Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Sóc Sơn

STT  ĐỊA CHỈ  QUẬN/HUYỆN  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 QT Khải Loan – Ds Nguyễn Trường Giang-6 Miếu Thờ-Tiên Dược-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0988237906
2 QT Minh Giang-Số 06 Đường Quốc Lộ 2-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0977899387
3 QT Mai Thương-Phố Nỉ-Trung Giã-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0984030330
4 QT Nguyễn Thị Thanh-Vệ Linh-Phù Linh-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0977708809
5 QT Nguyễn Cường-Cầu Xây-Tân Dân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0944455491
6 QT Minh Vũ-Khối 12-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01627772812
7 QT Hoa Thị Minh Hải-Khu Tập Thể Z117-Đông Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0979946978
8 QT Nguyễn Thị Thúy-Thắng Trí-Minh Trí-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0982505669
9 QT Vân Hiền-Thanh Trí-Minh Phú-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0988353319
10 QT Thu Hà-Chợ Hiền Ninh-Nam Cương-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01227322886
11 Ctdptbyt Harphaco Cn8-Số 18 Đường Đa Phúc-Sóc Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0438851757
12 QT Đa Phúc-Số 52 Đường Núi Đôi-Sóc Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0438851777
13 QT Bích Hợp-52 Kim Anh-Thanh Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0982920097
14 QT Ông Hội-12 Miếu Thờ-Tiên Dược-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0975979707
15 QT Phương-Số 27 Đường 16-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0979968034
16 QT Nguyễn Thị Hồng-Số 93 Khu 1 Đường Quốc Lộ 02-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01689589489
17 QT Vũ Lan Thúy-An Bình-Trung Giã-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0989176819
18 QT Gia Đình-Số 79 Đường quốc lộ 3-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0914144915
19 QT Phương Hồng-Số 23 Đường quốc lộ 3-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0984605708
20 QT Huy Hằng – Ds Tô Thị Hằng-Đồng Thố-Hồng Kì-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0977569285
21 QT Thanh Tâm-Đức Hậu-Đức Hòa-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0989368562
22 QT Nguyễn Thị Kim Cúc-Chợ Yêm-Đông Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0902044468
23 QT Phương Anh-Thôn Đoài-Phú Minh-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0915177077
24 QT Liên-Xóm Thượng-Đông Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01663965122
25 QT Sóc Sơn-Vệ Linh-Phù Linh-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0975277283
26 QT Thanh Xuân-Thanh Trí-Minh Phú-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0964921185
27 QT Bảo Anh-Kiot chợ Phù Lỗ-Phù Lỗ-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0973124674
28 QT Vũ Lương-Thá-Xuân Giang-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0968639648
29 QT Nguyễn Thị Kim Loan-72 Tổ 11-Sóc Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01688331168
30 NT Thanh Ngọc-Cầu Xây-Tân Dân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0982869377
31 QT Số 1-Tổ 1-Tiên Dược-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0983109692
32 QT Hồng Xim-Phố Mã-Phù Ninh-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0984030330
33 QT Vân Định-Dược Hạ-Tiên Dược-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0985699818
34 QT Bình An-Thạch Lỗi-Thanh Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 01652042428
35 QT Tạ Thị Thùy-Chợ Thắng Trí-Minh Trí-Sóc Sơn-Hà Nội Sóc Sơn 0965865558