Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Hà Nam

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Công Ty DP Á Đông Anh Hoàn –130 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0989128230
2 Công Ty DP Hoa Việt –124 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0906064695
3 NT Chính Phương–134 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0944642959
4 NT Hải An–151 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0988901913
5 NTTN Chị Huyền –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 03513842906
6 NTTN Anh Yên –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904317758
7 NT Thiên Hương–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0979023887
8 NTTN Chị Dung –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 01677504718
9 Công Ty DP Á Đông 2 Anh Toàn –Số 18 Ngõ 45 Trường Trinh -Minh Khai -Minh Khai -Phủ Lý-Hà Nam ,0978279255
10 NTTN Số 27 Chị Thủy –169 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904907606
11 NTTN Số 18 Chị Chi–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0946524315
12 NTTN Số 4 Chị Thu–98 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 01686597696
13 NT Hương Tuyển–100 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 916680959
14 NT Số 22 Chị Hương –125 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 03513852522
15 NT Số 3 Chị Đào –137 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 01295799762
16 Công Ty DP Minh Thành–45 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 03513864868
17 Công Ty DP Hồng Phú–25 tổ 2-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Phủ Lý-Hà Nam 03516250158
18 NT Hương Nhài -28-Lê Công Thanh-Lê Công Thanh -Lê Công Thanh -Phủ Lý -Hà Nam 0938251768
19 NT Số 16 Chị Huyền –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam 03513840150
20 NT Số 26 Chị Lan Anh –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam ,01275525954
21 NT Số 12–Mễ Nội -Liêm Chính -Liêm Chính -Phủ Lý -Hà Nam 0913054789
22 NTTN Thu Nguyệt -Liêm Chung -Đường 21A -Liêm Chung Thanh Châu -Liêm Chung Thanh Châu -Phủ Lý -Hà Nam ,0978459141
23 NT Số 30 Cô Thiêm –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 03516273207
24 NTTN Chị Hoa –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm-Hà Nam 03513840545
25 NT Số 6 Cô Đào –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam 01697224889
26 NTTN Cô Thúy –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam 03513870600
27 NTTN Em Cường –Chợ Chanh Nhân Mỹ —Lý Nhân -Hà Nam 0988846826
28 NT Số 16 Cô Đường –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam 01255952327
29 NT Số 17 Cô Hòa –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam 01686521346
30 NTTN Em Ngọc –Chợ Quan Nhân-Chân Lý-Chân Lý-Lý Nhân-Hà Nam 01648998375
01648998375
31 NT Số 14 Cô Thấn –Cầu Không-Đức Lý-Đức Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0949285795
32 NT Tú Hậu –Thôn Ngò Đức Lý —Lý Nhân -Hà Nam 0984009929
33 NT Số 12 Chị Thanh –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513870956
34 NT Số 11 Cô Xuyên –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513870262
35 NTTN Hoàng Hải —Thôn Nhân Chính -Thôn Nhân Chính -Lý Nhân-Hà Nam 0983173112
36 NT Chị Sen –Chợ chủ—Bình Lục -Hà Nam 0989110361
37 NTTN Cô Thủy –Chợ Chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam 01678593059
38 NTTN Chi Thương –Chợ chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam 01653136573
39 NT Số 9 Bác Đậu –Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513871777
40 NT Số 8 Chị Hợp –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 0976367553
41 NT Số 7 Chị Hạnh –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 0982863144
42 NT Số 23 Chị Bưởi –Cổng Bv Lý Nhân-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 3513611016
43 NT 343 Cô Mai–Trần Nhân Tông TT Vĩnh Trụ —Lý Nhân -Hà Nam 0987742072
44 NTTN Chị Thoan–Cầu Tử – Duy Tiên -Châu Sơn-Châu Sơn-Duy Tiên -Hà Nam 0968120589
45 NT Số 3 Cô Tuyết –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0912451768
46 NTTN Chị Hường –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0988488337
