Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Hải Dương

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Bình Định- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương03203.786.579
2Đại lý Hoapharco số 1—Cổ Dũng-Cổ Dũng-Kim Thành-Hải Dương01655940455
3Đại lý thuốc Tân Dược—Chợ lại-Chợ lại-Thanh Hà-Hải Dương0984.950.762
4Hiệu thuốc Bình Giang—Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-985799804
5Hiệu thuốc Bình Giang–Chợ Sặt-Thị trấn Kẻ Sặt-Bình Giang–TT.kẻ sặt-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-3776788
6Hiệu thuốc Bình Giang–Hà chợ–Bình Giang–Hà Chợ-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-972856745
7Hiệu thuốc Bình Giang–Long Xuyên–Bình Giang–Long Xuyên-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-3790310
8Hiệu thuốc Bình Giang–Phố phủ–Bình Giang–Phố Phủ-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-3778509
9Hiệu thuốc Bình Giang–TT Kẻ Sặt-Thị trấn Kẻ Sặt-Bình Giang–TT.kẻ sặt-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-0320 32
03776221
10Hiệu thuốc Dũng Dung-19-Yết Kiêu—Thành phố HD-Hải Dương0320. 3862398
11Hiệu Thuốc Gia Lộc—TT.Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0934420022
12Hiệu thuốc Gia Lộc–Cầu Gỗ–Gia Lộc–Cầu Gỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716729
13Hiệu thuốc Gia Lộc–Chợ Hui–Gia Lộc–Chợ Hui-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203715698
14Hiệu thuốc Gia Lộc–Cụm 9–Gia Lộc–Cụm 9-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0984634878
15Hiệu thuốc Gia Lộc–Phố Giỗ–Gia Lộc–Phố Giỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0984471497
16Hiệu thuốc Gia Lộc–Thạch khôi–Gia Lộc–Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203715875
17Hiệu Thuốc Gia Lộc–Thanh Xá-Liên Hồng-Liên Hồng-Gia Lộc-Hải Dương01663287459
18Hiệu thuốc Gia Lộc–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716426
19Hiệu thuốc Gia Lộc–Trạm Bóng–Gia Lộc–Trạm Bóng-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-3203710141
20Hiệu thuốc Gia Lộc-Cho Buom–Gia Lộc–Chợ Buộm-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716729
21Hiệu thuốc Gia Lộc-Liên Hồng-Gia Lộc–Liên Hồng-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-01635135054
22Hiệu thuốc Gia Lộc-Thống Nhất–Gia Lộc–Thống Nhất-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-982123308
23Hiệu thuốc Gia Lộc-TT.Gia Lộc – Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716799
24Hiệu thuốc lý thăng–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203715721
25Hiệu thuốc Ninh Giang–Chợ Đọ-Ngĩa An-Ninh Giang-Chợ Đọ-Nghĩa An-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-975490687
26Hiệu thuốc Ninh Giang–Đồng Tâm–Ninh Giang–Đồng Tâm-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-3203767135
27Hiệu thuốc Ninh Giang–Thị trấn Ninh Giang–Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-3764534
28Hiệu thuốc Thanh Miện–Đoàn Tùng–Thanh Miện–Đoàn Tùng-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-0987532921
29Hiệu thuốc Thanh Miện–Hồng Quang–Thanh Miện–Hồng Quang-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-01673549169
30Hiệu thuốc Thanh Miện–Nam Sơn–Thanh Miện–Nam Sơn-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-1698087558
