Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Khánh Hòa

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  Nhà thuốc Nhiên 8 Đường 2 tháng 4 Vĩnh Hải Nha Trang 0976472479
2  Quầy số 9 (Thanh Lan) Xuân hòa 2 Ninh phung Ninh Hòa 583620247
3  NT Mai Hân 112 Đường 2/4 Vạn Thạnh Nha Trang 586536258
4  Quầy 82 15 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 586251556
5  Như Ngọc 164 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 583831452
6  NT Thiện Chí 21 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Nha Trang 583834402
7  Vỉnh Phước 252 Đường 2/4 Vĩnh Phước Nha Trang 583821499
8  NT Khang An I 176A Thống Nhất Phương Sài Nha Trang 0583823400
9  NT Hữu Nghĩa 28 Nguyễn Khuyến Vĩnh Hải Nha Trang 0583832631
10  Thanh Hảo 20 Nguyễn Khuyến Vĩnh Hải Nha Trang 583704684
11  NT Trọng Tín 8 Mai Xuân Thưởng Vĩnh Hải Nha Trang 0583836956
0935858836
12  Quầy Quang Nhựt 148 2 Tháng 4 Vĩnh phước Nha Trang 903528876
13  Thúy Hằng Chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải Nha Trang 982962379
14  NT Thanh Hải Kiot 8 Chợ Đầm Vạn Thạnh Nha Trang 0583823855
15  Nhà thuốc Dân Lợi 16 Thái Nguyên Nha Trang Khánh Hòa 0583561878
0917968368
16  Vĩnh Hòa Chợ Ba làng Vĩnh Hòa Nha Trang 583550700
17  NT Ngọc Lan 61 Tháp Bà Vĩnh Thọ Nha Trang 0583542099
18  Út Hiền (MP4) Hòn Nghê Vĩnh Ngọc Nha Trang 916542253
19  Tuấn Việt (Minh Phúc 3) Thôn Đông Vĩnh Phương Nha Trang 0977554064
20  Minh Phúc 7 Km6 Đường 23/10 Vĩnh Trung Nha Trang 583892616
21  Bảo Phát 58 Đường 23/10 Vĩnh Hiệp Nha Trang 583891486
22  Vân Khánh 3/B 2 Tháng 4 Vĩnh thọ Nha Trang 0979827108
23  NT Minh Hưng Km 6 Đường 23/10 Vĩnh Thành Nha Trang 0583894234
0905081778
24  NT Đồng Hưng 253 Trần Quí Cáp Ninh Hiệp Tx Ninh Hòa 0583502797
25  NT Hữu Nghị 5a1 Trần Quí Cáp Ninh Hiệp Tx Ninh Hòa 0906480012
26  Bảo Việt 171 Trần Quí Cáp P.Ninh hiệp Tx Ninh Hòa 583844851
27  Tiến Hưng 199 Trần Quí Cáp P.Ninh hiệp Tx Ninh Hòa 583845901
28  NT Kim Thoa 125 Trần Quí Cáp Ninh Hiệp Tx Ninh Hòa 0583508251
29  Minh Nguyệt 01 Nguyễn Trường Tộ P.Ninh hiệp Tx Ninh Hòa 989849082
30  Thanh Thủy 25c Nguyễn Trường Tộ P.Ninh hiệp Tx Ninh Hòa 977061974
31  Khánh Trang OL1-Phước đa 3 Ninh đa Ninh Hòa 583845773
32  NT Nam Trân QL26 Dục Mỹ Ninh Hòa 0583848131
33  NT Bảo Anh QL26 Dục Mỹ Ninh Hòa 583848292
34  NT Nhân Việt Tổ DP17 Ninh Hiệp Ninh Hòa 0583632775
35  Hoàng Giang (quầy 12) Thôn Thạnh Mỹ Ninh Quang Ninh Hòa 0583641306
36  NT Thanh Linh Đá Bàn Ninh Sơn Ninh Hòa 0978899559
37  NT Phương Chi 98 Nguyễn Huệ TT.Vạn Giã Vạn Ninh 0982458772
38  Nhà thuốc  Thu Lan 195A Trần Quí Cáp TT Ninh hòa Ninh Hòa 0583845399
39  Quầy thuốc số 5 Chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải Nha Trang 0944138427
40  Nhà thuốc Vạn An 147 Nguyễn Huệ TT Vạn giã Vạn ninh 583840130
41  NT Thanh Châu 111 Nguyễn Huệ TT Vạn Giã Vạn Ninh 0583840413
42  NT An Nhiên 2 Lý Quốc Sư Vạn Thắng Nha Trang 0583823623
