Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Thọ

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT:Hùng Vương-Kiot A7-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0913711611
2 QT:Số 18-Kiot 10-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0978.632.898
3 QT:Số 17-Kiot A14-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0988.167.288
4 NT:Diệu Hương–Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0988.088.528
5 NT:Thành Huyên-Kiot A45-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0919.632.066
6 NT:Ngọc Khiết-Kiot 51-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0986.897.666
7 QT:Số 15-Kiot 52-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0917.370.779
8 QT:Số 14-Kiot A 56-Chợ Trung Tâm-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0948.405.609
9 NT: Anh Quân-SN:1211-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0978.507.123
10 QT:Lê Thị Mai-SN:1193-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.818.615
11 NT:Kim Hoàn-SN:281-ĐL Hùng Vương-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ 01674.677.088
12 NT:Thành Hồng-SN:809-ĐL Hùng Vương-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ 0988.344.688
13 NT:Hồng Phi–Tổ 29-Phố Hồng Hà-Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.862.351
14 NT:Mỹ Hoa–Tổ 43-Khu9-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0982.581.261
15 QT:Số 25–106-Đường Trần Nguyên Hãn-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0875.667.113
16 NT:Cường Phương-SN:184–Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0983.579.838
17 NT:Phúc Đạt-SN:814-Khu 01-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0915.310.339
18 QT:Số 09–Tổ 14B-Phố Hai Bà Trưng-Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.911.458
19 NT:Thanh Sơn-Kiot 04–Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ 0943.927.757
20 NT Phúc Thành–Tổ 14-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Việt Trì-Phú Thọ 0973231497
21 NT Ân Đức-105-Tổ 26B-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Việt Trì-Phú Thọ 0919241868
22 QT:Số27-Kiot 02-Tổ 27A-Thọ Sơn-Thọ Sơn-Việt Trì-Phú Thọ 01655.990.909
23 QT:Số 42-SN:73-Âu Cơ-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0973.225.790
24 QT: Số 16-SN:1196-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 01205.343.999
25 QT: Số 21-SN:1288-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0986.245.095
26 NT:Ngân Thuỷ-SN:1354-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0914.232.243
27 QT: Số 04-SN:2775-ĐL Hùng Vương-Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ 0986.998.280
28 NT Tâm Đức -Kiot 5 -Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ 0983704319
29 NT:Bích Hằng –KCN thụy Vân-Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì -Phú Thọ 0903491186
30 QT Số 50–Khu 6-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 01663373222
31 QT: Số 46–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 0973.954.214
32 QT: Luận Thuý–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 0978.401.813
33 NT Thảo Ly–Khu 10-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 01912.588.595
34 ĐLBT:Số 68–Khu 04-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 01684828356
35 QT:Số 34-SN:222-Khu 09-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ 01287.402.292
36 QT:Hà Cường-SN:242-Khu 09-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ 0210.3.768.181
37 QT: Số 05-Hồng Nhung-SN:187-Khu 05-T.T.Hùng Sơn-T.T.Hùng Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ 0977.115.313
38 QT:Số 45–Khu 05-Chu Hoá-Chu Hoá-Lâm Thao-Phú Thọ 0987.565.969
