Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Thọ

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT:Hùng Vương-Kiot A7-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0913711611
2QT:Số 18-Kiot 10-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0978.632.898
3QT:Số 17-Kiot A14-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0988.167.288
4NT:Diệu Hương–Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0988.088.528
5NT:Thành Huyên-Kiot A45-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0919.632.066
6NT:Ngọc Khiết-Kiot 51-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0986.897.666
7QT:Số 15-Kiot 52-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0917.370.779
8QT:Số 14-Kiot A 56-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0948.405.609
9NT: Anh Quân-SN:1211-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0978.507.123
10QT:Lê Thị Mai-SN:1193-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.818.615
11NT:Kim Hoàn-SN:281-ĐL Hùng Vương-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ01674.677.088
12NT:Thành Hồng-SN:809-ĐL Hùng Vương-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ0988.344.688
13NT:Hồng Phi–Tổ 29-Phố Hồng Hà-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.862.351
14NT:Mỹ Hoa–Tổ 43-Khu9-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0982.581.261
15QT:Số 25–106-Đường Trần Nguyên Hãn-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0875.667.113
16NT:Cường Phương-SN:184–Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0983.579.838
17NT:Phúc Đạt-SN:814-Khu 01-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0915.310.339
18QT:Số 09–Tổ 14B-Phố Hai Bà Trưng-Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.911.458
19NT:Thanh Sơn-Kiot 04–Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ0943.927.757
20NT Phúc Thành–Tổ 14-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Việt Trì-Phú Thọ0973231497
21NT Ân Đức-105-Tổ 26B-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Việt Trì-Phú Thọ0919241868
22QT:Số27-Kiot 02-Tổ 27A-Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ01655.990.909
23QT:Số 42-SN:73-Âu Cơ-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0973.225.790
24QT: Số 16-SN:1196-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ01205.343.999
25QT: Số 21-SN:1288-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0986.245.095
26NT:Ngân Thuỷ-SN:1354-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0914.232.243
27QT: Số 04-SN:2775-ĐL Hùng Vương-Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ0986.998.280
28NT Tâm Đức -Kiot 5 -Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ0983704319
29NT:Bích Hằng –KCN thụy Vân-Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì -Phú Thọ0903491186
30QT Số 50–Khu 6-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ01663373222
31QT: Số 46–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ0973.954.214
32QT: Luận Thuý–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ0978.401.813
33NT Thảo Ly–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ01912.588.595
34ĐLBT:Số 68–Khu 04-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ01684828356
35QT:Số 34-SN:222-Khu 09-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ01287.402.292
36QT:Hà Cường-SN:242-Khu 09-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ0210.3.768.181
37QT: Số 05-Hồng Nhung-SN:187-Khu 05-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ0977.115.313
38QT:Số 45–Khu 05-Chu Hoá-Chu Hoá-Lâm Thao-Phú Thọ0987.565.969
