Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Sơn La

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1CTDP DƯƠNG HỒNG THÚY-54-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223850866
2Đức Thịnh-210-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223854405
3QT An Tín-212-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La01666827993
4Thưởng Loan-203-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0222270960
5Mai vinh-213-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223854968
6NT Miền Tây-227-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223853319
7NT Giao Hoa-229-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0988673669
8HT số 6 vũ thanh Xuân–Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La01664996222
9Mai Kiên -333-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223853479
10Phương Thảo-Tổ 5-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0917300363
11Lan Lan -209-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223853299
12Phương Linh-167-Tô Hiệu-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223850801
13CTDP Thành Cao-Tổ 5-Tô Hiệu-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La01688173026
14QT sa huyền-Tổ 6-Tô Hiệu-Tô hiệu-Tô hiệu–TP Sơn La0977049815
15HT số 26 –210-Tô Hiệu-Tô hiệu-Tô hiệu–TP Sơn La0223853557
16Ngọc Thiện -Chợ Trung Tâm-Chu Văn Thịnh-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223856329
17Số 8, Mai Hương Lan-Chợ Trung Tâm-Quyết thắng-Chiềng Lề-Chiềng Lề-973528573-TP Sơn La0223551201
18Trần thúy đào-Chợ Trung Tâm–Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0912241852
19Nt Đoàn lệ Hằng-Chợ Trung Tâm–Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223855020
20QT Anh quân-73-Chu Văn Thịnh-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La0223853587
21Lò Thị Chăm-109-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0222271669
22Việt Hoà -227-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223550004
23CTDP 2 -276-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223855281
24Minh Sáu -37-Điện Biên-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223852905
25Đỗ Trọng Thuần-TK 1-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223847055
26Phạm Thị Hồng Thắm-TK3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01642011222
27Giang Anh Tuyết-TK 2-Pom Pặng-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01675726368
28Lò Thị Đích-TK 1-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223849282
29Nguyễn Bích Liên-TK 1-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223849178
30Đặng Thị Hằng-TK 2-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01672526989
31Lò Thị Luận-TK 2-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223849425
32NT Nguyễn Thị Hồng-TK 3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223849214
33QT Hoang Tiến Thành—Chiềng Pấc-Chiềng Pấc-Thuận Châu-Tỉnh Sơn La016887126082
34Nguyễn Thị Hạnh-TK 3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01664604600
35Nguyễn Khánh Vân-TK 3-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0223849104
36Nguyễn Thị Diên-Bản bó mười-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01674929369
37Lò thị Bình—–chợ thuận châu-Tỉnh Sơn La0982313133
38Quàng Thị Lả-Mường La-Ít ong-Mường La-Mường La–Tỉnh Sơn La0974242173
39Phạm Thị Hoa-Chợ trung tâm–Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0973816986
40Lò Văn Chính-TK 4-thôn mòn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01695068697
41Lò Thị Tia-TK 1-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01684398393
42Hà Thị Thanh-TK1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0977985630
43Lò Mai Hoa-TK 1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La01665409277
44Nguyễn Thị Hường-TK 1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La0916507983
45NT Nguyễn Thu Hồng-36-Nguyễn Lương Bằng-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0977128504
46Phúc Tấn -Tổ 7-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0223851557
47Minh Cường -144-Nguyễn Lương Bằng-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0223853805
48Nhà Thuốc Linh Linh-Tổ 7-đường 3-2-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn la0976997855