31Hiệu thuốc Thanh Miện–Thị trấn Thanh Miện-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-0904 444226
32Hiệu thuốc Thanh Nga–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716429
33Hiệu Thuốc Thanh Ngoan—TT.Tứ Kỳ-Tứ kỳ–TT.Tứ Kỳ-0-0-Hải Dương-0979185866
0979184866
34Hiệu thuốc Thành Phố–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương03203844068
35Hiệu thuốc Thành Phố–Chợ Máy Sứ- – -Thành phố HD-Hải Dương03203.845.551
0988650758
36Hiệu thuốc Thành Phố-132B-Nguyễn Thượng Mẫn- – -Thành phố HD-Hải Dương03203.601.226
37Hiệu thuốc trung tâm Thanh Miện–Thị trấn Thanh Miện-Hải Dương0904.339.239
38Hiệu Thuốc Trung Tâm—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương01669.562.154
39Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Chợ Bùi–Ninh Giang–Chợ Bùi-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-0985 984542
40Hiệu Thuốc Tứ Kỳ–chợ yên–Tứ Kỳ–Chợ Yên-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-01668494375
41Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Đại Đồng–Tứ Kỳ–Đại Đồng-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-987426258
42Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Đại Đồng–Tứ Kỳ–Đại Đồng-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-976595839
43Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Hưng Đạo–Tứ Kỳ–Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-3203748012
44Hiệu Thuốc tứ Kỳ–quán ngãi ,tứ kỳ–Tứ Kỳ–Quán Ngái-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-03203741312
45Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Thị trấn Tứ kỳ–Tứ Kỳ–TT.Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-0985. 520827
46Hiệu thuốc Tứ Kỳ–Văn Tố–Tứ Kỳ–Văn Tố-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-982832778
47Hiệu Thuốc Uyên Hương–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-987130364
48Hoàng Hà-116-Phan Đình Phùng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0978.116.116
49HT Cẩm Giàng- – -Tân Trường-Tân Trường-Cẩm Giàng-Hải Dương01688.506.023
50HT Cẩm Giàng- –Chợ Phí-Chợ Phí-Cẩm giàng-Hải Dương0988.123.757
51HT Cẩm Giàng- –Phố ghẽ-Phố ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương03203.786.312
52HT Cẩm Giàng- –Phú Lộc-Phú Lộc-Cẩm Giàng-Hải Dương0916.449.798
53HT Cẩm Giàng- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương03203.789.096
54HT Cẩm Giàng- –Văn thai-Văn thai-Cẩm Giàng-Hải Dương03203780855
03203.780.855
55HT Chí Linh– -Hoàng Tiến-Hoàng Tiến-Chí Linh-Hải Dương01658.545.779
56HT Chí Linh—Cổng BVĐK-Cổng BVĐK-Chí Linh-Hải Dương0979.577.141
57HT Chí Linh—Hoàng Tân-Hoàng Tân-Chí Linh-Hải Dương0988.122.873
58HT Chí Linh—Hùng Vương-Hùng Vương-Chí Linh-Hải Dương0903.277.073
59HT Chí Linh—Hữu Nghị-Hữu Nghị-Chí Linh-Hải Dương01696.565.341
60HT Chí Linh—Phả Lại-Phả Lại-Chí Linh-Hải Dương03203.881.086
61HT Chí Linh—Quán Sui-Quán Sui-Chí Linh-Hải Dương03203.885.373
62HT Chí Linh—Tân Dân-Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương01678.616.496
63HT Chí Linh—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương0320 3882068
64HT Chí Linh—Văn An-Văn An-Chí Linh-Hải Dương0989.306.371
65Ht Khải Yên—Chợ Rồng-Chợ Rồng-Nam Sách-Hải Dương01664.212.621
66HT Kim Thành—Kim Xuyên-Kim Xuyên-Kim Thành-Hải Dương0987.258.920
67HT Kim Thành—Lai Khê-Lai Khê-Kim Thành-Hải Dương03203.729.820
