Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Bắc Giang

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Nhà thuốc Gia Bảo—Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hoà-Bắc Giang 0986.013.114
2 QT Số 19- CNCTDP Mediplantex –Xóm Khánh-Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hoà-Bắc Giang 0975.442.899
3 ĐLý Số 4 – CTDP Minh Tâm–Xóm Cấm-Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hòa-Bắc Giang 01292.059.818
4 ĐLý Số 2 – CNCTDP Mediplantex-34-19/5-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang 0949.928.650
5 QT Số 505 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Khu 5-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang 01659636458
0240.6334.960
6 Nhà thuốc Hoàn Phát–Cổng BVĐK Hiệp Hoà-Thị trấn Thắng-Thị trấn Thắng-Hiệp Hoà-Bắc Giang 0986.528.115
7 ĐLý Số 12 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Đức Thắng-Đức Thịnh -Đức Thịnh -Hiệp Hòa-Bắc Giang 01694.592.988
8 ĐLý Số 4 – CNCTDP Mediplantex–Đức Thắng-Đức Thịnh -Đức Thịnh -Hiệp Hòa-Bắc Giang 0240.3.564.476
01638.127.091
9 QT CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Khu 2-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang 0240.3872.247
01272.800.668
10 QT Số 12- CNCTDP Mediplantex–Khu 4-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang 0945.528.569
11 Đlý Số 3 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa-61-Dinh Hương-Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 01685.374.945
12 QT Số 507 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa-502-Phố Hoa-Hiệp Hòa -Hiệp Hòa -Hiệp Hòa-Bắc Giang 0240.3892.031
13 Đlý Số 546 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hoà–Phố Hoa-Bắc Lý-Bắc Lý-Hiệp Hoà-Bắc Giang 0974.376.074
14 QT Trường Hòa—Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0984.480.185
0984.712.185
15 QT Hoàn Dung–Cổng BVĐK Hiệp Hoà-TT Thắng-TT Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 1654491357
01654,491.357
16 QT 45 Cty TNHH TMDP Khánh Sơn–Danh Thượng 2-Danh Thắng-Danh Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0912.485.162
17 QT Số 18 CTCPDVTYT Phan Anh—Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0978.543.497
18 QT Số 77 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cầu Đen-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3636.811
19 QT Số 72 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang –Cầu Đen-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0978.684.102
20 Đlý Số 729 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang—Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3880.456
21 QT Số 9 – Cty DP Kinh Bắc–Thanh Bình-Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3636.373
22 QT 753 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang-Thôn 4–Nghĩa Hưng-Nghĩa Hưng-Lạng Giang-Bắc Giang 01634.992.813
23 QT Số 71- CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Ngã tư Kép-Kép-Kép-Lạng Giang-Bắc Giang 01688.861.353
24 QT Số 10 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Tân Thịnh 1-Kép-Kép-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3880.927
25 QT Số 713 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cổng Chợ Vôi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang 0983.298.649
26 QT Số 706 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang—TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3881.236
0240.2881.236
27 QT Số 697 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cổng Chợ Vôi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang 0974.360.652
28 Đlý Số 1 – CT TNHH DP Tiến Hưng–Tân Dĩnh 1—Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3881.476
29 QT 767 – CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang–Xóm Chùa-Hương Lạc -Hương Lạc -Lạng Giang-Bắc Giang 0979.493.105