49HT số 2 –Tổ 13-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0223750685
50H TTX số 3-Tổ 14-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0223751385
51Lường Thị Mai-Tổ 11-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0973528573
52Minh Hạnh-9-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La0223855331
53HT 7 -Tô4-Trần Đăng Ninh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La01262132079
54QT Lê bích ngọc-Tổ 4–Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La01682562552
55Đại Lý PP Tuấn Hùng-384-Trần Đăng Ninh-Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La0223857991
56Cty Dược Phẩm Đức Tâm–số 36-Trường Chinh-Trường Chinh-Quyết Tâm-TP Sơn La0223753447
57QT Số 5 -Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223854405
58Tuấn Thung-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223854132
59QT VTYT số 16-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0222277763
60NT An Long-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La0223856588
61NT Thanh Tâm-tổ 13–Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La016641610858
62Trần Thị Lan-Tổ 12—-Sông Mã-Tỉnh Sơn La01664988135
63Nguyễn Thị Hằng–TK1—Sông Mã-Tỉnh Sơn La0945432774
64Phạm Thị Dinh–TK1—Sông Mã-Tỉnh Sơn La0223837000
65Nguyễn Thị Nga—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La0223878059
66Trần Thị Bằng Loan—Làng Lựu-Làng Lựu-Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La01683473226
67Vì Thị Hiển—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La0223878011
68Lê Phương Huyền—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La01659471163
69Quàng Thị Phòng-Tổ 12—-Sông Mã-Tỉnh Sơn La0949817640
70Nguyễn Thị Thảo—–Chiềng Mung-Tỉnh Sơn La0973627715
71Bùi Đạt Khương-Nà Sản-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223845110
72Nguyễn Thị Hạnh-TK 10-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0987788326
73Lê Thị Thu-TK 6-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223844082
74Nguyễn Thị Hồng-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0916596964
75Lê mai Chương-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La01657079468
76Vu Bảo Ngọc-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La01236897999
77Lò Thị Hoa-TK 20 -Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223844677
78Lê Thị Hương-Chợ Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223280955
79Dương Thị Dung-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0987118375
80Trịnh Thị Lệ-TK 5 -Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223843740
81Phạm Thị Hương—Ngã ba cò nòi-Ngã ba cò nòi–Tỉnh Sơn La0223846455
82Nguyên Tất Quân-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223744198
83Võ thủy-Tiểu Khu 20-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223832150
84Nguyễn Thị Hậu–TK9-Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Tỉnh Sơn La0976537686
85QT Trần Thị Hà-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0979012737
86Nguyễn Thị Hằng-TK 20-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223843455
87Qt Thu Hiền-Cò Nòi-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La0223846297
88bùi thu trang–tk19-hát lót-hát lót-mai sơn-Tỉnh Sơn La0982826833
89NT Hùng Thảo—Ngã ba cò nòi-Ngã ba cò nòi–Tỉnh Sơn La0223846144
90QT Yến Vinh—Ngã 3 Cò Nòi-Ngã 3 Cò Nòi–Tỉnh Sơn La0987019159
91NT Thanh Vân–Hát Lót-Yên Châu-Yên Châu–Tỉnh Sơn La0984047899
92Hoàng Thị Thắm—–Ngã 3 Cò Nòi-Tỉnh Sơn La0979676174
93Nguyễn Quốc Trị–TK1-Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Tỉnh Sơn La0984658310
94Hoàng Thị Thắm—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La0979195589
95Hoàng thị thủy—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La987631199
96Lò Văn Công—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La1669950771
97Võ Thu Thủy-Chiềng Kim-Chiềng Sàng-Yên châu-Yên châu-Yên Châu-Tỉnh Sơn La0975977949
98Nguyễn Thị Phương-TK2–Yên châu-Yên châu-Yên Châu-Tỉnh Sơn La01646089709
99nguyễn thị nga———Yên Châu-0963253985
100Nguyễn Thanh Bình–Mường Bú-Mường La-Mường La–TP Sơn La0976455114
101Đinh Xuân Điệp–Mường Bú-Mường La-Mường La–TP Sơn La0223832176
102Cà Văn Thương–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La01656368619
103Lường Văn Cổng–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La01635727217
