Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Hòa Bình

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Công ty TNHH An Trường–296/25 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183853241
2NT Thanh Dung–Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183286559
3Công ty CPDP Hòa Bình–Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0915316868
4Nguyễn Hương Giang–89/19 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183856147
5NT Quang Chính–58/31 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183887117
6Nguyễn Thị Tuyết–176/20 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0983748491
7Công ty CPDP An Thái–216/21 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0916122046
8Nhà thuốc Thanh Thúy–19/16 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183851151
9Nhà thuốc Nga Cách–116 Cù Chính Lan-Phương Lâm-Phương Lâm-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0968078468
10NT Nguyễn Thị Thanh Nhàn–90B Chi Lăng-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183851607
11NT Thu Hoài–1/27 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183894149
12Phạm Thị Hồng Lam–22/17 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0974456409
13Lê Thị Thoan–31/17 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0983147111
14NT Thu Thủy–32/17 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183894554
15Công ty CPDTTYT Hòa Bình–5A/12 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0908386109
16Mai Thị Hoa–7/18 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183857610
17Nguyễn Hương Huệ–8/8 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183853078
18Trần Thị Ngọc Lan–Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183212117
19NT Tám Hường–Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183898669
20NT Phú Lộc–Trần Hưng Đạo-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình989374485
21Hà Thị Minh Chúc—Bãi Nai-Bãi Nai-Kỳ Sơn-Hòa Bình01668304036
22Quầy thuốc Dũng Hằng—Bãi Nai-Bãi Nai-Kỳ Sơn-Hòa Bình01283842445
23Vũ Thu Hiền—Bãi Nai-Bãi Nai-Kỳ Sơn-Hòa Bình916122866
24Sa Thị Hương–Tiểu khu 8-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình984811181
25Nguyễn Thị Duyên–Tiểu khu 8-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình983471556
26Nguyễn Tiến Hồng–Khu 5-TT Kỳ Sơn-TT Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình02183842115
27Nguyễn Thị Phương–Khu 5-TT Kỳ Sơn-TT Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình0984855245
28Ngô Thị Hoa—TT Kỳ Sơn-TT Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình01689366457
29Dương Thị Thu–Đường 6—Lương Sơn-Hòa Bình01649366551
30Ngô Thị Thủy–Số 35 Tiểu khu 13-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Lương Sơn-Hòa Bình0966698882
31Quầy Thuốc Số 1—–TT Kỳ Sơn-Hòa Bình0986448745
32Nguyễn Thị Nhàn–Chợ Đồn tiểu khu 8-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Lương Sơn-Hòa Bình0976278486
33Vũ Thị Hương–TK6-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Hòa Bình-Hòa Bình978374593
34QT số 2–Dân Hạ-Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Hòa Bình-Hòa Bình977457985
35Nguyễn Thị Tâm–TK8-TT Lương Sơn-TT Lương Sơn-Hòa Bình-Hòa Bình985573887
36HT số 7—Ngã 3 vẻ-Ngã 3 vẻ-Kim Bôi-Hòa Bình0984167677
37Nguyễn Thị Hiền—TT Bo-TT Bo-Kim Bôi-Hòa Bình0968573548
38Đinh Thị Hương—Kim Bình-Kim Bình-Kim Bôi-Hòa Bình01677334868
39Lê Thị Hường—Kim Bình-Kim Bình-Kim Bôi-Hòa Bình01687485565
40Nguyễn Thị Nga—TT Kim Bôi-TT Kim Bôi-Kim Bôi-Hòa Bình01697698788
41Hà Thị Liên–Đông Hòa-Mỵ Hòa-Mỵ Hòa-Kim Bôi-Hòa Bình0984778881
42Đoàn Phi Sơn–Phố Bưởi-Hạ Bì-Hạ Bì-Kim Bôi-Hòa Bình01684279747
43Hoàng Thị Liên–Phố Bưởi-Hạ Bì-Hạ Bì-Kim Bôi-Hòa Bình0979788589
44Nguyễn Thị Huấn—TT Bo-TT Bo-Kim Bôi-Hòa Bình01695025774
45QT số 12—TT Bo-TT Bo-Kim Bôi-Hòa Bình0984200388
46QT Nguyễn Thị Vui—TT Bãi Chạo-TT Bãi Chạo-Kim Bôi-Hòa Bình0968106228
47Bùi Thị Hường–Mỵ Hòa-Kim Bôi-Kim Bôi-Hòa Bình-Hòa Bình0973.989.308
48Lê Thị Tám–TT Bo-Kim Bôi-Kim Bôi-Hòa Bình-Hòa Bình01668.390.624
49Nguyễn Thị Thùy—–Lạc Thủy-Hòa Bình0973151795
50Nguyễn Thị Chung—–Lạc Thủy-Hòa Bình01266188099
51Dương Thị Tân—Phú Thành-Phú Thành-Lạc Thủy-Hòa Bình0989204399
52Nguyễn Văn Chung ( Hieu )—Thanh Hà-Thanh Hà-Lạc Thủy-Hòa Bình09894128268
53Trương Thị Tâm—Thanh Hà-Thanh Hà-Lạc Thủy-Hòa Bình0985573887
54Đỗ Thị Luyên—Thanh Hà-Thanh Hà-Lạc Thủy-Hòa Bình0963956048
55Vũ Thị Tuyết Mai–Phố Bằng Tây Phong—Cao Phong-Hòa Bình0904201165
56Đoàn Thị Hà–Khu 3-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Cao Phong-Hòa Bình0977174187
57Nguyễn Thị Thủy–Khu Bắc Phong—Cao Phong-Hòa Bình02183844106
58Nguyễn Thị Tuyến–Khu 2-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Cao Phong-Hòa Bình0984556511
59Trần Thị Thu–Khu 5-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Cao Phong-Hòa Bình0916398192
