Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Đông Anh

STT  ĐỊA CHỈ  QUẬN/HUYỆN  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 QT Dung Thịnh-số 99 tổ 4-TT Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0439653281
2 QT  Hồng Liên-129A, Tổ 13-Thị Trấn Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0438836922
3 QT Lê Hoa-Số 40 Tổ 19-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0439908162
4 QT Minh Trang-Số 20 Tổ 25-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0438820533
5 QT Bình Nguyên-Đội 7 Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0988093316
6 QT Thanh Bình-Chợ Nhuế-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0987992002
7 QT Thúy Mạnh-Xóm Bắc-Kim Nỗ-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0904549275
8 QT Đức Diện-Dục Nội-Việt Hùng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0989755118
9 QT Công Ty Dược Phẩm Vitaglobal-Đội 6 Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01679353968
10 QT 24/7-Hậu Dưỡng-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01679336666
11 QT Quỳnh Anh-Xóm Đoài-Kim Nỗ-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0905937338
12 QT Thanh Vân-87 Cầu Lớn-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 04 22603337
13 Ctdptbyt Harphaco Cn7-Chợ Tó-Cao Lỗ-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0439652817
14 QT Khánh Linh-Số 6 Tổ 18-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01683285801
15 QT Hoa Như-Thôn Nhồi Dưới-Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0975773391
16 QT Phú Hưng-Xóm Ba-Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0987098608
17 QT Thanh Long-Đản Dị-Uy Nỗ-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01646885276
18 QT Ngọc Oanh-Tằng My-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0987469080
19 QT Ngọc Dương-Xóm Đoài-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0916531316
20 QT Như Bảo Ngọc-Thôn Đoài-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0975117971
21 QT Khải Hinh-Lỗ Khê-Liên Hà-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0972760587
22 QT Tâm Phúc-Số 36 Đội 2 Thôn Nhuế-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01663341436
23 QT Tư Nhân Ds Lại Văn Cười-Xóm Đông-Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0973255338
24 QT Bác Lanh-72 tổ 4-TT Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0438837043
25 QT Vũ Thị Thu Hằng-Tổ 19-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0968645880
26 QT Yến Trang-258 Đường Đào Cam Môc Tổ 37-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0978488369
27 QT Yến Bảy-Chợ Kim-Xuân Nộn-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0915458208
28 NT  Số 12 – Ds Ngô Thị Cường-Số 12 Tổ 18-Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0438833530
29 QT Hợp Tuyên-141 Vân Trì-Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0972390874
30 NT Hương Ly-Thôn Đoài-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0976779364
31 QT Thi Vẻ-Xóm Chùa – Thôn Đìa-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0983395336
32 QT Nhật Linh-Số 180 Đường Đào Cam Mộc tổ 37-TT Đông Anh-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0989906863
33 QT Thu Hà-Thôn Vệ-Nam Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0933582607
34 QT Hà Thị Nam-Sáp Mai-Võng La-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0976000858
35 QTTN Nguyễn Thị Hạnh-208 Vân Trì-Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0927758756
36 QT Hường Quân-Xóm Đông-Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0966212998
37 QT Thanh Loan-Lễ Pháp-Tiên Dương-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0945692328
38 QT Tiến Nhung-Chợ Bắc Hồng-Bắc Hồng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01684625310
39 QT Hoàng Long-Chợ Dục Nội-Việt Hùng-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0989289067
40 QT Bình Nguyên 2-Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0984110446
41 QT Huyền Trang-Xóm Vang-Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0978760687
42 QT Việt Thắng-Mạch Lũng-Đại Mạch-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01667893283
43 QT Miền Đông-25 Hà Lỗ-Liên Hà-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0974220422
44 QT Chị Hậu-Cổ Dương-Tiên Dương-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0973939781
45 QT Kim Nga-Châu Phong-Liên Hà-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0906033314
46 QT Việt Tùng-Đội 7, Thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01234716468
47 QT Trạm Y Tế Xã Nguyên Khê-Khê Nữ-Nguyên Khê-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 01652066888
48 QT Huyền Dung-Hậu Dưỡng-Kim Chung-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0972123669
49 QT Trung Khánh-Xóm 4-Hải Bối-Đông Anh-Hà Nội Đông Anh 0905091657