43  NT Hữu Thạnh 217 Sơn Thủy Vĩnh Phước Nha Trang 583833498
44  Quầy thuốc số 13 (Chị Trinh) Bưu Điện Hòn Khói Ninh Diêm Ninh Hòa 0583849411
45  NT Khánh Toàn 228 Trần Quí Cáp Ninh Hiệp Tx Ninh Hòa 0583846137
46  Quầy thuốc 29 38A Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa Nha Trang 0935388797
47  Thiên Phúc 7 Cầu Bè Vĩnh Thạnh Nha Trang 919928101
48  Quầy Tuấn Tú Chợ Vĩnh ngọc Vĩnh Ngọc Nha Trang 914036498
49  Quâỳ 55 4 Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa Nha Trang 583543380
50  Thanh Bình Đá Bàn Ninh sơn Ninh Hòa 986360073
51  Quầy Tín Khôi Km6 23/10 Vĩnh Thành Nha Trang 942402598
52  Quầy Nguyên Hân Km6 23/10 Vĩnh Hiệp Nha Trang 977393250
53  Quầy 64 64 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 0905507588
54  NT Quang Khánh 14 Phương sài Phương sài Nha Trang 0583821413
0935756585
55  Minh Huy 134 Phương sài Phương sài Nha Trang 583826654
56  Quầy 81 Ba làng Vĩnh hòa Nha Trang 0583550134
57  Nam Phượng thôn Võ Tánh Vĩnh lương Nha Trang 0986519017
58  Đại lý thuốc tây Lương Sơn Vĩnh lương Nha Trang 0583839558
59  NT Kim Khánh Phú Hội 2 Vạn Thắng Vạn Ninh 01694991065
60  Thanh Phương Đường 23/10 Vĩnh thành Nha Trang 905496949
61  Đức Thành km6 Đường 23/11 Vĩnh trung Nha Trang 583890234
62  Quầy thuốc số 22 16 Võ Tánh Vĩnh Lương Nha Trang 0912926045
63  Quầy 27 (Cty Dược) QL1 Ninh An Ninh Hòa 583621035
64  Quầy 4 (Cty Dược) QL1-Xuân Tự Vạn Hưng Vạn Ninh 0583612404
0943102839
65  NT Phương Ngân 106 A1 Vĩnh Điềm Trung Nha Trang 0984150489
66  Uyên Phúc 101 Đường A1 Vĩnh điềm trung Nha Trang 946830405
67  NT Gia Tuệ 97 Đường A1 Vĩnh Điềm Trung Nha Trang 0905197747
68  Vĩnh Điềm Trung 115 đường 23/11 Vĩnh hiệp Nha Trang 583890076
69  Quầy thuốc số 13 (Chị Thúy) Hương Lộ 45 Ngọc Hiệp Nha Trang 0905509599
70  NT Hà Vy 28 2 tháng 4 Vĩnh hải Nha Trang 0932575725
71  Nhà thuốc Hóa Trúc 74 Điện Biên Phủ Vĩnh hòa Nha Trang 0993559680
72  Quầy thuốc 84 3/1 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 0583836414
73  Tùng Thảo 460 Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang 0935736188
74  NT Minh Thương 57 Đường Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa Nha Trang 01677387168
75  Quầy Thuốc 59 Chợ Mới Ninh Quang Ngọc Hiệp Nha Trang 0583812063
76  Phong Phú 81 Đường Trung Tâm Viĩnh Thạnh Nha Trang 0988005583
77  Xuân Vinh Chợ Ga Vĩnh Thạnh Viĩnh Thạnh Nha Trang 0583893639
78  Quầy Thuốc 55 Xuân hòa 2 Ninh Phụng Ninh hòa 0934711706
79  Quầy Tiến Thành 258 Lương Định Của Nha Trang Khánh Hào 0963135545
80  Hy Vọng 1 Võ Tánh Viĩnh Lương Nha Trang 0583728146
81  Thanh Thuỷ Quaảng Hội Vạn Thắng Vạn Ninh 0935371869
82  Quấy Thuốc Hỷ 72 Trần Hưng Đạo Vạn Gĩa Vạn Ninh 0973017115
83  Kim Ngân 1105 Đường 23/10 Nha Trang Khánh Hòa 01677026246
84  Bảo Trân 10 d Đường 19/5 Nha Trang Khánh Hòa 01685753596
85  Kim Hoàng Đường 23/10 Nha Trang Khánh Hòa 0583891628