39 QT Số 48–Khu 12-TT Lâm Thao-TT Lâm Thao-Lâm Thao-Phú Thọ ;0987519718
40 ĐLBT:Số 22-Sao Đỏ–Khu Hành Chính-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ 0986.904.594
41 QT:Số 37–Phố Lâm Thao-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ 01666.234.424
42 QT:Số 03–Khu Tân Tiến-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ 01648093773
43 QT: Số 10–Phố Lâm Thao-T.T.L.Thao-T.T.L.Thao-Lâm Thao-Phú Thọ 0210.3.826.854
44 ĐLBT:Số 36–Khu 16-Sơn Vi-Sơn Vi-Lâm Thao-Phú Thọ 0983.825.733
45 QT:Số 66–Khu 14-Sơn Vi-Sơn Vi-Lâm Thao-Phú Thọ 0977.026.008
46 QT:Số 18–Chợ Cao Xá-Cao xá-Cao xá-Lâm Thao-Phú Thọ 0982.216.577
47 QT:Số 20–Chợ Cao Xá-Cao xá-Cao xá-Lâm Thao-Phú Thọ 0210.3.788.483
48 QT Tâm Cẩn–Khu2-Bản Nguyên-Bản Nguyên-Lâm Thao-Phú Thọ 01255134059
49 QT:Số 86–Khu 02-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 01669.156.501
50 QT số 33–Khu 2 -Văn Lương-Văn Lương-Tam Nông-Phú Thọ 0973673154
51 QT Thắng yến—Tứ Mỹ -Tứ Mỹ -Tam Nông-Phú Thọ 0974841783
52 QT27–Khu 6 -Tứ Mỹ-Tứ Mỹ-Tam Nông-Phú Thọ 0945482029
53 QT:Số 8—Đồng Lương-Đồng Lương-Cẩm Khê-Phú Thọ 01666786871
54 QT:Số 49–Khu 02-Hiền Đa-Hiền Đa-Cẩm Khê-Phú Thọ 0983.135.415
55 QT:Số 22–Khu 02-Phú Lạc-Phú Lạc-Cẩm Khê-Phú Thọ 0210.3.637.164
56 NT:Kim Anh–Khu 02-Phú Lạc-Phú Lạc-Cẩm Khê-Phú Thọ 0210.3.637.168
57 QT:Số 51–Khu 12-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0984.399.719
58 QT:Ninh Thược–Khu 13-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0973.273.907
59 QT:Trần Trọng Thuỷ–Khu 13-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 01693.848.982
60 QT Số 15–Khu 7-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 978760786
61 QT:Vân Anh–Khu 06-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0928.167.026
62 QTDN:Số 04–Khu 09-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 01685.226.099
63 QT:Bình Lân–Khu 08-T.T.S.Thao-T.T.S.Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0210.3.834.061
64 QT Số 24–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 01642213089
65 QT Ngọc Tân–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0164489424
66 QT:Hán Như Ngọc-Kiot 15-Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0977041010
67 QT Thảo Thảo–Khu 9-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0986412334
68 QT:Lê Giang–Khu 09-Phương Xá-Phương Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ 097.445.074
69 QT 23–Khu 9 -Phương Xá-Phương Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ 0987987545
70 QT Minh Đức—Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ 0985099169
71 QT:Vũ Thị Thanh Hương–Khu 9-Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ 01696893130
72 QT:Ngô Thị Thúy Ngọc–Khu 1-Văn Bán-Văn Bán-Cẩm Khê-Phú Thọ 0983058917
73 QT:Hoàng Thị Hiền–Khu 02-Hy Cương-Hy Cương-Việt Trì-Phú Thọ 0985.190.779
74 ĐLBT:Đào Thị Minh–Khu 02-Hy Cương-Hy Cương-Việt Trì-Phú Thọ 0989.747.359
75 QT Số 25–Khu 4-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ 0984168658
76 NT Hương Giang–Khu 4-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ 01657099274
77 QT:Minh Thuỷ–Khu 10-Ninh Dân-Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ 01678.138.333
78 QT:Quang Thiện–Khu 11-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 0978.813.168
79 NT: Số 06–Khu 11-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 01654.442.753
80 QT:Phương Liên–Khu 04-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 0943.034.014
81 QT số 1– Khu 4 – TT. Thanh Ba- TT. Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 976753220
82 ĐLBT:Số 16–Khu 05-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 0983.125.049
83 ĐLBT:Số 44–Khu 05-T.T.T.Ba-T.T.T.Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 0987.724.641