47 NTTN Chị Phương –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 968994858
48 NTTN Quỳnh Duân –Cầu Điệp Sơn-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 0973422946
0973423974
49 NTTN Chị Doan –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 01292492916
50 NTTN Chị Hiền –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 01666109517
51 NT Trung Tâm–Cổng Sân Vận động-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 972586486
52 NTTN Thanh Hoa –Kcn Cầu Giát-Chuyên Ngoại-Chuyên Ngoại-Duy Tiên-Hà Nam 0984106067
53 NT Chung Nghĩa–Đông hòa-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 01695222662
54 NT Mai Thanh –102-Phú Hòa Hòa Mạc -Phú Hòa Hòa Mạc -Duy Tiên -Hà Nam 0986127398
55 NT Kim Dung –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0912444697
56 NT Gia Bảo—Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0976101666
57 NT Như Quỳnh–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0917151567
58 NT Hòa Bình–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 03513830586
59 NTTN Đức Hùng –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 975111865
60 NTTN Lan Hương –Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 01649585347
61 NT Thúy Quỳnh–Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0984653601
62 NTTN Minh Thu –Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0983793815
63 NT Tuyết Mai–Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0982333267
64 NT Số 28 Ngọc Sơn –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội 0983780165
65 NT Thu Ngần –Đại Nghiêp Tân Dân —Phú Xuyên -Hà Nội 0985676989
66 NT Chị Hà –Cầu Điệp Sơn—Duy Tiên -Hà Nam 0986193833
67 NT Số 3 Chị Ngân –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0979767818
68 NT Số 5 Chị Linh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0944191888
69 NT Số 12 Chị Hạnh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0945047704
70 NT Số 4- Cô Minh–Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 01689047366
71 NT Số 7 Hồng Vân –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 01683220136
72 NT Số 8 Cô Sơn –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 03513855370
73 CTy Đông Phương Hồng–Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0983241897
74 NT Số 6 Chị Thúy –Lê Lợi Phủ Lý -Trần Hưng Đạo -Trần Hưng Đạo -Phủ Lý -Hà Nam 01248240303
75 NTTN Anh Văn —DĐường 21 a thanh châu-DĐường 21 a thanh châu-Phủ Lý -Hà Nam 973115274
76 NTTN Bích Thảo –Thượng Tổ 1–Thanh Châu-Thanh Châu-Phủ Lý -Hà Nam
77 NTTN Chung Tú —Đinh Tiên Hoàng-Đinh Tiên Hoàng-Phủ Lý -Hà Nam
78 NT Hoa Sen–Thôn 7-Nho Nha-Nho Nha-Phủ Lý -Hà Nam 0936066775
79 NT Số 42-Xóm 7 Nho Nha-Nho Nha -Châu Sơn -Châu Sơn -Phủ Lý -Hà Nam 0977266193
80 NTTN Cô Hồng –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 03512241890
81 NT Số 7 Chị Hà –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0983101274
82 NT Số 8 Cô Phượng–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0988227033
83 NT Vương Đình Tiến–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 03513854515
84 NT Số 22 Kim Tuyến –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0987748539
85 NT Lợi Nhung -154-Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Phủ Lý -Hà Nam 0962820262
86 NTTN Kim Ngân —phù vân-phù vân-Kim bảng-Hà Nam 0917504884
87 NT Số 17 Chị Mến –Xóm 5-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam 01658242146
88 NTTN Chị Vân –Ngã 3-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam 03513821143
89 NT Số 1 Vân Anh –Đường 21-Thi Sơn-Thi Sơn-Kim Bảng-Hà Nam 01273054726
90 NTTN Hồng Ngọc –Ngã 3 Thanh Sơn -Thanh Sơn -Thanh Sơn -Kim Bảng -Hà Nam 01659474346
91 NT Minh Tiến–Chợ Quế-TT Quế-TT Quế-Kim Bảng-Hà Nam 0979768550
92 NT Số 10–Cầu Gừng Thanh Tuyền -Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 0966753222
93 NT Số 8 Chị Phượng –Chợ Cầu Gừng-Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 01648892993
94 NT Hoàn Hương–La Mát-Kiện Khê-Kiện Khê-Thanh Liêm -Hà Nam 0972858168
01668769220
95 NTTN Minh Thu –Chợ Hòa Ngài-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Liêm -Hà Nam 0976146493
