Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Yên

STT NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈĐIỆN
THOẠI
Số Đường Phường Quận
1 Nhà thuốc Bắc Đông Hưng63 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa0573823532
2 Nhật Tân115 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa0573823696
3 Nhà thuốc Trần Hưng Đạo158 Trần Hưng Đạo F1 Tuy Hòa0573823951
4 Nhà thuốc Thành Đạt26 Lê Thành Phương F8 Tuy Hòa0573828009
5 Hiệp Hưng Phát49 Nguyễn Trãi F4 Tuy Hòa0911361068
0573823173
6 Nhà thuốc Ngọc Ái293 Lê Lợi F5 Tuy Hòa0573823941
7 Nhà thuốc Thạnh Phát387 Lê Lợi F5 Tuy Hòa0573825138
8 Thu Phượng175 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa0573825271
9 Nhà thuốc Hồng Phúc235 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa0573824448
0573824479
10 Nhà thuốc Phương Linh186 Nguyễn Huệ F5 Tuy Hòa573824479
11 Nhà thuốc Âu Việt31 Nguyễn Trãi F4 Tuy Hòa0573823175
12 Nhà thuốc 223223 Nguyễn Tất Thành F8 Tuy Hòa0573826878
13 Phú Thường539 Nguyễn Tất Thành F9 Tuy Hòa573847929
14 Bắc Hiệp Hưng144 Lê Thánh Tôn F4 Tuy Hòa0573823694
15 Nhật Tân 2 Nguyễn Huệ F7 Tuy Hòa916263804
16 Nhà thuốc Phương Anh2 Phan Bội Châu F1 Tuy Hòa0573827066
17 Bắc Phước Hưng437 Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa0935642399
18 Nhà thuốc Nguyên Thảo150 Ngô Gia Tự Phú Thạnh Tuy Hòa573559108
19 Quầy thuốc Mỹ Thể14 Lạc Long Quân Phú Thạnh Tuy Hòa0576256209
20 Quầy thuốc Nhật Thành344 Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa0573507773
21 Quầy thuốc Ánh Mận150 Ngô Gia Tự Phú Lâm Tuy Hòa0573851238
22 Quầy thuốc Thiện PhúKm 4 Nguyễn Tất Thành Xã Bình Kiến Tuy Hòa1258760679
23 Đại lý Quyên Phú Giang Xã Bình Kiến Tuy Hòa01262540080
24 Đại lý Trọng Muốn Hòa Hiệp Trung Hòa Hiệp Đông Hòa0935769154
25 Đại lý Tạo Lập Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Đông Hòa1636808030
26 Nhà thuốc Hằng Quốc Bàn Thạch Hòa Xuân Nam Đông Hòa573519194
27 Ngọc Thạch thon 2 Hoà Vinh Đông Hòa
28 Nhà thuốc Bắc Tiền Sanh Hòa Hiệp Hòa Hiệp Trung Đông Hòa0932551668
29 Quầy thuốc Chiến Hiếu Núi Sầm Hòa Trị Phú Hòa573868392
30 Quầy thuốc Lê Thanh Phước Lộc Xuân Quang 3 Đồng Xuân0573685008
31 Bắc Đồng Sanh Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa0576521983
32 Đại lý Xem Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa0573578129
33 Thuận Nhanh Chợ Phú Thứ Hoà Bình Tây Hòa0573578133
34 Hải Hà Chợ Phú Nhiêu Tây Hòa573519384
35 Nhà thuốc Ái Linh Phước Lộc 2 Hòa Thành Tây Hòa0573503171
36 Đại lý Anh Thư Cho Song Cau Sông Cầu Phú Yên573875324
37 Đại lý Hồng HảiSố nhà Cho Song Cau Sông Cầu Phú Yên907464057
38 Quầy thuốc Anh Cận TX.Song Cau Sông Cầu Phú Yên0573876300
39 Quầy thuốc Hoàn Chợ Xuân Thọ 2 Sông Cầu Phú Yên0979099008
0573509663
40 Hữu Nghị TX.Song Cau Sông Cầu Phú Yên573865489
41 Quầy thuốc Cẩm HồngChợ Chí Thạnh Chí Thạnh Tuy An Phú Yên0934729084
42 Quầy thuốc Trung ThảoChợ Chí Thạnh Chí Thạnh Tuy An Phú Yên573865476
43 Quầy thuốc Thọ TT Chí Thạnh Chí Thanh Tuy An573865834
44 Quầy thuốc Hoàng Nguyên Ngân Sơn Chí Thanh Tuy An01664848118
45 Mỹ Lộc QL 1A Chí Thanh Tuy An573865252
46 Trường Phúc277 Trường Chinh p 7 TP Tuy Hòa0573253152
47 Quầy thuốc Hưng Nguyên QL 1A Xuân Lộc Sông Cầu0573711378