68HT Kim Thành—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương0977.555.048
69HT Kinh Môn—Hiệp An-Hiệp An-Kinh Môn-Hải Dương0963.591.168
70HT Kinh Môn—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương0916.155.651
71HT Kinh Môn—TT Phú Thứ-TT Phú Thứ-Kinh Môn-Hải Dương01665.753.346
72HT Nam Sách—An Châu-An Châu-Nam Sách-Hải Dương01694.289.209
73HT Nam Sách—Nam Hồng-Nam Hồng-Nam Sách-Hải Dương03203.754.898
74HT Nam Sách—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương03203.540.150
75HT Nam Sách—Tiền Trung-Tiền Trung-Nam Sách-Hải Dương03203.753.320
76HT Nam Sách—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương0975.112.904
77HT Ninh Giang—Ninh Thành-Ninh Thành-Ninh Giang-Hải Dương1232843133
78HT Ninh Giang–TT.Ninh Giang—Ninh Giang-Hải Dương01652229582
79HT Số 1–Nguyễn Hữu Cầu-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-01684.854.918
80HT Số 17—Chợ Rồng-Chợ Rồng-Nam Sách-Hải Dương0988.342.731
81HT số 18—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương01689.397.268
82HT Số 28–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-03203.851.628
83HT Số 41- –Quý Dương-Quý Dương-Cẩm Giàng-Hải Dương01687.046.236
84HT Số 41-8-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320.3847418
0320. 3847418
85HT Số 80- – -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương01649.848.809
86HT Số 9– -TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương03203.754.232
0979.969.001
87HT Thanh Hà—Cẩm Chế-Cẩm Chế-Thanh Hà-Hải Dương03206.585.627
88HT Thanh Hà—Cẩm Chế-Cẩm Chế-Thanh Hà-Hải Dương01219202068
89HT Thanh Hà—Chợ Hệ-Chợ Hệ-Thanh Hà-Hải Dương0979.967.521
90HT Thanh Hà—Chợ Nứa -Chợ Nứa -Thanh Hà-Hải Dương01683.677.850
91HT Thanh Hà—Hông Lạc-Hông Lạc-Thanh Hà-Hải Dương0982584972
0974.523.179
92HT Thanh Hà—Liên Mạc-Liên Mạc-Thanh Hà-Hải Dương03203.817.861
93HT Thanh Hà—Tân An-Tân An-Thanh Hà-Hải Dương01684.886.012
94HT Thanh Hà—Thanh An-Thanh An-Thanh Hà-Hải Dương0934.330.432
95HT Thanh Hà—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh hà-Hải Dương01697.486.073
96HT Thanh Miện–Thanh Tùng—Thanh Miện-Hai Duong0986146856
97HT Thành phố-8-Quang Trung-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320. 3852044
98HT Thuận Mơ—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương03202.474.389
99HT Trung Tâm—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương0917.618.286
100HT Trung Tâm—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương0987.391.848
101HT Tuấn Khánh—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương03203.754.939
102Nhà thuốc Đồng Tâm–Chợ vé-Đồng Tâm-Ninh Giang-Chợ Vé-Đồng Tâm-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-0962230933
103Nhà Thuốc Đồng tâm–Đồng Tâm-TT.Ninh Giang-Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-01215367193
104NHÀ THUỐC KHÁC——0
105Nhà thuốc Kim Dung–13-Chi Lăng-Thành Phố
HD-13-Chi lăng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-
03203845447
01675204195
106Nhà thuốc Minh Giang–Khu 2-TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Khu 2-TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-03203767886
107NHÀ THUỐC MINH HUYỀN-17-PHỐ NHÀ THỜ-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong989070568
0989070568
108NHÀ THUỐC MINH TUỆ-39-đồng niên-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong
109NHÀ THUỐC SỐ 64B -64B-Quang Trung-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong03203840820
110NHÀ THUỐC TÂM ANH-5B-Lý Thường Kiệt-TRẦN PHÚ-TRẦN PHÚ-Thành phố HD-Hai Duong0983736555
111Nhà thuốc Thanh Hoà–Thị trấn Ninh Giang–Ninh Giang–TT.Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-03203. 3767224
112NHÀ THUỐC THUẦN LAN-346-Điện Biên Phủ-Thành phố HD-Thành phố HD-Thành phố HD-Hai Duong01675788910
113Nhà Thuốc Tiến Hà–Câm thượng- – -Thành phố HD-Hải Dương0975.366.979
114Nhà thuốc Trung Anh–khu 5-Việt Hòa-Thành phố HD-Khu 5-Việt Hoà-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0976998255
115Nhà thuốc Trung Thành–Chi Lăng–Thành Phố
HD–Chi lăng-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-
0987612788
116Nhà Thuốc Tùng Vân–Hoàng Diệu- – -Thành phố HD-Hải Dương936894816
117NHAÀ THUỐC HÀ NỘI—353 TRẦN HƯNG ĐẠO-353 TRẦN HƯNG ĐẠO-Thành phố HD-Hai Duong01676400558
118NT 76-76-Phạm Hồng Thái-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0972.331.703
119NT Á Âu-36-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320.2460420
120NT Bình Bình–Chợ Thanh Bình- – -Thành phố HD-Hải Dương
121NT Chiến Thủy-810-Lê Thanh Nghị—TPHD-Hải Dương0974.915.755
0974.912.755
122NT Dũng Hoan–Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0986522069
123NT Đông Á-5a-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-03203.846.954
124NT Đúc Minh Châu-51–nguyễn chí thanh-nguyễn chí thanh-Thành Phố HD-Thành Phố HD989258264
125NT Đức Minh Châu–Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0989.258.264
126NT hà Trang–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0995.235.679
127NT Hằng Toàn-267-Điện Biên Phủ—Thành phố HD-Hải Dương0320. 3835143
128NT Hoài thanh-26-Nguyễn Chí Thanh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0983.195.997
129NT Hồng Hà-300-Trần Hưng Đạo-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0986.018.321
130NT Hưng Thu–Mạc Thị Bưởi-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0972096435
131NT Hương Tâm-58A-Nguyễn Thượng Mẫn—Thành phố HD-Hải Dương0320 3809538
132NT Khánh Phương–Cầu Đồng Niên- – -Thành phố HD-Hải Dương936836259
133NT Kim Dung-13-Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương03203845447
134NT Kỳ Thúy–Chợ Thanh Bình-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương3892106
135NT Minh Châu–Chợ Phú Lương-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0913.007.568
136NT Minh Quang–Việt Hòa—Thành phố HD-Hải Dương913430806
137NT Minh Tâm-38-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320.3853544
0320. 3853544
138NT Minh Thành-8-Bùi Thị xuân-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0977.493.327
139NT Minh Thủy-10A-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0978.746.696
140NT Nga Oánh-17c-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0987.220026
0987. 220026
141NT Ngọc Châu–Chợ Phú Lương-TP Hải Dương-TP Hải Dương-Hải Dương-0974.747.312
142NT Ngọc Điệp–Chợ Phú Lương—Tp.Hải Dương-Hải Dương0902311866
143NT Phú Cường–Nguyễn Thượng Mẫn—Thành phố HD-Hải Dương
144NT Phúc Anh-32-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320 3840196
145NT Phúc Nga-98-Tuy Hoà-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0320. 3853867
