Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Bà Rịa

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  Đức An Đường Số 98 Mạc Thanh Đạm TT Long Điền Long Điền 643862118
2  Nhà thuốc số 155 Phước Thọ Phước Hưng Long Điền 0643842707
3  QT Tuyết Trinh (QT số 144) Số 49/11 Phước Thọ Phước Hưng Long Điền 642244222
0933628144
4  Hồng Đức Tổ 1 Ấp phước Thọ Phước Hưng Long Điền 0974815544
5  Thảo Nguyên Ấp Hải Tân TT Long hải Long Điền 978584560
6  Quầy thuốc số 251 Chợ Long Hải Long Hải Long Điền 0908965860
7  QT Trưng Nhị 31/4 Lô 4 Hải Hà Long Hải Long Điền 0909975621
8  Nguyên Thảo 63 Chợ Phước Tỉnh Phước Tỉnh Long Điền 0908751157
9   166 Chợ Phước Tỉnh Phước Tỉnh Long Điền 1695111660
10  QT Xuân Mai Chợ Phước Tỉnh Phước Tỉnh Long Điền 01217678778
11  QT Đương Ngân Hải Lâm Phước Hưng Long Điền 0907341053
12  NT Thiên Thanh Ấp Trường Thành Thị trấn Đất Đỏ Đất Đỏ 01676861701
13  Quầy thuốc số 183 (QT 160 cũ) Chợ Phước Hải Phước Hải Đất Đỏ 0977172672
14  Nhà thuốc số 221 Chợ Bà  Tô TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643874033
15  QT An Phúc (QT 220) 30 Huỳnh Văn Thạch TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643874107
16  Nhà thuốc số 226 Chợ Bà Tô TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643874067
17  Thanh Tuấn 27/4 TT Phước Bửu Xuyên Mộc 0643509655
18  QT 233 Phú Bình Hòa hiệp Xuyên Mộc 0949288034
19  Anh Duy Chợ Hòa Hiệp Hòa Hiệp Xuyên Mộc 643877136
20  QT Đình Linh 55  Hòa Bình Hòa Bình Xuyên Mộc 0908083408
21  Quầy thuốc số 228 0 Ấp 3 Bàu Lâm Xuyên mộc 0643879023
22  Quầy thuốc số 230 Chợ Xuyên Mộc Xuyên Mộc Xuyên Mộc 643874551
23  QT Hạnh Phúc KP HẢI PHÚC Phước hải phước hải 0643886365
24  Quầy thuốc số 232 Tổ/10 Phú Bình Hòa Bình Xuyên Mộc 0643877330
25  QT Hùng Nhung Ấp 4 Tân Lâm Xuyên Mộc 0643879085
26  Quầy thuốc số 218 91/3 Thanh Bình 3 Bình Châu Xuyên Mộc 643871178
27  Quầy thuốc số 223 Chợ Bình Châu Xuyên Mộc Xuyên Mộc 643871108
28  Nhà thuốc số 222 Chợ Bình Châu Xuyên Mộc Xuyên Mộc Bà Rịa 0914795797
29  QT Ngọc Thu Chợ Ngãi Giao TT Ngãi Giao Châu Đức 0919499445
30  QT Ánh Tuyết (QT Lưu Thủy cũ) 148 Hùng Vương TT Ngãi Giao Châu Đức 0917921292
31  QT Huyền Trâm Tân Lộc Xuân Sơn Châu Đức 0643882495
32  QT Thu hiền ấp trảng cát hách dich Tân Thành    0643702180 0977749759
33   Ngọc Đức 318 TTTT Kim Long Kim Long Châu Đức 919499455
34  QT Hoa Hồng Chợ Kim Long Kim Long Châu Đức 643885552
35  QT Thanh Vân Ngã 3 Đức Mỹ Suối Nghệ Châu Đức 0643880032
36  Quỳnh Hương Ngã 3 Đức Mỹ Suối nghệ Châu Đức 976871461
37  NT Huyền Anh Thôn 3 Bình Trung Châu Đức 0988648339
38  Châu Ngọc Thôn 1 Bình Gỉa Châu Đức 643968911
39  Quầy thuốc Huỳnh Âp Tân Xuân Bàu Trinh Châu Đức 1667262564
40  Nhà thuốc số 196 Ngã 3 Đức Hiệp Châu Đức Châu Đức 0643885443
41  NT Tuyết Thiên Số 90 Huỳnh Tịnh Của Phước Trung thị xã Bà Rịa 643825767