60Đào Thị Vượng–Khu 5B-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Cao Phong-Hòa Bình02183845616
61Nguyễn Thị Tuyến–Khu 1-TT Mường Khến-TT Mường Khến-Tân Lạc-Hòa Bình0984506255
62Đào Thị Loan–Khu 13-TT Mường Khến-TT Mường Khến-Tân Lạc-Hòa Bình02183/834289
63Nguyễn Thị Hoàn—Măn Đức-Măn Đức-Tân Lạc-Hòa Bình0914975286
64Nguyễn Thị Đào–Khu 2-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Tân Lạc-Hòa Bình02183845176
65Đoàn Thanh Hương–91 khu 3-TT Mường Khến-TT Mường Khến-Tân Lạc-Hòa Bình0983097681
66Trần Thị Kha—Mãn Đức-Mãn Đức-Tân Lạc-Hòa Bình0977802843
67Nguyễn Thị Hiền–Chợ Bằng Tây Phong-TT Cao Phong-TT Cao Phong-Tân Lạc-Hòa Bình0987496931
68Nguyễn Thị Hằng—Chợ Ốc-Chợ Ốc-Lạc Sơn-Hòa Bình02183862031
69Công ty CPDP Yên Thủy—TT Hàng Trạm-TT Hàng Trạm-Yên Thủy-Hòa Bình02183864128
70Nguyễn Thị Oanh–Bắc Phong-Cao Phong-Cao Phong-Hòa Bình-Hòa Bình16451210677
71Nguyễn Văn Thoại—Tân Lạc-Tân Lạc-Hòa Bình-Hòa Bình01692.110.345
72Nguyễn Thị Phượng—Tân Lạc-Tân Lạc-Hòa Bình-Hòa Bình0983.914.385
73NT Ngọc Toàn–Tổ 15-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183854771
74NT Ngọc Lan–Tổ 13 Chợ Vồ-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0915675271
75Phùng Thị Hồng–Tổ 15-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183887746
76Trần Thị Thu Thủy–Tổ 8 Chợ Vồ-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183854534
77Trần Bích Hường–Tổ 8 Chợ Vồ-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183854483
78Trần Thu Hiền–Tổ 8 Chợ Vồ-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0977436456
79Nguyễn Thị Hồng—Tân Hòa-Tân Hòa-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02197597889
80Vương Thúy Vân—Tân Thịnh-Tân Thịnh-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0902136620
81Phạm Thị Vân Anh—Tân Thịnh-Tân Thịnh-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183886611
82Nguyễn Thị Tám–Tổ 23-Tân Thịnh-Tân Thịnh-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01685933126
83Vũ Thị Hồng–Chợ Vồ-Tân Hòa-Tân Hòa-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0986965758
84Tạ Như Hoa–Tổ 2-Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183885615
85HT Hạnh Dung—Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01692442290
86Hà Kim Khánh–Tổ 1-Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183854251
87Phan Thị Quy–Tổ 9-Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01663132243
88Nguyễn Mạnh Cường–Tổ 9-Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183881152
89NT Hoàng Thảo—Thịnh Lang-Thịnh Lang-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0989972956
90NT Thanh Dung–Tổ 4-Tân Thịnh-Tân Thịnh-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0978468787
91Đỗ Thị Trinh–Tổ 15-Hữu Nghị-Hữu Nghị-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0915464680
92Công ty CPDP Tây Bắc—Tân Thịnh-Tân Thịnh-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0912514612
93NT Thân Thiện—–TP. Hòa Bình-Hòa Bình914127798
94Công ty CPDP Hà Việt–Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183896081
95Trần Thị Tuyết Mai–8/17 Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0979889518
96NT Ánh Nguyệt–17/12-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0978394682
97Nguyễn Thị Cư–Chợ Thái Bình-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01668094344
98Hoàng Thị Ngà—Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0912278998
99Nguyễn Thị Hảo–Tỉnh đội Chăm Mát-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01693243661
100Hoàng Thị Ánh Tuyết–817 An Dương Vương-Thái Bình-Thái Bình-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0988607599
101Nguyễn Thị Duyên–934/9-Thái Bình-Thái Bình-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0982493356
102Vũ Thị Thùy Dung–Tổ 18-Thái Bình-Thái Bình-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183853851
103Nguyễn Thị Bình—Thái Bình-Thái Bình-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01667562680
104Nguyễn Thị Hảo–Tổ 4-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183858189
105Nguyễn Thị Minh–Chợ Thái Bình-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0912989813
106Nguyễn Đức Thuận–Dân chủ-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01686310166
107Quầy Thuốc số 22–Tân Tiến-Dân Chủ-Dân Chủ-TP. Hòa Bình-Hòa Bình02183892138
108NT Đăng Khoa-498-Tổ 17-Đồng TIến-Đồng TIến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình01662152135
109NT Hùng Duyên—Chợ Thái Bình-Chợ Thái Bình-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0982493356
110Kim Thị Tem–Tổ 4-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình1233105613
111NT Thạch Thảo–Dân chủ-Chăm Mát-Chăm Mát-TP. Hòa Bình-Hòa Bình989811124
112NT Nga Cao–An Dương Vương-TB-TB–Hòa Bình977482118
113NT Hà Khoa–Cù Chính Lan-Đồng Tiến-Đồng Tiến-TP. Hòa Bình-Hòa Bình0901513222