86  Quấy Thuốc 37 Chợ Đá Bàn Vạn Gĩa Khánh Hòa 0586508150
87  Minh Nhật 489 Lương Định Của Viĩnh Ngọc Nha Trang 0934756661
88  Kim Mai 131 Nguyễn Xiễn Vĩnh Phương Nha Trang 0935650934
89  Ngọc Yến Cát Lợi Viĩnh Lương Nha Trang 0903540441
90  NT Thanh Hoàng Chợ Ga Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Nha Trang 01633593935
91  NT Minh Hoàng Lương định Của Nha Trang Khánh Hòa 01688130623
92  NT Thảo Vy 787 Lương Định Của Nha Trang Khánh Hòa 0583890368
93  NT Cao Vương Thôn Sơn Lộc Lạc An Ninh Hòa 0995584788
94  Bảo Nam Xã Vĩnh Thái Nha Trang Khánh Hòa 0905818147
95  Tuấn Tú Tổ 6 Xuân Lạc Viĩnh Ngọc Nha Trang 0914036498
96  NT Ngọc Tiên Thôn Gia Mỹ Ninh An Ninh Hòa 01667410125
97  NT Khánh Hiền Phong Phú 1 Ninh Giang Ninh Hòa 0614738240
98  NT Hòa Hưng 16 Tăng Bạt Hổ Vạn Thạnh Nha Trang 0919999793
99  Quầy 41 Ninh Đa Ninh Hòa Khánh Hòa 0905750702
100  NT Minh Huệ Tổ 5 Vĩnh Thạnh Nha Trang Khánh Hòa 0974251505
101  NT Ngọc Thoại Thôn Bình Sơn Xã Ninh thọ Ninh Hòa 01264756940
102  NT Ngọc Thanh 96 Chính Hữu Viĩnh Lương Nha Trang 01222471426
103  Quầy 38 70 Nguyễn Huệ Vạn Giã Vạn Ninh 0995601768
104  Cường Vân 536 Đường 2/4 Viĩnh Hải Nha Trang 0935636328
105  Quầy 60 228 Bến Đò Ninh Hà Ninh Hòa 01266601745
106  Quầy 3 158 Bến Đò Ninh Hà Ninh Hòa 0987925856
107  Quầy 62 Tân Tứ Ninh Thượng Ninh Hòa 0905828694
108  Gia Khang Tân Tứ Ninh Thượng Ninh Hòa 0976843448
109  Huyền Trang 221 Phú  Nông Vĩnh Ngọc Nha Trang 0906824029
110  Quyên Bình Xuân Lạc Vĩnh Ngọc Nha Trang 0976375987
111  Phúc Hương 274 Lương Định Của Vĩnh Ngọc Nha Trang 0583562059
112  An Khang Tân Thủy Ninh Lộc Ninh Hòa 0935006589
113  Như Quỳnh Chợ Văn Định Ninh Đông Ninh Hòa 01688309933
114  Thanh Phong Vĩnh Châu Vĩnh Hiệp Nha Trang 01223802858
115  Thiên Lam Tổ 7 Vĩnh Châu Vĩnh Hiệp Nha Trang 0973074021
116  Quầy 51 84 Hương Lộ 45 Ngọc Hiệp Nha Trang 0905390155
117  Quầy 50 Cảng Hòn Khói Ninh Diêm Ninh Hòa 01664824872
118  Quầy 49 Cảng Hòn Khói Ninh Diêm Ninh Hòa 0918575633
119  Quầy 45 Chợ Văn Định Ninh Đông Ninh Hòa 0908298462
120  Tâm Quang 12 Tổ 21 Hòn Nghê 2 Vĩnh Ngọc Nha Trang 01648819997
121  Tường Vy Bằng Phước Ninh Phú Ninh Hòa 0917878774
122  Quầy 43 Bằng Phước Ninh Phú Ninh Hòa 0905513212
123  Quầy 56 Bình Thạnh Ninh Bình Ninh Hòa 0932144489
124  Quân Nhi Vạn Thuận Ninh Ích Ninh Hòa 01202885292
125  Mạnh Hùng Phú Cang 2 Vạn Phú Vạn Ninh 0977322735
126  Quầy 5S 702 Đường 23/10 Vĩnh Thạnh Nha Trang 0979388012
127  Hải Yến Xuân Đông Vạn Hưng Vạn Ninh 0973446642
128  Minh Hòa Tân Dân 2 Vạn Thắng Vạn Ninh 0935855611
129  Bảo Đức Tu Bông Vạn Phước Vạn Ninh 0905422221
130  Quầy 30 Cổ Mã Vạn Thọ Vạn Ninh 0583938022
131  Quỳnh Trâm 531 Trần Quý Cáp Ninh Hòa Khánh Hòa 0905194755
132  Tâm Đức 1 Phong Thanh Ninh Ích Ninh Hòa 01228586173
133  Thanh Hạnh 597 Đường 23/10 Vĩnh Thạnh Nha Trang 0905580788
134  Quầy 29 Quốc lộ 26 Ninh Xuân Ninh Hòa 0583620159
