Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Đà Nẵng

STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Hải Hòa -Chợ-Hòa Tiến -Hòa Tiến-Hòa Tiến-Hòa Tiến -Đà Nẵng0985 617 819
2NT Dapharco 129-DS Thái–Hòa Khương-Túy Loan-Túy Loan-Hòa Vang-Đà Nẵng05113 780 038
0905517057
3NT Dapharco 160-DS Tuyết –Chợ Túy Loan-Túy Loan-Túy Loan-Hòa Vang-Đà Nẵng0905594325
4NT Dapharco 161-DS Ánh –Ngã Tư Túy Loan-Khuê Trung-Khuê Trung-Hòa Vang -Đà Nẵng0977018808
5Hiệu Thuốc Hòa Vang–Hòa Nhơn-Hòa Nhơn-Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng05113 788 586
6Trung Tâm Dược Phẩm Hòa Vang –Trường Chinh-Hòa Thọ-Hòa Thọ-Cẩm Lệ-Đà Nẵng05113846123
7NT Thiện Tâm-104-Lê Đại Hành -Hòa Thọ-Hòa Thọ-Cẩm Lệ -Đà Nẵng0913 419058
8Dapharco 153-DS Thuận–Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113846208
9NT Dapharco 128 ( Chị Thuận N)-Ngã 4-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng0905310315
10NT Centerpharco 04- Bác Diệu-64-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113846674
11NT Bảy Đào -193-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113846517
12NT Dapharco 134-DS Hoa -207-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113218823
13NT Kim Anh -241/1-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05112469349
14NT Phước Thịnh -Kios 7-Chợ Cẩm Lệ-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113701879
15NT Dapharco 155-DS Tuyết -Kios 3-Chợ Cẩm Lệ-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113672140
16HT -DS Phương -96-Nguyễn Văn Huyên-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05116274996
17NT Tín Trung -101-Nguyễn Văn Huyên-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng01276577984
18NT Dapharco 138 ( Chị Hà )-272-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113698245
19NT Trí Anh -112-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113698183
20NT Dapharco 152 ( Chị Vân )-82-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113697017
21NT Daphaco 8-DS Trang -Lô12D2-Đường 2 Tháng 9-Hòa Cường -Hòa Cường -Hải Châu -Đà Nẵng05113643225
22HT DS Long–Miếu Bông-Miếu Bông -Miếu Bông -Hòa Vang-Đà Nẵng0986 138 944
23NT Duy Hồng-Hoà Tiến-Hòa Tiến—Hòa Vang-Đà Nẵng0905026003
24HT Hòa Vang–Hòa Tiến —Hòa Vang-Đà Nẵng05113879172
25NT Toàn Thiện-249-Ông Ích Khiêm-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113824945
26NT Nhân Hiếu -Kios 2-Chợ Cồn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113897173
27HT 435 ( DS Hà )-48-Lê Đình Dương-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng05113872232
28NT Minh Hưng -266-Hùng Vương -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05113866749
29Cty TNHH DP Huy Lộc-182-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113600861
30NT Dapharco 57-DS Châu-139-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113891896
31NT Center Pharco 5-DS Mai-109-Ngô Gia Tự-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113892115
32NT Dapharco 20-DS Đào -235-Nguyễn Chí Thanh -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113825222
33NT Sức Khỏe Vàng Phúc Khánh -70/72-Nguyễn Phẩm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng0916.583863
34NT Mỹ Đức-65-Yên Bái -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05113822299
35Cty TNHH DND Bảo Linh -120-Bạch Đằng-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113822828
36NT Dapharco 22-DS Hưng -2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng0905342341
37Trung Tâm Dược Phẩm Hải Châu-110-Trần Phú -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05113824740
38NT Dapharco 01-DS Phương -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113833004
39NT Daharco 96-514-Ngô Quyền -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng05113932511
40NT Dpharco 102 – DS Tiếu -87-Nguyễn Công Trứ -Hòa Mỹ-Hòa Mỹ-Sơn Trà-Đà Nẵng05113844212
41NT An Phước -183-Nguyễn Công Trứ —Sơn Trà -Đà Nẵng05113 93 82 97
42NT Dapharco 112 – DS Thúy-122-Phan Tứ —Sơn Trà -Đà Nẵng0905325270
43NT Phước Thịnh-Kios 1 -Chợ Phước Mỹ-Phước Mỹ-Phước Mỹ-Sơn Trà-Đà Nẵng05113933106
44NT Dapharco 141-DS Phước -Kios-Chợ Hà Thân -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng05112470735
45NT Dapharco 95-DS Đào -Kios-Chợ Hà Thân -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng05113944568
46NT Dapharco 113-DS Đủ -585-Ngô Quyền -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng05113984176
47NT Dapharco 101-DS Thủy -758-Ngô Quyền -Hòa Hải -Hòa Hải -Sơn Trà-Đà Nẵng05113933507
48NT Phước Thịnh-34-Ngũ Hành Sơn—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0905423289
49Hiệu Thuốc 110-204-Ngũ Hành Sơn—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0905 879968
50NT Phước Lộc -232-Ngũ Hành Sơn-An Hải Đông-An Hải Đông-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0511395475