30 Nhà thuốc Trường Chinh–Ngọc Sơn-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0979.212.797
31 QT Quỳnh Xoan-140-Nguyễn Trãi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang 0988.723.069
32 QT Số 2 – Cty TNHH TM Tiến Hưng-37-Chợ Thương-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3856.761
33 Nhà thuốc Trần Thắng-78-Chợ Thương-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3855.358
34 QT Số 10 – Cty TNHH DP Hoàn Phát-204-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3856.684
35 QTTT Cty CPDP Bắc Giang-224-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang 01685.293.968
36 QT Số 1 – Cty CPTMDP Ngọc Đông-Ngõ 12/8-Lê Lợi -Hoàng Văn Thụ-Hoàng Văn Thụ-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3855.814
37 QT Số 3- Cty TNHH DP Tín Phát-324-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3829.625
38 NT Tín Phát-86-Lê Lai-Hoàng Văn Thụ-Hoàng Văn Thụ-TP.Bắc Giang-Bắc Giang 01687.104.830
39 QTTT CNCTDPBG Tại Yên Thế–Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang 982224780
40 Đlý 307 – CNCTDPBG Tại Yên Thế–Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang 02440.3876.515
41 QT Số 8- Cty TNHH DP Minh Tâm— Đại Hoá- Đại Hoá-Tân Yên-Bắc Giang 01682.582.462
42 QT Số 411 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Khu Đình Giã-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0240.3578.141
43 Quầy thuốc Giang Sơn-63-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0240.6288.470
44 Đlý Số 39 – CNCTDPBG Tại Tân Yên-93-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0240.3878.866
45 QTTT CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0985.443.557
46 QT Số 46 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0240.3878.288
47 QT 396 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 01275.910.777
48 QT Số 403 – CNCTDPBG Tại Tân Yên-58A-Phố Mới-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang 0240.3878.312
49 QT Số 34 – Cty CPTM DP Ngọc Đông-KM10-Kim Tràng -Kim Tràng-Kim Tràng-Tân Yên -Bắc Giang 0987.879.688
50 QT Thành Trung–Cả Trọng-TT Caauf Gồ-TT Caauf Gồ-Yên Thế-Bắc Giang 0984.314.069
51 Đlý thuốc tân dược CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-29-Ngô Xá-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên-Bắc Giang 1694029482
52 Đlý Số 1 – CT CP Gia Hưng Santerviet–Bãi Ban-Nhã Nam-Nhã Nam-Tân Yên-Bắc Giang 0240.3879.700
53 QT Số 98 Cty TNHH DP Hoàn Phát–Thân Quang-Nhã Nam-Nhã Nam-Tân Yên-Bắc Giang 0978.606.502
54 QT Nam Chi–Phố Thống Nhất-TT Bố Hạ-TT Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang 0979.395.568
55 QT Anh Tâm-49-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên-Bắc Giang 0969.668.818
56 QT Số 17- Cty CPTMDP Ngọc Đông–Chợ Nếnh-Nếnh-Nếnh-Việt Yên-Bắc Giang 01645.339.579
57 QT Số 606 – CNCTDPBG Tại Việt Yên–Sen Hồ-TT Nếnh-TT Nếnh-Việt Yên-Bắc Giang 0240.3874.710
58 Đlý Số 04 – Cty TNHH DP Thành Giang–Quán Rãnh-Tự Lạn-Tự Lạn-Việt Yên-Bắc Giang 0240.3874.134
59 QT Số 2 – Cty TNHH DP Khánh Sơn–Tự Lạn-Quán Rãnh-Quán Rãnh-Việt Yên-Bắc Giang 0946.651.187
60 Đlý số 628 -CNCTDPBG Tại Việt Yên–TT Bích Động-Việt Yên-Việt Yên-Việt Yên-Bắc Giang 0240.3874.181
61 QT Số 32- Cty CPTMDP Ngọc Đông-363-Hoàng Hoa Thám-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang 0972.183.399
62 QT Số 01 – Cty TNHH DP Thành Giang–Khu 2-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang 0976.710.943
63 QT Số 11- Cty CPTMDP Ngọc Đông-11-Thân Nhân Trung-Đình Trám-Đình Trám-Việt Yên-Bắc Giang 0975.606.866
64 Quầy thuốc Hải Hạnh–Ngã 4-Đình Trám-Đình Trám-Việt Yên-Bắc Giang 01677.200.732
65 QT Châu Mẫn- Cty TNHH MTV DP BaLi–Tam Tầng-Quang Châu-Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang 0919.372.688
66 Đlý Số 8- Cty TNHH DP Tín Phát-Thôn Vàng-Bích Sơn-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang 0986.371.598
