Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Hà Tĩnh

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Lê Quỳnh Nga–Nguyễn Biểu —TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0975.398.199
2Nguyễn Thị Phương Thảo-67-Hà Huy Tập—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.850.307
0906.185.279
3Phan Thị Việt -507-26 – 3-Phường Đại Nài-Phường Đại Nài-TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.856.624
0977.923.485
4NT Hoài Trung –Nguyễn Chí Thanh—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0906.260.305
5Nhà Thuốc Thành Sen -21-Đặng Dung—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.880.823
6Ngô Thị Bảo Ngọc -28-Nguyễn Công Trứ—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0396.250.273
7Phan Thị Thắm—Chợ Hà Tĩnh-Chợ Hà Tĩnh-TP Hà Tĩnh-Hà tĩnh01689260826
01689.260.826
8Nguyễn Thi Nga—Thạch Đài-Thạch Đài-Thạch Hà-Hà Tĩnh0972.835.812
9Nguyễn Thị Thu —Cổng BV Thạch Hà-Cổng BV Thạch Hà-Thạch Hà-Hà Tĩnh0912.486.595
10Nguyễn Thị Hà–Xóm Tam Hợp-Thạch Kênh-Thạch Kênh-Thạch Hà-Hà Tĩnh01685030504
11Nguyễn Thị Phương–Cổng BV Hồng Lĩnh-Bắc Hồng-Bắc Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0982.594.950
12Trần Thị Tiến—Đức Bình-Đức Bình-Đức Thọ-Hà Tĩnh0919046113
13Hoàng Thị Lệ An -K8-Trần Phú-Bắc Hồng-Bắc Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0393.835.002
01684.270.002
14Trần Thị Tuyết –Quang Trung—TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0393.753.939
0986.873.444
15Trần Thị Hiền–Chợ Hồng Lĩnh-Nam Hồng-Nam Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0974.572.888
16Nguyễn Thị Hải–Chợ Hồng Lĩnh-Nam Hồng-Nam Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0976.367.077
17Nguyễn Thị Thanh Cảnh –Chợ Hồng Lĩnh-Nam Hồng-Nam Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0396.260.188
0912.136.701
18Đồng Thị Diệu Khuê –Chợ Hồng Lĩnh-Nam Hồng-Nam Hồng-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh0985.238.339
19Nguyễn Thị Nga —Chợ Hồng Lĩnh-Chợ Hồng Lĩnh-TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh01668848291
20Nguyễn Thị Hải-Ngã 3–Thạch Việt-Thạch Việt-Thạch Hà-Hà Tĩnh0983.066.548
21Nguyễn Xuân Loát—TT Nghèn-TT Nghèn-Can Lộc-Hà Tĩnh0393.634.039
01686.409.808
22Trần Thị Cẩm Tú—TT Nghèn-TT Nghèn-Can Lộc-Hà Tĩnh0982.986.155
23Quầy 2 Tân Dược (Anh Sơn)—TT Nghèn-TT Nghèn-Can Lộc-Hà Tĩnh0989.733.457
24Vương Thị Tú —Thạch Long -Thạch Long -Thạch Hà-Hà Tĩnh0906.254.162
25Nguyễn Thị Hà—TT Thạch Hà-TT Thạch Hà-Thạch Hà-Hà Tĩnh0393.845.423
0912.052.077
26Trương Thị Lý —Chợ Cẩm Xuyên-Chợ Cẩm Xuyên-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh0973.414.110
27Đặng Thị Hằng—Chợ Hội-Chợ Hội-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh0979.135.924
28Nguyễn Thị Thủy —Cẩm Lộc-Cẩm Lộc-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh0393.863.306
0987.127.748
29Nguyễn Thị Thu Hà—TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh0393.866.727
01669.909.919
30Quầy số 03 -Nguyễn Thị Lan—TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh0972565391
31Tô Lan Phương —TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh0393.866.212
0974.999.385
32Công Ty Cổ Phần Dược Kỳ Anh—TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh0983.866.285
33Chị Nhánh Dược Kỳ Anh ( Anh Cường)—TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh0982.740.203
34NT Tiến Lĩnh Quầy 3—TT Kỳ Anh-TT Kỳ Anh-Kỳ Anh-Hà Tĩnh01679.956.753
0912.708.708
35Lê Thị Phẩm—Cẩm Lộc-Cẩm Lộc-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh0973914054
36NT Nguyễn Tiến Cừ—Chợ Cẩm Xuyên-Chợ Cẩm Xuyên-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh0393.861.328
0164.888.752
37Cty TNHH Dươc Phẩm Liên Hoa -141-Nguyễn Công Trứ—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.857.008
0983.077.389
38Trương Thị Tuấn Anh-151-Xuân Diệu-Bắc Hà-Bắc Hà-Thành Phố-Hà Tĩnh0393859694
39Bùi Thị Lam -15-Trần Phú—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0979.828.477
01648.174.874
40Nguyễn Thị Kim Oanh -34-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0904.656.288
41Thiều Đăng Quang -78-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0987.859.077
42Cty Hoàng Lan -84-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.858.250
0939355553
43NT Vinh Nhị -86-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.856.028
0913.761.898
44NT Quí-81-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.859.991
0977.755.858
45Uông Thị Phương Dung -45-Hải Thượng Lãn Ông—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0393.699.599
0916.081.801
46Hà Xuyên–Lý Tự Trọng—TP Hà Tĩnh-Hà Tĩnh0943.243.718
47Nguyễn Thị Thu —TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh01692.038.922
48Lê Thị Toàn-K11–TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0943.384.848
49Trần Thị Hương–Khối 8-TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0978.475.328
50Đinh Thị Anh–Khối 8-TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0984.874.697
51Nguyễn Thị Danh-K11–TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0904.944.838
52Võ Thị Hợi —TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0393.871.725
01678.740.790
53Mai Thị Kim Thủy—TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0983.385.615
54Võ Thị Hoa-K6–TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0977.546.551
55Nguyễn Thị Lục-K1–TT Hương Khê-TT Hương Khê-Hương Khê-Hà Tĩnh0982.736.326
56NT Hằng Đức—TT Đức Thọ-TT Đức Thọ-Đức Thọ-Hà Tĩnh01682.955.028
57NT Đường Thưởng —TT Đức Thọ-TT Đức Thọ-Đức Thọ-Hà Tĩnh0393.546.828
0914.533.788
58Phan Thị Bích—Nầm-Nầm-Hương Sơn-Hà Tĩnh0936.150.208
59Nguyễn Thị NiNa —TT Phố Châu-TT Phố Châu-Hương Sơn-Hà Tĩnh0392.479.456
0914.016.384
60Trần Thị Nghiên—TT Phố Châu-TT Phố Châu-Hương Sơn-Hà Tĩnh0916.013.575
61Nguyễn Thị Thương Hiền—TT Phố Châu-TT Phố Châu-Hương Sơn-Hà Tĩnh0989.346.566
62Dương Thị Châu—TT Phố Châu-TT Phố Châu-Hương Sơn-Hà Tĩnh0166.938.9708
63Cù Thị Phượng —TT Phố Châu-TT Phố Châu-Hương Sơn-Hà Tĩnh0393.875.355
64NT NGUYÊN THỊ HÀ–PHAN ĐÌNH GIÓT-NAM HÀ-NAM HÀ-TP HA TINH-HÀ TĨNH0989927124
65NT Trần Thị Nga–Xóm Đồng Phú-Kỳ Đồng-Kỳ Đồng-Kỳ Anh-Hà Tĩnh01683159490