84 QT Hà Xuân Hòa–Khu 2-Đỗ Sơn-Đỗ Sơn-Thanh Ba-Phú Thọ 01682964205
85 QT Cô Thu–Đồng Xuân -TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ ,01692549656
86 QT Số 17–Khu 15-Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ 01662776288
87 QT số 46–Khu 13-Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ 0974505966
88 QT Đỗ Ngọc Tú–Khu 5 -Vụ cầu-Vụ cầu- Hạ Hoà-Phú Thọ ,0989863603
89 ĐLBT:Số 46–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ 0972..270.164
90 QT:Ngọc Dần–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ 0985.655.462
91 QT: Số 02–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ 0210.3.883.020
92 QT:Ngọc Thiện-Khu 08– Hạ Hòa–Khu 08-T.T Hạ Hòa-T.T Hạ Hòa-Hạ Hòa-Phú Thọ 0979756972
93 NT:Tuyết Chi–Khu 08-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ 0976.151.546
94 QT:Xuân Hương–Khu 10-T.T.Hạ Hoà-T.T.Hạ Hoà-Hạ Hoà-Phú Thọ 02103.837.143
95 QT:Số 05–Khu 10-Bằng Giã-Bằng Giã-Hạ Hoà-Phú Thọ 0973.614.938
96 QT: 33 –Khu 4 -Minh Côi-Minh Côi-Hạ Hòa-Phú Thọ 01658720503
97 QT Cô Hương–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng- Hạ Hoà-Phú Thọ ,0973138121
98 QT Cô Hải–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ ,0988725413
99 QT ThúyVân–Khu 2-Đan thượng-Đan thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ ,0973216915
100 QT Chị Hồng (số 37)– Khu 9-Vô Tranh-Vô Tranh-Hạ Hòa-Phú Thọ ,01675238135
101 QT: Trần Thị Thu Hiền–Khu 04-Thạch Đồng-Thạch Đồng-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 01628.108.461
102 QT Số 68–Khu 2 -Tân Phương-Tân Phương-Thanh Thủy-Phú Thọ 0985780675
103 ĐLBT:Số 43–Khu 01-Tân Phương-Tân Phương-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 0986.288.060
104 QT:Thanh Thuỳ-Số 07–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 0976.556.301
105 ĐLBT: Số 23–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 0978.458.857
106 ĐLBT: Số 57–Khu Phố-T.T.T.Thuỷ-T.T.T.Thuỷ-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 01689.990.375
107 QT: Thu Hoài—TT Thanh Thủy-TT Thanh Thủy-Thanh Thủy-Phú Thọ 2103509258
108 QT Số 46–Khu 4-TT Thanh Thủy-TT Thanh Thủy-Thanh Thủy-Phú Thọ 0977602307
109 QT:Phùng Thị Thanh Huyền—Bảo Yên-Bảo Yên-Thanh Thủy-Phú Thọ 0983598545
110 QT: Số 35–Khu 14-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thuỷ-Phú Thọ 01675.895.482
111 QT Số 45–Khu 4-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ 0989955033
112 QT:Số 05–Khu Tiến Thịnh-Hưng Hoá-Hưng Hoá-Tam Nông-Phú Thọ 0988.259.089
113 ĐLBT: Số 09–Khu 06-Hưng Hoá-Hưng Hoá-Tam Nông-Phú Thọ 01659.991.094
114 QT:Số 04–Khu 08-Hương Nộn-Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ 0976.241.084
115 ĐLBT:Thanh Nga–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 01644.707.888
116 QT Số 22–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 01247565555
117 QT:Số 09–Khu 14-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 0987236838
118 QT: Số 02-Hoàn Hợp–Khu 13-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 0210.3.794.048
119 QT:Số 03–Khu 13-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 0210.3.794.757
120 QT:Hoà Hiền–Khu 11-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 0985.833.701
121 Trần Thị Thu Hường-0–Nông Trang -Nông Trang -Việt Trì -Phú Thọ 0984179666
122 NT : Hồng Vân-Kiot 13-Bến xe Việt Trì-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.840.539
123 NT Tuệ Tâm-1405-ĐL Hùng Vương-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 097886334
124 QT:22–Khu Thi Đua-Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 01698343763
125 NT:Minh Hương–Tổ 35 -Tiên Cát-Tiên Cát-Việt Trì-Phú Thọ 0976059049