39QT Số 48–Khu 12-TT Lâm Thao-TT Lâm Thao-Lâm Thao-Phú Thọ;0987519718
40ĐLBT:Số 22-Sao Đỏ–Khu Hành Chính-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ0986.904.594
41QT:Số 37–Phố Lâm Thao-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ01666.234.424
42QT:Số 03–Khu Tân Tiến-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ01648093773
43QT: Số 10–Phố Lâm Thao-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ0210.3.826.854
44ĐLBT:Số 36–Khu 16-Sơn Vi-Sơn Vi-Lâm Thao-Phú Thọ0983.825.733
45QT:Số 66–Khu 14-Sơn Vi-Sơn Vi-Lâm Thao-Phú Thọ0977.026.008
46QT:Số 18–Chợ Cao Xá-Cao xá-Cao xá-Lâm Thao-Phú Thọ0982.216.577
47QT:Số 20–Chợ Cao Xá-Cao xá-Cao xá-Lâm Thao-Phú Thọ0210.3.788.483
48QT Tâm Cẩn–Khu2-Bản Nguyên-Bản Nguyên-Lâm Thao-Phú Thọ01255134059
49QT:Số 86–Khu 02-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ01669.156.501
50QT số 33–Khu 2 -Văn Lương-Văn Lương-Tam Nông-Phú Thọ0973673154
51QT Thắng yến—Tứ Mỹ -Tứ Mỹ -Tam Nông-Phú Thọ0974841783
52QT27–Khu 6 -Tứ Mỹ-Tứ Mỹ-Tam Nông-Phú Thọ0945482029
53QT:Số 8—Đồng Lương-Đồng Lương-Cẩm Khê-Phú Thọ01666786871
54QT:Số 49–Khu 02-Hiền Đa-Hiền Đa-Cẩm Khê-Phú Thọ0983.135.415
55QT:Số 22–Khu 02-Phú Lạc-Phú Lạc-Cẩm Khê-Phú Thọ0210.3.637.164
56NT:Kim Anh–Khu 02-Phú Lạc-Phú Lạc-Cẩm Khê-Phú Thọ0210.3.637.168
57QT:Số 51–Khu 12-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0984.399.719
58QT:Ninh Thược–Khu 13-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0973.273.907
59QT:Trần Trọng Thuỷ–Khu 13-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ01693.848.982
60QT Số 15–Khu 7-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ978760786
61QT:Vân Anh–Khu 06-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0928.167.026
62QTDN:Số 04–Khu 09-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ01685.226.099
63QT:Bình Lân–Khu 08-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0210.3.834.061
64QT Số 24–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ01642213089
65QT Ngọc Tân–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0164489424
66QT:Hán Như Ngọc-Kiot 15-Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0977041010
67QT Thảo Thảo–Khu 9-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0986412334
68QT:Lê Giang–Khu 09-Phương Xá-Phương Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ097.445.074
69QT 23–Khu 9 -Phương Xá-Phương Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ0987987545
70QT Minh Đức—Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ0985099169
71QT:Vũ Thị Thanh Hương–Khu 9-Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ01696893130
72QT:Ngô Thị Thúy Ngọc–Khu 1-Văn Bán-Văn Bán-Cẩm Khê-Phú Thọ0983058917
73QT:Hoàng Thị Hiền–Khu 02-Hy Cương-Hy Cương-Việt Trì-Phú Thọ0985.190.779
74ĐLBT:Đào Thị Minh–Khu 02-Hy Cương-Hy Cương-Việt Trì-Phú Thọ0989.747.359
75QT Số 25–Khu 4-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ0984168658
76NT Hương Giang–Khu 4-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ01657099274
77QT:Minh Thuỷ–Khu 10-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ01678.138.333
78QT:Quang Thiện–Khu 11-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ0978.813.168
79NT: Số 06–Khu 11-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ01654.442.753
80QT:Phương Liên–Khu 04-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ0943.034.014
81QT số 1– Khu 4 – TT. Thanh Ba- TT. Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ976753220
82ĐLBT:Số 16–Khu 05-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ0983.125.049
83ĐLBT:Số 44–Khu 05-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ0987.724.641
