Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Bình Định

STT NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈĐIỆN
THOẠI
Số Đường Phường Quận
1 Nhà thuốc Thanh Sơn473 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn563821097
2 Quầy thuốc số 52950 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn563792481
3 Quầy thuốc số 28145 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0563892749
0914054133
4 Nhà thuốc Hoa Hồng679 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn905609610
5 Nhà thuốc Phương Tâm632 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn56379144
6 Nhà thuốc Hồng Hà1117 Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0935877167
7 Nhà thuốc Phước Hưng22 Tháp Đôi Trần Hưng Đạo Quy Nhơn563816767
8 Nhà thuốc Phượng Linh14 Tháp Đôi Trần Hưng Đạo Quy Nhơn01683646173
9 Nhà thuốc An Bình33 Phạm Hồng Thái Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0936165517
10 Nhà thuốc Hiếu Nghĩa34 Phạm Hồng Thái Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0563825668
11 Nhà thuốc Chợ Đầm93 Hoàng Hoa Thám Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0914584469
12 Nhà thuốc Đệ Nhất297A Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn563822956
13 Nhà thuốc Thanh Thủy259 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn563821731
14 Nhà thuốc Hồng Kông261 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn563821283
15 Nhà thuốc Hiền Đức35 Nguyễn Huệ Trần Phú Quy Nhơn563825182
16 TYT Lê Hồng Phong78 Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn914188829
17 Nhà thuốc Hưng Thịnh 2110 Tăng Bạt Hổ Trần Phú Quy Nhơn0935489299
18 Nhà thuốc An Sinh94 Tăng Bạt Hổ Trần Phú Quy Nhơn563824118
19 Nhà thuốc Miền Trung611 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn563846936
20 Nhà thuốc Thy Nga510 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0973679992
21 TTYT Phường Quang Trung450 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0905098124
22 Nhà thuốc Bảo Dung321 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0934735377
23 Nhà thuốc Thanh Hằng79 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0563524539
24 Nhà thuốc Ý Nhi2 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn563828837
25 Nhà thuốc Đông Y Hiệp Nhơn316 E Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0973231292
26 Nhà thuốc Phương Kiều272 Nguyễn Thái Học Quang Trung Quy Nhơn0905825678
27 Nhà thuốc Thanh Vân203 Tây Sơn Quang Trung Quy Nhơn56501195
28 Nhà thuốc Thanh Loan8 Võ Lai Ngô Mây Quy Nhơn902455156
29 Nhà thuốc Tín Nghĩa46 Ngô May Ngô Mây Quy Nhơn0903584600
30 Nhà thuốc Thành Thủy60 Ngô Mây Ngô Mây Quy Nhơn563525909
31 Nhà thuốc Kim Ngọc155 Ngô Mây Ngô Mây Quy Nhơn0919276072
0975633579
32 Hiệu thuốc số 1057 Nguyễn Lữ Ngô Mây Quy Nhơn1696062509
33 Hiệu thuốc số 162 Nguyễn Lữ Ngô Mây Quy Nhơn562212056
34 Nhà thuốc Phương Tuyền266 Diên Hồng Ngô Mây Quy Nhơn0907999314
35 Nhà thuốc Thiên Phúc337 Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Quy Nhơn0905329442