48 Quầy thuốc Hồng Ngọc175 Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa918155752
49 Quầy thuốc Bình Hoàng187  Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa0573861236
50 Quầy thuốc Phúc Đức  Trần Phú TT Cũng Sơn Sơn Hòa
51 Quầy thuốc Tiến Dũng3 Lê Lợi TT Hai Riêng Sông Hinh573858204
52 Quầy thuốc Thu Thảo Xuân Thọ 1 Phường Xuân Đài TX Sông Cầu985385850
53 Quầy thuốc Thanh Vân Xuân Lộc Xuân Lộc TX Sông Cầu0573711218
54 Đại lý Anh Thục Chợ Xuân Thịnh TX Sông Cầu573725233
55 Đại lý Bích Phượng Ngân Sơn Chí Thanh Tuy An0573865612
56 Quầy thuốc Thanh Tuyền An Thạch Tuy An573865196
57 Quầy thuốc Giang Vân Chợ Sông Cầu TX Sông Cầu01688235420
01642222611
58 Nhà thuốc 423 Nguyễn Hữu Thọ Phường 9 Tuy Hòa0978901071
59 Nhà thuốc Việt Đức Nguyễn Văn Linh Phú Lâm Tuy Hòa0938628864
60 Quầy thuốc Tường Vi Phú Lâm Tuy Hòa0573851712
61 Hà Phương Chợ Hòa Phú Tây Hòa Tây Hòa572249804
62 Quầy thuốc Hữu Trúc Xuân Lộc Sông Cầu Sông Cầu0573711174
63 Quầy thuốc Ngọc Trinh Hòa Thịnh Tây Hòa Phú Yên0573585044
64 Phương Thúy Hòa Đa Hòa Đa Tuy An985185722
65 Quầy thuốc Xuân Nhi Phước Lý TX Sông Cầu0985960240
66 Nhà thuốc Lin Đa Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung Đông Hòa977405190
67 Đại lý Toàn Mai Phú Lạc Hòa Hiệp Nam Đông Hòa0913855423
0572228690
68 Quầy thuốc Hiền TâmChợ La Hai La Hai Đồng Xuân Phú Yên01255602388
69 Quầy thuốc Tâm An Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung Đông Hòa0979063469
70 Quầy thuốc Thanh Nhàn Phú Hiệp Hòa Hiệp Trung Đông Hòa1202774900
71 Nhà thuốc Trần Phú158 Trần Phú F9 TP Tuy Hòa57824561
72 Đại lý Thùy Linh QL 1A TT Hòa Vinh Đông Hòa987472262
73 Quầy thuốc Liên Vang Phú Diễn Hòa Đồng Tây Hòa985452334
74 Thu Tuyết Hòa Mỹ Hòa Mỹ Tây Hòa982213083
75 Quầy thuốc Mai Nam Xuân Thọ TX Sông Cầu0916958718
76 Toàn Long An Cư Tuy An0915029317
77 Quầy thuốc Phú Lợi Hòa Bình 1 Tây Hòa01683224219
78 Quầy thuốc Trung Phượng Kp.Phú Thứ TT.Phú Thứ Tây Hòa0902506111
79 Quầy thuốc Tâm  Hưng TT.Chí Thạnh Tuy An0941362096
80 Đại lý Thu Hằng Đông phước Hòa An Phú Hòa0573809090
81 Quầy thuốc Như Ý Đồng Phú Đức Bình Tây Sông Hinh09499430953
82 Quầy thuốc Thanh Tân102 Phạm  Văn Đồng Xuân Yên TX Sông Cầu0573875197
83 Đại lý Đào Ngân Điền Sơn Hòa0573644304
84 Nhà thuốc Thành Đạt 2 Hùng Vương TP Tuy Hòa Phú Yên0905117244
85 Quầy thuốc Bích Hoan Chợ Xuân Thịnh TX Sông Cầu01698442296
86 Đại lý Thanh Hồng Thạnh Hội Sơn Hà Sơn Hòa0932428940
87 Quầy thuốc Vy HằngThôn Hòa Mỹ Xuân Cảnh TX Sông Cầu0966210749
88 Quầy thuốc Tường Vy 322322 Nguyễn Văn Linh Phú Lâm TP Tuy Hòa0576518058
89 Quầy thuốc Kim Thoa Hôị Tín An Thạch Tuy An0988618172
90 Nhà thuốc Thu Hà Lê Thánh Tôn f4 TP Tuy Hòa0573824192
91 Nhà thuốc Tâm Hưng105 Nguyễn Thái Học F5 TP Tuy Hòa0944450292
92 Quầy thuốc Phú Hiệp Khu phố Phú Hiệp 3 TT Hòa Hiệp Trung Đông Hòa016227183848
93 Đại lý Nhật ThiệnKP.Phú Hòa TT.Hòa Hiệp Trung Đông Hòa0988787539
94 Quầy thuốc Mỹ Dung Hòa Thịnh Tây Hòa0905627861
95 Quầy thuốc Hồng Mỹ Phú Tân An Cư Tuy An01659464831
96 Quầy thuốc Lan Quân Chợ An Chấn Tuy An0969290089
97 Quầy thuốc Minh Tín Phú Tân 2 An Cư Tuy An0918118997
98 Nhà thuốc Thanh Long334 Phạm Văn Đồng Thị xã Sông Cầu Thị xã Sông Cầu Phú Yên0988900704