84QT Hà Xuân Hòa–Khu 2-Đỗ Sơn-Đỗ Sơn-Thanh Ba-Phú Thọ01682964205
85QT Cô Thu–Đồng Xuân -TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ,01692549656
86QT Số 17–Khu 15-Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ01662776288
87QT số 46–Khu 13-Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ0974505966
88QT Đỗ Ngọc Tú–Khu 5 -Vụ cầu-Vụ cầu- Hạ Hoà-Phú Thọ,0989863603
89ĐLBT:Số 46–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ0972..270.164
90QT:Ngọc Dần–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ0985.655.462
91QT: Số 02–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ0210.3.883.020
92QT:Ngọc Thiện-Khu 08– Hạ Hòa–Khu 08-T.T Hạ Hòa-T.T Hạ Hòa-Hạ Hòa-Phú Thọ0979756972
93NT:Tuyết Chi–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ0976.151.546
94QT:Xuân Hương–Khu 10-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ02103.837.143
95QT:Số 05–Khu 10-Bằng Giã-Bằng Giã-Hạ Hoà-Phú Thọ0973.614.938
96QT: 33 –Khu 4 -Minh Côi-Minh Côi-Hạ Hòa-Phú Thọ01658720503
97QT Cô Hương–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng- Hạ Hoà-Phú Thọ,0973138121
98QT Cô Hải–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ,0988725413
99QT ThúyVân–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ,0973216915
100QT Chị Hồng (số 37)– Khu 9-Vô Tranh-Vô Tranh-Hạ Hòa-Phú Thọ,01675238135
101QT: Trần Thị Thu Hiền–Khu 04-Thạch Đồng-Thạch Đồng-Thanh Thuỷ-Phú Thọ01628.108.461
102QT Số 68–Khu 2 -Tân Phương-Tân Phương-Thanh Thủy-Phú Thọ0985780675
103ĐLBT:Số 43–Khu 01-Tân Phương-Tân Phương-Thanh Thuỷ-Phú Thọ0986.288.060
104QT:Thanh Thuỳ-Số 07–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ0976.556.301
105ĐLBT: Số 23–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ0978.458.857
106ĐLBT: Số 57–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ01689.990.375
107QT: Thu Hoài—TT Thanh Thủy-TT Thanh Thủy-Thanh Thủy-Phú Thọ2103509258
108QT Số 46–Khu 4-TT Thanh Thủy-TT Thanh Thủy-Thanh Thủy-Phú Thọ0977602307
109QT:Phùng Thị Thanh Huyền—Bảo Yên-Bảo Yên-Thanh Thủy-Phú Thọ0983598545
110QT: Số 35–Khu 14-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thuỷ-Phú Thọ01675.895.482
111QT Số 45–Khu 4-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ0989955033
112QT:Số 05–Khu Tiến Thịnh-Hưng Hoá-Hưng Hoá-Tam Nông-Phú Thọ0988.259.089
113ĐLBT: Số 09–Khu 06-Hưng Hoá-Hưng Hoá-Tam Nông-Phú Thọ01659.991.094
114QT:Số 04–Khu 08-Hương Nộn-Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ0976.241.084
115ĐLBT:Thanh Nga–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ01644.707.888
116QT Số 22–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ01247565555
117QT:Số 09–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ0987236838
118QT: Số 02-Hoàn Hợp–Khu 13-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ0210.3.794.048
119QT:Số 03–Khu 13-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ0210.3.794.757
120QT:Hoà Hiền–Khu 11-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ0985.833.701
121Trần Thị Thu Hường-0–Nông Trang -Nông Trang -Việt Trì -Phú Thọ0984179666
122NT : Hồng Vân-Kiot 13-Bến xe Việt Trì-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.840.539
123NT Tuệ Tâm-1405-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ097886334
124QT:22–Khu Thi Đua-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ01698343763
125NT:Minh Hương–Tổ 35 -Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ0976059049
126NT:Chúc Quỳnh–Khu 1-Đường Trần Nguyên Hãn-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0976.845.162