135  Hoàng Kim Lô 1 Lý Thái Tổ Vĩnh Hòa Nha Trang 0938780998
136  Quầy 42 24B Nguyễn Thị Định Vĩnh Nguyên Nha Trang 583882553
137  Nhà thuốc Tế Sanh 76 Ngô Gia Tự Phước Tiến Nha Trang 0583510754
138  NT Quang Trung 149 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 0583510402
139  NT Khánh An 145 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 0583511946
140  NT Thiên Bình 1 11/8A Nguyễn Thiện Thuật Tân Lập Nha Trang 0583521060
141  Khánh Vân 48 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang 0583512578
142  NT 48 30 Lạc Long Quân Phước Hải Nha Trang 583878534
143  NT Minh Thúy 140B Nguyễn Trãi Phước Hải Nha Trang 0583872108
144  Minh Phú 30B Trần Nhật Duật Phước Hải Nha Trang 583874417
145  Quầy 24 256 Dã Tượng Vĩnh Nguyên Nha Trang 586283385
146  NT Lan Chi Lô 50 Đường Số 2 Kho Cảng Bình Tân Vĩnh Nguyên Nha Trang 0583882563
0903553439
147  Lâm Đỏ 12/1 Võ Thị Sáu Vĩnh Nguyên Nha Trang 583881984
148  NT Phước Huệ  Lô 16 Võ Thị Sáu Vĩnh Nguyên Nha Trang 0583884007
149  NT Hoa Thiên 68 Trần Phú Vĩnh Nguyên Nha Trang 583590194
150  NT Thuận Thảo 85 Đồng Nai Phước Hải Nha Trang 058387896
151  Quầy số 52 Chợ Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang 583884948
152  Quầy Thanh Trúc Phước Điền phuoc Đồng Nha Trang 935917990
153  NT Kim Huệ Phước Điền phuoc Đồng Nha Trang 0583710437
0977304657
154  Như Ý 4 Võ Thị Sáu vinh truong Nha Trang 583884041
155  NT Lan Anh 217 Đại Lộ Hùng Vương Cam Ranh 01668738355
058385465
156  Lan Tập Đại Lộ Hùng Vương Cam Ranh 0583950117
157  Quỳnh Giao Chợ Cam Đức Cam Lâm 583983367
158  NT Quốc Khải Chợ Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa 0985142777
159  Trường Sinh Chợ Cam Đức Cam Lâm 1693537831
160  NT Tế Sanh Đường 129A Đường 3/4 Cam Ranh Khánh Hòa 058856356
01645132422
161  NT Phùng Hưng 22/8 Đường 3/4 Cam Ranh Khánh Hòa 0583951909
162  Thiện Phúc Văn Tứ Cam Lâm 905977205
163  Hưng Thạnh Đường Cam Nghĩa Cam Ranh Khánh Hòa 0583857634
164  NT Thanh Thủy Nguyễn Công Trứ Cam Ranh Khánh Hòa 0583857189
165  Chị Hằng ( Lâm Ngọc Trọng) Tỉnh Lộ 9 Cam Ranh Khánh Hòa 583997079
166  Quầy Hùng Lánh 97 Nguyễn Thái Học Cam Ranh Khánh Hòa 0583854562
167  Minh Phúc 25 QL1A Cam Lâm 01632574650
168  Quầy Thùy Dung Chợ Suối Tân Cam Lâm 583743076
169  Chị Duyên Cầu Bắc Cam Ranh 586262351
170  ĐL Chị Trân Chợ Xuân Lập Cam Lâm -1694960456
171  Thủy Tiên Suối Dầu Suối cát 0583743200
172  Quầy Ngoc lan Suối Dầu Suối cát 987979571
173  Cty CP Dược Khánh Hòa 74 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang 0583812897
174  Vạn Thắng 228 Thống Nhất Phương Sài Nha Trang 583825681
175  Quầy thuốc số 9 Chợ số 3 Cam Ranh Cam Ranh 0583861460
176  Q Quỳnh Như Cam Tân Cam Lâm Cam Lâm 935214740
177  Hoàng Anh Nguyễn Công Trứ Cam Nghĩa Cam Ranh 0986977869
178  Thiện Phương 119B Lý Nam Đế Phước Hải Nha Trang 0583883545
179  Hồng Loan Cửu Lợi Cam Hòa Cam Ranh 01673817340
180  Dân An Đường 3/4 Cam Ranh 3856302
