Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phúc Thọ

STT  ĐỊA CHỈ  QUẬN/HUYỆN  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 QT GPP Số 9-Chợ Gạch-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0962322200
2 QT Hoa Thắng-Chợ Bãi-Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0917971740
3 QT Việt Hằng-Cụm 8-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01664865140
4 QT Số 3-Cụm 5-Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0983231882
5 QT Số GPP 24-Chợ Me-Tích Giang-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0962322200
6 QT Thanh Nga-Cum 11-Võng Xuyên-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0943912712
7 QT ThanhNga-Chợ Sen Chiểu-Sen Chiểu-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0943912712
8 QT Thu Hà-Cụm 4-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0912882289
9 NT Lộc Bình-Số 10 Đường Lạc Trị-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0989586001
10 QT Tân Mùi-Cụm 5-Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01236586119
11 QT Số 61-Cụm 4-Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0977416015
12 QT Oanh Long-Cụm 7-Ngọc Tảo-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01696952728
13 QT Trần Thị Hoài-Cụm 1-Phụng Thượng-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0987199973
14 QT Minh Anh-Hát Môn-Hát Môn-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0936388286
15 QT Thu Quyên-Ngã 4-Xuân Phú-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01684970896
16 QTTN Chị Thảo-Gần trường cấp 3-Vân Nam-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0979525474
17 QT Đặng Văn Tuấn-Cụm 8 Phúc Thọ-Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0912156169
18 QT Trang Nhung-Cụm 8,-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0976818557
19 QT Phương Linh-Nghĩa Lộ-Nghĩa Lộ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0979988986
20 Công ty CP DP Trang Vinh-Cụm 8-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01692313368
21 QT Tạ Thị Trình-Cụm 6-Liên Hiệp-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01246685225
22 QT Giang Hiền-Cụm 5-Hiệp Thuận-Liên Hiệp-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 01682963982
23 QTTN-Cụm 4-Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội Phúc Thọ 0906114462