127QT Số 29-105-Khu 4-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ0982292044
128NT Ngọc Điệp—Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú THọ0988944147
129QT:Huyền hậu–Khu 8-Sông lô-Sông lô-Việt Trì-Phú Thọ0979262586
130NT:Hồng Vinh–Tổ 36A-Khu 17-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0916.011.699
131NT:Ân Đức–Tổ 35-Khu 16-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ01246.830.499
132QT:46 –Khu 3-Tân Đức-Tân Đức-Việt Trì-Phú Thọ0988678802
133NT Bình An-2216–Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú THọ0917326584
134NT Tâm Phúc-127-Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ0985753287
135NT Lan Hương-Tổ 4A-Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ0912931116
136QT Chị Hường— Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ,0978785099
137QT Chị Mai–Chợ Vân Cơ- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ,0949589789
138QT Nguyễn Thị Hằng (số 01)–Khu 3- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ,0974952208
139QT Hiển Tú–Khu3- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ,0972270149
140NT Việt trì–Liên Phương- Minh phương- Minh phương-Việt Trì-Phú Thọ,0974216536
141QT Chị Hồng—Xã Chí Chủ ( Gần ga tàu)-Xã Chí Chủ ( Gần ga tàu)-Thanh Ba-Phú Thọ1686215749
142QT SỐ 9—Xã Ninh Dân-Xã Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ987343624
143QT số 04—Xã Yển Khê-Xã Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ978182037
144QT Chị Hương—Khải xuân-Khải xuân-Thanh Ba-Phú Thọ913099764
145QT Số 13– Khu 13- Khải Xuân- Khải Xuân-Thanh Ba-Phú Thọ988262155
146QT Chị Hậu— Thanh Hà- Thanh Hà-Thanh Ba-Phú Thọ,0984346838
147QT Chị Vui (Số 10)— Chí Tiên- Chí Tiên-Thanh Ba-Phú Thọ,0976424955
148QT Xuân Thủy—Chợ vũ Ẻn-Chợ vũ Ẻn-Thanh Ba-Phú Thọ,0974834457
149QT Chị Thảo–Khu 2 -Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ0166276288
150QT Anh Thắng– Ngã 3- Hanh Cù- Hanh Cù-Thanh Ba-Phú Thọ,0968199069
151QT Tùng Linh– Ngã 3- Hanh Cù- Hanh Cù-Thanh Ba-Phú Thọ,0987396505
152QT Kim Anh–Khu 3- Ninh Dân- Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ,0985812763
153QT Hồng Thanh–Khu 4- Ninh Dân- Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ,0984168658
154QT Chị Hân–Khu 9- Võ Lao- Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ0974573217
155QT 89–Khu 6-TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ
156QT61–Khu9-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ0967212791
157QT 67–Khu 5-Thạch Đồng-Thạch Đồng-Thanh Thủy-Phú Thọ01697988134
158QT BẾN Tre–Tổ 7 Ninh Bột-Minh Nông-Minh Nông-Việt Trì-Phú Thọ0976226116
159NT Thành An–Số 42-Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Việt Trì-Phú Thọ0983457289
160HT Kim Lan–Khu 9-Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ0 1676208416
161QT Số 50–Khu 6-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ01663373222-
162QT Số 26–Khu 5-Vụ cầu-Vụ cầu-Hạ Hòa-Phú Thọ0976612182
163QT Số 12–Khu 11-Khải Xuân-Khải Xuân-Thanh Ba-Phú Thọ0913099764
164QT So 39–khu 4-Hiền Lưong-Hiền Lưong-Hạ Hòa-Phú Thọ01687929037
165QT Số 10–Khu 3 -Chí Tiên-Chí Tiên-Thanh Ba-Phú Thọ0976424955
166QT Thùy Hương—Chợ Quê Đền Hùng-Chợ Quê Đền Hùng-Việt Trì-Phú Thọ0974041464
167QT 67–Khu 17-Vĩnh Lại-Vĩnh Lại-Lâm Thao-Phú Thọ0977101487
168QT 54–Khu 1A-Xuân Huy-Xuân Huy-Lâm Thao-Phú Thọ0984418356
169QT Số 1–Khu 7-Thanh Đình-Thanh Đình-Việt Trì-Phú Thọ1649823648
170QT Số 14–Khu 4-Xương Thịnh-Xương Thịnh-Cẩm Khê-Phú Thọ0978479982
171QT Thu Trang–Khu 14B-Tân Lĩnh-Tân Lĩnh-Lâm Thao-Phú Thọ16344424726
172QT Huyền Hạnh–Khu 3-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ1659204086