126 NT:Chúc Quỳnh–Khu 1-Đường Trần Nguyên Hãn-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0976.845.162
127 QT Số 29-105-Khu 4-Thanh Miếu-Thanh Miếu-Việt Trì-Phú Thọ 0982292044
128 NT Ngọc Điệp—Bến Gót-Bến Gót-Việt Trì-Phú THọ 0988944147
129 QT:Huyền hậu–Khu 8-Sông lô-Sông lô-Việt Trì-Phú Thọ 0979262586
130 NT:Hồng Vinh–Tổ 36A-Khu 17-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0916.011.699
131 NT:Ân Đức–Tổ 35-Khu 16-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 01246.830.499
132 QT:46 –Khu 3-Tân Đức-Tân Đức-Việt Trì-Phú Thọ 0988678802
133 NT Bình An-2216–Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú THọ 0917326584
134 NT Tâm Phúc-127-Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ 0985753287
135 NT Lan Hương-Tổ 4A-Khu 5 -Vân Cơ-Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ 0912931116
136 QT Chị Hường— Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ ,0978785099
137 QT Chị Mai–Chợ Vân Cơ- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ ,0949589789
138 QT Nguyễn Thị Hằng (số 01)–Khu 3- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ ,0974952208
139 QT Hiển Tú–Khu3- Vân Cơ- Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ ,0972270149
140 NT Việt trì–Liên Phương- Minh phương- Minh phương-Việt Trì-Phú Thọ ,0974216536
141 QT Chị Hồng—Xã Chí Chủ ( Gần ga tàu)-Xã Chí Chủ ( Gần ga tàu)-Thanh Ba-Phú Thọ 1686215749
142 QT SỐ 9—Xã Ninh Dân-Xã Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ 987343624
143 QT số 04—Xã Yển Khê-Xã Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ 978182037
144 QT Chị Hương—Khải xuân-Khải xuân-Thanh Ba-Phú Thọ 913099764
145 QT Số 13– Khu 13- Khải Xuân- Khải Xuân-Thanh Ba-Phú Thọ 988262155
146 QT Chị Hậu— Thanh Hà- Thanh Hà-Thanh Ba-Phú Thọ ,0984346838
147 QT Chị Vui (Số 10)— Chí Tiên- Chí Tiên-Thanh Ba-Phú Thọ ,0976424955
148 QT Xuân Thủy—Chợ vũ Ẻn-Chợ vũ Ẻn-Thanh Ba-Phú Thọ ,0974834457
149 QT Chị Thảo–Khu 2 -Yển Khê-Yển Khê-Thanh Ba-Phú Thọ 0166276288
150 QT Anh Thắng– Ngã 3- Hanh Cù- Hanh Cù-Thanh Ba-Phú Thọ ,0968199069
151 QT Tùng Linh– Ngã 3- Hanh Cù- Hanh Cù-Thanh Ba-Phú Thọ ,0987396505
152 QT Kim Anh–Khu 3- Ninh Dân- Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ ,0985812763
153 QT Hồng Thanh–Khu 4- Ninh Dân- Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ ,0984168658
154 QT Chị Hân–Khu 9- Võ Lao- Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ 0974573217
155 QT 89–Khu 6-TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ
156 QT61–Khu9-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 0967212791
157 QT 67–Khu 5-Thạch Đồng-Thạch Đồng-Thanh Thủy-Phú Thọ 01697988134
158 QT BẾN Tre–Tổ 7 Ninh Bột-Minh Nông-Minh Nông-Việt Trì-Phú Thọ 0976226116
159 NT Thành An–Số 42-Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Việt Trì-Phú Thọ 0983457289
160 HT Kim Lan–Khu 9-Đồng Cam-Đồng Cam-Cẩm Khê-Phú Thọ 0 1676208416
161 QT Số 50–Khu 6-Tiên Kiên-Tiên Kiên-Lâm Thao-Phú Thọ 01663373222-
162 QT Số 26–Khu 5-Vụ cầu-Vụ cầu-Hạ Hòa-Phú Thọ 0976612182
163 QT Số 12–Khu 11-Khải Xuân-Khải Xuân-Thanh Ba-Phú Thọ 0913099764
164 QT So 39–khu 4-Hiền Lưong-Hiền Lưong-Hạ Hòa-Phú Thọ 01687929037
165 QT Số 10–Khu 3 -Chí Tiên-Chí Tiên-Thanh Ba-Phú Thọ 0976424955
166 QT Thùy Hương—Chợ Quê Đền Hùng-Chợ Quê Đền Hùng-Việt Trì-Phú Thọ 0974041464
167 QT 67–Khu 17-Vĩnh Lại-Vĩnh Lại-Lâm Thao-Phú Thọ 0977101487
168 QT 54–Khu 1A-Xuân Huy-Xuân Huy-Lâm Thao-Phú Thọ 0984418356
169 QT Số 1–Khu 7-Thanh Đình-Thanh Đình-Việt Trì-Phú Thọ 1649823648
170 QT Số 14–Khu 4-Xương Thịnh-Xương Thịnh-Cẩm Khê-Phú Thọ 0978479982
171 QT Thu Trang–Khu 14B-Tân Lĩnh-Tân Lĩnh-Lâm Thao-Phú Thọ 16344424726
