Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Cao Bằng

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Thu Hoài-Tổ 6–Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0915425885
2 Đại Lý công ty AMV-Tổ 15–Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263.850.676
3 Thiên Giang—Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0982.585.369
4 QT Công ty dược Cao Bằng-Tổ 4-Sông Bằng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 01235.706.017
5 Hương Giang-60-Sông Hiến—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0914.836.955
6 Huy Hoàng-Vườn Cam- Hợp Giang—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0916.528.838
7 Dũng Thu–Sông Bằng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0986.968.326
8 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Cho Trung Tam—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263,853,765
9 NT Thu Hiền–Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263.851.780
10 Đàm Trung Cao-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 1237.217.886
11 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0987.202.810
12 -Km3 –Nà Cáp-Nà Cáp-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0986.874.296
13 QT Công ty dược Cao Bằng -Km4–Đề Thám-Đề Thám-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 01273.284.285
14 Bảo Quý–Km 4-Đề thám-Đề thám-Cao Bằng-Cao Bằng 0965.147.018
15 Hà Trang-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0976.735935
16 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng-Km2-Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 01685054156
17 Nhà Thuốc Chợ Ngọc Xuân–Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 977792870
18 Ngọc Ánh-Km1 -Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0948.720.117
19 DNTN-Hoa Bình-4-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263.853.062
20 Việt Khánh–Chợ Xanh—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 983230610
21 -85-Xuan truong-Hop giang-Hop giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 1693388838
22 -52–Phường Hợp Giang -Phường Hợp Giang -Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0986.125.888
23 Cty Phương Anh-29-Hồng Việt —Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263.850.762
24 Dịch Vụ Y Tế–Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0962308048
25 Quầy Thuốc số 2-Kios chợ trung tâm-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0986.226.002
26 Dịch Vụ Y Tế-32-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0263.853.506
27 Quầy Thuốc số 1—–Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0981.471.128
28 QT Công ty dược Cao Bằng -12-Nguyễn Du—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0975.848.737
29 NT Don Kieu-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0914.820.986
30 Nhà Thuốc Chợ Hạnh Ly-Tô 15–Phương Tân Giang-Phương Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0949.423.888
31 Hùng Nghĩa-Tô 15–Phường Hợp Giang -Phường Hợp Giang -Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0983.874.296
32 NT Trung Thành-79—-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 985203880
33 Cty Tran Nga—–Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0962.257.818
34 QT so 2 tran nga-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0983.986.585
35 QT Cty AMV —Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0962664818
36 QT so 1 tran nga–Cho Trung Tam—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 263954848
37 NT Thanh long–to 4 . P.song bang—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0982.249.588
38 NT Trang Ngọc–tổ 15, phường Sông Bằng,—Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0972.514.474
39 NT Bảo Khánh –tổ 11, Phường Sông Hiến , TPCB, —Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0985.080.283
40 NT Thanh Xuân–tổ 28,- Hợp Giang- Hợp Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0988.056.855
41 NT Tốt–xuan truong- Hợp Giang- Hợp Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng 0989.257.885
42 NT Chợ Cao Bình–Phố Cao Bình—Hòa An-Cao Bằng 11685.855.503
43 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Phố Cao Bình—Hòa An-Cao Bằng 0982.650.695
44 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–NTBV Hòa An—Hòa An-Cao Bằng 0972496288
45 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng 0912.692.904
46 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng 01202.224.822
47 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng 01678.698.476
48 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng 0987.638.754
49 NT số 1 công ty bảo lan 88–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An- 01695.072.366
50 NT Khánh Chi–Thị Trấn Nước Hai—-Cao Bằng 0944.282.888
51 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Nà Giàng—Hà Quảng-Cao Bằng 01654.759.866
52 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Hà Quảng—Hà Quảng-Cao Bằng 0918.685.604
53 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Lũng Nặm—Hà Quảng-Cao Bằng 0985.335.162
54 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng 0977.213.005
55 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng 0263.603.391
56 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng 0263.820.425
57 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng 0915.660.991
58 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng 0916.528.559
59 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng 0263.826.385
60 Nhà Thuốc bệnh viện–NTBV Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng 0984.283.296
61 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng 0983.984.268
62 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Pò Tấu—Trùng Khánh-Cao Bằng 0974.599.002
63 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thạch An —Thạch An-Cao Bằng 01684.240.156
64 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thạch An—Thạch An-Cao Bằng 0263.840.423
65 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng 0977.068.618
66 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng 0984.099.390
67 QT Công ty dược Cao Bằng –Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng 1629999252
68 Nha Thuoc Luc Thi Ket–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng 0986.128.213
69 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng 0978.769.488
70 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng 01685.054.151
71 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng 0263.880.418
72 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng 01646.039.207
73 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng 0916.082.401
74 QT Công ty dược Cao Bằng –Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng 01259.137.686
75 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng 0263.830.013
76 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng 0263.830.314
77 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng 0263.830.471
78 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thông Nông—Thông Nông-Cao Bằng 0985.203.871
79 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Bảo Lạc—Bảo Lạc-Cao Bằng 0985.523.285
80 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Bảo Lâm—Bảo Lâm-Cao Bằng 0917.001.001
81 Hiến Hà–Thị Xã Bắc Kạn—TX Bắc Kan-Bắc Kan 0163.658.3511