67 Đlý số 610 – CNCTCPDPBG Tại Việt Yên–Xóm Nguộn-Hồng Thái-Hồng Thái-Việt Yên-Bắc Giang 0240.3674.077
68 Đlý số 07- CT Dược VTYT Phan Anh–Việt Tiến-Việt Yên-Việt Yên-Việt Yên-Bắc Giang 01657.476.176
69 Đlý Số 15 Cty CPTMDP Ngọc Đông–Cổng trường ĐH Nông Lâm-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang 0987.615.061
70 QT Số 9 – Cty TNHH DP Hoàn Phát-91-Mỹ Độ-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3552.067
71 Nhà thuốc Sông Thương-122B-Hoàng Hoa Thám-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0977.529.578
72 QT Số 2 Hà Bình-11A-Thân Nhân Trung-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0977.762.348
73 Nhà thuốc Hà Hiển-14-Nguyễn Công Hãng -Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.2220.699
74 Đlý Số 3 – Cty CPTMDP Ngọc Đông–Kiốt Chợ Hà Vị-Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3552.846
75 QT Số 8 – Cty DPBG–Thọ Xương-Thọ Xương-Thọ Xương-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0974.369.985
76 Nhà thuốc Dũng Dương-137-Nguyễn Công Hãng -Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang 0240.3511.684
77 QT 99 Cty CPTMDP Ngọc Đông-109-Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang 0972.978.447
78 Đlý Số 629 CNCTCPDPBG Tại Việt Yên–Phố Tràng-Việt Tiến-Việt Tiến-Việt Yên-Bắc Giang 0942.517.598
79 Đlý Số 433 CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-Đồng Khánh–Ngọc Vân-Ngọc Vân-Tân Yên-Bắc Giang 0975.249.336
0946.406.359
80 QT Hoàng Anh Bắc Giang–Đồng Quán-Bố Hạ-Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang 01658.893.888
81 QT Số 6 Cty CP Gia Hưng Santerviet–Tân Sỏi-Tân Sỏi-Tân Sỏi-Yên Thế-Bắc Giang 01653.411.168
82 QT 66 Cty CPTMDP Ngọc Đông-Đồng 1–Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang 0975.457.342
83 Đlý Số 446 CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-Thô Thượng–Liên Sơn-Liên Sơn-Tân Yên-Bắc Giang 01685.026.055
84 QT Thùy Hoàn-Cầu treo Minh Đức–Minh Đức-Minh Đức-Việt Yên-Bắc Giang 01663.179.509
85 QT Số 6 Cty CPDVTYT Phan Anh-Cầu Trong–Mỹ Thái-Mỹ Thái-Lạng Giang-Bắc Giang 0974.386.720
86 Đlý Số 739 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang—Mỹ Hà-Mỹ Hà-Lạng Giang-Bắc Giang 0973.338.761
87 Đlý 760 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang-Chợ Năm–Tiên Lục -Tiên Lục -Lạng Giang-Bắc Giang 01695.356.185
88 QT Khánh Xuyên-THôn Hậu–Cao Xá-Cao Xá-Tân Yên-Bắc Giang 0968.812.559
89 Đlý số 322 CNCTCPDPBG Tại Yên Thế–Cổng chợ Mỏ Trạng-Mỏ Trạng-Mỏ Trạng-Yên Thế-Bắc Giang 0963.842.686
90 Đlý Số 2 CTCPTMDP Ngọc Đông–Đồi Đỏ-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng- Tân Yên-Bắc Giang 0988.294.668
91 QT Thanh Nga-Nghĩa Thượng–Minh Đức-Minh Đức-Việt Yên-Bắc Giang 0968.559.606
92 Đlý Số 31 Cty CPTMDP Ngọc Đông-Chuông Vàng–Tân Hưng-Tân Hưng-Lạng Giang-Bắc Giang 0962.228.323
93 QT 568 CT CPDVTYT Phan Anh-Sâm–Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang
94 Quầy thuốc Phúc Lâm-Bằng–Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Lạng Giang-Bắc Giang 0973.693.196
95 Quầy thuốc Ngọc Hạnh-Bằng–Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Lạng Giang-Bắc Giang 0972.997.189
96 QT 730 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang—Hương Lạc -Hương Lạc -Lạng Giang-Bắc Giang 0989.202.908
97 QT Phúc Dương – Cty CPMTV Blue-Văn Tự–Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang 0966.685.912
98 Quầy thuốc Tuấn Mỹ–Lam Cốt-Lam Cốt-Lam Cốt-Tân Yên-Bắc Giang 0988.903.336
99 Nhà thuốc Ngân Nga–Lục Liễu-Hợp Đức -Hợp Đức -Tân Yên-Bắc Giang 0988.656.637
100 Quầy thuốc 104–Kép2-HồngGiang-HồngGiang-Lục Ngạn-Bắc Giang 01679.968.144
101 Quầy thuốc 229–Lâm Trường-Nghĩa Hồ-Nghĩa Hồ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0982.986.066
102 Quầy thuốc 16–Trường Chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 01639.106.739
