Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Phú Xuyên

STTTên Nhà ThuốcĐịa Chỉ
1NT Số 27 Ngọc Bích27 Ngọc Bích –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội
2NT Tú AnhThị Trấn phú Xuyên-Cầu Phú Xuyên -Cầu Phú Xuyên -Phú Xuyên -Hà Nội
3NT Trung Tâm Số 2929 TT Mỹ lâm-TT Mỹ lâm-Phú Xuyên-Hà Nội
4NT Trọng HảiPhố Guột-Phố Guột-Phú Xuyên-Hà Nội
5NT Số 36 Mai Vân36 Mai Vân –Cầu Giẽ-Đại Xuyên-Đại Xuyên-Phú Xuyên-Hà Nội