173QT Số 10–Khu 11-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Ba-Phú Thọ986623454
174QT 70–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ968024457
175QT Sơn Nga–Khu 12-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ0972808761
176QT Số 20–Khu 11-Ngô Xá-Ngô Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ0986089923
177QT 32–Khu 6-Đoan Hạ-Đoan Hạ-Thanh Thủy-Phú Thọ02103877344
178QT 69–Khu 6-Đoan Hạ-Đoan Hạ-Thanh Thủy-Phú Thọ0979056079
179QT Nguyễn Thị Nhung–Khu Gò Vấp-Tam Sơn-Tam Sơn-Cẩm Khê-Phú Thọ0984260979
180QT 71–Khu 7-Cấp Dẫn-Cấp Dẫn-Cẩm Khê-Phú Thọ01649756844
181QT Số 3—Đan Thượng-Đan Thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ0973138121
182QT số 34–Khu 3-Đan Thượng-Đan Thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ01684520222
183QT Số 45–Khu 22-Hoàng Xá-Hoàng Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ0975987132
184QT Số 18–Khu 5-TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ0987541441
185QT Nguyễn Quốc Tuân—Bạch Hạc-Bạch Hạc-Việt Trì-Phú Thọ0986774614
186NT Nga Soái-83-Khu 3-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ02103858154
187QT : 05–Khu 6A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ01684338039
188QT :Nga Linh-20-Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ02103814435
189QT :Hồng Nhung-10-Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ0982262861
190NT :Kim Oanh–Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ0987578721
191NT :01-2395–Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ02103863636
192QT:02 Lương Thị Đại-2265–Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ0917244888
193QT 24 H—Cổng BV-Cổng BV-Việt Trì-Phú Thọ978258116
09196815656
194Tran thi thu nga—Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ916402658
195QT:Số 12-khu 7-Minh Nông—Việt Trì-Phú Thọ0984.995.189
196QT:Trường CĐ Dược P.Thọ-SN:2201-ĐL Hùng Vương—Việt Trì-Phú Thọ0979.127.457
197Bùi Thị Thanh –Trường Dược-Cầu Vượt-Cầu Vượt-Việt Trì-Phú Thọ0979144383
01244388858
198Lan Nghị—–Việt Trì-Phú Thọ00982706039
199NT Ngọc Anh—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0917128575
200NT Huyền Hồng–0-Gia Cẩm -Gia Cẩm -Việt Trì-Phú Thọ0968104556
201Tạ Đức Cảnh —Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ02103848826
202Trần Thị Kim Thanh—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0986410171
203Bùi Thị Hồng Phúc—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0989649848
204NT Văn Lang—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0945374204
205NT Gia Phú-181—-Việt Trì-Phú Thọ02103994535
206QT Tạ Thanh Luân—Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ
207QT: Thu Hằng—Minh Nông-Minh Nông-Việt Trì-Phú Thọ0985.993.572
208NT 01—–Việt Trì-Phú Thọ02103848044
209NT Khải Hưng—Gia Cẩm -Gia Cẩm -Việt Trì-Phú Thọ0989557868
210Công ty TNHH Dược Phẩm Hải Nga –Khu Cầu Kiệu-Traan Hưng-Traan Hưng-Vĩnh Tường-Phú Thọ0917 631 116
02113 838 149
211Ngô Thị Thuận–Chợ Vàng-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0985873902
212NT Thân Bôn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0977124883
213Đỗ Thị Ngân–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0983249764
214CND Thanh Sơn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ01699616925
215Trần Thị Soạn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ02103873544
216Nguyễn Thị Hồng Thủy–Chợ Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0916850828
217NT Ngọc Oanh–Chợ Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0975209420
218Lê Thị Quyên—TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ01633554888
