Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Quảng Bình

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Phương Anh-326-Trần Hưng Đạo-P Nam Lý-P Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3850027
2Số 1-1-Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822968
3Số 7-34-Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822651
4Viết Nhân-30-Mẹ Suốt ( ngoài Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình0982099069
5Số 9–Chợ Đồng Hới-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,6270173
6Hồng Thuận-39-Lý Thường Kiệt-P . Đồng Mỹ-P . Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3828383
7Số 2-57-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Mỹ-P. Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3844396
8Số 2-57-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Mỹ-P. Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình989901603
9Số 3-63-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình526276067
10Số 34-104-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình0987328737
11Kim Quy-123-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,2471668
12CTCP Dược Phẩm Ngọc Hà-483-Lý Thường Kiệt-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3820999
13Chị Thủy–Trần Hưng Đạo( Chợ Đồng Phú)-P.Đồng Phú-P.Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình984368306
14Hoàng Mai-7-Quang Trung-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3843341
15Số 31–Chợ Bắc Lý-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3824458
16Bích Ngọc–Chợ Bắc Lý-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3824457
17Số 29–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3825253
18Số 1–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3810351
19Thanh Hải–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822863
20Hồng Phúc 1-Số 9-Đường Võ Thị Sáu .-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,6552535

0934890077

21Hồng Phúc 2-Số 9-Đường Võ Thị Sáu -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,6552559
0934890077
22Tâm Phúc-Số 10-Đường Võ Thị Sáu -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,6553299
0934890077
23Hùng Dục-Số 02-Đường Võ Thị Sáu-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822383
24Số 12–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3828590
25Số 35–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3823336
26Số 17–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,627703
27Số 28–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3841787
28Số 14–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3828736
29Số 13–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,2211443
30Xuân Hữu- Số 21-Trường Chinh-P. Bắc Lý-P. Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình979694666
31Lan Sơn –Chợ Công Đoàn-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.978.703.506
32Cường Xuân–Chợ Công Đoàn-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.526.271.314
33Thanh Tuyết-114-Phan Đình Phùng-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.983.239.369
34Đức Nhân–Chợ Đức Ninh-Xã ĐứcNinh-Xã ĐứcNinh-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.1673.981.267
35Việt Phương-160-Lê Lợi-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.523.820.725
36Châu Long-138-Lý Thái Tổ-P. Đồng Sơn-P. Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.942.494.668
37Thanh Nguyệt -247-Lý Thái Tổ-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.523.826.137
38Long Loan -239-Lý Thái Tổ-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.523.826.573
39Thuý Hằng–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0949234464
40Tấn Tuyền–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.523.771.181
41Lệ Hoa–Chợ Lộc Đại-Lộc Ninh-Lộc Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình0.523.820.871
42N TBV Đa Khoa – Hoàng Phước Long–Lê Lợi-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình0975660939
43NT Thiên Trang -44-Trường Chinh-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình0934833699
44Hạnh Nga–Chợ Võ Xá-Xã Võ Xá-Xã Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình0986026463
45Chị Liên–Chợ Võ Xá-Võ Xá-Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình0979872938
46Chị Hồng–Chợ Võ Xá-Võ Xá-Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình0914948100
47Chị Lan–Chợ Dinh Mười-Hàm Ninh-Hàm Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3296658
48Chị Sáu–Chợ Duy Ninh-Duy Ninh-Duy Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3474723
49Chị Thành–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3872448
50O Chiến–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3916629
51Chị Hà–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình01666124599
52O Vức–Chợ Hiền Ninh-Xã Hiền Ninh-Xã Hiền Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3937140
53O Rằm–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình01699349149
54Chị Hương–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3996803
55Chị Ý–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình0982694245
56Chị Nga–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình052,3996370
57Phương Anh-322-Trần Hưng Đạo-P Nam Lý-P Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3850027
58Số 1–Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822968
59Viết Nhân–Mẹ Suốt ( trong Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình0982099069
60CTCP Dược Phẩm Ngọc Hà–Lý Thường Kiệt-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3820999
61Hùng Dục-Số 05-Đường Võ Thị Sáu-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình052,3822383
62Nga Sơn–Trần Hưng Đạo( Chợ Đồng Phú)-P.Đồng Phú-P.Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình523824456
63Xuân Hữu- Số 25-Trường Chinh-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình979694666
64Hằng Trinh–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình0,934360577
65Quầy thuốc Y Đức–Cổng Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình967097373
