Phạm Thị Thu Hà—–Kiến Xương-Thái Bình 0914663390
218 Bùi Thị Thương—–Kiến Xương-Thái Bình 0975953247
219 Đoàn Thu Thủy—–Kiến Xương-Thái Bình 982778882
220 Lê Thanh Tùng—–Kiến Xương-Thái Bình 0984414236
221 Chị Yến—–Kiến Xương-Thái Bình 363818239
222 Chị Hiền—–Kiến Xương-Thái Bình 01226337099
223 Bùi Thị Sâm–Xóm 8-An Bài-An Bài-Kiến Xương-Thái Bình 0904074774
224 Trần Thị Lộc–TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0363823755
225 Trần Thị Lanh–TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0363823301
0914829360
226 Nguyễn Thị Dệt–TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0363823301
989582458
227 Trần Thị Thư—TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0363823087
228 Hoàng Thị Chiện–202-TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0363823920
229 Anh Thắng—Tây Giang-Tây Giang-Tiền Hải-Thái Bình 0363823376
0989998065
230 Chị Luyến—Đông Cơ-Đông Cơ-Tiền Hải-Thái Bình 0363650111
0973361955
231 Nguyễn Thị Mơ–Châu Minh-Đông Minh-Đông Minh-Tiền Hải-Thái Bình 0363824307
232 Nguyễn Thị Tâm–Chợ Hải Sản-Đông Minh-Đông Minh-Tiền Hải-Thái Bình 036.3 672 688
233 Thuốc Minh Thuỷ—Nam Trung-Nam Trung-Tiền Hải-Thái Bình 0974070006
234 Phạm Thị Hương—Nam Thanh-Nam Thanh-Tiền Hải-Thái Bình 0938588663
235 Anh Trình–Nam Trung-Tiền Hải-Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 984171126
236 Nguyễn Thị Minh Hoà–Tây Giang-Tiền Hải-Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 01699591868
237 QT Trần Thị Mơ–Chợ Tiểu Hoàng-Tây Sơn-Tây Sơn-Tiền Hải-Thái Bình 01689353919
238 Vũ Thị Mai–Chợ Tiểu Hoàng-Tây Sơn-Tây Sơn-Tiền Hải-Thái Bình 0363781498
239 Hoàng Thị Phương–Xóm 1-Tây Sơn-Tây Sơn-Tiền Hải-Thái Bình 01669292884
240 NT An Khang–Xóm 8-Nam Thắng-Nam Thắng-Tiền Hải-Thái Bình 0985737086
241 Vũ Thị Miền—Đông Minh-Đông Minh-Tiền Hải-Thái Bình 01698777989
242 Vũ Thị Dịu—TT Tiền Hải-TT Tiền Hải-Tiền Hải-Thái Bình 0912424965
243 Bùi Thị Quý—–Tiền Hải-Thái Bình 0978747998
244 Quầy Km 4—km4-km4-Thành Phố-Thái Bình 0363648081
245 Đỗ Thị Hòa–Hùng Vương-TT Vũ Thư-TT Vũ Thư-Vũ Thư-Thái Bình 0363617607
246 Vũ Kim Thu-210-Khu Minh Tân-TT Vũ Thư-TT Vũ Thư-Vũ Thư-Thái Bình 0363617996
247 Nguyễn Thị Hồi–Khu Minh Tân 3-TT Vũ Thư-TT Vũ Thư-Vũ Thư-Thái Bình 0363826596
248 Chị Thanh –Cổng Bệnh Viện Vũ Thư-Thị Trấn-Thị Trấn-Vũ Thư-Thái Bình 0363826174
249 Phan Thị Thanh Hoa–Tú Linh-Tân Bình-Tân Bình-Vũ Thư-Thái Bình 0363884093
9424919790
363884093
0942491979
250 Phạm Thị Diệp—Tân Phong -Tân Phong -Vũ Thư-Thái Bình
251 Nguyễn Thị Lan Hương–Thôn Ô Mễ 2-Tân Phong-Tân Phong-Vũ Thư-Thái Bình 0363633284
252 Nguyễn Thị Thu Hiền—Tân Phong-Tân Phong-Vũ Thư-Thái Bình 989538897
253 Phạm Thị Thương—Minh Lãng-Minh Lãng-Vũ Thư-Thái Bình 01674707817
254 Bùi Thị Liên—Minh Lãng-Minh Lãng-Vũ Thư-Thái Bình 977950428
255 Chị Khuyên–Ngã Tư-Hiệp Hòa-Hiệp Hòa-Vũ Thư-Thái Bình 0978444588
256 Hằng Hoài—Việt Hùng-Việt Hùng-Vũ Thư-Thái Bình 966086661
257 Trần Thị Huyền–Mỹ Lộc-Việt Hùng -Việt Hùng -Vũ Thư-Thái Bình 0363722281
258 Bùi Thị Lan-10-Phố La-Minh Quang-Minh Quang-Vũ Thư-Thái Bình 0363826987
259 Chị Thanh Nga–Phố La-Thị Trấn-Thị Trấn-Vũ Thư-Thái Bình 0975395758
260 CHị An—Thị Trấn-Thị Trấn-Vũ Thư-Thái Bình 363508055
261 Nguyễn Thị Kim Tuyến-Chợ Thông -Hòa Bình-Hòa Bình-Hòa Bình-Vũ Thư-Thái Bình 0363616411
262 Bùi Thị Huệ–Nguyên Xá-Vũ Tiến-Vũ Tiến-Vũ Thư-Thái Bình 0989022434
263 QT Quyết Yến–223-Tân Hòa-Tân Hòa-Vũ Thư-Thái Bình 0978463566