219Nguyễn Thị Tuyết Nhung–Bến xe-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ0915843823
220Phan Thị kim Lan—TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ02103873127
221Nguyễn thị Thanh Hương—Địch quả -Địch quả -Tân Sơn -Phú Thọ01638300717/
222Cô Xuân—Địch quả -Địch quả -Tân Sơn -Phú Thọ0903493795
223Ngyễn Thị Minh Tiền—Tân Phú-Tân Phú-Tân Sơn -Phú Thọ0915514462
224QT 16 _ANH CƯỜNG—Tân Phú-Tân Phú-tân sơn-Phú Thọ972972547
225Lê Văn Luận—Tân Phú-Tân Phú-Tân Sơn-Phú Thọ
226Nguyễn tiến Đẹp—Thạch Kiệt-Thạch Kiệt-Tân Sơn -Phú Thọ0916950917
227Hoàng Thị Thìn—Thu Cúc-Thu Cúc-Tân Sơn -Phú Thọ0916101312/
228Hoàng Thị Liên—Lai Đồng-Lai Đồng-Tân Sơn -Phú Thọ0915959442/
229Nguyễn Thị Chung—Minh Đài-Minh Đài-Tân Sơn-Phú Thọ
230QT:Huy Hằng—Minh Đài-Minh Đài-Tân Sơn -Phú Thọ0987046761
987046761/
231Trần Thị Hồng Nhung—Võ Miếu-Võ Miếu-Thanh Sơn-Phú Thọ
232Nguyễn thị Hậu—Võ Miếu-Võ Miếu-Thanh Sơn-Phú Thọ
233NGUYỄN THỊ MẬN—Võ Miếu-Võ Miếu-thanh sơn-Phú Thọ
234chị tới—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ0977867819
235chị thọ—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ01686057004
236QT 41 CHỊ THẢO—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ01674676749
237QT 04 CHÚ TÂN—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ02103 310186
238Ngô Thị Minh phương—phú lộc-phú lộc-Phù Ninh-Phú Thọ02103773030
239QT sao đỏ 2o–phù ninh-phú thọ-phú thọ-Phù Ninh-Phú Thọ963868062
240Nguyễn Thị Hồng Chuyên—Ngã Ba Then-Ngã Ba Then-Phù Ninh-Phú Thọ02103829524
241Trịnh Ngọc Điệp–Đá Thờ-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0979505509
242Hà Thị Vân Anh–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103503086
243Trần Thị Thanh Tâm–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ01682693451
244Nguyễn Thị Sinh–Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0987957050
245NT Long Lợi 2–Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0973858855/
246Hán Thuý Hà–Châu phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103503313
247Nguyễn Thị Lý–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0912858540
248NT Long Lợi 1–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103829669/
249Chị Huyền –Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0973214330
250QT số 48–Ngã 3 phủ lỗ-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0985602788
251Nguyễn Thị Nguyệt Liễu–Phú lộc-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103773188
252Đinh Thị Hằng–Khu 5 -Phú lộc-Phú lộc-Phù Ninh-Phú Thọ0975892448
253Nguyễn Thị Hải Yến–Phú Lộc -TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103773155
254Chị Oanh—Phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ01685049091
255Phan Thị Thu Hường-Chợ Tiên Phú-Xã Tiên Phú-Phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ0972273577
256QT: Tuấn Quỳnh—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0985736466
257QT 17 Ngô Thanh Huyền—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ02103762094
258Ha Manh Son—phu ninh-phu ninh-Phù Ninh-Phú Thọ09196815656
259Nguyễn Mạnh Cường—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ0979780189
260Qt số 13 Cty DP Hồng Đức–Khu 4-Phú Hộ -Phú Hộ -Phù Ninh-Phú Thọ0984452066
261QT Kim Ngân–Châu Phong—Việt Trì-Phú Thọ915172002
262NT 68 Châu Phong– Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-việt trì-Phú Thọ945090333
263NT: Hồng Anh-SN:351-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0984.493.467
264QT:Oanh Oanh-SN:65-Khu 8-Đường Lê Quý Đôn-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0942.930.529