01639.106.759
103 Đại lý thuốc tân dược 233–Minh Khai-Hồng Giang-Hồng Giang-Lục Ngạn-Bắc Giang 01685.471.799
104 Đại lý Hoa Loan–Trường chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0987.242.116
105 Đại lý thuốc số 28–Trường Chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0975.125.387
106 Quầy thuốc số 106—K Trường Chinh-K Trường Chinh-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3882337
107 CTCPDP Bắc Giang QT239–Khu Trường chinh-tt -chũ-tt -chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0989.263.600
108 Quầy thuốc Trung Tâm-164–K Trường Chinh-K Trường Chinh-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3882570
109 Quầy thuốc số 101–Minh Khai-TT-TT-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3882.177
110 Đại lý thuốc–Ngã Tư-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3882595
111 Quầy thuốc số 5-415-Dốc Đồn-TT-TT-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.6553.224
112 Hiệu Thuốc 221–Mào Gà-Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang 01677.975.933
113 Đại lý 118–TT kim -Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3891222
114 quầy thuốc 123-thôn hải yên–xã trù hựu-xã trù hựu-Lục ngạn-Bắc Giang 01656.552.600
115 Quầy Thuốc sô 5-cty CPTMDP Ngọc Đông–Minh khai-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 0983.403.569
116 QT so 120-ty cpdp bắc giang chi nhánh lục ngạn-chợ chũ-minh khai-TT Chũ-TT Chũ-luc ngan-Bắc Giang 01685.265.036
117 QT 25-cty CPTM DP Bình Minh–thôn an ninh-trù hựu-trù hựu-lục ngạn-Bắc Giang 01638.023.606
118 Quầy Thuốc Tân Dược—TT Tân Dân-TT Tân Dân-Yên Dũng-Bắc Giang 0988488534
119 QT Số7 Cty CPDP Ngọc Đông—Phố Tân An-Phố Tân An-Yên Dũng-Bắc Giang 0973114.218
120 Quầy Thuốc Sô 5—TT Tân Dân-TT Tân Dân-Yên Dũng-Bắc Giang 01699779389
121 QT Số9 Mediplantex—Phố Tân An-Phố Tân An-Yên Dũng-Bắc Giang 0987.582.858
122 QT Đào Thị Thúy Lan–Nam Phú -Xuân phú-Xuân phú-Yên Dũng-Bắc Giang 01643.288.466
123 QT Số7 CNDP Yên Dũng—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang 0240.3870.640
124 QT 20 Cty CPDP Kinh Bắc–2b-TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang 0982.130.658
125 QT803 thắng phương—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang 0240.3870.383
126 Nhà Thuốc Hương Nhu QT305—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang 0240.3862.317
127 PKNTH—Cảnh thụy-Cảnh thụy-Yên Dũng-Bắc Giang 01642141236
128 QT Nguyễn Thị Huyền–Minh Phượng -Nham Sơn-Nham Sơn-Yên Dũng-Bắc Giang 0240.3763519
129 Quầy Thuốc Mai Thanh–78-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Cừ-TPBG-Bắc Giang 0240.3855.356
130 Nhà Thuốc Huyền Quang–169-Huyền Quang-Huyền Quang-TPBG-Bắc Giang 01272222122
131 Cty Cổ phần Bắc Giang–Lô Q3-2-2-TPBG-Bắc Giang 0978.131.658
132 Quầy Thuốc Số 12–594-Xương Giang-Xương Giang-TPBG-Bắc Giang 01276.848.989
133 Quầy thuốc số 79-CT TNHH TM và DP Khánh Sơn-số 635-lê lợi-dĩnh kễ-dĩnh kễ-TPBG-Bắc Giang 01696.129.588
134 CTY CPDPBG Đại Lý 223–Chợ sàn-Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Nam-Bắc Giang 01274539560
135 Quầy Thuốc224—TT Lục Nam-TT Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang 0976.422.072
136 QT Hùng Hưng-225-Thanh Xuân-TT Đồi Ngô-TT Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang 0972.668319
137 QT CN Lục Nam-255-Phố Bình Minh-TT Lục Nam-TT Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang 0982.513.009
138 Quầy Thuốc Bênh Viện—BVĐK Lục Nam-BVĐK Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang 0912.718.836
139 Quầy Thuốc205—Ngã tư Đồi Ngô-Ngã tư Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang 0240.3884.639
140 QT Nguyễn v khương-kiôt 14-chợ thanh xuân-phố thanh xuân-phố thanh xuân-Lục nam-Bắc Giang 0915320591
141 Quầy Thuốc203–Ngã Ba Chằm-TT Đồi Ngô-TT Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang 0240.3884871