172 QT Huyền Hạnh–Khu 3-Cổ Tiết-Cổ Tiết-Tam Nông-Phú Thọ 1659204086
173 QT Số 10–Khu 11-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Ba-Phú Thọ 986623454
174 QT 70–Chợ Sông Thao-TT Sông Thao-TT Sông Thao-Cẩm Khê-Phú Thọ 968024457
175 QT Sơn Nga–Khu 12-Đào Xá-Đào Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ 0972808761
176 QT Số 20–Khu 11-Ngô Xá-Ngô Xá-Cẩm Khê-Phú Thọ 0986089923
177 QT 32–Khu 6-Đoan Hạ-Đoan Hạ-Thanh Thủy-Phú Thọ 02103877344
178 QT 69–Khu 6-Đoan Hạ-Đoan Hạ-Thanh Thủy-Phú Thọ 0979056079
179 QT Nguyễn Thị Nhung–Khu Gò Vấp-Tam Sơn-Tam Sơn-Cẩm Khê-Phú Thọ 0984260979
180 QT 71–Khu 7-Cấp Dẫn-Cấp Dẫn-Cẩm Khê-Phú Thọ 01649756844
181 QT Số 3—Đan Thượng-Đan Thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ 0973138121
182 QT số 34–Khu 3-Đan Thượng-Đan Thượng-Hạ Hòa-Phú Thọ 01684520222
183 QT Số 45–Khu 22-Hoàng Xá-Hoàng Xá-Thanh Thủy-Phú Thọ 0975987132
184 QT Số 18–Khu 5-TT Thanh Ba-TT Thanh Ba-Thanh Ba-Phú Thọ 0987541441
185 QT Nguyễn Quốc Tuân—Bạch Hạc-Bạch Hạc-Việt Trì-Phú Thọ 0986774614
186 NT Nga Soái-83-Khu 3-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 02103858154
187 QT : 05–Khu 6A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 01684338039
188 QT :Nga Linh-20-Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 02103814435
189 QT :Hồng Nhung-10-Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 0982262861
190 NT :Kim Oanh–Khu 2A-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 0987578721
191 NT :01-2395–Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 02103863636
192 QT:02 Lương Thị Đại-2265–Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 0917244888
193 QT 24 H—Cổng BV-Cổng BV-Việt Trì-Phú Thọ 978258116
09196815656
194 Tran thi thu nga—Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 916402658
195 QT:Số 12-khu 7-Minh Nông—Việt Trì-Phú Thọ 0984.995.189
196 QT:Trường CĐ Dược P.Thọ-SN:2201-ĐL Hùng Vương—Việt Trì-Phú Thọ 0979.127.457
197 Bùi Thị Thanh –Trường Dược-Cầu Vượt-Cầu Vượt-Việt Trì-Phú Thọ 0979144383
01244388858
198 Lan Nghị—–Việt Trì-Phú Thọ 00982706039
199 NT Ngọc Anh—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0917128575
200 NT Huyền Hồng–0-Gia Cẩm -Gia Cẩm -Việt Trì-Phú Thọ 0968104556
201 Tạ Đức Cảnh —Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 02103848826
202 Trần Thị Kim Thanh—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0986410171
203 Bùi Thị Hồng Phúc—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0989649848
204 NT Văn Lang—Chợ Gia Cẩm-Chợ Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0945374204
205 NT Gia Phú-181—-Việt Trì-Phú Thọ 02103994535
206 QT Tạ Thanh Luân—Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ
207 QT: Thu Hằng—Minh Nông-Minh Nông-Việt Trì-Phú Thọ 0985.993.572
208 NT 01—–Việt Trì-Phú Thọ 02103848044
209 NT Khải Hưng—Gia Cẩm -Gia Cẩm -Việt Trì-Phú Thọ 0989557868
210 Công ty TNHH Dược Phẩm Hải Nga –Khu Cầu Kiệu-Traan Hưng-Traan Hưng-Vĩnh Tường-Phú Thọ 0917 631 116
02113 838 149
211 Ngô Thị Thuận–Chợ Vàng-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0985873902
212 NT Thân Bôn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0977124883
213 Đỗ Thị Ngân–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0983249764
214 CND Thanh Sơn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 01699616925
215 Trần Thị Soạn–Phố Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 02103873544
216 Nguyễn Thị Hồng Thủy–Chợ Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0916850828
217 NT Ngọc Oanh–Chợ Vàng-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0975209420
218 Lê Thị Quyên—TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 01633554888