51NT Mỹ Hạnh -127-Ngũ Hành Sơn-An Hải Đông-An Hải Đông-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng05113847085
52NT Dapharco 125-Lô E32-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng05113950396
53NT Cao Linh -Lô 30 Khu C-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0975052402
54NT An Thảo-Lô E 14-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0906547355
55HT 551 (DS Chung)-252-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng01659414015
56NT Hoàng Thao -386-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0975252042
57NT Non Nước -400-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng05113844499
58NT Thanh Hải-525-Lê Văn Hiến —Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0903565474
59NT Dapharco 15- DS Hoàng -858-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng05113836856
0905111381
60NT Khánh Hiền -619-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng05113968745
61NT Hoàng Anh–Ngã Tư Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn -Quảng Nam0126 36 46 722
62QT Ngọc Thạch—Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn -Quảng Nam0914 776 838
63Hiệu Thuốc 713 ( Chị Nga )–Hòa Phước —Hòa Vang-Đà Nẵng0903504558
64NT Đức Thiện-QL 1A-Hòa Phước —Hòa Vang-Đà Nẵng0906406096
65NT Dapharco 130-DS Hồng -QL 1A-Cầu Đỏ-Hòa Châu-Hòa Châu-Hòa Vang -Đà Nẵng05113 846 363
66NT Vân Anh-95-Trần Đại Nghĩa—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng0934919741
67NT Dapharco 100-30/1-Lê Hữu Trác -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113933330
68NT Thịnh Đức Xuyến -60-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng0513836528
69Nt Thu Lan-55-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113984910
70NT Lương Phương -110-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113984288
71NT Đông Giang -59-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113933262
72NT Thanh Thanh -14-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113836870
73NT Dapharco 107 DS Hà-139-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113933038
0905745055
74NT BV Sơn Trà (DS Hồng)-770-Ngô Quyền -Hòa Hải -Hòa Hải -Sơn Trà-Đà Nẵng05113836793
75HT 416 ( DS Thắng )-33-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05112243534
76NT Dapharco 166- DS Hằng-57-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng0932045262
77NT Tâm Phúc -140-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05113572946
78NT Dapharco 33-DS Trang-391-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05113531655
79NT Hải Châu-307-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05113872160
80HT 302 ( DS Hường )-139-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05113582919
81HT 106 (DS Mộng)-100-Triệu Nữ Vương-Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05112 479484
82NT Trường Sinh -186-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng05113822413
83NT Dapharco 24-DS Thảo-431-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng05113584273
84NT Hồng Đức -282-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng05113837508
0905252062
85NT Dapharco 01-DS Tuyết -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113833004
86NT Dapharco 22-DS Hà-2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng0905020752
87Cty TNHH DP Trí Tín -155-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113825421
88NT Dapharco 34-DS Khanh -142-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113892814
89NT Trung Tâm -81-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113824778
90NT Hồng Diễm -85-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113888296
91NT BV C-DS Hà -122-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113823662
92NT Dapharco 43-DS Nhung -92-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113888256
93NT Dapharco 21-DS Tỉnh -112-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113892829
94NT Dapharco 63-DS Phúc -41-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113751668
95NT SKV-156-Quang Trung —Thanh Khê-Đà Nẵng05116253185
96NT Bảo Ngọc -158-Quang Trung -Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113840688
97NT Mỹ Hoà-107-Nguyễn Du-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113895621
98NT Gia Khánh -59-Lê Lợi-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113889474
99NT Dapharco 04-DS Liên-2-Lê Lợi-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113886192
100NT Dapharco 64-Chợ-Đống Đa-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113896659
101NT center Pharco 8-DS Thanh-25-Lương Ngọc Quyến -Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113519 976
102NT Thùy Trâm-85-Hải Hồ -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng05113530243
103NT Hoàng Anh-154-Lý Tự Trọng-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05116.290156