36 Nhà thuốc An Khang231 Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Quy Nhơn563811599
37 Nhà thuốc Gia Bảo Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn0562471004
38 Nhà thuốc Kim Thoa Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn0563648899
39 Nhà thuốc Thành Tâm Chợ Dinh Nhơn Bình Quy Nhơn983394372
40 Nhà thuốc Duy Đạt68 Hàn Mạc Tử Ghềnh Ráng Quy Nhơn0902545599
41 Nhà thuốc An Khang20 Hàn Mạc Tử Ghềnh Ráng Quy Nhơn0983611146
42 Nhà thuốc Lê Hân46 Chương Dương Ghềnh Ráng Quy Nhơn914309129
43 Quầy thuốc số 0605 Chương Dương Ghềnh Ráng – Nguyễn Văn Cừ Quy Nhơn0563501745
44 Hiệu thuốc 08276 Nguyễn Thị Định Ghềnh Ráng Quy Nhơn563847330
45 Quầy thuốc số 3221 Hoàng Văn Thụ Ghềnh Ráng Quy Nhơn563647546
46 Nhà thuốc Thúy Hằng279 Âu Cơ Phú Tài Quy Nhơn0563841471
47 Nhà thuốc Cao Phát 2244 Âu Cơ Bùi Thị Xuân Quy Nhơn0935489299
48 Nhà thuốc Mát Tay210 Bạch Đằng Hải Cảng Quy Nhơn0563701001
49 Nhà thuốc Thanh Quang272 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước0563633125
50 Nhà thuốc Hồng Sương246 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước0563633310
51 Nhà thuốc Minh Hoàng37 Đào Tấn TT Tuy Phước Tuy Phước0563633311
52 Nhà thuốc Ngọc Chi Ngã Tư Tuy Phước TT Tuy Phước Tuy Phước0563633431
53 Nhà thuốc Thúy Lam Phước Lập Tuy Phước0979245547
54 Nhà thuốc Kim Loan Phước Lập Tuy Phước0566520788
55 Quầy thuốc Tâm Phúc Phước Lập Tuy Phước0563531177
56 Nhà thuốc Hưng Chính50 Trần Phú Diêu Trì Tuy Phước0563833443
57 Nhà thuốc Hiệp Thạnh Quốc Lộ 1A Diêu Trì Tuy Phước0563833466
58 Nhà thuốc Thọ Lộc Quốc Lộ 1A Diêu Trì Tuy Phước563834969
59 Quầy thuốc Thanh Thẩm Quốc Lộ 1A Diêu Trì Tuy Phước0982141465
60 Nhà thuốc Trung Tâm37 Quang Trung TT Phú Phong Tây Sơn0563880295
61 Nhà thuốc Trung Tín99 Đống Đa TT Phú Phong Tây Sơn563880287
62 Nhà thuốc Bích Thủy Chợ Tây Sơn TT Phú Phong Tây Sơn0905880045
63 Nhà thuốc Thanh Loan73 Nguyễn Huệ  TT Tuy Phước Tuy Phước01694777745
64 Nhà thuốc Mát tay 33 Nguyễn Hoàng Đống Đa Quy Nhơn0945292800
65 Nhà thuốc Trung Nghĩa30 Phạm Cự lượng Đống Đa Quy Nhơn0989978849
0983839129
66 Nhà thuốc Gia Kỳ Phước Quang Tuy Phước Bình Định01649947870
67 Nhà thuốc Nhật Sinh Phước Quang Tuy Phước Bình Định0922956757
68 Quầy thuốc Ánh Tuyết Gò Bồi Tuy Phước Bình Định563831318
69 Nhà thuốc chị Dung Gò Bồi Tuy Phước Bình Định0993520396
70 Nhà thuốc Thanh Tuyền Phước Hưng Tuy Phước Bình Định01677623667
71 Quầy thuốc Thu Thủy QL19 Nhơn Thọ An Nhơn01644098578
72 Thuận An Sinh816 Hùng Vương Nhơn Phú Quy Nhơn0972900419
73 Quầy thuốc Hằng QL 19 Đồng Phó Tây Sơn0973550355
74 Nhà thuốc Thanh Kiều QL19 Thượng Sơn Tây Sơn0562227333
75 Nhà thuốc Tâm Phúc Ql 19 Thượng Sơn Tây Sơn0969451985
76 ĐY Hồng Phúc QL 19 TT Đồng Phó Tây Sơn0977412508
77 Nhà thuốc Bích Phận QL 19 TT Đồng Phó Tây Sơn0168972444
78 Nhà thuốc Thanh Tín tỉnh lộ 634 phước An Tuy Phước0935166391
79 Nhà thuốc Thanh Hào tỉnh lộ 634 phước An Tuy Phước0563833573