219 Nguyễn Thị Tuyết Nhung–Bến xe-TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 0915843823
220 Phan Thị kim Lan—TT Thanh sơn-TT Thanh sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ 02103873127
221 Nguyễn thị Thanh Hương—Địch quả -Địch quả -Tân Sơn -Phú Thọ 01638300717/
222 Cô Xuân—Địch quả -Địch quả -Tân Sơn -Phú Thọ 0903493795
223 Ngyễn Thị Minh Tiền—Tân Phú-Tân Phú-Tân Sơn -Phú Thọ 0915514462
224 QT 16 _ANH CƯỜNG—Tân Phú-Tân Phú-tân sơn-Phú Thọ 972972547
225 Lê Văn Luận—Tân Phú-Tân Phú-Tân Sơn-Phú Thọ
226 Nguyễn tiến Đẹp—Thạch Kiệt-Thạch Kiệt-Tân Sơn -Phú Thọ 0916950917
227 Hoàng Thị Thìn—Thu Cúc-Thu Cúc-Tân Sơn -Phú Thọ 0916101312/
228 Hoàng Thị Liên—Lai Đồng-Lai Đồng-Tân Sơn -Phú Thọ 0915959442/
229 Nguyễn Thị Chung—Minh Đài-Minh Đài-Tân Sơn-Phú Thọ
230 QT:Huy Hằng—Minh Đài-Minh Đài-Tân Sơn -Phú Thọ 0987046761
987046761/
231 Trần Thị Hồng Nhung—Võ Miếu-Võ Miếu-Thanh Sơn-Phú Thọ
232 Nguyễn thị Hậu—Võ Miếu-Võ Miếu-Thanh Sơn-Phú Thọ
233 NGUYỄN THỊ MẬN—Võ Miếu-Võ Miếu-thanh sơn-Phú Thọ
234 chị tới—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 0977867819
235 chị thọ—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 01686057004
236 QT 41 CHỊ THẢO—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 01674676749
237 QT 04 CHÚ TÂN—phù ninh-phù ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 02103 310186
238 Ngô Thị Minh phương—phú lộc-phú lộc-Phù Ninh-Phú Thọ 02103773030
239 QT sao đỏ 2o–phù ninh-phú thọ-phú thọ-Phù Ninh-Phú Thọ 963868062
240 Nguyễn Thị Hồng Chuyên—Ngã Ba Then-Ngã Ba Then-Phù Ninh-Phú Thọ 02103829524
241 Trịnh Ngọc Điệp–Đá Thờ-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0979505509
242 Hà Thị Vân Anh–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103503086
243 Trần Thị Thanh Tâm–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 01682693451
244 Nguyễn Thị Sinh–Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0987957050
245 NT Long Lợi 2–Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0973858855/
246 Hán Thuý Hà–Châu phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103503313
247 Nguyễn Thị Lý–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0912858540
248 NT Long Lợi 1–Đường Nam-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103829669/
249 Chị Huyền –Chợ Châu Phong-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0973214330
250 QT số 48–Ngã 3 phủ lỗ-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0985602788
251 Nguyễn Thị Nguyệt Liễu–Phú lộc-TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103773188
252 Đinh Thị Hằng–Khu 5 -Phú lộc-Phú lộc-Phù Ninh-Phú Thọ 0975892448
253 Nguyễn Thị Hải Yến–Phú Lộc -TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103773155
254 Chị Oanh—Phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 01685049091
255 Phan Thị Thu Hường-Chợ Tiên Phú-Xã Tiên Phú-Phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 0972273577
256 QT: Tuấn Quỳnh—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0985736466
257 QT 17 Ngô Thanh Huyền—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 02103762094
258 Ha Manh Son—phu ninh-phu ninh-Phù Ninh-Phú Thọ 09196815656
259 Nguyễn Mạnh Cường—TT Bãi Bằng-TT Bãi Bằng-Phù Ninh-Phú Thọ 0979780189
260 Qt số 13 Cty DP Hồng Đức–Khu 4-Phú Hộ -Phú Hộ -Phù Ninh-Phú Thọ 0984452066
261 QT Kim Ngân–Châu Phong—Việt Trì-Phú Thọ 915172002
262 NT 68 Châu Phong– Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-việt trì-Phú Thọ 945090333
263 NT: Hồng Anh-SN:351-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0984.493.467
264 QT:Oanh Oanh-SN:65-Khu 8-Đường Lê Quý Đôn-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0942.930.529