104NT Center Pharco 8-DS Phúc -53-Lương Ngọc Quyến -Thanh Bình -Thanh Bình -Hải Châu -Đà Nẵng0986 977 402
105NT Thành Phúc -71-Đường 3/2-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113539639
106NT Nhân Đức -87-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05112217404
107Cty TNHH DP Quảng Đà -243-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng05113872232
108NT Trang -386-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng05113824347
109Cty TNHH Toàn Ngọc -32-Đỗ Huy Uyển -An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng05113936979
110HT 318 ( DS Anh )-439-Ngô Quyền -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng0906051148
111NT Dapharco 93-DS Hiền -333-Ngô Quyền -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng05113943668
112NT Dapharco 140-DS Thọ-139-Phó Đức Chính -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng0905100610
113NT Dapharco 91-DS Ngà-297-Ngô Quyền -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng05113848425
114HT 313 -DS Bình-H1-Lê Tấn Trung-Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà -Đà Nẵng05113 925 919
115NT Dapharco 137- DS Trang-43-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05113921777
116NT Dapha co 138-DS Hiến -94-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05112480662
117NT Ngọc Huyền-143-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà -Đà Nẵng05113 921 783
118NT Dapharco 115-DS Hy-101-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05113831616
119NT Hồng Nguyệt-7-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05112463560
120Dapharco 89-DS Dung -18-Yết Kiêu-Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05113910204
121NT Chí Linh -216-Ngô Quyền -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng05113 910 362
122NT Thành Đức -Kios 1 -Chợ Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng0914 014 099
123NT Hồng Vân-109-Ngô Trí Hòa -Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng05113 917 353
124NT Hồng Phúc –Phạm Huy Thông -Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng0122 544 7451
125NT Hương Lan-KDC-Vũng Thùng -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng0905715758
126NT Dapharo 111-DS Hoa-KDC-Dương Vân Nga -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng0914111507
127NT Nam Hương-45-Lê Chân-An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng05113844197
128NT An Hải Bắc-Kios 1 -Chợ An Hải Bắc -An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng05112214240
129NT Khánh Hưng-531-Ngô Quyền-An Hải Bắc-An Hải Bắc-Sơn Trà-Đà Nẵng0903512347
130Dapharco 92-58-Khúc Hạo-Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng0914486059
131NT Tâm Đức -100-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng0935918408
132NT Dapharco 72-80-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng0163 6898 824
133NT Minh Huyền-547-Núi Thành -Hòa Cường Nam-Hòa Cường Nam-Hải Châu -Đà Nẵng05116 508 547
0982 76 70 70
134NT Hoàng Anh-624-Núi Thành—Hải Châu -Đà Nẵng0905009971
135Cty TNHH Sức Khỏe Vàng-1-Nguyễn Phẩm—Hải Châu-Đà Nẵng0914583863
136NT Daphaco 29–Phan Đăng Lưu—Hải Châu-Đà Nẵng0914500979
137NT Tam Nguyên-74-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng0914356272
138NT Diệu Huyền -60-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng05113644404
139TYT Hoà Cường Nam-499-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng05112816681
140NT Ngọc Anh-432-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng914301401
141NT DaPhaCo 36-196-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng5113451244
142NT Nhân Dân -384-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng05113603268
143HT 406 (DS Hoa),Tên Mới: NT Daphaco 25-64-Châu Thượng Văn —Hải Châu -Đà Nẵng05113640492
144NT Dapharco 12 (DS Lạc)-87-Tiểu La—Hải Châu -Đà Nẵng05113635969
145NT Dapharco 32-19-Mai Dị—Hải Châu -Đà Nẵng05113 626 376
146HT DS Hạnh, NT Daphaco 55-431-Trường Chinh—Thanh Khê-Đà Nẵng0934736213
0934736312
147HT 614 ( DS Liễu ) NT Daphaco 62-393-Trường Chinh—Cẩm Lệ -Đà Nẵng05113501396
148NT Trường Sinh 2-92-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 811 339
149NT Trường Sinh 1-55-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng0988805414
150NT Phước Thiện 2-322-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113689977
151NT Daphaco 38–Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng05113896782
152NT Phúc Tâm -82-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng05116554968
153NT Daphaco 07-66-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng05113521725
154NT Nguyệt -362-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113689977
155NT YHCT Đức Phú Đường -335-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113533889
