Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Điện Biên

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1QT Sôố 6 cty Phương Thảo-Tổ 10-P.Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01675272430
2QT Cô Tâm-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01687.538.747
3QT Cô Dung-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01643 981 296
4Quầy sô 10 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0946 272 128
5QT Hà Vi-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0983.619.167
6QT 23 Cty DVTYT Điện Biên-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0166 844 5000
7QT Ngọc Mai-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01686.778.027
8Quầy sô 9 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0985 001 478
9Quấy sô 11 cty DVTYT-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01683 248 380
10QT Số 18 Cty DP Hà Thành-35B – Tổ 5-Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0979.925.547
11QT Ngọc Mai 2-chợ bản phủ-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01698755891
12Cô Than-230km-Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên01668.083.932
13Cô Thìn–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên01236.490.904
14Cô Châu–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0948.978.990
15Chị Oanh–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0987113222
0947.049.134
16Chị Thúy–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0948.979.400
17Chị Duyên–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên02303.740.443
18QT Số 1_Đlý Soos1 Cty CPDP Hải Nam-Nà Hỳ-Mường Nhé-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên01643.055.299
19QT Số 14_Cty CPDP Hải Nam-Tổ8-Chợ Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0987.718.926
20QT Số 2_Cty CPDP Hải Nam-SN157_Tổ 15-Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0973 247 445
21NT Ngọc Hà-SN 1072_Tổ5-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0983.137.632
22QT Sô 2 Cty Hà Thành-SN 177 Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên02303830280
02303.830.280
23QT Trần Bá Hải-Kiot số10-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02306 505 789
24Quầy Trần Thị Mến-Số 5 – Tổ 11-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên01666.061.039
25NT Thanh Tâm-SN19 Tổ8-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02303.826.138
26QT Số 26_Cty DVTYT Điện Biên-Chợ Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02303.924.498
27NT._Linh Chi-SN 948Tổ7-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0912 648 995
28NT_Yến Nhi-90 – Tổ 28-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0985.701684
0985.701.684
29QT Số 3_Cty DVTYT Điện Biên-SN 912Tổ8-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0986 081158
30QT Số 2CTY DVTYT Điện Biên-Tổ 8-P.Mường Thanh-Điện Biên-Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên01259 003 215
31QT Số 59-kiot soố1-Chợ Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0948 377 282
32NT.Thành Hằng-SN134-P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0932 284 299
33NT Cúc Phương–P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên‘02303 720 097
34QT Số 1_Cty Phương Thảo-SN608_Tổ1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên02303.824.445
02303.824445
35QT Số 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot Soos1_Tổ7-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0946 555 838
36NT_Hồng Hải-Tổ 8-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0917.336.370
37NT_Minh Ngọc_Đlý 17 Hải Nam-SN 183_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0979 920 355
38QT Số 6_Cty VTYT Điện Biên-Chợ TT2 – Tổ 5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01685 921 186
39QT Số 10-SN175_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0948.544.268
40NT.Ngọc Thanh-43 – Tổ 3-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0976.066.873
41QT Số 9 Cty Phương Thảo-SN 156-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01667.231.619
42NT Tú Anh-SN 493 Tổ 15-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0914 582 992
43NT Bích Thuận(Cạnh KS Mường Thanh)-506 Tổ 21-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0985 116498
44NT_Tiến Đạt-Kiot sô 8A3Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên097 280 1986
45NT_Tuấn Thành-Kiot số 14A5Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0989 795 578
46QT sô 1 Cty Hoàng Lan-SN 81 Tổ 2-p.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01686 156 548
47QT_Huyền Trang–P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên‘0988 206 975
48Chị Thảo(NT Dũng Thảo)-199 – Tổ 21-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01654 161 889
49NT hải Nam-C17-Thanh Xương-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0969 699 622
50Quầy thuốc số 16-Cty CPDP Hải Nam-01 Tổ 11-Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0944 064138
51QT Số 9 Cty Hoàng Lan-Đội 5B Xã Thanh Luông-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0915 485 166
52Cô Lả-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.923.755
53Quầy chú Dũng-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0983.238.226
54Quầy tâm Mùi -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01655 655 090
55Quầy chị huyền-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.865.312
56Quầy cô thủy-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0979.055.724
57Quầy Anh Sang-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0984.486.028
58Quầy Vân Tấn -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01674 623 856
59Chị Thiên-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01686 163 255
01686163 255
60Chú Can-Khối Đoàn Kết-Tuần Giao-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01635 594 466
61Chị Hương-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên0985.372.134
62Chú Hồng-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên0984.235.130
63NT Hồng Sơn-Chợ Mường Chà_TT Mường Chà-H.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên02303 842 262
64Bà Diên-Chợ.Mường Chà-TT.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.842.890
65Quầy thuốc số 22-CTy TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên0984 229 115
66Quầy thuốc số 2-Cty Dược VTYT tỉnh—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên02303 842 875
67Quầy thuốc số 4 -Cty TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên01633 252 158
68Quầy thuốc số 30-Cty CPDP hải Nam—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên01253 198 279
69Chị Hoa-Suối Lư-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên02303.891.163
70Cô Ấng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01276.717.245
71Chị Quyết-Na Son-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01696.118.050
72Quầy Lê Thị Ngọ-Phì Nhừ-Điện Biên Đông-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên01234.729.805
73Chị Hồng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01682.434.476
74Quầy sô 7 Cty Hải Nam-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên02303845203
0989993551
75Quầy thuốc số 1-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 10-Tổ 10-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0948 101 850
76Quầy thuốc số 2-CTy CPDP Phương Thảo-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên01638 907 411
77Quầy thuốc sô 8-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0917 797 054
78Quầy sô 15 Cty Hải Nam-Tổ 12-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0982 801 247
79QT Anh Nam-Tổ 1-TX.Mường Lay-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0985 574 442
80Anh Thích-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0943.924.104
81QT Thái Dương – CtyCPDP Phương Thảo-SN 157 Tổ 15-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01693799989
82QT số 32 Thủy Nhi-SN 205 Tổ 30-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0962195567
83NT Thanh Bình-SN 197 Tổ 8-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0914651299
84NT_Hồng Lý –P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0982 508 166
85NT Hương My–Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0914.554.571
86QT SỐ 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot sô1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0977.334.177
87NT Hương Giang-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0966 458419
0978.353.669
88QT Chị Huyền-Đội 3-Xã Thanh An-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01635.269.056
89NT Thanh Nga-SN 73_Tổ-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01679.320779
01679.320.779
90NT.Trung Liên-SN09-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0948.048.308
91NT_Hoàng Hà–P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên01682.502166
92Quầy sô 18 Cty Hải Nam-Thôn24-Xã Noong Hẹt-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01659.944.382
93Quầy sô 17 Cty Hải Nam-Đội 4B-Thanh Yên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0936 313 011
94NT Mai Lan-SN101078 TỔ 5-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01662.211.102
95QT số 36 Hương My-Tổ 15–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên1698755891
96QT Số 37 Cty Hải Nam-Sn 82 Tổ 22–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên972801986
97QT Phương Thảo-Đội 18-Xã Thanh Xương-H.Điện Biên-H.Điện Biên–Điện Biên01668531957