80 Nhà thuốc Thảo Nguyên QL 19c Phước Thành Tuy Phước0563834643
81 Nhà thuốc Bích Thủy QL 19c Canh Hiển Vân Canh934767822
82 Nhà thuốc chị Đào QL 19c Canh Hiển Vân Canh563888787
83 Nhà thuốc Hải Âu QL 19c TT Vân Canh Vân Canh1698678560
84 Nhà thuốc Minh Phụ 2 Nguyễn Huệ TT Phú Phong Tây Sơn0907232758
85 Nhà thuốc Thanh Xuân 1136 Ngô Gia Tự TT Bình Định TX. An Nhơn563835450
86 Quầy thuốc An Nhơn10 Quang Trung TT Bình Định TX. An Nhơn01698346637
87 Nhà thuốc An Khang204 Ngô Gia Tự TT Bình Định TX. An Nhơn0925436726
88 Nhà thuốc Thanh Hương96 Trần Phú TT Bình Định TX. An Nhơn563835298
89 Nhà thuốc Chi Lê Định Bình Vĩnh Thạnh0563886489
90 Nhà thuốc Hải Đăng Định Thiền Vĩnh Thạnh0982201527
91 Đông Y Đông Phương Định Thiền Vĩnh Thạnh0986718646
92 Đại lý Sự Định Trung Vĩnh Thạnh01692697415
93 Quầy thuốc Liêm Bằng Chợ Mỹ Lộc An Nhơn0563831204
94 Nhà thuốc Thiện Đức140 Quang Trung TT Bình Định An Nhơn0915675708
95 CTY TNHH Dược Mỹ Lan73 Yr Lan Thị Nại Quy Nhơn0563817899
96 Nhà thuốc Gia Phú01 Ngô gia tự Quy Nhơn949501039
97 Đại lý Ngọc Mười chợ An Thái Anh Nhơn Bình Định01236221721
0947064537
98 Quầy thuốc Ngọc Dung Chợ An Thái Anh Nhơn Bình Định0563610007
99 Quầy thuốc Đông Hùng Chợ An Thái Anh Nhơn Bình Định0909823839
100 Nhà thuốc Hồng Hải Phú Tài Trần Quang Diệu Quy Nhơn0963574375
101 Nhà thuốc Hạnh Lộc121 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn0934951246
102 Nhà thuốc Hà Thủy79 Trần Anh Tông Quy Nhơn0903830249
103 Nhà thuốc Mai Hân302 Phan Bội Châu Quy Nhơn0934934455
104 Nhà thuốc Cẩm Vân45 Võ Liệu Ghềnh Ráng Quy Nhơn0566535659
105 Nhà thuốc Trúc Mai123 Trần Hưng Đạo Quy Nhơn01223570868
106 Quầy thuốc Xuân Vinh29 Trần Thị Kỷ Quy Nhơn0563523171
107 Nhà thuốc Quang Hưng49 Tôn Đức Thắng Quy Nhơn0963239736
108 Nhà thuốc Kim Bông11 Trần Quang Diệu TT Phú Phong, Tây Sơn Bình Định01257471274
109 Quầy thuốc Hoàng LạcHiệp Giao TT Vân Canh Vân Canh Bình Định01629975885
110
111 Nhà thuốc Sanh Phượng Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn0563839758
112 ĐY Bốn Tạo Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn0563839769
113 Nhà thuốc Ngọc Diệp Quốc Lộ 1A TT Đập Đá TX. An Nhơn0563839386
114 Đại lý Thân Phương Danh TT Đập Đá TX. An Nhơn0919162300
115 Quầy thuốc Gò GăngQL1A Ngã Tư Gò Găng TT Bình Định TX. An Nhơn0563537301
116 Quầy thuốc Phú Quý (Thanh Tuấn cũ)QL1A Ngã Tư Gò Găng TT Bình Định TX. An Nhơn01665221123
117 Nhà thuốc Thu Hương Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát01646858516
118 Nhà thuốc Hữu Nghị Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát563850537
119 ĐY Tân Thành Hưng Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát0914239644
120 Nhà thuốc Hoa Kỳ 3 Quốc Lộ 1A TT Ngô Mây H. Phù Cát01296910449
121 Nhà thuốc Thanh Bình275 Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ0563855298
122 Nhà thuốc Thanh Tâm Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ0905984019
123 Quầy thuốc Mỹ Thu672 Quang Trung TT Phù Mỹ H. Phù Mỹ909441064