156HT 327 ( DS Sung ), ten mới: Daphaco 59-126-Lý Thái Tổ —Hải Châu -Đà Nẵng05113834435
157HT 325 ( DS Công ) , tên mới: Daphaco 19-383-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng05113750052
158NT Hưng Phát -334-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng05113828654
159NT Dapharco 9 (DS Bình)-186-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng05113823516
160NT YHCT Cẩm Sơn-325/1-Hùng Vương -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng05113824826
161NT Trung Việt-274-Ông Ích Khiêm—Hải Châu -Đà Nẵng05113832838
162NT Hồng Quang -163-Lê Độ—Thanh Khê-Đà Nẵng05116295143
163NT Liên Việt 2-177-Lê Độ—Thanh Khê-Đà Nẵng0935286000
164HT 112 ( DS Mai )-2-Đặng Thùy Trâm—Hải Châu -Đà Nẵng05113828755
165Trung Tâm DP Thanh Khê–Nguyễn Hữu Thọ—Thanh Khê-Đà Nẵng05113632488
166NT Ái Lộc-Chợ-Nguyễn Tri Phương —Thanh Khê-Đà Nẵng05113699810
167Cty TNHH DP Gia Phát-60-Y Lan Nguyên Phi—Hải Châu-Đà Nẵng
168Cty Dươc phẩm cẩm sơn-87-Hà Huy Tập—-Đà Nẵng05113824826
169NT Ngọc Phước -95-Lê Đình Lý —Hải Châu -Đà Nẵng05113655271
170NT Minh Thiện-140-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu-Đà Nẵng0944444595
171HT 425 ( DS Hà ) tên mới: Daphaco 11-602-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng0982944858
172NT Trường Ninh-94-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng0914325612
0913488664
173HT 423 ( DS Thiện ), tên mới: Daphaco 45-566-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113613951
174NT Phước Thiện 1-370-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113896321
0913494524
175NT Dapharco 52-458-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng05113618537
176NT Hoàng Hồng Đức–Trưng Nữ Vương —Hải Châu-Đà nẵng0905984619
177NT Thanh Sương -342-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng05113550731
178NT Cẩm Tú -556-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng05113651775
179HT 432 ( DS Sinh ), Tên Mới: Daphaco 40-410-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng05113550462
180HT 431 ( DS Phước ), Tên Mới: Daphaco 38-338-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng05113826805
181HT 430 ( DS Hương ), tên Mới: Daphaco 17-288-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng05113826825
182NT Minh Châu-91-Nguyễn Hoàng —Thanh Khê-Đà Nẵng05113691631
183NT Đông Tây-264-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng05112692233
184HT 145 ( DS Lê ) , Tên Mới: NT Sức Khỏe Vàng-135-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng05113574974
185NT Phương Nam Việt, ten mới: nt Khánh Phương-10-Nguyễn Hoàng—Hải Châu-Đà Nẵng05112623415
186NT Ngọc Anh -127-Phan Thanh —Hải Châu -Đà Nẵng05113821498
187NT An Phước -04-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng0988086777
188NT Hoàng Long -46-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng05113616686
189NT Liên Tĩnh -92-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng05113615533
190NT Thanh Huyền -57-Nguyễn Hữu Thọ—Hải Châu -Đà Nẵng05112214842
191NT Liên Thông-59-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng0905459614
192HT 602 (DS Uyên), Tên Mới: Daphaco 146-74-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 215 440
193HT 724 (DS Kiệm ),Tên Mới: Daphaco 87 -109-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05112246613
194NT Thuận Thảo -318-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 741343
05113741343
195NT Hữu Thiện -281-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05116282230
196NT Nhật Minh -54-Nguyễn Huy Tưởng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 768 500
197NT Dapharco 119-DS Trang -316-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng0905 37047009
05370470
198NT Tân Dung Phong-400-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 765031
199HT 602 ( DS Hương ), Tên Mới: Daphaco 117-1-Ngô Thị Nhậm—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 739 309
200HT 629 ( DS Loan)Ten Mới: Daphaco 76-844-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng905635207
201HT 603 (DS Hoa), Tên Mới: Daphaco 75-864-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 841 430
202NT Minh Tâm-28-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05116 272 189
203NT Nhất Huy 1-Lô 52-Đường Hòa Minh 14—Liên Chiểu-Đà Nẵng5113767330
204NT Tố Trâm-Lô 130-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nãng935340726
205NT Daphaco 135 -9-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nẵng5113479234
206NT Tân Diệu-518-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng905775728
207NT Nhân Tâm -Lô 47-Phùng Hưng—Liên Chiểu -Đà Nẵng1225598441
208NT Quang Minh-Kios 7-Chợ Hoà Khánh —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 736 207
209NT Thiện Phúc -2-Nguyễn Đình Trọng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 520