96 NT Hải Đăng– 1A Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam 0919619829
97 NT Số 15–Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam 0979072725
98 NT Số 12–1A Phố Tầng Thanh Hương—Thanh Liêm -Hà Nam 0944462443
99 NT Số 10–1A Thanh Phong—Thanh Liêm -Hà Nam 0983772056
100 NTTN Chị Dịu –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam 0988961029
101 NT Số 5 Kim Phượng –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam 03513888340
102 NTTN Phương Thảo –Chợ Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Liêm -Hà Nam 0915154145
103 NT Bảo Ngọc –Chợ Khoái -Liêm Sơn-Liêm Sơn-Thanh Liêm -Hà Nam 977338004
104 NT số 6 Chị Liên —TT Non-TT Non-Thanh Liêm-Hà Nam 03513501722
105 NT Số 6 Anh Nghị –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 0988884008
106 NT Số 25 Thu Phương –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 0986964967
107 NTTN -Bác Lâm –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 03513887121
108 NT Quang Phương –TT Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm-Hà Nam 0943039397
109 NTTN Chị Lanh—Chợ Động liêm cần-Chợ Động liêm cần-Thanh Liêm -Hà Nam 0975505126
110 NT Số 28 chị hương–Phố Đầm Liêm Tuyền —Thanh Liêm -Hà Nam 0979994661
111 NT Trung Tâm Bình Lục –Chợ Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Bình Lục-Hà Nam 01668769220
01685966988
112 NTTN Chị Hương –Chợ Dằm Tiêu Động -Tiêu Động -Tiêu Động -Bình Lục -Hà Nam 0974316401
113 NTTN Chị Hường –Chợ An Lão -An Lão -An Lão -Bình Lục -Hà Nam 0972561198
114 NTTN-Chị Thìn —Chợ Ngọc Động-Chợ Ngọc Động-Duy Tiên-Hà Nam 988546712
115 NT Số 16 Thu Phương –102 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0983510368
116 NT Thùy Cương–93Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0973085640
117 Doanh Nghiệp An Phú–224 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0979347535
118 NT Chung Hằng–Cầu Nhật Tựu-Nhật Tựu-Nhật Tựu-Kim Bảng-Hà Nam 0987664495
119 NTTN Chị Nhi–Phạm Ngọc Nhị-TT Đồng Văn-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0983824966
120 NT Thảo Tâm -76-Phạm Ngọc Nhị —Duy Tiên-Hà Nam 0976818388
121 NTTN Chị Thoan–Nhật Tựu Kim Bảng-Cầu Nhật Tựu -Cầu Nhật Tựu -Kim Bảng -Hà Nam ,0975873236
122 NTTN –Xóm 7 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam 01654164934
123 NT Quỳnh Mỹ –Xóm 8 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam 01687430043
124 NTTN Em Luyên –Xóm 7-Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng -Hà Nam 0973083438
125 NTTN Chị Thà–Xóm 7-Đại Cương-Đại Cương-Kim Bảng-Hà Nam 0987265417
126 NTTN Chị Hảo –Chợ Dằn -Lê Hồ-Lê Hồ-Kim Bảng-Hà Nam
127 NTTN Chị Hồng –Xóm 3-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 966532985
128 NTTN Chị Thoan–Chợ Chanh Nguyễn úy -Nguyễn úy -Nguyễn úy -Kim Bảng -Hà Nam 0988629384
129 NT Số 46–Chợ Chanh Nguyễn Uý —Kim Bảng -Hà Nam 0968126620
130 NTTN Chị Hưng –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 01698394570
131 NT Số 12 Chị Lương –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 0989065288
132 NT Hoa Công –Đinh Xuyên -Hòa Nam -Hòa Nam -ứng Hòa -Hà Nội 01669034343
133 NT Số 11 Chị Hạnh –Ngã Tư Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-Mỹ Đức-Hà Nội 0433741824
134 NTTN Cô Ngữ —Chợ Tân Sơn -Chợ Tân Sơn -Kim Bảng-Hà Nam 01692270351
135 NT Thảo Đăng–Xóm 7 Đại Cương -Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng-Hà Nam 0915612361
136 NT SỐ 27 Chị Thủy 2–131 Nguyễn Viết Xuân -Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904907606
137 NT CHÂU LAN –Chợ Nguyễn -Tiên Nội -Tiên Nội -Duy Tiên -Hà Nam 0974804055
138 NT CHỊ HIỀN —Cống tróc -Cống tróc -Lý Nhân -Hà Nam 0983451086
139 NT EM YẾN –Chuyên Ngoại -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam 0912572552
140 NT CHỊ LÀNH -321-Nguyễn Hữu Tiến -ĐỒNG VĂN -ĐỒNG VĂN -Duy Tiên -Hà Nam 1693997432
141 NT CHỊ HƯƠNG –CHỢ LƯƠNG -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam 0988395955
142 NT CHỊ MƠ–CHỢ THANH TÂM-THANH TÂM -THANH TÂM -THANH LIÊM-HÀ NAM 0983976044
143 NT CHỊ LIÊN –PHỐ CÀ -THANH LIÊM -THANH LIÊM -THANH LIÊM-HÀ NAM 01666998625