Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Yên

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  Nhà thuốc Bắc Đông Hưng 63  Trần Hưng Đạo  F1  Tuy Hòa 0573823532
2  Nhật Tân 115  Trần Hưng Đạo  F1  Tuy Hòa 0573823696
3  Nhà thuốc Trần Hưng Đạo 158  Trần Hưng Đạo  F1  Tuy Hòa 0573823951
4  Nhà thuốc Thành Đạt 26  Lê Thành Phương  F8  Tuy Hòa 0573828009
5  Hiệp Hưng Phát 49  Nguyễn Trãi  F4  Tuy Hòa 0911361068
0573823173
6  Nhà thuốc Ngọc Ái 293  Lê Lợi  F5  Tuy Hòa 0573823941
7  Nhà thuốc Thạnh Phát 387  Lê Lợi  F5  Tuy Hòa 0573825138
8  Thu Phượng 175  Nguyễn Huệ  F5  Tuy Hòa 0573825271
9  Nhà thuốc Hồng Phúc 235  Nguyễn Huệ  F5  Tuy Hòa 0573824448
0573824479
10  Nhà thuốc Phương Linh 186  Nguyễn Huệ  F5  Tuy Hòa 573824479
11  Nhà thuốc Âu Việt 31  Nguyễn Trãi  F4  Tuy Hòa 0573823175
12  Nhà thuốc 223 223  Nguyễn Tất Thành  F8  Tuy Hòa 0573826878
13  Phú Thường 539  Nguyễn Tất Thành  F9  Tuy Hòa 573847929
14  Bắc Hiệp Hưng 144  Lê Thánh Tôn  F4  Tuy Hòa 0573823694
15  Nhật Tân 2  Nguyễn Huệ  F7  Tuy Hòa 916263804
16  Nhà thuốc Phương Anh 2  Phan Bội Châu  F1  Tuy Hòa 0573827066
17  Bắc Phước Hưng 437  Nguyễn Văn Linh  Phú Lâm  Tuy Hòa 0935642399
18  Nhà thuốc Nguyên Thảo 150  Ngô Gia Tự  Phú Thạnh  Tuy Hòa 573559108
19  Quầy thuốc Mỹ Thể 14  Lạc Long Quân  Phú Thạnh  Tuy Hòa 0576256209
20  Quầy thuốc Nhật Thành 344  Nguyễn Văn Linh  Phú Lâm  Tuy Hòa 0573507773
21  Quầy thuốc Ánh Mận 150  Ngô Gia Tự  Phú Lâm  Tuy Hòa 0573851238
22  Quầy thuốc Thiện Phú Km 4  Nguyễn Tất Thành  Xã Bình Kiến  Tuy Hòa 1258760679
23  Đại lý Quyên  Phú Giang  Xã Bình Kiến  Tuy Hòa 01262540080
24  Đại lý Trọng Muốn  Hòa Hiệp Trung  Hòa Hiệp  Đông Hòa 0935769154
25  Đại lý Tạo Lập  Phú Hiệp 3  Hòa Hiệp  Đông Hòa 1636808030
26  Nhà thuốc Hằng Quốc  Bàn Thạch  Hòa Xuân Nam  Đông Hòa 573519194
27  Ngọc Thạch  thon 2  Hoà Vinh  Đông Hòa
28  Nhà thuốc Bắc Tiền Sanh  Hòa Hiệp  Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 0932551668
29  Quầy thuốc Chiến Hiếu  Núi Sầm  Hòa Trị  Phú Hòa 573868392
30  Quầy thuốc Lê Thanh  Phước Lộc  Xuân Quang 3  Đồng Xuân 0573685008
31  Bắc Đồng Sanh  Phú Thứ  Hoà Bình  Tây Hòa 0576521983
32  Đại lý Xem  Phú Thứ  Hoà Bình  Tây Hòa 0573578129
33  Thuận Nhanh  Chợ Phú Thứ  Hoà Bình  Tây Hòa 0573578133
34  Hải Hà  Chợ Phú Nhiêu  Tây Hòa 573519384
35  Nhà thuốc Ái Linh  Phước Lộc 2  Hòa Thành  Tây Hòa 0573503171
36  Đại lý Anh Thư  Cho Song Cau  Sông Cầu  Phú Yên 573875324
37  Đại lý Hồng Hải Số nhà  Cho Song Cau  Sông Cầu  Phú Yên 907464057
38  Quầy thuốc Anh Cận  TX.Song Cau  Sông Cầu  Phú Yên 0573876300
39  Quầy thuốc Hoàn  Chợ Xuân Thọ 2  Sông Cầu  Phú Yên 0979099008
0573509663
40  Hữu Nghị  TX.Song Cau  Sông Cầu  Phú Yên 573865489
41  Quầy thuốc Cẩm Hồng Chợ Chí Thạnh  Chí Thạnh  Tuy An  Phú Yên 0934729084
42  Quầy thuốc Trung Thảo Chợ Chí Thạnh  Chí Thạnh  Tuy An  Phú Yên 573865476
43  Quầy thuốc Thọ  TT Chí Thạnh  Chí Thanh  Tuy An 573865834
44  Quầy thuốc Hoàng Nguyên  Ngân Sơn  Chí Thanh  Tuy An 01664848118
45  Mỹ Lộc  QL 1A  Chí Thanh  Tuy An 573865252
46  Trường Phúc 277  Trường Chinh  p 7  TP Tuy Hòa 0573253152
47  Quầy thuốc Hưng Nguyên  QL 1A  Xuân Lộc  Sông Cầu 0573711378
48  Quầy thuốc Hồng Ngọc 175  Trần Phú  TT Cũng Sơn  Sơn Hòa 918155752
49  Quầy thuốc Bình Hoàng 187   Trần Phú  TT Cũng Sơn  Sơn Hòa 0573861236