146NT Phúc Thành–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương3858809
147NT Sơn ca–số 3-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hải Tân-TPHD0972868285
148NT Sơn Hải–Chợ Thanh Bình-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương3891984
149NT Tâm Phúc–Bình Lộc- – -Thành phố HD-Hải Dương0912 333004
150NT Tân Á–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-01252.150.707
151NT Thái Bình—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương03203.561.343
152NT Thái Bình-221-Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương0320.3890845
153NT Thành Đông–Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương0988413617
154NT Thành Tín-26B-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0912.943.942
155NT Thanh Xuân–số 8-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hải Tân-TPHD0977234585
156NT Thảo Tùng-57- Khúc Thừa Dụ—Thành phố HD-Hải Dương0973358880
0973358880
157NT Thuận an–Đức Minh-Phường thanh bình-Phường thanh bình-Thành phố HD-Hải Dương01668.724.086
158NT Thuỷ Tiên-118-Lê Hồng Phong—Thành phố HD-Hải Dương0966.045.979
159NT Trung Thịnh–Đồng Xuân-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0946275539
160NT Trường Xuân–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương0985 785190
161NT Tuấn Hưng–Điện Biên Phủ—Thành phố HD-Hải Dương3832310
162NT Tuệ Oanh–Chi Lăng—Thành phố HD-Hải Dương0320 2210363
163NT Việt Hùng–Nguyễn Lương Bằng—Thành phố HD-Hải Dương0936182082
164Q. Số 24—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương0936.345.570
165QT Bảo Ngọc—Nam Tân-Nam Tân-Nam Sách-Hải Dương0915.118.445
166QT Dung Đợi-103B-Yết Kiêu—Thành phố HD-Hải Dương0320.3862341
167QT Hải Dương—Chợ Lại-Chợ Lại-Thanh Hà-Hải Dương988515806
168QT Hoapharco —Chợ La-Chợ La-Nam Sách-Hải Dương01282.244.933
169QT Hoapharco 11—Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Chí Linh-Hải Dương01698.386.170
170QT Hoapharco 51—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương1684163788
171QT Hoapharco số 5-13-Thái Học 1-Sao Đỏ-Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương0982.019.367
172QT Huyền Hiệp—Nhật Tân-Nhật Tân-TPHD-Hải Dương984115971
173QT Lan Anh- –Cao An-Cao An-Cẩm Giàng-Hải Dương0962.181.874
174QT Mạnh Châu—Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương0979670423
175QT Minh Tâm– -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương0914.766.831
176QT Nhâm Bằng—Hồng Lạc-Hồng Lạc-Thanh Hà-Hải Dương0982.584.972
177QT Phương Điệp—Thái Tân-Thái Tân-Nam Sách-Hải Dương988560394
178QT số 1—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương0903.482.246
179QT số 10- –Cẩm Hoàng-Cẩm Hoàng-Cẩm Giàng-Hải Dương0989.110.307
180QT số 19—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương0975845635
181QT số 2—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương0936.899.234
182QT số 2—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương0320 3721425
183QT Số 2—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương0902.025.123
184QT Số 23—Phú Điền-Phú Điền-Nam Sách-Hải Dương0904.427.634
185QT số 23-32-Bình Minh-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-01249269576
186QT số 24–Mạc Thị Bưởi-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-01655304694
187QT số 36- –Chợ Phí-Chợ Phí-Cẩm Giàng-Hải Dương03203.797.070