0949 440 707
210NT Xuân Quang -86-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 312
211NT Lan Anh -42-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 520
212NT Thành Vinh 1-Tổ 39-Đa Phước 2—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 892
0914212817
05113 731 892
213NT Daphaco 150–Chợ Thanh Vinh—Liên Chiểu-Đà Nẵng0905289271
214NT Daphaco174-710-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng0913907545
215HT 644 (DS Quyên), tên Mới: Daphaco 122-45-Phạm Như Xương —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 272 576
216NT YHCT Đức Mậu Đường -19-Nguyễn Cảnh Chân —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 569
217HT BB Dapharco 6–Khu Dân Cư Bến Xe—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 742 474
218NT Nghĩa An -676-Điện Biên Phủ —Thanh Khê-Đà Nẵng05113 814 21
219NT Nhân Nghĩa -2-Huỳnh Ngọc Huệ —Thanh Khê-Đà Nẵng0983217275
220HT 122 (DS Chi ), Tên Mới: Daphaco 74-214-Cù Chinh Lang —Thanh Khê-Đà Nẵng05113 725 802
221HT 135 (DS Tiến ), Tên Mới: Daphaco 167-9-Phạm Như Tăng —Thanh Khê-Đà Nẵng05113 746 041
222HT 136 (DS Thuỳ ), Tên Mới: Daphaco 03-72-Phạm Như Tăng —Thanh Khê-Đà Nẵng05113 746856
223NT Phúc Lai Thành-125-Cù Chinh Lang—Thanh Khê-Đà Nẵng05113467245
224NT Hà Phúc -213-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng05113 727341
225HT DS Nhung-431-Tôn Đản—Thanh Khê-Đà Nẵng0511368344
05113683440
226NT Hưng Thịnh -40-Tôn Đản —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 660 685
0905 858 786
227HT 636 (DS Thuỷ), Tên Mới: Daphaco 80-62-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 476 081
228NT Nhất Huy 2-Kios 3-Chợ Hòa Mỹ—Liên Chiểu -Đà Nẵng0905756663
229NT Đức Thịnh-Lô A1-Nam Trân—Liên Chiểu -Đà Nẵng0903006061
230Đại Lý Thuốc-Tổ 12-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu -Đà Nẵng0973257885
231HT 632-Tổ 10-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu-Đà Nẵng0905207294
232NT Thành Vinh 2-167-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng0906455616
233HT 637 (DS Thuý ), Tên Mới; Daphaco 78-200-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 697
234Nt Hoài Thương-727-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu -Đà Nẵng5116506526
235NT Mạnh -333-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 841 659
236NT Dapharco 165-863-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng0972780373
237HT(DS Gái), Tên Mới: Daphaco 79-876-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng0986272314
238NT Daphaco77 -892-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng05113456782
239NT Hồng Nhung -83-Nguyễn Văn Cừ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 772255
240HT 308 ( DS Trinh ), Tên Mới: Daphaco 44-18-Đinh Tiên Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng05113825279
241HT 449 ( DS Thảo ), Tên Mới: Daphaco 54-122-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng05113744863
242NT Phước Thiện 3-170-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng05113 745488
243NT Dapharco 14-DS Hoàng , Tên Mới: NT Huy Hoàng-62-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng05113896321
0989186300
244HT 603 ( DS Thắng ), Tên Mới: Daphaco27-900-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng05113746477
245NT Thăng Long -946-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng0983083687
246NT Phước Thành -134B-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng05113760136
247NT Thanh Tâm-145-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng0905708855
248NT Hoàng Nguyên-80-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng05112757052
249NT Tín Phương-246-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng0902589512
0915589012
250NT Minh Châu-Lô 25-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng01697743943
251NT Dapharco 67-74-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng05116554269
252NT Nhân Hòa -55B-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng05113840677
253HT 212 (DS Hà )–BV Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng0905050870
254NT Phúc Thiên-328-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng935219969
255NT Nhật An-325-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng5116299898
256NT Daphaco 31-195-Thái Thị Bôi—Thanh Khê-Đà Nẵng5113765478
257NT Daphaco 26-59-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng511264378
258NT Thùy Dung–Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng5113763256
259HT 132 (DS Kim Anh), Tên Mới: Daphaco 58-47-Hà Huy Tập—Thanh Khê -Đà Nẵng05116554269
260NT Tuyết Trinh-35-Ngô Thị Nhậm-Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng-914212817
261NT Thủy Tín-28-Âu Cơ -Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng-05113 736549
262NT Daphaco 15-15-Yên Thế-Cẩm Lệ -Cẩm Lệ -Đà Nẵng –0943100637