66Chị Thu–Ngã 3 Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3883061
67Chị Kiều–Bến xe Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3655765
68Hiệu thc số 1–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3882220
69Hiệu thc số 4–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình01683298240
70O Thủy–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3882614
71Chị Nhơn–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3883050
72Thanh Sơn–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3880612
73Châu Sâm–Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình986200445
74O Vinh–Quốc Lộ 1A Hồng Thuỷ-Xã Hồng Thuỷ-Xã Hồng Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3950035
75Chị Hoa–Chợ Cưởi . Quốc Lộ 1 A Thanh Thuỷ-Xã Thanh Thuỷ-Xã Thanh Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình052,3883366
76Chị Duyệt–Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình01225532672
77Chị Lũy–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình01668258066
78Chị Hằng–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình01664777958
79Chị Thủy–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình0915391009
80Chị Tiến–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình0982265552
81Chị Mẫn–Chợ Gia Ninh-Xã Gia Ninh-Xã Gia Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình1673170569
01673170569
82Mỹ Hạnh—Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.912.262.582
83Số 2–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.918.913.629
84Số 6–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.979.863.973
85Số 7–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.1655.077.967
86Số 11–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.1693.407.307
87Chị Dung–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.977.699.816
88Số 4–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.1686.517.820
89Chị Toàn–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.862.035
90Mệ Hải–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình052.3524.211
91Chị Tứ–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.610.395
92Khánh Hoà–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.169683573
93Số 3–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.863.708
94Số 12–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.863.248
95Số 9–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.862.718
96O Liên–Chợ Hoàn Lão-Ngã 3 Hoàn Lão-Ngã 3 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.862.438
97Minh Ngọc–Ngã 3 Hoàn Lão-Chợ Đại Trạch-Chợ Đại Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.610.736
98VỸ Huyền–Quốc Lộ 1A-Quốc Lộ 1A-Quốc Lộ 1A-Bố Trạch-Quảng Bình0.962.069.334
99Chị Thảo–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.1247.196.468
100Tuệ Hoa–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.866.052
101Minh Linh–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.864.217
102Số 26–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình912805457
103Số 27–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình0.982.640482
104Chị Phượng–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình947939988
105Số 22–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.1658.482.339
106Số 24–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.1695.605.334
107Số 32–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.1688.699.972
108Số 30–Chợ Cầu Roon`-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.982.223.875
109Bác Chanh–Chợ Cầu Roon`-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.165780107
110Xuân Hoàng–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.523.596.421
111Chị Phương–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.978.520335
112Số 7–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.1672.916.567
113Số 9–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.905.333.133
114Chị Dung–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.975.823.813
115Nguyên Hảo–Chợ Đại Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.905.759.588
116Vân Hồng–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.915.222.672
117Hương An–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.935.204.779
118QT Công Ty Dược QB–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.989.160.489
119Số 11–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.947.877.435
120Vi Hải–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.913.797.344
121Hồng Ninh–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.935.695.777
122Hồng Vân–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.523.826.352
123Kim Ánh–Ngã 3 Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.523.719.778
124Dì Mận–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.947.877.435
125Dì Huệ–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.919.602.256
126Chị Hường–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.915147755
127Số 13–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình0.905.774.779
128Thanh Xuân–Chợ Trooc’-Xã Xuân Trạch-Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.120271234
129Hồng Chánh–Chợ Trooc’-Xã Xuân Trạch-Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình0.523.679.388
130Nghĩa Phúc–bệnh viên CuBA-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình0912747717
131Thanh Tâm–bệnh viên CuBA-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình01239476799
132Lan Sơn 2-150-Phan Đình Phùng-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình0978703506
133Huệ Tài-12-Trần Quảng Khải-Đồng Phú-Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình9795455515
134NT 24H–Ngã ba Ba Đồn-Thị Xã Ba Đồn-Thị Xã Ba Đồn–Quảng Bình0935265256
135Minh Hương–Chợ Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình912132700
136NT Sơn Oanh–Cầu Vượt ,Chợ Nam Lý-P .Bắc Lý-P .Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình01658899935
0982696506
137QT Hồng Vân–chợ Nhân Trạch—Bố Trạch-Quảng Bình01638728229