188QT số 38—Cao An-Cao An-Cẩm Giàng-Hải Dương1228164529
189QT Số 4 thuốc Thành Phố-23-trần quốc toản- – -Thành phố HD-Hải Dương01697526425
190QT Số 4—TT Thanh Hà-TT Thanh Hà-Thanh Hà-Hải Dương0973.032.388
191QT số 44—TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương
192QT số 6—Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-Nam Sách-Hải Dương03203.573.814
193QT số 6-32-Phố Ga—Thành phố HD-Hải Dương0320. 3854368
194QT Số 7—Chợ Hệ-Chợ Hệ-Thanh Hà-Hải Dương0984.655.633
195QT Số 7—Kim Đính-Kim Đính-Kim Thành-Hải Dương0983.721.841
196QT số 9—Ngũ Phúc-Ngũ Phúc-Kim Thành-Hải Dương0977.635.631
197QT Thái Ngân–khu 2 Hạ chiểu-TT minh Tân-TT minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương0988645823
198Qt Thanh Hà—phố mới -phố mới -Thanh hà-hải dương03203814854
199QT Thanh hạnh—Chợ la-Chợ la-Nam Sách-Hải Dương0963.812.884
200QT Thành Hằng—Tân Việt-Tân Việt-Thanh Hà-Hải Dương0914.766.831
201QT Thanh Huệ—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương0989.365.218
202QT Thanh Hương—An Lâm-An Lâm-Nam Sách-Hải Dương0936.393.392
203QT Thảo Linh- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương0944.930.696
204QT Trọng Lý—TT Kinh Môn-TT Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương0963.591.168
205Quaầy thuốc Vân Anh–Hồng Quang-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-0985728581
206Quay Hoaphaco 32–Cau Xe-Quang Trung-Quang Trung-Tu Ky-Hai Duong0982460196
207Quay Huong Anh-Cho Phe-Hong Hung-Hong hung-Hong hung-Gia Lộc-Hải Dương01687046236
208Quay So 10-Cho Thanh Giang-Thanh Giang-Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Mien-Hải Dương3203739376
209Quay so 32-Cau Ram-Tan Huong-Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hai Duong0964856570
210Quay số 10–Chợ Phe–Gia Lộc–Chợ Phe-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203715721
211Quay Tan Duoc—Ninh Giang-Ninh Giang-Ninh Giang-Hai Duong01232327327
212Quay Thai Hang–Cau Xe-Cong Lac-Cong Lac-Tu Ky-Hai Duong0964496677
213Quâầy Thuốc Số 7–nguyễn chí thanh- – -Thành phố HD-Hải Dương01688099922
214Quầy 12–Vân Tố—Tứ Kì-Hải Dương03203747593
215Quầy 14—TT Thanh Miện-TT Thanh Miện-Thanh Miện-Hai Duong03203735223
216Quầy 31–Thị Tứ Hưng Dao—Tứ Kì-Hải Dương0975805293
217Quầy 35–Thị Tứ Hưng Dao—Tứ Kì-Hải Dương0973582265
218Quầy Bạch Mai—Thanh Bính-Thanh Bính-Thanh hà-hải dương0976180027
219Quầy Đại Lý Tân Dược—Nam Trung-Nam Trung-Nam Sách-Hải Dương0979.255.804
220Quầy Đào Yến—Tân An-Tân An-Thanh Hà-Hải Dương03203.812.044
221Quầy Hoàng Phương-485-TT Tứ Kì-Tứ Kì-Tứ Kì–Hải Dương0903299115
222Quầy Hoaphaco 32—Cộng Hòa-Cộng Hòa-Chi Linh-hải dương0942061745
223Quầy Hưng Thịnh–Vũ Hựu-Thanh Bình-Thanh Bình-TP Hải Dương-Hai Duong09662551
090966255209
224Quầy Hương Lâm–Cầu Xe—Tứ kỳ-Hải Dương0988473907
225Quầy Khánh Phương-532-Đường Thanh Niên-TT Thanh Miện-TT Thanh Miện–Hải Dương0947315263
226Quầy Mạnh Quỳnh–Cộng lạc-Cầu Xe-Cầu Xe-Tứ Kỳ-Hải Dương01678237651
01678237681
227Quầy Nhất phương–Cầu Ràm—Ninh Giang-Hải Dương0986165850
228Quầy phong hà—Cầu Xe-Cầu Xe-Tứ Kỳ-Hải Dương986554597
229Quầy Phương Dung–Long Xuyên—Bình Giang-Hai Duong01263378844
230Quầy số 1—–TT Thanh Hà-hải dương0974324435
231Quầy số 15—Văn tố-Văn tố-Tứ kỳ-Hải Dương0985. 520827
232Quầy số 18—–TT.Ninh Giang-Hải Dương0972860361
233Quầy số 3–Phố giỗ—Gia Lộc-Hải Dương0979761018