50  Quầy thuốc Phúc Đức   Trần Phú  TT Cũng Sơn  Sơn Hòa
51  Quầy thuốc Tiến Dũng 3  Lê Lợi  TT Hai Riêng  Sông Hinh 573858204
52  Quầy thuốc Thu Thảo  Xuân Thọ 1  Phường Xuân Đài  TX Sông Cầu 985385850
53  Quầy thuốc Thanh Vân  Xuân Lộc  Xuân Lộc  TX Sông Cầu 0573711218
54  Đại lý Anh Thục  Chợ Xuân Thịnh  TX Sông Cầu 573725233
55  Đại lý Bích Phượng  Ngân Sơn  Chí Thanh  Tuy An 0573865612
56  Quầy thuốc Thanh Tuyền  An Thạch  Tuy An 573865196
57  Quầy thuốc Giang Vân  Chợ Sông Cầu  TX Sông Cầu 01688235420
01642222611
58  Nhà thuốc 423  Nguyễn Hữu Thọ  Phường 9  Tuy Hòa 0978901071
59  Nhà thuốc Việt Đức  Nguyễn Văn Linh  Phú Lâm  Tuy Hòa 0938628864
60  Quầy thuốc Tường Vi  Phú Lâm  Tuy Hòa 0573851712
61  Hà Phương  Chợ Hòa Phú  Tây Hòa  Tây Hòa 572249804
62  Quầy thuốc Hữu Trúc  Xuân Lộc  Sông Cầu  Sông Cầu 0573711174
63  Quầy thuốc Ngọc Trinh  Hòa Thịnh  Tây Hòa  Phú Yên 0573585044
64  Phương Thúy  Hòa Đa  Hòa Đa  Tuy An 985185722
65  Quầy thuốc Xuân Nhi  Phước Lý  TX Sông Cầu 0985960240
66  Nhà thuốc Lin Đa  Phú Thọ 3  Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 977405190
67  Đại lý Toàn Mai  Phú Lạc  Hòa Hiệp Nam  Đông Hòa 0913855423
0572228690
68  Quầy thuốc Hiền Tâm Chợ La Hai  La Hai  Đồng Xuân  Phú Yên 01255602388
69  Quầy thuốc Tâm An  Phú Thọ 3  Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 0979063469
70  Quầy thuốc Thanh Nhàn  Phú Hiệp  Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 1202774900
71  Nhà thuốc Trần Phú 158  Trần Phú  F9  TP Tuy Hòa 57824561
72  Đại lý Thùy Linh  QL 1A  TT Hòa Vinh  Đông Hòa 987472262
73  Quầy thuốc Liên Vang  Phú Diễn  Hòa Đồng  Tây Hòa 985452334
74  Thu Tuyết  Hòa Mỹ  Hòa Mỹ  Tây Hòa 982213083
75  Quầy thuốc Mai Nam  Xuân Thọ  TX Sông Cầu 0916958718
76  Toàn Long  An Cư  Tuy An 0915029317
77  Quầy thuốc Phú Lợi  Hòa Bình 1  Tây Hòa 01683224219
78  Quầy thuốc Trung Phượng  Kp.Phú Thứ  TT.Phú Thứ  Tây Hòa 0902506111
79  Quầy thuốc Tâm  Hưng  TT.Chí Thạnh  Tuy An 0941362096
80  Đại lý Thu Hằng  Đông phước  Hòa An  Phú Hòa 0573809090
81  Quầy thuốc Như Ý  Đồng Phú  Đức Bình Tây  Sông Hinh 09499430953
82  Quầy thuốc Thanh Tân 102  Phạm  Văn Đồng  Xuân Yên  TX Sông Cầu 0573875197
83  Đại lý Đào  Ngân Điền  Sơn Hòa 0573644304
84  Nhà thuốc Thành Đạt 2  Hùng Vương  TP Tuy Hòa  Phú Yên 0905117244
85  Quầy thuốc Bích Hoan  Chợ Xuân Thịnh  TX Sông Cầu 01698442296
86  Đại lý Thanh Hồng  Thạnh Hội  Sơn Hà  Sơn Hòa 0932428940
87  Quầy thuốc Vy Hằng Thôn Hòa Mỹ  Xuân Cảnh  TX Sông Cầu 0966210749
88  Quầy thuốc Tường Vy 322 322  Nguyễn Văn Linh  Phú Lâm  TP Tuy Hòa 0576518058
89  Quầy thuốc Kim Thoa  Hôị Tín  An Thạch  Tuy An 0988618172
90  Nhà thuốc Thu Hà  Lê Thánh Tôn  f4  TP Tuy Hòa 0573824192
91  Nhà thuốc Tâm Hưng 105  Nguyễn Thái Học  F5  TP Tuy Hòa 0944450292
92  Quầy thuốc Phú Hiệp  Khu phố Phú Hiệp 3  TT Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 016227183848
93  Đại lý Nhật Thiện KP.Phú Hòa  TT.Hòa Hiệp Trung  Đông Hòa 0988787539
94  Quầy thuốc Mỹ Dung  Hòa Thịnh  Tây Hòa 0905627861
95  Quầy thuốc Hồng Mỹ  Phú Tân  An Cư  Tuy An 01659464831
96  Quầy thuốc Lan Quân  Chợ An Chấn  Tuy An 0969290089
97  Quầy thuốc Minh Tín  Phú Tân 2  An Cư  Tuy An 0918118997
98  Nhà thuốc Thanh Long 334 Phạm Văn Đồng  Thị xã Sông Cầu  Thị xã Sông Cầu  Phú Yên 0988900704