Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Yên

STT NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈĐIỆN
THOẠI
Số Đường Phường Quận
1 ĐL Anh ThưCho Song CauSông CầuPhú Yên573875324
2 DL Hong HaiSố nhàCho Song CauSông CầuPhú Yên907464057
3 DL Cúc LanCho Song CauSông CầuPhú Yên976038004
4 QT Anh CậnTX.Song CauSông CầuPhú Yên0573876300
5 Quầy thuốc HoànChợ Xuân Thọ 2Sông CầuPhú Yên0979099008
0573509663
6 Hữu NghịTX.Song CauSông CầuPhú Yên573865489
7 Quầy thuốc Cẩm HồngChợ Chí ThạnhChí ThạnhTuy AnPhú Yên0934729084
8 QT Trung ThảoChợ Chí ThạnhChí ThạnhTuy AnPhú Yên573865476