265T.Tâm Dược Mỹ Phẩm-165-Đ.Quang Trung-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0983617889
266NT:Lợi Dân-SN:64-Khu 6-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0915.924.161
267NT:Lê Lợi-SN:397-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.992.125
268NT:Hoàng Thái-SN:520-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0986.554.998
269QT:Số 03 Hoàng lan-SN:572-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.527.866
270NT:Cao Thị An-SN:574-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.844.074
271NT:Thành Đạt-SN:576-Tân Xuân-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0989.888.081
272NT:Anh Trang-SN:586-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0975.785.689
273NT:Đức Thiện-SN:212-Hàn Thuyên-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0983.459.376
274QT:Số 10-62-Đ.Tân An-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.842.790
275QT.Trung Tâm C.Ty SKT—Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ01276.637.018
276NT:Tuấn Thanh-34-Đ.Trần phú-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ0917.293.858
277QT:Phúc Trang-306-Đ.Trần phú-Dữu Lâu-Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ0985.398.585
278Trần thị Thúy—Trần Phú -Trần Phú -Việt trì-Phú Thọ02103940516
279QT:Nguyệt Châu–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ0947.141.717
280ĐLBT:Hồng Bích–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.970.161
281QT:Số 14-SKT–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ0975.150.250
282QT: Số 31–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.970.033
283QT:58–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ0210.3.500.129
284NT:Thái Huyền–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ01687.300.883
285ĐLBT:Số 59—Kim Đức-Kim Đức-Việt Trì-Phú Thọ0988.454.232
286QT:Lê Thị Như Quỳnh—Kim Đức-Kim Đức-Việt Trì-Phú Thọ0972.404.110
287NT Đức Hải-Vân Phú-Việt Trì-Việt Trì-Việt Trì-Phù Ninh-Phú Thọ0983468550
288QT Chị Hòa— Hùng lô- Hùng lô-Việt Trì-Phú Thọ,01682169262
289QT:Hoàng Thị Ngọc—Hùng Lô-Hùng Lô-Việt Trì-Phú Thọ0977.402.415
290NT Ngọc Lâm-168-Đ.Trần phú-Dữu Lâu-Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ2103940683
291Hải Dung–Khu 02-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ2103500129
292Cô Thơm—chợ z4-chợ z4-TX Phú Thọ-Phú Thọ1698063951
293QT nghiễm Phú–Chợ Z4-tx Phú thọ-tx Phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ0973876948
294Nhà Thuốc Mai Hải—Chợ Phú Thọ-Chợ Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ1699142027
295Phạm Thị Mai Lanh—Chợ Phú Thọ-Chợ Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ0986047170
296Chị Lương-Chợ Mè-Thị Xã Phú Thọ-TX phú thọ-TX phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ01646696384
297Nguyễn T.Thanh Hương–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ0973935484
298Nguyễn Thị Thu Hà–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ01669090669
299Đỗ Thị Mỹ Hằng–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ01676325200
300Trần Thị Hương–Khu 19-Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ0978898958
301Cô Nguyệt –Khu 2–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ02103760235
302Ma Thị Kim Cúc–Khu 7-Hà Lộc-Hà Lộc-TX Phú Thọ-Phú Thọ0633283321
303NT minh dân–TX phú thọ-TX phú thọ-TX phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ0974849649
304CN dược Thị Xã Phú Thọ—Hùng Vương-Hùng Vương-TX Phú Thọ-Phú Thọ0984535656
305Đinh Thị Tâm—Cổng BV-Cổng BV-TX Phú Thọ-Phú Thọ3821262
306Nguyễn Duy Hằng—Phú Bình-Phú Bình-TX Phú Thọ-Phú Thọ3820317
