Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Ba Đình

STT  ĐỊA CHỈ  QUẬN/HUYỆN  SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NT Minh Tiến-390 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0438346670
2 NT Long-12 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0903235275
3 NT Hải Linh-61 Cửa Bắc-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0438294874
4 NTTN 5 Ngọc Khánh-5 Ngọc Khánh-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0913552831
5 NT Đức Long-107 Trần Huy Liệu-Trần Huy Liệu-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0438351406
6 NT Vinopharm-138B Giảng Võ-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0986178963
7 NT Thành Công-111K7 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01262371646
8 NT Hiệp Oanh-102 Bộ Tư Lệnh Lăng-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0963616577
9 NT Thành Công-105E5 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437723140
10 NTTN-396-Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01235091088
11 NT Nghĩa Hưng-145 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0986098368
12 NT Phúc Lâm-140/192 Kim Mã-Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0904223663
13 NT Vĩnh Phúc-595 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0912100549
14 NT TN-106H4 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0974641909
15 NT Châu Long-76 Nguyễn Trường Tộ-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437723140
16 NT Liên Mai-625 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0916541541
17 QT Đức Thành-101E6 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0902222905
18 NT Tuấn Phương-6/12 Nghĩa Dũng-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0913006485
19 NT Tân Thủy-21/72 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0466819167
20 NT Hồng Mai-116A3 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01663572545
21 NT Ngọc Trang-18A/20 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0466810561
22 NT Gia Đức-80 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0974165392
23 NTTT 22 Phúc Xá-22 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0988846895
24 NT Thanh Tấm-Quầy 105, số 168 Ngọc Khánh-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0915960698
25 Nt Hạnh Phúc-1/2 tầng 1, 120H2 TT Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0975890759
26 NT Thanh Lan-369 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983111470
27 Công ty DP Hồ Tây-12/33 Đốc Ngữ-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0438328075
28 NTTN 59 Hoàng Hoa Thám-59 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0902128081
29 NT Tư Nhân-216 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0915396768
30 NT Tư Nhân-87 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0987652786
31 NT 28-28 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01697987777
32 NT Tuyết Nam-Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0912789285
33 NT Hiền Anh-18B/20 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437715101
34 NT Hải Hòa-số 1 Vạn Bảo-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0988303338
35 NT Hoa Hiên-23 Vạn Bảo-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0975958058
36 NT Hà Nguyễn-85 Linh Lang-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0988889337
37 NT Hoàng Minh-108KD8 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0972264537
38 NT Tư Nhân-11B Ngọc Hà-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0904781109
39 NT Kim Anh 2-195B Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983770331
40 NT Tư Nhân-15A Tân Ấp-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983884566
41 NT Tư Nhân-72 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0438233963
42 NT Nhân Dân-42 Cửa Bắc-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01686668644
43 NT Gia Đình-Số 6, ngõ 6 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0985152999
44 NT Đức Anh 1-Số 45  ngõ 194 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0968254828
45 NT Tiệp Tươi-104H2 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0439903067
46 NT Tư Nhân-154 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0462734533
47 NT Quốc Anh-162 Ngọc Kháng-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0904418525
48 NT Tân An-102 BG 2 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0976924976
49 NT Thu Hằng-218B Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0989979646
50 NT Tư Nhân-327 Kim Mã-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01663922988
51 Nt Tuấn Lan-29/15 đường Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0973025688
52 NT Mai Hiên-102A Kim Mã Thượng-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0989211272
53 NT Trọng Tấn-57 Dốc viện Nhi-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0978507640
54 NT Tư Nhân-54 ngõ 9 Đào Tấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983206859
55 NT Tư Nhân-400 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983925909
56 NT Xuân  Hưng-63-Nghĩa Dũng-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437171276
57 NT Tư Nhân-241 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437220048
58 NT Nghĩa Hưng-367 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01669804537
59 NT Bệnh Viện Nam Á-40 Hòa Nhai-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0972720930
60 NT Đức Anh 1-xóm 4 dốc viện nhi-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0966434878
61 NT Dũng-37/97 Văn Cao-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0988011157
62 NT Bình Minh-Ngọc Hà-Ngọc Hà-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0906153868
63 NT Hải Anh-106 ngõ 158 Ngọc Hà-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0963828762
64 NT Trung Hà-37 Kim Mã Thượng-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0973995995
65 NT Vân Từ-224 Đội Cấn-Đội Cấn-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0437623674
66 NT Phước An-112 D1 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0976298374
67 NT 351 Đê La Thành-351 Đê La Thành-Đê La Thành-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0916053688
68 NT Thu Trang-398 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 01696309318
69 NT Hồng Vân-Vĩnh Phúc-Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0985710435
70 Nt Xuân Hưng-19 Tân Ấp-Ba Đình-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0919876470
71 NT Trâm-Số 10B Nguyên Hồng-Thành Công-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0987212112
72 NT Lương Phúc-Số 26 Ngõ 55 -Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0989882508
73 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Hà Nội-Q206. 168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0987492337
74 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hưng Anh-Q122 – C168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0949241190
75 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam-Q206 C168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0979357633
76 Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Anh-Q213 c168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0963328888
77 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Liệu Trung Ương II-Q25 – C168  Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0915334398
78 Chị Nhung-Q105 – C168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983643660
79 Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Thanh Bình-Q119 -C168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0983717702
80 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà-Q412A HaPu / Q105. 168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội Ba Đình 0915063086