264 QT Thanh Huế—Minh Tân-Minh Tân-Vũ Thư-Thái Bình 01694533351
265 Bùi Thị Thuý Hải—–Vũ Thư-Thái Bình 0914315455
266 Phạm Thị Kim Tuyến—–Vũ Thư-Thái Bình 1634422420
267 Phạm Thị Lan—–Vũ Thư-Thái Bình 945929596
268 Phạm Xuân Lâm –chợ phố-Thái Dương -Thái Dương -Thái Thụy-Thái Bình 097934451
03504596
269 Phạm Phương Thúy –chợ phố-Thái Dương -Thái Dương -Thái Thụy-Thái Bình 3504360
270 Cô Quế–Trà Hồi-Thụy Bình-Thụy Bình-Thái Thụy-Thái Bình 0363854369
271 Đỗ Công Tú–Trung Thịnh-Thái Thụy-Thái Thụy-Thái Thụy-Thái Bình 036769803
272 Hà Thanh Lâm –Chợ Tây -Thái Thịnh -Thái Thịnh -Thái Thụy-Thái Bình 3769546
273 Hà Thị Phúc Ngọc–Chợ Gạch-Chợ Gạch-Chợ Gạch-Thái Thụy-Thái Bình 0363854284
274 Nguyễn Thị Hiền–Chợ Gạch -Thái Tân -Thái Tân -Thái Thụy-Thái Bình 01668277659
275 Hà Thị Noãn–Chợ Lục-Thái Xuyên-Thái Xuyên-Thái Thụy-Thái Bình 3776490
276 Nguyễn Thị Vuốt–Vọng Hải Chợ Cầu-Thái Hòa-Thái Hòa-Thái Thụy-Thái Bình 036720544
277 Phạm Hông Thủy—Chợ Cầu-Chợ Cầu-Thái Thụy-Thái Bình 0934228887
278 Chị Mai–Mỹ Lộc—Thái Thụy-Thái Bình 1655392665
0363702686
279 Lê Thị Huyền Trang—TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 01697539388
280 Bùi Thị Nga-177-Khu 1 -TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 03636753554
281 Chị Liễu–Khu 5-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình
282 Hoàng Minh Dân–Khu 6-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 0363853251
283 Cô Làn–Khu 3-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 3853664
3540106
284 Nguyễn Thị Xuân–Cống Thóc-Thụy Bình-Thụy Bình-Thái Thụy-Thái Bình 036753427
285 Bùi Thị Huyền–Cổng bệnh viện-Thái Ninh-Thái Ninh-Thái Thụy-Thái Bình 0975121569
286 QT Sơn Tùng–140-Khu 6-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 0982511254
287 Bùi Thị Tâm—Thái Phúc-Thái Phúc-Thái Thụy-Thái Bình 1698453469
288 Phạm Thị Liễu–Đông Tân-Đông Tân-Đông Tân-Đông Hưng-Thái Bình 0363796225
289 Vũ Văn Toàn–Khu Vực Vô Hối-Đông Tân-Đông Tân-Đông Hưng-Thái Bình 036852523
290 Trần Thị Thanh—Vô Hối-Vô Hối-Đông Hưng-Thái Bình 908665090
291 Trần Thị Dinh–Thụy Thanh-Thụy Thanh-Thụy Thanh-Thái Thụy-Thái Bình 1673825561
292 Chị Yến–Chợ Bái-Thái Tân-Thái Tân-Thái Thụy-Thái Bình
293 Đào Thị Hồng–Thụy Phong-Thụy Phong-Thụy Phong-Thái Thụy-Thái Bình 0917738188
294 Chị Huyền—Thuỵ Sơn-Thuỵ Sơn-Thái Thụy-Thái Bình 912722179
295 Phạm Thị Nhung —Thụy Sơn -Thụy Sơn -Thái Thụy-Thái Bình 974384162
296 Nguyễn Đình Tuấn—Thụy Sơn-Thụy Sơn-Thái Thụy-Thái Bình 3855399
297 Hương Du–Chợ Thượng Phúc-Thụy Sơn-Thụy Sơn-Thái Thụy-Thái Bình 0986176455
0977731338
0986176455
0977731338
298 Bác Liên Thông–Chợ Dành-Chợ Dành-Chợ Dành-Thái Thụy-Thái Bình 0363856033
299 Nguyễn Văn Hà–Xóm4 chợ Dành-Thụy Văn-Thụy Văn-Thái Thụy-Thái Bình 0363856014
300 Bùi Thị Mai–Khu 7-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 0985873043
301 Anh Doanh–Khu 7-Diêm Điền-Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình 0904705526
302 Cô Mơ–Khu 6-TT Diêm Điền-TT Diêm Điền-Thái Thụy-Thái Bình
303 Hà Thị Lệ—–thai thuy-Thái Bình 01685109809
304 Phạm Thị Quý—–thai thuy-Thái Bình 0363751658
305 Lê Thị Thúy—Thụy xuân-Thụy xuân-Thái Thụy-Thái bình 0363859059
306 Hoàng Thị Tâm—Nam Hải-Nam Hải-Tiền Hải-Thái bình 0903236090
307 Bùi Thị Nhuận-510-Lý Bôn-Quang Trung-Quang Trung-Thành Phố-Thái Bình
308 Nguyễn Thị Dịu—Tây Sơn-Tây Sơn-Tiền Hải-Thái Bình 0912424965
309 Trần thị Kim Thoa–Song Thủy-Vũ Tiến-Vũ Tiến-Vũ Thư-Thái Bình 0983287089