265 T.Tâm Dược Mỹ Phẩm-165-Đ.Quang Trung-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0983617889
266 NT:Lợi Dân-SN:64-Khu 6-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0915.924.161
267 NT:Lê Lợi-SN:397-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.992.125
268 NT:Hoàng Thái-SN:520-Đường Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0986.554.998
269 QT:Số 03 Hoàng lan-SN:572-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.527.866
270 NT:Cao Thị An-SN:574-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.844.074
271 NT:Thành Đạt-SN:576-Tân Xuân-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0989.888.081
272 NT:Anh Trang-SN:586-Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0975.785.689
273 NT:Đức Thiện-SN:212-Hàn Thuyên-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0983.459.376
274 QT:Số 10-62-Đ.Tân An-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.842.790
275 QT.Trung Tâm C.Ty SKT—Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 01276.637.018
276 NT:Tuấn Thanh-34-Đ.Trần phú-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ 0917.293.858
277 QT:Phúc Trang-306-Đ.Trần phú-Dữu Lâu-Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ 0985.398.585
278 Trần thị Thúy—Trần Phú -Trần Phú -Việt trì-Phú Thọ 02103940516
279 QT:Nguyệt Châu–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 0947.141.717
280 ĐLBT:Hồng Bích–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.970.161
281 QT:Số 14-SKT–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 0975.150.250
282 QT: Số 31–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.970.033
283 QT:58–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 0210.3.500.129
284 NT:Thái Huyền–Khu 01-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 01687.300.883
285 ĐLBT:Số 59—Kim Đức-Kim Đức-Việt Trì-Phú Thọ 0988.454.232
286 QT:Lê Thị Như Quỳnh—Kim Đức-Kim Đức-Việt Trì-Phú Thọ 0972.404.110
287 NT Đức Hải-Vân Phú-Việt Trì-Việt Trì-Việt Trì-Phù Ninh-Phú Thọ 0983468550
288 QT Chị Hòa— Hùng lô- Hùng lô-Việt Trì-Phú Thọ ,01682169262
289 QT:Hoàng Thị Ngọc—Hùng Lô-Hùng Lô-Việt Trì-Phú Thọ 0977.402.415
290 NT Ngọc Lâm-168-Đ.Trần phú-Dữu Lâu-Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ 2103940683
291 Hải Dung–Khu 02-Vân Phú-Vân Phú-Việt Trì-Phú Thọ 2103500129
292 Cô Thơm—chợ z4-chợ z4-TX Phú Thọ-Phú Thọ 1698063951
293 QT nghiễm Phú–Chợ Z4-tx Phú thọ-tx Phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0973876948
294 Nhà Thuốc Mai Hải—Chợ Phú Thọ-Chợ Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 1699142027
295 Phạm Thị Mai Lanh—Chợ Phú Thọ-Chợ Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0986047170
296 Chị Lương-Chợ Mè-Thị Xã Phú Thọ-TX phú thọ-TX phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 01646696384
297 Nguyễn T.Thanh Hương–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0973935484
298 Nguyễn Thị Thu Hà–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 01669090669
299 Đỗ Thị Mỹ Hằng–Khu 18–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 01676325200
300 Trần Thị Hương–Khu 19-Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0978898958
301 Cô Nguyệt –Khu 2–Xã Phú Hộ-Xã Phú Hộ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 02103760235
302 Ma Thị Kim Cúc–Khu 7-Hà Lộc-Hà Lộc-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0633283321
303 NT minh dân–TX phú thọ-TX phú thọ-TX phú thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0974849649
304 CN dược Thị Xã Phú Thọ—Hùng Vương-Hùng Vương-TX Phú Thọ-Phú Thọ 0984535656
305 Đinh Thị Tâm—Cổng BV-Cổng BV-TX Phú Thọ-Phú Thọ 3821262
