Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Sơn Tây

STT  ĐỊA CHỈ  QUẬN/HUYỆN  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NT Thuận Dung-Số 32 Hoàng Diệu-Quang Trung-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01639997192
2 QT Mai Anh-Chợ Kim Sơn-Kim Sơn-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01656090273
3 QT GPP Số 30-Ngã 3-Vị Thủy-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01674138676
4 QT Hưng Long-Xuân Sơn-Xuân Sơn-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01685247322
5 QT Phú Lâm-239 Chùa Thông-Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0962746922
6 QT Phúc Thành-Thôn chùa-Đại Đồng-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0433591008
7 QT Hà Minh Điệp-Chợ Mía-Đường Lâm-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0983835912
8 QT Hòa Phượng-Chợ Mía-Đường Lâm-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0968132981
9 NT Hòa Vân-Số 121 Lê Lợi-Lê Lợi-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0433832568
10 NT Minh Quang-387 Xuân Khanh-Xuân Khanh-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0983172482
11 NT Hùng Hương-157B Lê Lợi-Lê Lợi-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01682435816
12 QT Hà Phương-Thôn Đoàn Kết-Cổ Đông-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0915188198
13 QT Tư Nhân-260 Thanh Vị-Thanh Vị-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0978441599
14 QT Phương Ngọc-149 Ngô Quyền-Ngô Quyền-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01658234658
15 NT Anh Minh-424 Chùa Thông-Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0912447992
16 NT Anh Hương-Số 1 Đường Tùng Thiện-Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0989316547
17 QT Đỗ Thị Thái-Chùa Thông-sơn lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0979925087
18 QT Chị Bình-Ngã 3 Triều Đông-Cổ Đông-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0987563864
19 CTY Phúc Thịnh-số 2 Phú Nhi_Trạng Trình-Lê Lợi-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0913380412
20 NT Vân Mạnh-121 Chùa Thông-Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01648965172
21 NT Minh Thủy-Số 2 Hoàng Diệu-Quang Trung-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0996337969
22 QT Bình Mạnh-Thôn Bắc-Sơn Đông-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01682421585
23 NT Phú Hạnh-33B Chùa Thông-Sơn Lộc-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0939393967
24 NT Kiên Đào-Phú Mai-Phú Thịnh-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0965275338
25 QT Thu Hà-Xóm 2-Long Phú-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01678653960
26 NT GPP số 38-Số 115-Tổ 30-Xuân Khanh-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01657578887
27 QT Tiến Đạt-Ngã 3 Vị Thủy-Thanh Mỹ-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0983321608
28 QT Số 47-Kim Tân-Kim Sơn-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0433614240
29 NT Khánh Hồng-Số 8B Trương Vương-Lê Lợi-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0963876991
30 NT Nguyễn Thị Sưu-Số 74 Quang Trung-Quang Trung-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 01682531546
31 NT Đàm Thư-67 Phùng Khắc Khoan-Quang Trung-Thị xã Sơn Tây-Hà Nội Thị xã Sơn Tây 0433833375