142 QTTT CỔ PHẦN DP BG TẠI LỤC NAM–NGÃ TƯ THÂN-TT ĐỒI NGÔ-TT ĐỒI NGÔ-LỤC NAM-BẮC GIANG 0975345785
143 Đại lý số 212–chợ sàn-phượng sơn-phượng sơn-Lục Nam-Bắc Giang 0987.867.024
144 QT Số 718 CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Phố Cốc-Dĩnh Trì-Dĩnh Trì-Lạng Giang-Bắc Giang 0240.3836.199
145 QT Số 739 CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Thái Đào-Dĩnh Trì-Dĩnh Trì-Lạng Giang-Bắc Giang 0976.628.329
146 Quầy Thuốc 229-cty CPDP BG chi nhánh lục nam-Đồng thịnh–Tam Dị-Tam Dị-Lục nam-Bắc Giang 0983.128.269
147 Quầy thuốc 240-chi nhánh dược lục nam—Nhghĩa phương-Nhghĩa phương-Lục nam-Bắc Giang 0986.148.500
148 Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 14–Đông Lý-Đường 398-Đường 398-TPBG-Bắc Giang 0985.756.856
149 Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 6–151-Nguyễn Thị Lưu-Nguyễn Thị Lưu-TPBG-Bắc Giang 0240.3858.601
0904.104.282
150 Nhà Thuốc Tư Nhân Minh Tú–570-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang 0983.255.208
151 QT Phương Hòa –802-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang 0979.969.242
152 Đại Lý Thuốc Tân Dươc Hùng Thanh–623-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang 0982.496.723
153 Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 33–Thôn Hạc -Dĩnh kế-Dĩnh kế-TPBG-Bắc Giang 0240.3557562
154 QT Số12 CTy MEDIFLATEX–1.124-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang 0240.3556.095
155 QT Bảo Tín-261-Giáp Hải-Dĩnh Kế-Dĩnh Kế-TPBG-Bắc Giang 0978607246
156 Quầy Thuốc 36–Chợ Quán Thành-Giáp Hải-Giáp Hải-TPBG-Bắc Giang 0983500073
157 Cty DPBG -Phố Lim -Phố Lim -Giáp Sơn-Giáp Sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang 01257475576
158 Quầy thuốc 103–Phố biển-Biển Động-Biển Động-Lục Ngạn-Bắc Giang 0240.3891.617
159 Đại lý thuốc số 910–Thượng-xã an châu-xã an châu-Sơn Động-Bắc Giang 0240.3887112
160 Quầy thuốc 912–Thượng-xã an châu-xã an châu-Sơn Động-Bắc Giang 0948533746
161 Đại lý thuốc 901–Thượng-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang 01248004015
162 Nhà thuốc doanh nghiệp–khu 2-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang 0240.3886456
163 Quầy thuốc tân dược số 48–khu 4-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang 01636.248.485
164 Quầy thuốc 903–khu 5-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang 0240.3886458
165 QT107–Khu Trường chinh-khu trường chinh-khu trường chinh-luc ngan-Bắc Giang 01692840464
166 QT tân dược số 22–chợ kiên thành-kiên thành-kiên thành-Lục ngạn-Bắc Giang 0987566432
167 QT tân dược số 207–chợ kiên thành-kiên thành-kiên thành-Lục ngạn-Bắc Giang 01675170535
168 Quầy thuốc 911—Long Sơn-Long Sơn-Sơn Động-Bắc Giang 0987.384.656
169 Đại Lý số 68 Nguyệt Sơn–xóm trào-An Lập-An Lập-Sơn Động-Bắc Giang 01635.815.422
170 QT Tâm Đức-1419-Hoàng hoa Thám-Song Mai-Song Mai-TPBG-Bắc Giang 0977.787.415
171 Quầy Thuốc Ánh Dương–Hồng Giang-Đức Giang-Đức Giang-Yên Dũng-Bắc Giang 097259717
0963196190
172 Quầy thuốc số 26–khu Lê Duẩn-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang 01658.123.888
173 Quầy thuốc Huế Huấn số 01-công ty Tín Phát–thôn cát-Đúc giang-Đúc giang-yên dũng-Bắc giang 0985.420.557
174 Quầy Thuốc Huy Hoàng–Đại Giáp-Đại Lâm-Đại Lâm-Lạng Giang-Bắc giang 0969.722.064
175 Quầy Thuốc Trung Tâm—Thị tứ Bảo sơn-Thị tứ Bảo sơn-Lục nam-Bắc giang 0975.345.785
176 Quầy thuốc 82-cty ngọc đông—phố tân an-phố tân an-yên dũng-Bắc giang 0987.750.259
177 Quầy Thuốc số 36-cty Blue–phố thanh tân-tt đồi ngô-tt đồi ngô-Lục nam-Bắc giang 0988.692.489
178 Quầy Thuốc 129 chi nhánh Lục ngạn–Kim-Phượng Sơn-Phượng Sơn-Lục Ngạn-Bắc giang 0972.259.171
179 Quầy Thuốc Quân Đội–thôn ổi-Nghĩa hồ-Nghĩa hồ-Lục Ngạn-Bắc giang 0983.241.307
180 Nhà thuốc Thủy Hạnh-559-Đường Lê lợi—TPBG-Bắc Giang 0912.354.457