104Trần Thị Hiền-TK 4-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La0223831498
105Nguyễn Thị Doan-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La0223830250
106Giang Thị Miên-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La01667856368
107Nguyễn Đức Thắng-TK 4-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La0223831404
108Lò Thu Trang–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La01669819886
109Cù Thị Hà–TK2 —Mường la-TP Sơn La1662100021
110Khúc Thị Oanh-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La0223830393
111Cầm Thị Pun-Mường Bú-Mường La—Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La01657220939
112Điêu thị thoan—–Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La0946248359
113Cù Thị Hiền—–Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La0943161015
114Nguyễn Vân Anh–TK2—TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La0223600555
115Nguyễn Thị Dung–TK3—TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La0976567009
116Nguyễn Thị Lan—Chiềng Khương-Chiềng Khương-TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La0223839639
117Trần Thị Loan—Bản Lướt-Bản Lướt-TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La01688041096
118NT Lèo Thị Cương-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La0979526864
119Thu Hằng -TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La0223874913
120Nguyễn Thị Vân-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La01648138786
121Nguyễn Thị Tập-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la0904206473
122Nguyễn Thị Hương-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la0989032404
123Tạ Khánh Ly-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la0904891009
124Nguyễn Thị Luyến-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la0987131786
125CT DP Phú Tấn -659-Trần Đăng Ninh-Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La0223854774
126Nguyên Thị Loan-Chợ Cấp 2—-Quyết Tâm-TP Sơn La0988045369
127Nguyễn Thị Loan—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn la01689422322
128NT Kim Chung—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn la0977966659
129Đinh Thị Tuyết—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn La0988209250
130Trần Thị Dung—chiềng mai-chiềng mai-mai sơn-Tỉnh Sơn La0973477873
131Lê Thị Mai—chiềng mai-chiềng mai-mai sơn-Tỉnh Sơn La0976454482
132NGUYỄN THỊ HOA —–chiền sinh-Tỉnh Sơn La0064255668
133Lê Thị Hiền –TK10—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0223503888
134Nguyễn Thu Hiền–TK10—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La972862347
135Thài Thị Oanh—–Mộc Châu-Tỉnh Sơn La223866976
136Trần Văn Mạnh–TK bệnh viện—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La986969353
137Nguyễn Thái Hoàng–TK bệnh viện—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La976842908
138Phảm Hải Hà–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0912936946
139Phạm Thị Thơ–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0223669848
140Chu Thị Hiền–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0223769668
141Phạm Lan Cơ–TK khí tượng—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0223869754
142NT hiền kiên–TK14—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0934328668
143Nguyễn Thị Ngà–TK16—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0223503145
144Trần Thị Hồng Anh–TK12—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La0983386499
145nguyễn thi trang–TK19-Hát Lót-Hát Lót-Yên Châu-Tỉnh Sơn La0982826833
146QTTN Chị Hải–Cổng Chợ—Yên Châu-Tỉnh Sơn La0972627379
147QT Trần Thị Hà–Hát Lót—Hát Lót-Tỉnh Sơn La0976454939
148QT Trang Minh–Hát Lót—Hát Lót-Tỉnh Sơn La01649828386
149QT Bạch Thị Nhung–TK10-Mường Hồng-Mường Hồng-Hát Lót-Tỉnh Sơn La
150nguyeyen phương loan—–nga ba mai son-Tỉnh Sơn La0974599574
151do thị anh—–nga ba mai son-Tỉnh Sơn La01644057787
152QT phuc thùy–tk khí tương—moc châu-Tỉnh Sơn La0912159667
153QT nguyễn thị hiền–tk 4—moc châu-Tỉnh Sơn La0968458899
154QT hoaàng thùy dương–tk7—moc châu-Tỉnh Sơn La0982187989
155nguyeễn thị anh—–ngaã ba mai sơn-964518992
156Hà thị Thùy Dung—chiềng khương-chiềng khương-sông mã-Tỉnh Sơn La0966166492
157lê xuân trường–tk 13—mai sơn -sơn la0985154911
158trần thị liên—–mai sơn -sơn la0982306807