42  NT Thanh Chi Số 79 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 643716875
43  NT Con cá Vàng Số 69 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 643825786
44  NT Ngọc Châu Số 12 Lê Quý Đôn Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643825199
45  NT Đăng Khoa Số 2310 Lê Duẩn Phước Trung thị xã Bà Rịa 643827129
46  NT Nguyễn Lê Số 216 Nguyễn Thanh Đằng Phước Trung thị xã Bà Rịa 0643732296
47  NT Gia Phước 152 Nguyễn Hửu Thọ Thị xã Bà rịa thị xã Bà Rịa 0906644417
48  Minh Khôi Ấp 2 Hắc Dịch Tân Thành 908335504
49  Dược Phương Suối Nhung Hắc Dịch Tân Thành 0908042218
50  Thu Hà Nga ba Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành 908039298
51  Nhà thuốc số 186 QL51 Mỹ Xuân Tân Thành 643893090
52  QT Trọng Nghĩa Quốc Lộ 51 Lam Sơn Tân Thành 01652615895
53  Tâm Đức QL 51 Phước Hòa Tân Thành 0909233607
54  Phương Thanh Ngọc Hà Phú Mỹ Tân Thành 0937585295
55  Nhà thuốc số 187 Vạn Hạnh Phú Mỹ Tân Thành 937723007
56  Gia Hân Hòa Hưng Hòa Hưng Xuyên mộc 1283354259
57  Bảo Minh Huỳnh Văn Thạch TT Phước Bửu Xuyên mộc 0938439079
58  QT Đăng Quang Sông Xoài Sông Xoài Tân Thành 0903964111
59  QT Thảo Linh Ấp Hải Tân Long Hải Long Điền 0917804129
60  QT 164 Kios32 Long Điền Long Điền Long Điêền 643651050
61  QT Lộc An An Điền Lộc An Lộc An 643685474
62  QT 204 Bầu Chinh Châu Đức Bà Rịa 1269902345
63  QT  Phương Hạnh Bầu Chinh Châu Đức Bà Rịa 907182547
64  QT Thanh Thảo Quãng Thành Nghĩa Thành Châu Đức 1666054827
65  QT Minh Tâm 80b3 Võ thị sáu Phước Hưng Long Điền 0646287222
66  QT Tường Vy kios 01 Ấp Phước Lộc Phước Hải Long Hải 937490988
67  QT số 216 311/12 ấp Phước Thiện Hòa Hiệp xuyên mộc 646272084
68  QT Thảo Nguyên Ngã Ba Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành 908656248
69  QT Thiên An 51 phước Lộc Tân Phước Tân Thành 933022651
70  NT Ngọc Châu 2 196 CMT8 Phước Hiệp Bà Rịa 0918402912
71  QT Minh Nhật số 1 Trung Sơn Châu Đức bà rịa 0927277952
72  QT Tuấn Hoa Chợ Kim Long Kim Long Châu Đức 0984199332
73  QT Hùng Phong ấp 3 bầu lâm xuyên mộc 988223372
74  QT Bích Ngọc A61p phước lộc mỹ xuân tân thành 0967205464
75  Quầy thuốc số 189 ấp ông trịnh tân phước tân thành 0643891340
76  QT Thảo nguyên 1 ấp mỹ tân mỹ xuân Tân Thành    0643702180 0908656248
77  NT Kim Châu Đường 27/4 Phước Hưng Bà Rịa 0906644417
78  Quầy thuốc số 210 226 Độc Lập Quảng Phú, Phú Mỹ Tân Thành 01285176960
79  QT Gia Mỹ 4/9 Tổ 12 KP HAI DINH Long Hải 0901672342
80  QT Quỳnh Giao Kios 50 Chợ mới Long Hải Long Hải Bà Rịa 0908965860
81  Quầy thuốc 144 Chợ Long Toàn Long Toàn Bà Rịa 0967201929
82  QT Nhã Uyên 22 Độc Lập Phù Mỹ Tân Thành 0907818114
83  QT Tân Phú Ấp Tân Phú Châu Pha Tân Thành 0975660697
84  QT Hồng Phúc 189 Quốc Lộ 55 Phước Lộc TT Phước Bửu 0907645602
85  NT Linh Đan 83 Lê Duẩn Phước Nguyên Bà Rịa 01286092700