234Quầy số 3–Vĩnh Hòa—Ninh Giang-Hai Duong01699421522
235quầy số 6–chợ tranh–Bình Giang–Chợ Tranh-Bình Giang-Bình Giang-Hải Dương-3203776795
236Quầy số 6–Phố giỗ-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0975206757
237Quầy số 8-155-Chi Lăng-TP Hải Dương-TP Hải Dương–Hải Dương0974126788
238Quầy tân Dược —Chợ Kinh Môn-Chợ Kinh Môn-Kinh Môn-Hải Dương03203.535.202
239Quầy Tân Dược —Thanh Thủy-Thanh Thủy-Thanh Hà-Hải Dương01685.265.145
240Quầy Tân dược—Cộng Hòa-Cộng Hòa-Chí Linh-hải dương1645356873
241Quầy Tân Dược–Câm thượng- – -Thành phố HD-Hải Dương988751561
242Quầy Tân Dược.–Chợ Gọc-Kiến Quốc-Kiến Quốc-Ninh Giang-Hai Duong03203769340
243Quầy Tân Phú—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương0985 996629
244Quầy Thanh Nga—Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Tứ Kỳ-Hải Dương0975221694
245Quầy Thu Hương—Quang Phục-Quang Phục-Tứ Kỳ-Hải Dương965430902
246Quầy thuốc 2b–Phan Đình Phùng-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương-0983389305
247Quầy thuốc 74–Trần Hưng Đạo-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0948926868
248Quầy thuốc Anh Thơ–Hưng Đạo–Tứ Kỳ–Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-0978670348
0936909585
249Quầy thuốc Bảo Khang–Nguyễn Hữu cầu-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương-0972388339
250Quầy thuốc bình giang–Nhân Quyền-Bình giang-Bình giang-Hải dương-03203791712
251QUẦY THUỐC CẦU RÀM-CẦU RÀM-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong989397255
252Quầy Thuốc Duẫn Quyên- –TT Cẩm Giàng-TT Cẩm Giàng-Cẩm Giàng-Hải Dương0320 3789546
253Quầy Thuốc Dũng Thái- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương0982.626.424
254Quầy thuốc Đại Nam—Cộng Lạc-Cộng Lạc-Tứ Kỳ-Hải Dương01677898069
255QUẦY THUỐC GIA HÒA-THÔN KHĂN-GIA HÒA-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0968252655
256QUẦY THUỐC HÀ THANH-ĐẦU CẦU KẺ SẶT-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong0983539326
257QUẦY THUỐC HIỆP HƯƠNG-KHU HẠ-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong0973902024
258Quầy Thuốc Hiếu Hiền- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương0978.803.106
259Quầy Thuốc Hoa Hồng—TT Minh Tân-TT Minh Tân-Kinh Môn-Hải Dương0946.252.946
260QUẦY THUỐC HOA THỦY-CHỢ HUI-Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0977337203
261Quầy thuốc Hoàng Lan-Đội 8–Đồng Tâm-Đồng Tâm-Ninh Giang-Hải Dương934293429
262Quầy Thuốc Hoapharco 1—Lai Khê-Lai Khê-Kim Thành-Hải Dương03203.729.957
263Quầy Thuốc Hoapharco 2—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương01679.968.555
264Quầy Thuốc Hoapharco số 16—TT Phú Thái-TT Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương01686.113.066
265Quầy Thuốc Hoapharco—Đồng Lạc-Đồng Lạc-Nam Sách-Hải Dương0986.886.620
266Quầy Thuốc Hoapharco—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương01213.318.248
267Quầy Thuốc Hoapharco—Kim Anh-Kim Anh-Kim Thành-Hải Dương03203.705.405
268Quầy thuốc Hương Giang-Q 8-Thị trấn Tứ kỳ–Tứ Kỳ–TT.Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-982512820
269Quâỳ thuốc Linh Ngân–Thạch Khôi-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0915232982
270Quầy thuốc Linh Thùy-52-Hùng Vương-Tráng Liệt-Tráng Liệt-Bình Giang-Hải Dương01636122368