306 Nguyễn Duy Hằng—Phú Bình-Phú Bình-TX Phú Thọ-Phú Thọ 3820317
307 Đinh Thị Huấn–59-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 2103820515
308 QT Trung Tâm Cty Sao Đỏ—Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 915165693
309 Nguyễn Hữu Thế–0-Tân An-Tân An-TX Phú Thọ-Phú Thọ 210820438
310 Cô Phương–TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 02103501078
311 NT thanh Xuân–0-Hòa Bình-Hòa Bình-TX Phú Thọ-Phú Thọ 210820438
312 QT Bích Chi–0-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 1657694820
313 NT Hải Nga–29-Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-Phú Thọ 2103820877
314 ĐLBT: Số 18-Sao Đỏ–Tân An 03-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 01678594152
315 ĐLBT: Số 22–Tân An 03-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 0945386683
316 Đại Lý Số 01-Hoan Anh–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 02103870530
317 QT: Số 18–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 0944288184
318 NT: Thịnh Chung–Tân An 04-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 02103870418
319 QT: Số 02–Tân An 02-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 02103870704
320 QT: Số 01–Tân An 02-TT Yên .Lập-TT Yên .Lập-Yên lập-Phú Thọ 02106286296
321 QT: Số 10–Khu Trung Tâm-Lương Sơn-Lương Sơn-Yên lập-Phú Thọ 01695711505
322 QT:Hoàng Thị Kim Oanh–Khu Trung Tâm-Lương Sơn-Lương Sơn-Yên lập-Phú Thọ 0985510351
323 CN Dược Đoan Hùng—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ 01642141872
324 CN Dược Đoan Hùng—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ 0978958639
325 Nguyễn Thị Tích —TTĐoan Hùng-TTĐoan Hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ 0983200608
326 Giang Kiều Liên—Tây Cốc -Tây Cốc -Đoan Hùng-Phú Thọ 01688546709
327 Nguyễn Cấp Tiến—Tây Cốc -Tây Cốc -Đoan Hùng-Phú Thọ 0988128751
328 QT Xuân hòa–Khu 6-Xuân Lũng-Xuân Lũng-Lâm Thao-Phú Thọ 01654167381
329 Trần thị tường linh—TT Đoan hùng-TT Đoan hùng-Đoan Hùng-Phú Thọ 0919181393
330 Nguyễn Thị Minh Hiền— Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ 0987543529
331 QT Tranh Vịnh— Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ 01244388858
332 QT Cô Hoa–Khu 6- Chân Mộng- Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ 02103855491
333 QT sô 05 –Khu 16-Phú Hộ-Phú Hộ-Phù Ninh-Phú Thọ 0987526580
334 QT Cô Hoa–Thôn 4-Chân Mộng-Chân Mộng-Đoan Hùng-Phú Thọ 01655361292
335 QT Lê Anh Dũng-1-Nguyễn Trãi -Âu Cơ-Âu Cơ-TX Phú Thọ-
336 QT Đặng Thị Nhung–Khu 4-Phú Hộ-Phú Hộ-TX Phú Thọ-
337 QT Số 4–Khu 6-Thanh Vinh-Thanh Vinh-TX Phú Thọ-
338 QT 42-Thục Luyện–Thanh Sơn-Thanh Sơn– 0915189215
339 QT 60-Võ Miếu–Thanh Sơn-Thanh Sơn– 01678694093
340 QT Thôn 11 –Tiêu Sơn—Đoan Hùng- 0975023585
341 QT Thôn 11 –Sóc Đăng—Đoan Hùng- 01684336267
342 NT Giang Thanh–Chợ Nông Trang—Việt Trì-Phú Thọ 0964921003
343 NT Dũng Chi–Đường Đại Nải-Nông Trang-Nông Trang-Việt Trì-Phú Thọ 0984179666
344 NT Thu Anh–Đường Châu Phong-Tân Dân-Tân Dân-Việt Trì-Phú Thọ
345 NT Hữu Nghị-SN 132-Phố Cầu Đất-Thanh Sơn-Thanh Sơn– 0974214991
346 NT An Nhiên-507-Châu Phong-Gia Cẩm-Gia Cẩm-Việt Trì-Phú Thọ 0973531136
347 QT số 18-Khu 02–Hà Lộc-Hà Lộc-TX Phú Thọ- 0988160867
348 QT số 40-Khu Bình Dân–Thục Luyện-Thục Luyện-Thanh Sơn- 01634524429
349 QT Số 45-Khu 6–Phú Lộc-Phú Lộc-Phù Ninh- 0968992999
350 QT 91 Tạ T, Hương–phù Ninh-Phù Ninh-Phù Ninh-Phú thọ- 0979316466
351 NT Bích Chi–nông Trang-Việt Trì-Việt Trì-Phú thọ- 0984179666
352 QT Lưu Yến–tứ mỹ -tam nông-tam nông-Phú thọ- 0972666832
353 QT Anh Phương– Nông Trang -Việt Trì-Việt Trì-Phú thọ- 0973702477
354 Tạ Thị Thu Hằng–Tiêu Sơn-Đoan Hùng-Đoan Hùng-Phú thọ- 1684338039