181  Quầy 23 23 Hùng Vương Tân Lập Nha Trang 0583521857
182  Thiên Hòa 31B/21 Hoàng Văn Thụ Cam Ranh Khánh Hòa 0583953232
183  NT Thái Bình 131 Ngô Gia Tự Tân Lập Nha Trang 0905945657
184  CHI LE Cam Phước Đông Cam Ranh 1287669106
185  van thanh 7 Cam Phước Đông Cam Ranh 916935377
186  Minh Phúc 16 phu binh1 Cam Tân Cam Lâm 3991036
187  Kim My cho tan xuong Suối Cát Cam Lâm 01998725363
188  Quầy 85 5B Phước Long Phước Long Nha Trang 01665638494
189  Mũi Lé 1001 40 Nguyễn Thị Minh Khai Tân Lập Nha Trang 0973180521
190  My Dung lo726 Hòn Rớ phuoc Đồng Nha Trang 01653789926
191  Hiếu Kiên Số 01 Lê Hồng Phong Phước Hải Nha Trang 905085655
192  Băng Nhi 97 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang 918266372
193  Cửa hàng thực phẩm chức năng ACE 3/10 Trần Quang Khải Nha Trang 01675322369
194  Quầy 38 59 Phước Long Phước Long Nha Trang 582210282
195  Ngọc Hà 404b Lê Hồng Phong Phước Long Nha Trang 0914455188
196  khánh nam lo e 2 tô hiệu vĩnh nguyên Nha Trang 0905255086
197  NT Việt Khánh 4 Lạc Long Quân TT.Diên Khánh Diên Khánh 0583850913
198  NT Thảo Nguyên 58 Hùng Vương TT.Diên Khánh Diên khánh 0903544494
199  Hoài Linh QL1- thôn 3 Diên phú Dien khánh 1629660254
200  NT Thanh Hồng QL1 Diên Phú Diên Khánh 0586522296
201  NT Minh Nhựt 28 Lý Tự Trọng TT.Diên Khánh Diên Khánh 0583853025
202  NT Vạn Phúc 1 118 Lý Tự Trọng TT Diên Khánh Diên Khánh 01689961921
203  Quầy Phú Lộc 32 Lý Tự Trọng TT Diên Khánh Diên Khánh 583851543
204  Tâm Đức 40 Lý Tự Trọng TT.Diên Khánh Diên Khánh 583852169
205  Ánh Phương Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 979771525
206  Quầy số 10 Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 583767878
207  Phương Huyền Thiện phò Diên phước Dien khánh 583780159
208  Y Đức 0 Thanh Minh Diên Lạc Diên Khánh 586530457
209  Minh Phúc Thanh Minh Diên lạc Diên Khánh 905020537
210  Thanh Duy Tường thành Diên thạnh Diên Khánh 583503542
211  Phước An đường 0 QL1 – Cầu lùng Khánh Phú Diên Khánh 583750499
212  NT Tiến Lộc Thôn Trung Diên Lâm Diên Khánh 01655919734
213  NT An Bình Thôn Trung Nam Diên Toàn Diên khánh 0906502679
214  Phương Trang 30 Ngô Gia Tự Phước Tiến Nha Trang 0905369349
215  Minh Phúc 28 Thôn Đông Diên xuân Diên Khánh 01682210302
216  Liên Mỹ Thôn Trung Diên Lâm Diên Khánh
217  Shop 109 109 Nguyễn Thiện Thuật Tân Lập Nha Trang 0934832493
218  NT Phúc Khang 31 Hùng Vương Diên Khánh Khánh Hòa 0583771698
219  Quầy Thuốc Hoàng Quân Thôn 2 Diên Phú Diên Khánh 0905037401
220  Quầy Thuốc Gia Linh Phú Lộc Tây 2 tt diên Khánh Diên Khánh 0987342262
221  Quầy thuốc Khải Ân 03 Hùng Vương TT.Diên Khánh Diên Khánh 0979306004
222  Nhà Thuốc Thảo Nguyên 66 Truường Sa Phước Long Nha Trang 0935434237
223  Quầy thuốc Trà Giang 44 Lý Thái Tổ Chợ Tân Đức Diên Khánh 0982636551
224  Cửa Hàng Wine 53/1 Nguyễn Thiện Thuật Tân Lập Nha Trang 01228681102
225  Quầy 29 Hòa Do 7 Cam Thành Nam Cam Ranh 01657407347