271Quầy thuốc Lộc Hường—–TT.Ninh Giang-Hải Dương03203767135
272Quầy thuốc Minh Thư–Tam Giang-Thành Phố HD-Thành Phố HD-Hải Dương-947215914
273Quâỳ thuốc Ninh giang, Hưng Thái–Hưng Thái-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-0978901938
274Quầy Thuốc Phong Hòa– -TT Lai Cách-TT Lai Cách-Cẩm Giàng-Hải Dương0962.044.963
275QUẦY THUỐC PHƯƠNG CHI-KHU HẠ-KẺ SẶT-Bình Giang-Bình Giang-Thành phố HD-Hai Duong0915511457
276Quầy Thuốc Quảng Ninh—TT Nam Sách-TT Nam Sách-Nam Sách-Hải Dương03203.754.623
277Quầy Thuốc Quý Dương- –Qúy Dương-Qúy Dương-Cẩm Giàng-Hải Dương0973.235.902
278QUẦY THUỐC QUỲNH OANH-CẦU RÀM-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong3203647569
279Quầy Thuốc Quỳnh Tâm–Bỉnh Di-Kỳ Sơn-Kỳ Sơn-Tứ Kỳ-Hải Dương0979577737
0985. 520827
280Quầy Thuốc Sáu Thủy–Chợ Đọ-Ngĩa An-Ninh Giang-Chợ Đọ-Nghĩa An-Ninh Giang-Ninh Giang-Hải Dương-0320. 3760434
281Quầy thuốc Sen Định–cầu Bình–Gia Lộc–Cầu Bình-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-0984117901
282QUẦY THUỐC SỐ 16 -HỒNG DỤ-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong03203766891
283Quầy Thuốc Số 17–Chợ Thanh Bình—TPHD-Hải Dương03203.891.984
284QUẦY THUỐC SỐ 18-CHỢ YÊN-TỨ KỲ-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Thành phố HD-Hai Duong0969821204
285Quầy Thuốc Số 2–Thị trấn Gia Lộc-Thị trấn Gia Lộc-Gia Lộc–TT.Gia Lộc-Gia Lộc-Gia Lộc-Hải Dương-03203716458
286QUẦY THUỐC SỐ 20-CHỢ BUỘM-GIA LỘC-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0987841011
287Quầy Thuốc Số 27—Phả Lại-Phả Lại-Chí Linh-Hải Dương0936.396.610
288QUẦY THUỐC SỐ 31-CHỢ BUỘM-GIA LỘC-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0984086619
289QUẦY THUỐC SỐ 7—HỒNG PHÚC-HỒNG PHÚC-Ninh Giang-Hai Duong0982307132
290Quầy Thuốc Số 8–TT Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Hà–Hải Dương0974.227.041
291QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC-86-PHỐ CUỐI-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0987473838
292QUẦY THUỐC THANH HẰNG—136B TT TỨ KỲ-136B TT TỨ KỲ-Tu Ky-Hai Duong0975464351
293Quầy thuốc Thanh Miện–La Ngoại-Ngũ Hùng—Thanh Miện-Hai Duong01646899681
294Quầy thuốc Thu Hà–Văn Tố–Tứ Kỳ–Văn Tố-Tứ Kỳ-Tứ Kỳ-Hải Dương-1697741732
295QUẦY THUỐC THU PHƯƠNG-84-PHỐ CUỐI-Gia Lộc-Gia Lộc-Thành phố HD-Hai Duong0988304915
296QUẦY THUỐC TỈNH HẢO—THI TỨ QUANG PHỤC-THI TỨ QUANG PHỤC-Tu Ky-Hai Duong0987307191
297QUẦY THUỐC TRỊNH THỊ ĐỎ-TT NINH GIANG-NINH GIANG-Ninh Giang-Ninh Giang-Thành phố HD-Hai Duong
298Quầy Thuốc Tùng Nguyệt—TT Sao Đỏ-TT Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương0320 3882646
299Quầy thuốc Tứ Kỳ—Hưng Đạo-Hưng Đạo-Tứ Kỳ-Hải Dương0975805293
300QUẦY THUỐC TƯỜNG NAM—KIM XUYÊN-KIM XUYÊN-Tu Ky-Hai Duong0987016397
301Quầy thuốc Yến Trường–Thị trấn Thanh Miện-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện–TT.Thanh Miện-Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương-3736871
302Quầy Tiến Thành–Đinh Văn Tả—TP Hải Dương-Hai Duong01644012943
303Quầy Trung Tâm Bình Giang-50-Phạm Ngũ Lão—TT Kẻ Sặt-Hai Duong0986522069
304Quầy Trung Tâm- –Phố Ghẽ-Phố Ghẽ-Cẩm Giàng-Hải Dương01646.905.533
305Quầy TT Tứ Kì–TT Tứ Kì—Tứ Kì-0987160483
306Việt Pháp–Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-01674.637.518
307Vĩnh Thịnh-17h-Lý Thường Kiệt-Thành phố HD-Thành phố HD-Hải Dương-0973.631.679