124 Đông y Thế Sanh Quốc Lộ 1A TT Bình Dương H. Phù Mỹ0563858291
125 ĐY Dũ Hòa Đường43 Đường Mới TT Bình Dương H. Phù Mỹ0935650917
126 Nhà thuốc Diễn Khánh Quốc Lộ 1A Hoài Đức Hoài Nhơn0933540456
127 Đại lý Mỹ Yến Bình Chương Hoài Đức H. Hoài Nhơn0563861453
128 Nhà thuốc Mai Thảo121 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563861878
129 Nhà thuốc Ngọc Liên21 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn563861825
130 Nhà thuốc Mỹ Nga105 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563861408
131 Nhà thuốc Hoa Hồng56 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563861581
132 ĐY Đức An Đường246 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563861657
133 ĐY Nam Sanh120 Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0909059968
134 Nhà thuốc Ngọc Toàn315 Chợ Quang Trung TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563861435
135 Nhà thuốc Phương Định72/19 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0934847016
136 ĐY Châu Sanh Đường80 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0905239795
137 Nhà thuốc Hoa Hồng 250 Trần Hưng Đạo TT Bồng Sơn H. Hoài Nhơn0563561629
138 Hiệu thuốc số 4100 Trường Chinh TT Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân0563870105
139 Nhà thuốc Minh Thơ Chợ Mộc Bài TT. Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân0905165149
140 Nhà thuốc Thúy Phượng195 Nguyễn Tất Thành TT. Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân01649559733
141 Đại lý Phước Bình Hà Huy Tập TT. Tăng Bạt Hổ H. Hoài Ân0975066036
142 Quầy thuốc Kim Liên Lương Thọ 2 Hoài Phú Hoài Nhơn0978447369
143 Đại lý Hoàng Thân Tài Lương Hoài Thanh Tây H. Hoài Nhơn0563864513
0905094622
144 Nhà thuốc Thiên Lý Quốc Lộ 1A Hoài Hảo H. Hoài Nhơn056863682
145 Đại lý Thi Hoàng Tấn Thạnh Hoài Hảo H. Hoài Nhơn0563863173
146 Đại lý Kim  Tuyến Tấn Thạnh Hoài Hảo H. Hoài Nhơn0563863064
147 Đại lý Như Tuyết Phụng Du Hoài Hảo H. Hoài Nhơn0563865264
148 ĐY Đức Sanh198 Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn0563865335
149 Nhà thuốc Mỹ Nhung Quốc Lộ 1A TT Tam Quan H. Hoài Nhơn0934968468
0563865015
150 Nhà thuốc Thu Thảo290 Trần Phú TT Tam Quan H. Hoài Nhơn0905306357
151 Nhà thuốc Thanh Thúy Trần Phú Chợ Tam Quan Hoài Nhơn0966814899
152 Đại lý Thu Diệu Thiện Chánh Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0563560357
153 Đại lý Ngọc Lan Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0563868266
154 Đại lý Hoàng Mai Trường Xuân Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0563865472
01685332334
155 Đại lý Minh Trầm Thiện Chánh Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0563560380
156 Đại lý Thu Vân Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0563865452
157 Đại lý Thuỳ Hương Chợ Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0944603767
158 Đông Y Hiệp Thành Tân Thành Tam Quan Bắc H. Hoài Nhơn0978039656
159 Đại lý Liên QL 1A Bình Chương Hoài Nhơn0563866204
