Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Điện Biên

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 QT Sôố 6 cty Phương Thảo-Tổ 10-P.Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01675272430
2 QT Cô Tâm-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01687.538.747
3 QT Cô Dung-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01643 981 296
4 Quầy sô 10 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0946 272 128
5 QT Hà Vi-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0983.619.167
6 QT 23 Cty DVTYT Điện Biên-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0166 844 5000
7 QT Ngọc Mai-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01686.778.027
8 Quầy sô 9 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0985 001 478
9 Quấy sô 11 cty DVTYT-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01683 248 380
10 QT Số 18 Cty DP Hà Thành-35B – Tổ 5-Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0979.925.547
11 QT Ngọc Mai 2-chợ bản phủ-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01698755891
12 Cô Than-230km-Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 01668.083.932
13 Cô Thìn–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 01236.490.904
14 Cô Châu–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 0948.978.990
15 Chị Oanh–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 0987113222
0947.049.134
16 Chị Thúy–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 0948.979.400
17 Chị Duyên–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên 02303.740.443
18 QT Số 1_Đlý Soos1 Cty CPDP Hải Nam-Nà Hỳ-Mường Nhé-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên 01643.055.299
19 QT Số 14_Cty CPDP Hải Nam-Tổ8-Chợ Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0987.718.926
20 QT Số 2_Cty CPDP Hải Nam-SN157_Tổ 15-Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0973 247 445
21 NT Ngọc Hà-SN 1072_Tổ5-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0983.137.632
22 QT Sô 2 Cty Hà Thành-SN 177 Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 02303830280
02303.830.280
23 QT Trần Bá Hải-Kiot số10-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 02306 505 789
24 Quầy Trần Thị Mến-Số 5 – Tổ 11-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 01666.061.039
25 NT Thanh Tâm-SN19 Tổ8-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 02303.826.138
26 QT Số 26_Cty DVTYT Điện Biên-Chợ Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 02303.924.498
27 NT._Linh Chi-SN 948Tổ7-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 0912 648 995
28 NT_Yến Nhi-90 – Tổ 28-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 0985.701684
0985.701.684
29 QT Số 3_Cty DVTYT Điện Biên-SN 912Tổ8-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 0986 081158
30 QT Số 2CTY DVTYT Điện Biên-Tổ 8-P.Mường Thanh-Điện Biên-Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 01259 003 215
31 QT Số 59-kiot soố1-Chợ Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0948 377 282
32 NT.Thành Hằng-SN134-P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0932 284 299
33 NT Cúc Phương–P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên ‘02303 720 097
34 QT Số 1_Cty Phương Thảo-SN608_Tổ1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 02303.824.445
02303.824445
35 QT Số 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot Soos1_Tổ7-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0946 555 838
36 NT_Hồng Hải-Tổ 8-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0917.336.370
37 NT_Minh Ngọc_Đlý 17 Hải Nam-SN 183_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0979 920 355
38 QT Số 6_Cty VTYT Điện Biên-Chợ TT2 – Tổ 5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 01685 921 186
39 QT Số 10-SN175_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0948.544.268
40 NT.Ngọc Thanh-43 – Tổ 3-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0976.066.873
41 QT Số 9 Cty Phương Thảo-SN 156-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01667.231.619
42 NT Tú Anh-SN 493 Tổ 15-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 0914 582 992
43 NT Bích Thuận(Cạnh KS Mường Thanh)-506 Tổ 21-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0985 116498
44 NT_Tiến Đạt-Kiot sô 8A3Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 097 280 1986
45 NT_Tuấn Thành-Kiot số 14A5Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 0989 795 578
46 QT sô 1 Cty Hoàng Lan-SN 81 Tổ 2-p.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01686 156 548
47 QT_Huyền Trang–P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên ‘0988 206 975
48 Chị Thảo(NT Dũng Thảo)-199 – Tổ 21-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01654 161 889
49 NT hải Nam-C17-Thanh Xương-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0969 699 622
50 Quầy thuốc số 16-Cty CPDP Hải Nam-01 Tổ 11-Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0944 064138
51 QT Số 9 Cty Hoàng Lan-Đội 5B Xã Thanh Luông-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0915 485 166
52 Cô Lả-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 02303.923.755
53 Quầy chú Dũng-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0983.238.226
54 Quầy tâm Mùi -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01655 655 090
55 Quầy chị huyền-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 02303.865.312
56 Quầy cô thủy-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0979.055.724
57 Quầy Anh Sang-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0984.486.028
58 Quầy Vân Tấn -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01674 623 856
59 Chị Thiên-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01686 163 255
01686163 255
60 Chú Can-Khối Đoàn Kết-Tuần Giao-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01635 594 466
61 Chị Hương-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên 0985.372.134
62 Chú Hồng-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên 0984.235.130
63 NT Hồng Sơn-Chợ Mường Chà_TT Mường Chà-H.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 02303 842 262
64 Bà Diên-Chợ.Mường Chà-TT.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 02303.842.890
65 Quầy thuốc số 22-CTy TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên 0984 229 115
66 Quầy thuốc số 2-Cty Dược VTYT tỉnh—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên 02303 842 875
67 Quầy thuốc số 4 -Cty TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên 01633 252 158
68 Quầy thuốc số 30-Cty CPDP hải Nam—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên 01253 198 279
69 Chị Hoa-Suối Lư-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên 02303.891.163
70 Cô Ấng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên 01276.717.245
71 Chị Quyết-Na Son-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên 01696.118.050
72 Quầy Lê Thị Ngọ-Phì Nhừ-Điện Biên Đông-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên 01234.729.805
73 Chị Hồng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên 01682.434.476
74 Quầy sô 7 Cty Hải Nam-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên 02303845203
0989993551
75 Quầy thuốc số 1-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 10-Tổ 10-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên 0948 101 850
76 Quầy thuốc số 2-CTy CPDP Phương Thảo-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên 01638 907 411
77 Quầy thuốc sô 8-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên 0917 797 054
78 Quầy sô 15 Cty Hải Nam-Tổ 12-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên 0982 801 247
79 QT Anh Nam-Tổ 1-TX.Mường Lay-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0985 574 442
80 Anh Thích-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 0943.924.104
81 QT Thái Dương – CtyCPDP Phương Thảo-SN 157 Tổ 15-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 01693799989
82 QT số 32 Thủy Nhi-SN 205 Tổ 30-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0962195567
83 NT Thanh Bình-SN 197 Tổ 8-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0914651299
84 NT_Hồng Lý –P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 0982 508 166
85 NT Hương My–Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0914.554.571
86 QT SỐ 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot sô1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên 0977.334.177
87 NT Hương Giang-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 0966 458419
0978.353.669
88 QT Chị Huyền-Đội 3-Xã Thanh An-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01635.269.056
89 NT Thanh Nga-SN 73_Tổ-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên 01679.320779
01679.320.779
90 NT.Trung Liên-SN09-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 0948.048.308
91 NT_Hoàng Hà–P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên 01682.502166
92 Quầy sô 18 Cty Hải Nam-Thôn24-Xã Noong Hẹt-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 01659.944.382
93 Quầy sô 17 Cty Hải Nam-Đội 4B-Thanh Yên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên 0936 313 011
94 NT Mai Lan-SN101078 TỔ 5-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên 01662.211.102
95 QT số 36 Hương My-Tổ 15–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên 1698755891
96 QT Số 37 Cty Hải Nam-Sn 82 Tổ 22–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên 972801986
97 QT Phương Thảo-Đội 18-Xã Thanh Xương-H.Điện Biên-H.Điện Biên–Điện Biên 01668531957