307Đinh Thị Huấn–59-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ2103820515
308QT Trung Tâm Cty Sao Đỏ—Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ915165693
309Nguyễn Hữu Thế–0-Tân An-Tân An-TX Phú Thọ-Phú Thọ210820438
310Cô Phương–TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ02103501078
311NT thanh Xuân–0-Hòa Bình-Hòa Bình-TX Phú Thọ-Phú Thọ210820438
312QT Bích Chi–0-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ1657694820
313NT Hải Nga–29-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ2103820877
314ĐLBT: Số 18-Sao Đỏ–Tân An 03-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ01678594152
315ĐLBT: Số 22–Tân An 03-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ0945386683
316Đại Lý Số 01-Hoan Anh–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ02103870530
317QT: Số 18–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ0944288184
318NT: Thịnh Chung–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ02103870418
319QT: Số 02–Tân An 02-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ02103870704
320QT: Số 01–Tân An 02-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ02106286296
321QT: Số 10–Khu Trung Tâm-Lương Sơn-Lương Sơn-Yên lập-Phú Thọ01695711505
322QT:Hoàng Thị Kim Oanh–Khu Trung Tâm-Lương Sơn-Lương Sơn-Yên lập-Phú Thọ0985510351
323CN Dược Đoan Hùng—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ01642141872
324CN Dược Đoan Hùng—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ0978958639
325Nguyễn Thị Tích —TTĐoan Hùng-TTĐoan Hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ0983200608
326Giang Kiều Liên—Tây Cốc -Tây Cốc -Đoan Hùng-Phú Thọ01688546709
327Nguyễn Cấp Tiến—Tây Cốc -Tây Cốc -Đoan Hùng-Phú Thọ0988128751
328QT Xuân hòa–Khu 6-Xuân Lũng-Xuân Lũng-Lâm Thao-Phú Thọ01654167381
329Trần thị tường linh—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ0919181393
330Nguyễn Thị Minh Hiền— Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ0987543529
331QT Tranh Vịnh— Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ01244388858
332QT Cô Hoa–Khu 6- Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ02103855491
333QT sô 05 –Khu 16-Phú Hộ-Phú Hộ-Phù Ninh-Phú Thọ0987526580
334QT Cô Hoa–Thôn 4-Chân Mộng-Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ01655361292
335QT Lê Anh Dũng-1-Nguyễn Trãi -Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-
336QT Đặng Thị Nhung–Khu 4-Phú Hộ-Phú Hộ-TX Phú Thọ-
337QT Số 4–Khu 6-Thanh Vinh-Thanh Vinh-TX Phú Thọ-
338QT 42-Thục Luyện–Thanh Sơn-Thanh Sơn–0915189215
339QT 60-Võ Miếu–Thanh Sơn-Thanh Sơn–01678694093
340QT Thôn 11 –Tiêu Sơn—Đoan Hùng-0975023585
341QT Thôn 11 –Sóc Đăng—Đoan Hùng-01684336267
342NT Giang Thanh–Chợ Nông Trang—Việt Trì-Phú Thọ0964921003
343NT Dũng Chi–Đường Đại Nải-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ0984179666
344NT Thu Anh–Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ
345NT Hữu Nghị-SN 132-Phố Cầu Đất-Thanh Sơn-Thanh Sơn–0974214991
346NT An Nhiên-507-Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ0973531136
347QT số 18-Khu 02–Hà Lộc-Hà Lộc-TX Phú Thọ-0988160867
348QT số 40-Khu Bình Dân–Thục Luyện-Thục Luyện-Thanh Sơn-01634524429
349QT Số 45-Khu 6–Phú Lộc-Phú Lộc-Phù Ninh-0968992999
350QT 91 Tạ T, Hương–phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú thọ-0979316466
351NT Bích Chi–nông Trang-Việt Trì-Việt Trì-Phú thọ-0984179666
352QT Lưu Yến–tứ mỹ -tam nông-tam nông-Phú thọ-0972666832
353QT Anh Phương– Nông Trang -Việt Trì-Việt Trì-Phú thọ-0973702477
354Tạ Thị Thu Hằng–Tiêu Sơn-Đoan Hùng-Đoan Hùng-Phú thọ-1684338039