160 Quầy thuốc Hồng Tứ Chợ Hoài Châu Hoài Châu Hoài Nhơn0914830425
161 Đại lý Kim Hoa Hội An Tây Hoài Châu H. Hoài Nhơn0985027449
162 Nhà thuốc Thùy Trang Thiện Đức Hoài Hương H. Hoài Nhơn563868621
163 Đại lý  Bé Ngọc Ca Công Hoài Hương H. Hoài Nhơn0563868714
164 Đại lý Thu Liễu Ca Công Hoài Hương H. Hoài Nhơn0563868387
165 Đại lý Duy Linh Ca Công Hoài Hương H. Hoài Nhơn0563868382
166 Đại lý Hoàng Phương Thiện Đức Hoài Hương H. Hoài Nhơn0979728424
167 Nhà thuốc Quý Phượng Thạnh Xuân Hoài Hương H. Hoài Nhơn0563606660
168 Đại lý Phương Vân Lâm Trúc Hoài Thanh H. Hoài Nhơn0563606315
169 Quầy thuốc An Thịnh Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn0976525586
170 Đại lý Lê Thị Sử Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn01287790005
171 Đại lý Xuân Thái Tăng Long Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn0563660180
172 Đại lý Tường Vy Cửu Lợi Tây Tam Quan Nam H. Hoài Nhơn0563765266
173 Đại lý Cô Điều chợ Bình Dương TT Bình Dương TT Phù Mỹ0563858664
174 Nhà thuốc Mỹ Lộc Phụng Du 1 Hoài Hảo H.Hoài Nhơn0919917628
175 Nhà thuốc Diễm Thương396 Trần Hưng Đạo TT.Tam Quan Hoài Nhơn0905633388
176 Nhà thuốc Hồng Phúc116 Nguyễn Du( chợ bình dương) TT.Bình Dương Phù My0968853542
177 An Bình An Chợ hoài sơn Hoài Sơn H.Hoài Nhơn01683049000
178 Nhà thuốc Ngọc Yến Xuân khánh Hoài Mỹ Hoài Nhơn0975728397
179 Nhà thuốc Thiên Hoa Chợ Bình Dương TT.Bình Dương Phù Mỹ0935309609
180 Nhà thuốc Đức Toàn QL 1A-Hòa Hội Cát Hanh Phù cát0977655001
181 Nhà thuốc Thiện Nhân Tân Thành 1 Tam Quan Bắc Hoài Nhơn01699772529
182 Nhà thuốc Thanh Tiến Gia An Hoài Châu Hoài Nhơn0982369233
183 Nhà thuốc Út Ấn Chợ Kim Sơn Kim Sơn Hoài ÂN0919474129
184 Nhà thuốc Thành Đô Ngã 4 nhà Đá Mỹ Hiệp Phù Mỹ01698580858
185 Nhà thuốc Mỹ Dung chợ Nhơn hậu Nhơn Hậu TX. An Nhơn0563993589
186 Nhà thuốc Diệu Linh Lương Thọ 2 Hoài Phú H.Hoài Nhơn0976750523
187 Nhà thuốc Toàn Tín Khối 3 TT.Tam Quan Hoài Nhơn0973631556
188 Đức Lộc Đường148 Trần Phú TT.Tam Quan h.hoai nhơn0987970768
189 Quầy thuốc Nam Trung Phú Gia Cát Tường Phù Cát01645931658
190 Nhơn An Đường An Lương Mỹ Chánh Phù Mỹ0985331027
191 Nhà thuốc Thanh Nhân Chợ Mỹ Quang Mỹ Quang Phù Mỹ01692785747
192 Nhà thuốc Mạnh Huy Mỹ Chánh Phù Mỹ phù Mũ0563505829
193 Phú Thịnh QL  1 A Cát Hanh Phù cát0905709240
194 Quầy thuốc số 2 BV.Hoài Ân TT,Tăng Bạc Hổ Hoài Ân0977036672
195 Nhà thuốc Thiên Ân Chợ Phú Hữu Ân Tường Tây Hoài Ân0979377880
196 Nhà thuốc Bảo Trâm Chợ Trường Hoài Châu Hoài Nhơn0985027449
197 Quầy thuốc số 10 Ân Nghĩa Kim Sơn Hoài Nhơn0914101589
198 Nhà thuốc Thiên Lý Chợ Bình Dương TT.Bình Dương Phù Mỹ0983748421
199 Nhà thuốc Ánh Tuyết150 Đường 3/2 TT. Ngô Mây Phù Cát0977189230
200 Nhà thuốc Gia Hân Ngãi Chánh Nhơn Hậu An Nhơn01698396819
201 Quầy thuốc Ngọc An Thiện Chánh 1 Tam Quan Bắc Hoài Nhơn0983933453
202 Nhà thuốc Dũ Hòa Ngã 3 Chợ Gòm Cát Hanh Phù Cát01669627926
203 Nhà thuốc Phong Hằng Tăng Long Tam Quan Nam Hoài Nhơn0969818085
204 Nhà thuốc Quốc Danh Hòa Đại Cát Hiệp Phù Cát0944949907